Home

Lýkožrout jedlový

Lýkožrout jedlový se rojí v březnu a dubnu. Samečci vyhlodávají v kůře snubní komůrku a lákají samičky k páření. Oplodněné samičky vyhlodávají matečné chodby, podél nichž kladou jednotlivá vajíčka. Dorostlé larvy se kuklí v lýku v kukelných kolébkách. V případě, že se vyvíjí pod tenčí kůrou. lýkožrout jedlový Pityokteines curvidens (Germar, 1824) říše Animalia - živočichové » kmen Arthropoda - členovci » třída Insecta - hmyz » řád Coleoptera - brouci » čeleď Curculionidae - nosatcovití » rod Pityokteines - lýkožrout lýkožrout jedlový Pityokteines curvidens (Germar, 1824) Vědecká jména Pityokteines curvidens (Germar, 1824) - platné jméno . Bostrichus calligraphus Duftschmid, 1825. Bostrichus orthographus Duftschmid, 1825. Bostrichus psilonotus Germar. Mezi další nejznámější druhy kůrovce patří například lýkožrout borový (Ips sexdentatus), lýkožrout jedlový (Pityokteines curvidens), lýkožrout modřínový (Ips cembrae), dřevokaz čárkovaný (Trypodendron lineatum), bělokaz švestkový (Scolytus mali) a drtník ovocný (Xyleborus dispar). Vývojový cyklus lýkožrout

V nižších polohách může lýkožrout lesklý založit i generaci třetí. Přezimuje larva, kukla nebo dospělec. Brouci přezimují buď přímo v požerku, nebo v místě náhradního znalostního žíru, případně v hrabance. VÝZNAM DRUHU: lýkožrout lesklý je významný podkorní škůdce dospívajících mlazin, tyčkovin a. Lýkožrout jedlový Pityocteines curvidens Germ 291-292e-g . Lýkožrout prosttední Pityocteines spinidens (REIT T.) 2-2,8mm 071a . Korohlod jedlový Cryphalus piceae (RTZB.) 1-1 ,8 mm . Smolák jedlový Pissodes piceae Ill. 287-288c 193-120 . Ttásnénka modtínová Taeniothrips laricivorus (KRAT. A FARS.

Kůrovci (Scolytinae, Ipinae) je podčeleď brouků z čeledi nosatcovití.Dříve byli kůrovci řazeni do samostatné čeledi kůrovcovití.Vyvinuli se na konci druhohor a dnes patří se 6 000 druhy mezi jedny z nejrozmanitějších skupin hmyzu.. Kůrovci se vyskytují obecně po celém světě, v lýku i dřevě naprosté většiny stromů, také uvnitř ovoce, v semenech, v listech, v. Vedle lýkožrouta smrkového je u nás hospodářsky významný, tedy nebezpečný, také lýkožrout severský (Ips duplicatus), lýkožrout modřínový (Ips cembrae), lýkožrout borový (Ips sexdentatus), lýkožrout jedlový (Pityokteines curvidens), dřevokaz čárkovaný (Trypodendron lineatum), který škodí především v uskladněném dřevě, bělokaz švestkový (Scolytus mali) žijící pod kůrou ovocných stromů a drtník ovocný (Xyleborus dispar) žijící přímo ve dřevě Domácí výuka přírodopisu pro 6. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice. Autor: Mgr. P. Curko Lýkožrout menší je 3,5-4,8 milimetrů dlouhý, hnědý až černý, dlouze válcovitý, dozadu mírně zaobleně zúžený. Na lesklé a silně tečkované zádi mají čtyři zuby, přičemž třetí zub shora je největší S vazbou na jedli se vyskytuje lýkožrout jedlový (Pityokteines curvidens), smolák jedlový (Pissodes piceae), obaleč jedlový (Choristoneura muriana), mšicovka jedlová (Mindratus abietinus). Na smrku to je např.

Lýkožrout severský je typickým představitelem hmyzu, který se v minulosti ve střední Evropě nepro-jevil jako lesnicky významný druh působící hospodář-ské ztráty. Lokální přemnožení byla zaregistrována pouze ve východním Polsku voblasti Bialověže. Uná lýkožrout, Ips , Pityokteines - několik rodů brouků z čeledi kůrovcovitých. Patří k hl. lesním škůdcům. Např. l. smrkový, Ips typographus , je jedním z nejvýzn. škůdců smrku. Přemnožuje se zejm. při lesních polomech. Vážným škůdcem jedle je l. jedlový, Pityokteines curvidens . Vrcholové části a tenké větve borovic napadá l. vrcholový, Ips acuminatus Lýkožrout smrkový neboli kůrovec je nejvýznamnějším škůdcem, který napadá smrkové porosty u nás. Konkurovat mu může snad jen bekyně mniška. Lýkožrout neboli kůrovec je černohnědý brouk velikosti 4-5,5 mm, jehož tělo je pokryto dlouhými žlutými chloupky Na smrku žije kolem 20 druhů kůrovců, ale jen asi šest jich dokáže lesníkům způsobovat vrásky na čele. Nejobávanějším je právě lýkožrout smrkový. Snad o žádném jiném druhu škodícím v lesích toho nebylo napsáno více. Přesto jsou některé stránky jeho života, zejména schopnost doletu, stále nejasné lýkožrout jedlový (Pityokteines curvidens), smolák jedlový (Pissodes piceae), obaleč jedlový (Choristoneura muriana), mšicovka jedlová (Mindratus abietinus) aj. Základní druhové spektrum střevlíkovitých je obdobné jako v 5. vegetačním stupni. Z teplomilných druhů.

Lýkožrout modřínový se vyskytuje ve střední Evropě v oblasti Alp a Karpat, od západní Fran-cie po západní oblast evroé části Ruska. Hlavní hostitelskou dřevinou je modřín Larix decidua Mill., a to v celém areálu jejího rozšíře-ní, od nejnižšších poloh a po subalpinská pásma Lýkožrout smrkový, znáte příčiny jeho přemnožení? sekundární škůdce starších smrků.>Lýkožrout smrkový je typický sekundární škůdce, který napadá přednostně čerstvě odumřelé dříví nebo stromy silně oslabené. Stojící zdravé stromy napadá teprve při přemnožení, kdy nemá k dispozici dostatek vhodnějšího materiálu pro své množení Lýkožrout jedlový HOSTITELSKÉ DŘEVINY:jedle (Abies spp.). VÝZNAM DRUHU:lýkožrout jedlový napadá především starší, oslabené stromy na nevhodných stanovištích. Napadá nejprve horní část kmenů, odkud se šíří dolů. Při přemnožení napadá i zdravé stromy. U nás není příliš hojný 321811 Curviwit - 5 ks lýkožrout jedlový ks 5 185,00 322211 Dupliwit - 5 ks lýkožrout severský ks 5 310,00 322921 GLV Plus - 5 ks škůdci na listnáčích ks 5 225,00 322911 Hostowit Plus - 5 ks škůdci na jehličnanech ks 5 195,00 322811 Hylowit - 5 ks klikoroh borový ks 5 145,00 1009.1 Chalcoprax A - 1 ks lýkožrout lesklý ks 1 256,0 Lýkožrout smrkový - Ips typographus . Obecně Charakteristika škůdce. Brouk z čeledi nosatcovitých (Curculionidae) podčeledi kůrovcovitých (Scolytinae). Dospělec 4-5,5 mm dlouhý, hnědý až černohnědý. Záď krovek zkosená, se čtyřmi páry typicky uspořádaných zubů, matná. Mezirýží na krovkách nejsou tečkovaná

Lýkožrout jedlový (Pityokteines curvidens) - ChovZvířat

Lýkožrout jedlový (Pityokteines curvidens) Lýkožrout prostřední (Pityokteines spinidens) Lýkožrout malý (Pityokteines vorontzowi) Korohlod jedlový (Cryphalus piceae) + polyfágní kůrovci, např.: •Xyloterus lineatus (dřevokaz čárkovaný Brouci foto, Wikipedie info - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c Lýkožrout lesklý. Je to drobný, asi 2 až 3 milimetry velký kůrovec s černým štítem, červenohnědými, velmi lesklými krovkami. Prohlubeň na konci krovek je zdobena třemi páry souměrných zoubků. Lýkožrout lesklý patří k vážným škůdcům jehličnatých porostů do 40 let, především smrkových Lýkožrout primárně napadá staré a nemocné stromy, ale při přemnožení neušetří ani zdravý lesní porost. Od konce dubna do začátku května se začíná probouzet a vylétat ze svého zimoviště, aby si našel poškozený strom, a zbuduje si tak zvanou snubní komůrku, kde se spáří se samicemi..

Atlas poškození dřevin

Fotografie Martina Procházky. Nevšední, poutavé, krásné. Stojí za to kliknout. HC Sršni Kejžlice. Hokejové karty. Největší internetový a kamenný obchod ve střední Evrop lýkožrout smrkový Prohlédnout si 26 fotografií Jizerky potřebují pomoc. Dědictví normalizace překonávají lesy díky milionům z EU Ke konci normalizační éry byly jizerské lesy zdevastovány imisemi z polských a německých elektráren. Vykáceno bylo sto kilometrů čtverečních lesa Lýkožrout přezimuje ve stádiu larvy, kukly či imága, záleží na průběhu počasí během léta a podzimu. Vývoj larev může pokračovat až do teplot mezi 7 a 10°C. Proto při začátku jarního rojení, po oteplení na alespoň 14°C, vylétají většinou již dospělí brouci Lýkožrout menší: Ips amitinus: Lýkožrout jedlový : Pityokteines curvidens: Lýkožrout lesklý. Hmyz, především lýkožrout smrkový, se ve zdejších poškozených lesech v 80. letech 20. století přemnožil, což vedlo k nutnosti vykácet lesní porosty o rozloze asi 80 kilometrů čtverečních. Poslední zastavení naučné stezky se jmenuje Vodopád Jedlové. Seznamuje s flórou a faunou této oblasti

Pityokteines curvidens (lýkožrout jedlový) BioLib

Probíhající kůrovcová kalamita nemá obdoby. Vedle nejrůznějších druhů lýkožrouta likvidujících dospělé porosty zaznamenali lesníci lýkožrout smrkový (Ips typographus), jedlový (Pityokteines curvidens) - pod kůrou nemocných i zdravých stromů, může se rozšířit a ohrozit velké zalesněné oblasti, aktuálně působí velké potíže na území Šumavy (viz níže). mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) - na bramborové nati, původem z Amerik lýkožrout smrkový. Foto Pavel Hubený je mezi skalními bariérami schovaný starý jedlový les se smrky a borovicemi. Neznáme věk nejstarších stromů, nikdo zatím skutečnou věkovou strukturu nezkoumal. Ale pár pařezů po smrcích pokácených z obavy z šíření kůrovce a jedna navrtaná zlomená jedle ukazují, že zde. lýkožrout jedlový medovnice rodu Cinara obaleči rodu Acleris (neevroé druhy) odumírání rašících terminálů jehličnanů Pestalotiopsis funerea; rez vrbková smoláci rodu Pissodes (neevroé druhy) sosnokaz borový jedlovec kanadský Jedlovec Tsuga. rez Melampsora farlowii; rez Melampsora medusae; jeřáb Sorbu Lýkožrout lesklý . Lýkohub matný Smolák jedlový. Lýkožrouti rodu Pityocteines. Korohlod jedlový.

Pityokteines curvidens (lýkožrout jedlový) - Jména BioLib

9 - příčně hvězdicovitý (lýkožrout jedlový) 10 - plošný broučí (korohlod jedlový) 11 - společný larvový (lýkohub smrkový) LAPÁKY versus LAPAČE Lapáky a feromonové lapače se musí evidovat. Kromě čísla a série se poznamenává místo a datu Neurosekretorické neurony hlavového protocerebra syntetizují mozkový aktivační hormon.Ten je transportován nervovými vlákny do corpora cardiaca a odtud do hemolymfy. Aktivuje v prothorakální žláze v hrudní části syntézu hormonu ekdysonu (indukuje svlékání kutikuly). Křídlatá tělíska corpora allata produkují juvenilní hormon neotenin, který oddaluje metamorfózu a.

Kůrovec - lýkožrout smrkový a severský

Video: Lýkožrout Lesklý - Atlas poškození dřevi

škodliv- lýkožrout rychl- sprintéři cel- půlden drz- Pavel jedlový les rozkvetlý vřes vyschlý pramen neznámý úkol jabloňový květ tetřeví tokání. Hmyz - foto a encyklopedie - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c Lýkožrout smrkový přenáší ophiostomatální houby (Ophiostoma polonicum, O. bicolor apod.), které způsobují vaskulární mykózy. Infekce ophiostomatálními houbami se může projevovat výrony pryskyřice na kmeni. Značným škůdcem, snižujícím vitalitu jedlí, je smolák jedlový. Choroby a škůdci douglasek. Douglasky. PLOŠTICE. Zástupci:Kněžice zelená. Ruměnice pospolná. Znakoplavka. Splešťule blátivá. Vodoměrky. Bruslařky. Štěnice domácí. ROVNOKŘÍDLÍ. Zástupci. Charakteristickým hmyzem pro smrčiny, horské nevyjímaje, je lýkožrout smrkový, který působí místy až velkoplošné odumírání smrků. Na starčcích můžeme často nalézt kovově zelenou mandelinku havézovou. Kovově zelený je též střevlík zlatolesklý, měděné zbarvení má střevlík lesní

Kůrovci - Wikipedi

 1. antní kůrovcové kalamity, kdy především lýkožrout smrkový ničí smrkové lesy, řada jiných hmyzích škůdců poškozuje ostatní jehličnany - borovice, modříny, jedle
 2. KYSELÝ JEDLOVÝ BOR hadcový 0Pg KYSELÝ JEDLOVÝ BOR mokrý 0Pk KYSELÝ JEDLOVÝ BOR antropogenní 0Pm KYSELÝ JEDLOVÝ BOR chudší, sušší 0Pn KYSELÝ JEDLOVÝ BOR kamenitý 0Pt KYSELÝ JEDLOVÝ BOR smrkový zrašelinělý 0Qf CHUDÝ JEDLOVÝ BOR hadcový 0Qk CHUDÝ JEDLOVÝ BOR antropogenní 0Qm CHUDÝ JEDLOVÝ BOR sušší 0Q
 3. Český název ŠO ; abutilon: akarinóza: akát: aktinomycétová obecná strupovitost bramboru: alternáriová skvrnitost: alternáriová skvrnitost brukvovitýc
 4. Nejvyšší české hory s nejkrásnějšími a nejpozoruhodnějšími místy a mnoha zajímavostmi o jejich vývoji, flóře, fauně, historii a činnosti člověka v monumentálním projektu. Připravili M. Král a V. Kun
 5. Lýkožrout (kůrovec) Ips typograhus - l. smrkový, jehličnaté a smíšené lesy, nalétá zejména na osluněné staré stromy (70-100 let, i od 50 let) na svazích s jižních expozicí, gradace přemnožení po teplém zimním období, hřebenové smrčiny Šumavy, jeho Pityogenes curvidens - jedlový, jedl
 6. lýkožrout lesklý ( Pityogenes chalcographus L.) a mnoho dalších. K dalším druh ům podkorního hmyzu pat ří nosatcovití, vyskytující se zejména na smrku, kteří se za ur čitých borových porostech, smolák jedlový - Pissodes piceae (Ill.) škodící na jedli, polník dvojse čný.

(lýkožrout smrkový) Můj park - hrátky pro předškoláky l 45. 46 l Můj park - hrátky pro předškoláky (d)oMaloVÁnky Domaluj druhou polovinu batolce duhového. 7 Jestřábník alý 8 Huňatec žlutopásný 9 Mapovník zeměpisný 10 Skálovka laponská 11 Vranec jedlový 50 l.

Soukromí vlastníci lesů dostanou od státu dvě a půl miliardy korun jako náhradu za kůrovcovou kalamitu. Zpráva je starší, ale vzpomněl jsem si na ni při dnešní procházce lesem, jehož majitel jej udržuje tak jak má. Má smíšený les, ve kterém je smrk v menšině, takže i když tady si kůrovec občas kousl, nejsou výsledkem žádné holiny, jen místy světlinka (Arthopoda) nejpočetnější živočišný kmen - přes 1,5 milionu druhů. tvoří cca 80% všech živočichů. mají značný hospodářský význa

Fauna a flóra Šumavy Fauna. Charakteristickou faunou Šumavy jsou téměř všichni zástupci středoevroé lesní zvířeny.Hojně zastoupen je srnec obecný, jelen evroý, prase divoké, liška obecná.V polovině 19. století byli lidmi vyhubeni divoce žijící medvědi a vlci, v poslední době (psáno 2010) byl však vlk na Šumavě opět pozorován Komentáře . Transkript . kurovci - Silvariu

slezníku hadcového. Dále tu můžeme najít i např. vratiþ msíní, vranec jedlový nebo konciánku dvoudomou. Hojný je i výskyt vřesovce pleťového, zimostrázku alého a také prhy arniky, kterou má ve znaku CHKO Slavkovský les. Nejvtší vzácností je však rože KYSELÝ JEDLOVÝ BOR antropogenní 0Pm KYSELÝ JEDLOVÝ BOR chudší, sušší 0Pn KYSELÝ JEDLOVÝ BOR kamenitý 0Pt KYSELÝ JEDLOVÝ BOR smrkový zrašelinělý 0Qf CHUDÝ JEDLOVÝ BOR hadcový 0Qk CHUDÝ JEDLOVÝ BOR antropogenní 0Qm CHUDÝ JEDLOVÝ BOR sušší 0Qn CHUDÝ JEDLOVÝ BOR kamenitý 0Qt CHUDÝ JEDLOVÝ BOR podmáčený 0Q To vypovídá o vysokém stupni ekologické stability celého území. Druhová skladba dřevin však až na malé výjimky není nikde původní. Původně zde byly jedlovo-bukové porosty, okolo 1.000 m n.m. začíná smrkovo-bukovo-jedlový stupeň a v okolí vrcholu Šeráku a Mračné hory jsou původní velmi cenné pralesovité smrčiny Ing. Veškrna uvádí ve svém díle Ze zápisníku lesníka zoufalost lesníků na Vysočině, kteří dokud nezačali plantážničit, nebyli schopní zničit všude bující jedlový nálet. Majitel lesa chtěl modříny a smrky, zmlazovala se ale jen jedle - no tak jste začali dělat paseky na způsob měsíční krajiny, a jedli jste udolali Před dvěma stoletími to byla země plná pralesů. Rostly na obrovských souvislých plochách. Některé nedotčené, jiné už pozměněné občasnou pastvou dobytka, smolařením či pálením dřevěného uhlí. Během 19. století byly pralesy téměř vymazány z map. Systematické a efektivní lesnické hospodaření se podle dobových záznamů rovnalo bezohledným těžbám

Řád Brouci

Dřevo napadené kůrovcem se dá využít

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Pro publikování - Stáhněte si fotografie pro posouzení kvality a vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání Je to například lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý, bekyně mniška a další. Nazýváme je kalamitními škůdci a je nutné jim věnovat velkou pozornost a předcházet tak nevyčíslitelným škodám. Lesníci mají vypracované postupy prevence i obrany proti těmto škůdcům, které vychází z historických zkušeností řady. 40399 obrázků v 5912 galeriích v 753 kategoriích s 9255 komentáři zobrazeno 61654708 krá

6. třída (Př, 51) - Motýli 2 (noční motýli) - YouTub

Lesy s dočasným managementem s plánovanými zásahy do 10 let- ]A.A.- Lesy ponechané samovolnému vývoji Y 7 ' y X 0 z S 6 E 26-ohryz, loupání zvěří ; 25-neznámé příčiny% O 24-ostaní abiotická poškození ) 23-zamokření 22-mráz 1 21-sníh, námraza 20-vítr 19-sucho# K 18-ost.houb. a rostlin.škůdci 3 17-ostatní hniloby. Hmyz (Insecta) je třída šestinohých živočichů z kmene členovců, kteří mají tělo rozdělené do tří článků (hlava, hruď a zadeček). 2761 vztahy

Lýkožrout menší (Ips amitinus) - ChovZvířat

To vypovídá o vysokém stupni ekologické stability celého území. Druhová skladba dřevin však až na malé výjimky není nikde původní. Původně zde byly jedlovo-bukové porosty, okolo 1 000 m n. m. začíná smrkovo-bukovo-jedlový stupeň a v okolí vrcholu Šeráku a Mračné hory jsou původní velmi cenné pralesovité smrčiny Porosty smrčin charakterizují některé kapraďorosty (vranec jedlový, papratka alá, kapraď horská) a byliny (sedmikvítek evroý, čípek objímavý, podbělice alá, třtina. Roháček jedlový. Roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus Hochenwarth, 1785) je 12-18 mm velký brouk z čeledi roháčovitých, který je evroým endemitem. Nový!!: Larva a Roháček jedlový · Vidět víc » Roháčovití. Roháčovití (Lucanidae), obecně roháči, jsou skupina brouků, která celosvětové obsahuje asi 1 200.

O tom, že lýkožrout smrkový - kůrovec zničil zcela zbytečně díky pochybným vizím ekologů v posledních letech v NP Šumava již značnou rozlohu nesmírně cenných smrkových porostů, ví dnes již každý, kdo to ovšem chce vědět Datum Druh Počítáno Lokalizace Autor Poznámka Foto << < 158 159 160 161 162 163 164 165 > >> 19.05.2020: Libellula depressa vážka ploská 429074: imaga 11-100. Otázka: Vzdušnicovci - členovci Předmět: Biologie Přidal(a): Martin Přejít na klasifikaci Výskyt: naprostá většina suchozemští Stavba těla: 2 základní stavební typy: hlava + trup ( stonožkovci), mnoho párů nohou hlava + hruď + zadeček (šestinozí), 3 páry nohou Dýchací soustava: vzdušnice Vylučovací soustava: malphigické trubice, tukové těleso Stonožky Stavba.

Lýkožrout vrcholkový Ips acuminatus. Pilořitka velká Urocerus gigas. Píďalka podzimní Operophtera brumata. Lýkožrout jedlový Pityokteines curvidens. Chroust obecný Melontha melontha. Krytonosec olšový Cryptorrhynchus lapathi. Lýkohub drvař Hylastes cunicularius. Bělokaz jilmový Scolytus scolytus. Korovnice kavkazská Dreyfusia. Od roku 2018 se v nich významně šíří lýkožrout. Rostlinstvo. Jezevčí vrch V bučině na Jezevčím vrchu je rozsáhlý porost měsíčnice vytrvalé. vranec jedlový, sedmikvítek evroý a kokořík přeslenitý. Na lukách roste například zvonek rozkladitý, rožec obecný, chrastavec rolní a kopretina bílá, zjara. Lýkožrout jedlový (Pityocteines curvidens Germ.) Hnědočerný kůrovec, dlouhý . 2,5 až 3 mm. Tělo je válcovité, silné, lesklé, dlouze a řídce ochlupené. Čelo samečka . je mírně vypouklé, samičky jen slabě klenuté, s hrbolkem uprostřed a nápadně zlato žlutě ochlupené. Přední okraj štítu samičk

2 Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků skleníkového efektu a klimatických změn vytváření rekreačních možností vytváření zdravého, estetického, a ekologicky hodnotného přírodního prostřed 3 Příroda, Praha, 28: 3-43, 2009 Rozšíření a ochrana pavouků sklípkánků (Araneae: Atypus spp.) v České republice Distribution and conservation of the purse-web spider 1. lýkožrout smrkový 2. slunéčko velké 3. kovařík 4. ovád 5. pestrokrovečník mravenčí 6. tesařík dvoupásovaný 7. roháček A. jeřáb ptačí B. ploník ztenčený C. vranec jedlový D. dvouhrotec chvostnatý E. rokyt cypřišový F. plavuň pučivá G. kapraď rozložená H. žebrovice různolistá I. bika lesní J. metlička. Lýkožrout smrkový (Ips typographus) dokáže během své gradace vytvořit mrtvého dřeva velké množství, ale stromy usmrcuje příliš rychle, což není z pohledu ostatní saproxylické fauny ideální. Eurythyrea quercus CR KO krasec temný* Capnodis tenebrionis RE KO krasec uherský Anthaxia hungarica CR KO roháček jedlový.

PPT - Poznávačka hmyzích škůdců PowerPoint Presentation
 • Nehoda chocen 5.8 2019.
 • Zulu stany.
 • Muž po rozvodu.
 • Styska se mi po milenci.
 • Yper.
 • Odmítnutí mamografu.
 • Plenkový dort olomouc.
 • Kyselina sírová prodej brno.
 • Potetovaný policista.
 • Xyy syndrom.
 • Vikingove sezona 6.
 • Pid regulátor teploty.
 • 3d podlahy do koupelny.
 • Snář hrášek.
 • Jaden smith.
 • Miminko obrázek kreslené.
 • Benjamin millepied amalia millepied.
 • Fisher price pejsek dracik.
 • Informační technologie definice.
 • Vasecigareta andel.
 • Zbrojni prukaz tabor.
 • Gimp 2.9 download.
 • Sazebník pokut za parkování.
 • Krabičková dieta tábor.
 • Transformer calculation.
 • Outdoor bazar stany.
 • Osteoporoza recepty.
 • Skullcandy alza.
 • Usychání jehličí borovice.
 • Rodinné hříchy podle skutečnosti.
 • Sloučení jména a příjmení excel.
 • Stafylokok na kůži léčba.
 • Propesko granule.
 • Společenská halenka.
 • Joseph gordon levitt filmy a televizní pořady.
 • Pavouci v sydney.
 • Jak pronajmout nebytový prostor.
 • Mercedes w211 zkusenosti.
 • Juditina věž praha.
 • Intuice strach.
 • Rozmnožovací soustava 5. ročník pracovní list.