Home

Judikatura

Judikatura je tvořena judikáty. Judikátem nejsou rozhodnutí soudů, která nepřesahují svým dopadem a významem skutkové okolnosti konkrétního případu, nejsou jimi tedy všechna rozhodnutí soudů Judikatura (soudní praxe) Vám může poskytnout užitečné informace, jak v podobných případech, jako je ten Váš, rozhodl vyšší soud Knihy Judikatúra vo veciach sociálnych II. diel-- autor: Závadská Elena, Kokodičová Katarína Zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru-- autor: Kravár Rastislav Judikatúra vo veciach exekučného konania-- autor: Budjač Milan Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi-- autor: Bělohlávek Alexander J., Kovářová Daniela, Havlíček Kare

Judikatura a její význam pro praxi epravo

Judikatura - Judikáty - Rozsude

 1. Základní charakteristika pojmu. Pojem judikatura lze stručně vyložit jako rozhodovací činnost soudů. Z hlediska jazykovědného je slovo judikatura počeštělým výrazem pocházejícím z latinského slovesa iudicare, které znamená soudit
 2. Váš průvodce pro právo a podnikání (Sbírka zákonů, judikatura, právo, zákony, články, poradny, diskuse, seznam advokátů, judikatura
 3. Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud
 4. Judikatura. Zejména rodič, který by měl především vyživovat svoje děti, nemá přístup do databáze soudních rozhodnutí ASPI s ohledem na vysokou cenu této služby. Vyhledávat judikáty k nějaké konkrétní věci v literatuře, je jako hledat jehlu v kupce sena

judikatura - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. Knihy s touto tématikou. Michal Bobek, Zdeněk Kühn, Judikatura a právní argumentace, Auditorium, 2013; David Raus, Zadávání veřejných zakázek: Judikatura s komentářem, Wolters Kluwer (ČR), 2011; Vojtěch Stejskal, Jiří Zicha, Judikatura Soudního dvora Evroé unie v oblasti ochrany přírody, Ministerstvo životního prostředí ČR, 201
 2. Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem. Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan Od 540 Kč Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář - 2. vydán
 3. Judikatura vnitrostátních soudů: Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu (databáze NALUS) Databáze nálezů, usnesení a stanovisek pléna Ústavního soudu. Vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Databáze rozhodnutí správních soudů, tj. Nejvyššího správního soudu a krajských soudů
 4. euroskop - Judikatura ESD - Judikatura ESD. Soudní dvůr Evroé unie (SDEU) zajišťuje dodržování unijního práva, dohlíží nad jednotností jeho výkladu a aplikace ve všech členských státech, jakož i nad tím, aby tento výklad odpovídal duchu evroé integrace
 5. Čj. rozsudku ze dne K problematice; 2 Afs 57/2012 - 35 : 5.6.2013: po daňovém subjektu nelze požadovat něco, co sám netvrdí: 1 Afs 87/2016-45: 19.01.201
 6. 'judikatura' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio
Management fees – aktuální pohled a judikatura – Stavební

JUDIKATURA. Titulek Právní věty Obsah. Obchodněprávní judikatura. 18.01.2019 Nejvyšší soud ČR. 32 Cdo 5095/2015. K následkům neplatné smlouvy o prodeji podniku. 06.11.2018 Nejvyšší soud ČR. 29 Cdo 4082/2016. Výkon činnosti po zániku funkce člena představenstva. 26.10.2018 Ústavní soud Judikatura. Monitoring velkého množství zdrojů české a evroé judikatury zaručuje, že v Beck-online naleznete snad všechna rozhodnutí, která pro svou práci potřebujete. A aby to bylo snadnější, je většina judikátů důsledně zpracovávána, provázána s předpisy až na úroveň paragrafů, opatřena klíčovými slovy a dalšími informacemi

Judikatura . V této části naleznete rozhodnutí soudů, a to jak českých, tak i zahraničních (Evroého soudního dvora nebo Evroého soudu pro lidská práva, ale i některých národních soudů), která se týkají problematiky osobních údajů PRÁVNÍ PROSTOR je právní portál na doméně www.pravniprostor.cz, jehož cílovou skupinou jsou nejenom právní profesionálové a zástupci právnických profesí (advokáti, notáři, soudci, firemní právníci, daňoví poradci atd.), ale všichni, kteří potřebují právní informace, tj. podnikatelé, management firem, zástupci státní správy či samosprávy, představitelé.

Judikát - Wikipedi

ROZHODNUTÍ SOUDŮ (judikatura) - Portál justic

 1. judikatura - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov
 2. Judikatura - Vyhledávání a Katalog judikatury. Advokátní nástroje; Kalkulačka; Řízení.
 3. ©2020 Všechna práva vyhrazena. GRAND s.r.o., Pražská tř. 1813/3, 370 04 České Budějovice e-mail: grand@grand-software.cz; epis@epis.cz; Obchodní podmínkyObchodní podmínk
 4. Upozornění: Aktálně index Google neobsahuje všechny evidované judikáty. Pro zobrazení všech výsledků použijte funkci Rozšířené vyhledávání - Text obsahuj
 5. Zveřejněná judikatura podléhá s ohledem na ochranu osobních údajů anonymizaci. Místo jmen a příjmení účastníků řízení - fyzických osob - proto obsahuje pouze iniciály. Chybí také informace o bydlišti a datu narození účastníků a další osobní údaje, které by vedly k jednoznačné identifikaci totožnosti
 6. Judikatura Seznam výsledků vyhledávání. Zobrazení výsledků Automaticky: Seznam věcí: Seznam dokumentů: Kritéria pro řazení Číslo věci sestupně: Číslo věci vzestupně: Datum sestupně: Datum vzestupně: Obecné informace. Nápověda; Upozornění; Odkazy. Curia; Soudní kalendář; EUR-Lex; Úvod > Vyhledávací formulář.
 7. Judikatura sportovních soudů však není veřejná. Dr. Pavel Hamerník dodává: Sport funguje v rámci své autonomie, a podstatou sportovního práva je tedy najít rovnováhu, kam až může obecné právo zajít a regulovat daný sport

Judikáty ČR - judikaty

 1. Judikatura je pečlivě zpracována odbornými redaktory, detailně propojená s ostatními dokumenty a samozřejmě také mezi sebou navzájem ve vzájemných souvislostech. Po bezplatné registraci u nás můžete využívat publikovanou judikaturu ze sbírek Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu zdarm
 2. Databáze rozhodnutí NALUS. Ústavní soud zveřejňuje všechna svá rozhodnutí ve vlastní databázi NALUS ® (NÁLezy a USnesení Ústavního soudu), dostupné na webových stránkách Ústavního soudu.. K vyhledání můžete využít tento formulář
 3. gové služby poskytované na jeho území korejskou společností uživatelům (osobám nepovinným k dani dočasně se zdržujícím na rakouském území ), kteří mají své bydliště také v Jižní Koreji, dospěl k závěru, že tyto roa
 4. Tuzemská judikatura - vybrané rozsudky: NS - 31 Cdo 3093/2013: Lázně Teplice NS, 31 Cdo 3093_2013, 14.10.2015. Judikatura Soudního dvora - vybrané rozsudky: (Odkazy na českou a anglickou verzi

Nejvyšší soud Rozšířené vyhledáván

Judikatura. 26. 06. 2020. Společník společnosti s ručením omezeným může podle § 155 z. o. k. požadovat výlučně takové informace (a nahlížet toliko do takových dokladů společnosti), které jsou potřebné k tomu, aby získal rozumný přehled o záležitostech společnosti (včetně osob jí ovládaných, jsou-li společnosti. Judikatura je proto vítanou pomůckou a návodem pro správnou interpretaci a aplikaci právních norem v praxi. Právní věty V občanském soudním řízení rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a. Ustálená judikatura. Pokud je v určitém typu případů (v případech, které jsou dostatečné míře shodné) dlouhodobě soudy rozhodováno určitým způsobem, vzniká ustálená (konstantní) judikatura. Zároveň ovšem platí, že náhled na to, jaké rozhodování je v určitém typu případů je správné, se v čase mění Judikatura Právní normy Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolán Judikatura se zveřejňuje různými způsoby (sbírky rozhodnutí a právní časopisy, webové stránky soudů, právní databáze). Soudní rozhodnutí a stanoviska nám poskytují výklad práva. Tento výklad může být poté citován ostatními soudy nebo úřady jakožto precedent a/nebo judikatura

Občané oprávněně očekávají, že soudy budou rozhodovat rychle a efektivně. Proto je třeba zvyšovat výkonnost justice, ovšem při zachování počtu zaměstnanců Komentovaná judikatura k a. s. 2019. Ivan Chalupa, David Reiterman Od 629 Kč Zákon o státním podniku (č. 77/1997 Sb.) - komentář . Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž, Jan Lasák, Jakub Porod. Judikatura Velký výběr knih zkoumajících povahu, význam a specifika judikatury - například judikatura evroých soudů a evroé otázky v judikatuře národních soudů a další. Více. Nejprodávanější produkty. 450,00 Kč 409,09 Kč bez DPH.

Tato judikatura je v databázi zastoupena za období od října 2012 v rozsahu přibližně 10-15 kusů za měsíc. Předešlé období je zastoupeno v podstatně menším měřítku. Výběr rozsudků a rozhodnutí Soudu a zpracování anotací je prováděn kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudem ve. Upozornění: Rozhodnutí Ústavního soudu publikovaná v elektronické podobě na této internetové stránce slouží pouze pro informaci o rozhodovací činnosti Ústavního soudu Judikatura (83) Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (26) Procesní právo občanské (48) Soutěžní právo (20) Správní právo (74) Trestní právo (36) Ústavní právo (104) Typ Publikace. Příručky (83

Kárná komise - Judikatura. 2019 (č. BA/strana) Je kárným proviněním, jestliže advokát ve smlouvě o depozitu nepravdivě potvrdí převzetí listiny. (1-2/76) Je kárným proviněním, jestliže advokát nesplní povinnost uloženou mu vykonatelným rozsudkem, a to dokonce ani jako povinný v exekučním řízení. (3/68 Užitečná judikatura: Přehled judikatury v oblasti právo na informace.pdf . judikatura a správní trestání.pdf . prezentace-judikatury-ke-spravnimu-radu.ppt . Metodika - judikatura k trestání.pdf . Judikatura_prestupky.pdf . Judikatura Nejvyššího správního soudu.pdf . sjednocení postupu MDČR při stanovení místní úpravy.PD Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob byla v České republice zavedena teprve od 1. 1. 2012 zvláštním právním předpisem - zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato stále relativně nová právní úprava.

Judikatura Aktivní věcná legitimace druhého insolvenčního správce k podání vylučovací žaloby založená jen na jiném důvodu ve smyslu ust. § 225 odst. 1 InsZ. Vyřazení věci ze soupisu majetkové podstaty Slovem judikatura (z lat. iudicare - soudit, posuzovat) rozumíme rozhodovací činnost soudů. Pod pojmem judikát se pak skrývá jednotlivé soudní rozhodnutí, právní teorií označované jako individuální právní akt.. Postavení judikatury mezi prameny práv Judikatura. Rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR. Evidence soudních rozhodnutí vrchních a krajských soudů. Evidence stanovisek ombudsmana - vyhledávání Judikatura (Nejvyšší soud) Judikatura Soudního dvora Evroé unie. Databanka Judikatur Judikatura Bohatý zdroj judikatury, jedinečný nejen množstvím judikátů, ale také kvalitou jejich zpracování, tradiční u nakladatelství C. H. Beck. Lukáš Mikula 2012-02-08T20:03:53+01:00 8

Video: Nejvyšší správní sou

Mezi smluvní pokutou za pozdní dodání díla a cenou za dílo neexistuje příčinná souvislost, která by umožňovala učinit závěr, že uhrazená cena díla je výdajem přímo souvisejícím se zdanitelným příjem v podobě smluvní pokuty Judikatura Ústavního soudu ke střídavé péči. VYBRANÉ INSTITUTY Z PRAXE PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ. Ústavní soud ve věcech péče o nezletilé ve vztahu k předběžným opatřením, v nálezu I.ÚS 618/05 ze dne 7

Judikatura. JUDr. Ivana RABINSKÁ, Univerzita Palackého Olomouc, katedra trestního práv Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhlášky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line

Rychlý překlad slova judikatura do angličtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Anglicko-český slovník zdarma Judikatura. JUDr. Ivana RABINSKÁ, Katedra trestního práva, Univerzita Palackého Olomouc Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007. Rozhodnutí č. 49 - účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Judikatura. K povaze souhlasů vydávaných podle stavebního zákona: Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, č. j. 2 As 86/2010-76, publikováno ve sbírce NSS 1/2013 .

Výzkumné centrum pro lidská práva - Stránka Judikatura projektu Univerzity Karlovy v Praze při její Právnické fakultě Judikatura v právu životního prostředí. Příručka vypracovaná kolektivem právníků odboru právního Ministerstva životního prostředí obsahuje prameny z rozhodovací činnosti soudů od roku 2010 do současnosti Rovněž judikatura obecných soudů se kloní k názoru, že pokud katastrální úřad zkoumá právní úkon, na jehož základě je navrhován vklad, jen z hledisek uvedených v § 5 odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb., pak předmětem tohoto zkoumání nejsou všechny aspekty platnosti právního úkonu uvedené např. v § 37 obč. zák., ale. Judikatura. Tyto informace bohužel nejsou ve zvoleném jazyce k dispozici. Zvolte jinou jazykovou verzi. en. Naše jazyková politika. Naše stránky se řídí obecnými pokyny pro používání jazyků na portálu EUROPA. Snažíme se zveřejňovat co nejvíce informací ve 24 jazycích EU

Poslanci prodloužili nouzový stav do konce dubna a dálJan Palach: Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na kteréJakub Porod - Kocián Šolc Balaštík

Vysvětlení pojmu judikatura - Měšec

ANOTACE: Nedostatky podání ve vztahu ke stavebnímu úřadu a aktuální judikatura k vybraným ustanovením stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích vyhlášek. Hlavní odborné téma - program akce JUDIKATURA. Naleznete zde výstupy z úkolu Monitoring judikatury z let 2007 až 2013. Cílem úkolu bylo průběžné sledování judikatury na úseku územního plánování a stavebního řádu, která byla uveřejňována na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR Judikatura Judikatura soudů Evroých společenství týkající se celní hodnoty. Článek 29 Rozsudek ze dne 19. 3. 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07 Článek 29 odst. 1 a odst. 3 písm.. Judikatura Stav, kdy zaměstnanec ve smyslu ustanovení § 106 odst. 4 písm. e) zák. práce vstupuje na pracoviště zaměstnavatele pod vlivem alkoholického nápoje, nemusí být dán již pouhým požitím alkoholického nápoje, nýbrž k jeho požití musí dojít v takové míře, že má vliv na snížení duševních funkcí a. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > J > Judikatura

Judikatura - WikiKnihovn

Kategorie: Judikatura. Odměna z dohody o provedení práce. Podle ustanovení § 138 zákoníku práce výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Jedná se o obligatorní, kogentní a tradiční ustanovení zákoníku práce, které reflektuje. Judikatura uveřejňovaná v tomto časopise je vybírána soudci Nejvyššího soudu, a to z nejdůležitějších a nejzajímavějších rozhodnutí Nejvyššího soudu, případně vrchních soudů. Časopis cíleným výběrem soudních rozhodnutí, která pro svoji přesvědčivost a zevšeobecňující potenciál mají předpoklady být. aktuÁlnÍ judikatura Orientovat se v pracovním právu znamená mít také základní přehled o soudní judikatuře v této oblasti . Personalista v sobě najde málokdy chuť a čas na to, číst dlouhé a často málo srozumitelné příběhy ze soudních síní

Judikatura Vyhledávání a procházení judikatury Soudního dvora EU: Rozsudky a usnesení týkající se zejména: žalob podaných orgány a institucemi EU, zeměmi EU nebo jakoukoli jinou právnickou či fyzickou osobou na orgány či instituce EU nebo Evroou centrální banku žalob podaných proti zemím EU za nesplnění povinnosti. Judikatura Soudního dvora EU (SDEU) Do tabulky níže budou průběžně vkládána upozornění na judikaturu Soudního dvora EU (SDEU) počínaje rokem 2020, a to až po zveřejnění rozsudku soudu Váľená paní, váľený pane, vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2021.Fulsoft.cz je optimalizován pro vąechny velikosti monitorů i mobilní telefony.Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.. Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů.Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články.

Jak vyhledat rozhodnutí soudů online | rady. V angloamerickém systému soudy nejen aplikují právo, ale především právo aktivně tvoří. V České republice i v okolních státech je tomu jinak; u nás zákony vytváří moc zákonodárná (v menší či větší součinnosti s mocí výkonnou) a soudy platné právo p.. Vyhľadávanie a prezeranie rozhodnutí Súdneho dvora Euróej únie: Rozsudky a uznesenia, ktoré sa týkajú najmä: žalôb inštitúcií EÚ, členských štátov a právnických alebo fyzických osôb proti inštitúciám EÚ alebo Euróej centrálnej banke Odbočování vlevo vs. předjíždění - judikatura. Když dojde ke kolizi (a to doslovné) odbočování vlevo a předjíždění, jak se na to pak vlastně dívá soud? Zjistěte, komu dá spíše za pravdu. Zdroj: archiv redakce Po mnohaletém úsilí uvedlo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Nejvyšším soudem do zkušebního provozu aplikaci k on-line vyhledávání v soudních rozhodnutích vrchních a krajských soudů pro veřejnost Otevřená databáze soudních rozhodnutí. Kompletní judikatura Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR a Správních soudů ČR. Více než 180 000 rozhodnutí českých soudů

EPRAVO.CZ - Sbírka zákonů, judikatura, práv

Vybraná judikatura Pramen: Rozhodnuto od: do: Spisová značka / Číslo jednací: Vztah k: V textu judikátu: Pouze v právních větách. Vymazat. Přeložená legislativa Jazyková verze: V textu předpisu: Vymazat. Předpisy měst a obcí ČR Obec: včetně obce ORP Správní obvod obce III. Všechny informace o produktu Kniha Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka - Peter Strapáč, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka - Peter Strapáč KONTROLNÍ ŘÁD A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA. Videozáznam z . LEKTOR: JUDr. Olga Dvorská, Ph.D. jedna z autorů nového kontrolního řádu; autorka publikace Kontrolní řád - poznámkové vydání zákona s úryvky důvodové zprávy, vzory a vybranou judikaturou TERMÍN.

Nejvyšší soud / Titulní stránk

Seznam všech rozhodnutí obsažených v databázi. Krakena provozuje Mgr. Milan KvasnicaMgr. Milan Kvasnic Kategorie: Právo Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Arcibiskué gymnázium v Kroměříži, Kroměříž Charakteristika: Cílem seminární práce je definovat a vysvětlit pojem judikatura, ale která také objasňuje ostatní pojmy a další skutečnosti, které s judikaturou úzce souvisí.Rozebírá kontinentální a angloamerickou koncepci právního státu, sbírky. Judikatura Uznání dluhu podle § 558 obč. zák. není samostatným zavazovacím důvodem, nelze jím tedy založit nový závazek. K jeho platnosti zákon pouze vyžaduje, aby dlužník jednostranně písemně přislíbil (zavázal se), že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu a výše; podmínkou jeho platnosti není uvedení.

Judikatura :: Adiki

Problematika přezkumu údajně neplatných rozhodčích doložek v současné době zaměstnává snad všech 86 exekučních soudů. Soudy tedy řeší nespočet případů, kdy vznikla pochybnost o způsobilosti rozhodčího nálezu, kdy v této souvislosti se mohou řídit bohatou judikaturou. Soudní praxe, zejména v návaznosti na usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 958/2012 ze. ASPI společnosti Wolters Kluwer při své práci využívám denně, zejména moduly právní předpisy, judikatura a samospráva. Vím, že v nich. Číst více. Martin Zíka . Vedoucí Oddělení informatiky, Úřad městské části Praha 11 Spravedlnost dětem je sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů. Otce, matky, děti i ostatní rodinné příslušníky stránky informují o problematice rozvodů, výchovy dětí po rozvodu, o porozvodových stycích dětí s oběma rodiči, o vztazích dětí a otců i matek, o výchově dětí Judikatura; Aktuální dění ve světě práva Genderová diskriminace ve fotbale aneb boj amerických fotbalistek za spravedlivé odměny Když v červenci roku 2019 ženská fotbalová reprezentace USA porazila ve finále mistrovství světa reprezentaci z Nizozemí a získala tím svůj čtvrtý mistrovský titul, její popularita u.

Judikatura Slovník cizích slo

Judikatura . red. Článek; Diskuze Video; Infografika; Fotogalerie; Uber je svou povahou taxislužba, potvrdil Ústavní soud. Ústavní soud potvrdil závěr učiněný Nejvyšším správním soudem, že činnost obchodní společnosti Uber představuje svojí povahou taxislužbu 'judikatura' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. 18.9.2020 / 0 Komentáře / in Judikatura, Novinky / by Lukáš Stoček Vrchní soud v Olomouci, sp.zn. 1 VSOL 340/2020-B-40, KSOS 22 INS 14147/2015 Po úmrtí jednoho z manželů při společném oddlužení manželů není důvod ponižovat odměnu správce na základní odměnu, zůstává odměna zvýšena dle §3 písm Judikatura; vlastníci; NS: k projednání žalob na zaplacení pohledávek vlastníků jsou příslušné krajské soudy. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2011, sp. zn. 29 Cdo 37/2011 Judikatura; VS: Ke změně stanov SVJ vzniklých před 1.1.2014 není zapotřebí notářského zápisu. Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 28. 7. 2015, sp. zn. 7 Cmo 79/2015, ukončil dohady nad výkladem § 1200 odst. 3 ve spojení s § 564 nového občanského zákoníku (NOZ). K dispozici je zatím jen izolovaná právní věta.

Vybraná judikatura z oblasti - Wolters Kluwe

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Judikatura . Soudní dvůr Evroé unie . Informace o fungování Soudního dvora Evroé unie jsou k dispozici zde. Informační brožury Soudního dvora Evroé unie naleznete zde Právní věta je vybraná část odůvodnění soudního rozhodnutí (v praxi zejména rozsudku či nálezu), která má obsahovat to podstatné, o co v dané věci šlo, a jaký právní názor k tomu soud zaujal. Používají se proto především jako důležité vodítko při práci s judikaturou.. Právní věty jsou v českém právu poměrně tradiční, objevují se nejpozději již v. Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE seminář (seminář - Obchodní a občanské právo) Účetnictví, mzdy, daně, audit - ucetni-portal.cz. Vítejte na vzdělávacím portálu Pěvy Čoukové pro podnikatele, obce a příspěvkové organizace Judikatura. Přehled judikatury. Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evroé unie Leges Stehlík Václav. 306 Kč.

[judikatura] - Úvo

Daňová judikatura Nejvyššího správního soudu XX. Naši daňoví odborníci budou diskutovat vybrané nejzajímavější judikáty Nejvyššího správního soudu z poslední doby. Přednášející. Libor Frýzek, Partner daňového poradenství ; René Kulínský, Partner daňového poradenství; Jana Wintrová, Partnerka daňového. Stránky Jana Wintra, docenta katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Exministryně spravedlnosti Daniela Kovářová oslavila

Euroskop.cz - Judikatura ESD - Judikatura ES

Judikatura. K elektronicky sjednané rozhodčí doložce Právnická osoba jako osoba blízká ve smyslu § 196a Obchodního zákoníku K možnosti nahrazení projevu vůle ve smlouvě o smlouvě budoucí soudem K možnosti náhrady škody vůči správci konkursní podstaty Součinnost věřitele nezbytná ke splnění dluhu Správní trestání: stanovení výše pokuty; osobní a majetkové poměry pachatele I. Správní orgán ukládající pokutu za jiný správní delikt je povinen přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům pachatele tehdy, pokud je podle osoby pachatele a výše pokuty, kterou lze uložit, zřejmé, že by pokuta mohla mít likvidační charakter, a to i v případech, kdy. Judikatura Soudního dvora Evroé unie v oblasti ochrany přírody 8 2 Judikatura ke směrnici o ptácích Směrnice o ptácích byla přijata v roce 1979 a transpoziční lhůta uběhla v roce 1981. Soudní dvůr se věnuje směrnici o ptácích od roku 1987, kdy byly vydány první rozsudky. V případě judikatury týkající se směrnic KADLEC, Ondřej a Jan PETROV. Rozšířený senát NSS: Judikatura ESLP jako zákaz vjezdu na křižovatce právních názorů. MUNI LAW Working Papers, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 1-12.ISSN 2336-4785 III. ÚS 2130/17 . 2 . 3. Rozsudkem napadeným touto ústavní stížností okresní soud určil , že vlastníkem nemovitostí je vedlejší účastnice 1)

Pozvánka na konferenciu: Nakladanie s odpadmi a požiadavkyPřesahy insolvenčního řízení do trestního práva v
 • Chyby při čepování piva.
 • Handelsregister gmbh.
 • Teta anglicky.
 • Jak poslat fotky z iphonu.
 • Senecura klamovka.
 • Liftback vs sedan.
 • Edamame cerstve.
 • Watch game of thrones online free full episodes.
 • Židovské město praha prohlídka.
 • Kantonská kuchyně.
 • Ztráta blízkého člověka.
 • Skrinka dybbuk.
 • Medomet langstroth 2/3.
 • Jak vytvořit titulky.
 • Lidl nove prodejny praha.
 • Na prikope 20.
 • Go hra na pc.
 • Gore tex bunda výprodej.
 • Proč založit spolek.
 • Leky na redeni krve a modriny.
 • Wikipedia challenger.
 • Zápach z úst osmičky.
 • Dálkové studium uherské hradiště.
 • Čsn en 12464 1.
 • Plážová obuv dámská.
 • Toyota avalon prodej.
 • Yper.
 • Jorge blanco prague.
 • Autonehoda 12.8 2019.
 • Ladění housle.
 • Jak skrýt fotky v galerii android.
 • Příchozí obsah.
 • Porostlé zrno.
 • Synchronizace kontaktů iphone.
 • Mlejnice kozna 14.
 • Jak rychle roste cysta na vaječníku.
 • Ayam cemani chov.
 • Zdravé cupcakes.
 • Tisk pohlednic ostrava.
 • Náhradní mateřství cena.
 • Gymnázium křížkovského brno.