Home

Chemické pokusy s peroxidem vodíku

Pokusy: Peroxid vodíku a krev - ČT edu - Česká televiz

Peroxid vodíku - Wikipedi

 1. Nicméně, peroxid má řadu jedinečných vlastností, které pomáhají v léčbě mnoha nemocí. Chemické složení peroxidu vodíku: obsahuje 2 atomy vodíku a 2 atomy kyslíku - vzorec H2O2. Základem léčivých vlastností peroxidu je právě atom kyslíku
 2. Tematický okruh: Chemické reakce Téma: Chemický rozklad peroxidu vodíku Metodický list: Žáci si zopakují p řípravu kyslíku rozkladem peroxidu vodíku a d ůkaz kyslíku s využitím žhnoucí špejle. Zárove ň se seznámí s technikou jímání plyn ů nad vodou. Laboratorní práce odpovídá jedné vyu čovací hodin ě
 3. utu probublávat do nádoby s vodou, poté začněte plyn jímat do zkumavky, kterou jste před jímáním naplnili vodou. Vznikající plyn vodu vytlačuje

Peroxid vodíku / VIDA! Brno - VIDA! science centrum Brn

Vaše tělo vytváří peroxid vodíku za účelem boje s infekcemi, jeho přítomnost je nutná pro správnou funkci imunitního systému. Bílé krvinky, známé jako leukocyty, mají podtřídu zvanou neutrofily. Ty produkují peroxid vodíku jako první obrannou linii proti toxinům, parazitům, bakteriím, virům a kvasinkám Zeptáme-li se žáků na chemii, tak právě mnozí si spojují chemii s výbuchy, různými změnami, tedy s reakcemi - pokusy. Zvláštní kategorií jsou domácí chemické pokusy (experimenty), tedy takové, kdy chemickou reakci v té nejjednodušší podobě mohou žáci poznat a provést v domácím prostředí

s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Ostrava: 2005. 2. DUŠEK, B. Chemický pokus a bezpečnost práce. Pedagogická orientace č. 2, 2009 3. SOLÁROVÁ, M. Chemické pokusy 1 - Základy laboratorní techniky. Ostrava: 2005. Elektronický text 4. Zákon 356/2003 Sb. a výše citované zákony a vyhlášky Léčba peroxidem vodíku: technika profesora Neumyvakina Jednoduchý a cenově dostupný peroxid vodíku je k dispozici v téměř každé domácnosti. Léčba peroxidem vodíku pomáhá s mnoha nemocemi, třeba s lupénkou, bradavicemi a jinými kožními problémy.. Chemické pokusy/Katalytický rozklad peroxidu vodíku. Z Wikiknih Popis . V tomto pokusu provedeme katalytický rozklad peroxidu vodíku na vodu a kyslík pomocí oxidu manganičitého (burelu), který při reakci funguje jako katalyzátor. Postup . Do zkumavky nalijeme asi 1 ml peroxidu vodíku a přidáme malé množství burelu (na. žÆci a studenti płijímají s radostnými výkłiky nadıení a obdivu. Mezi nejzajímavìjıí pokusy pak patłí pokusy, kterØ zdÆnlivì vypadají tajuplnì a zÆhadnì. NìkterØ tyto chemickØ pokusy proto využívají płi svých płedstaveních kouzelníci. Za svØ pedagogickØ praxe jsem ovìłil využití łady —kouzelnickýchfl.

Léčba peroxidem vodíku - profesor Neumyvaki

Chemické pokusy - KOS 2005 . Vodík. Příprava vodíku za horka. Demonstrační pokus. Pomůcky: síťka, kahan, střička s vodou. Na kondenzor zpětného projektoru dáme dvě Petriho misky s roztokem peroxidem vodíku. Do dvou misek dáme 0,01g oxidu manganičitého, do jedné z nich přidáme ještě 1cm3 zředěného roztoku. Enzymy jsou bílkoviny (proteiny), které urychlují chemické reakce potřebné pro fungování živých organismů. Prozkoumejte s námi jeden nesmírně pracovitý, a navíc i efektní enzym. Peroxid vodíku jistě znáte; jeho 3% vodný roztok se běžně používá jako dezinfekční prostředek. V lahvičce z lékárny se peroxid vodíku. Peroxid vodíku - bezbarvá látka s chemickým vzorcem H2O2 se specifickou vůní a chutí.Často se používá v každodenním životě, ve farmacii av průmyslovém sektoru. Protože peroxid vodíku má bělící vlastnosti, používá se také v kosmetologii jako součást barev a zubních past Reakce draslíku s vodou. 2 K + H 2 O → 2 KOH + H 2 Probíha bouřlivěji než u sodíku a k zapálení vodíku dojde i na volné hladině. Reakce draslíku s bromem. 2 K + Br 2 → 2 KBr Draslik reaguje explozivně s bromem, je to způsobeno velkým rozdílem elektronegativit obou reagujících prvků. 2. skupina Srážení síranu a šťavelan

Popis []. Manganistan draselný reaguje s peroxidem vodíku za vzniku kyslíku.Vzniklý plynný kyslík tvoří se saponátem pěnu. 2 KMnO 4 + 3 H 2 O 2 → 2 MnO 2 + 2 KOH + 3 O 2 + 2 H 2 O Postup []. Na podložní tác dáme odměrnou baňku. V odměrné baňce smícháme 75 ml peroxidu vodíku a 25 ml saponátu Poté předvedli několik zajímavých pokusů, jako například hrnečku vař - což je reakce jodidu draselného s peroxidem vodíku, džin v lahvi - což je reakce manganistanu draselného s peroxidem vodíku nebo testy hodnoty ph a obsahu cukru. A na závěr nás pozvali na den otevřených dveří, který probíhá 5. 2. 2013 Výroba vodíku z práškového zinku a koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Vzniklý plyn jímáme do zkumavky a poté do plechovky. Dokážeme přítomnost vodíku ve.

Ocelová vlna je jemná měkká ocelová vlákna používaná jako brusivo pro leštění dřeva během povrchové úpravy nábytku. Peroxid je krátkodobý pro 3% peroxid vodíku v domácnosti. Na většině supermarketů je k dispozici jak hladká ocelová vlna, tak peroxid vodíku. Ocelová vlna rázně reaguje s peroxidem vodíku, ale pouze pod. Peroxid vodíku se rozkládá za účasti enzymu katalasy, který je obsažen v bramboře - vhozením kousku brambory do roztoku peroxidu vodíku proběhne rozklad H 2 O 2, čímž jsme dokázali přítomnost enzymu katalasy v bramboře - bez katalasy by reakce neproběhla.Rozkladem peroxidu vodíku vzniká voda a uvolňuje se kyslík, který dokážeme doutnající špejlí - vzplane Do sklenice nalej vodu a přidej do ní několik kapek citronové šťávy nebo octa. (na 50 ml vody 10 kapek citronové šťávy). Dva očišťené odmaštěné železné hřebíky spoj pomocí vodičů s opačnými póly baterie o napětí 9 V. Hřebíky vsuň do vody tak, aby se vzájemně nedotýkaly

CHEMICKÉ POKUSY BENGÁLSKÉ OHNĚ (Krásné barevné ohně, které jsou zapalovány kyselinou sírovou) SLONÍ ZUBNÍ PASTA (Po smíchání jistých látek v odměrném válci dojde k exotermické reakci a z válce začne vylézat pěna zabarvená podle přidaného barviva) SOPKA (Po zapálení dichromanu amonného se začne vytvářet šedo-zelený oxid chromitý, který je sílou hoření. Pokusy: Peroxid vodíku a krev. Co se stane s peroxidem vodíku, když přijde do styku s krví? Bude se rozkládat za vzniku pěny. Peroxid vodíku se rozloží působením enzymu katalázy. V druhém pokusu vložíme doutnající špejli do odměrného válce, ve kterém v předchozím pokusu reagoval peroxid vodíku s krví Pokusy s peroxidem vodíku Peroxid vodíku - Wikipedi . Vlastnosti látek. Peroxid vodíku - nebezpečný, způsobuje vážné poškození očí zdraví škodlivý, při požití. - rozklad peroxidu vodíku za katalýzy burelu probíhá velice bouřlivě a dlouho - dokud se nespotřebuje veškerý peroxid vodíku - je tedy lepší použít menší množství, pokus i přesto bude. Chemické pokusy Všechny obory (160) Analytická chemie (16) Kvalitativní analýza (16) Specifické důkazové reakce (16) Chemické jojo s Na [ratings results=true] Chemikova zahrádka [ratings results=true] Chlorovodíková fontána.

Vybrané chemické pokusy z organické a anorganické chemie Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Peroxid vodíku (30%) je toxický, korosivní. M ůže zp ůsobit vážné popáleniny. P ři vst říknutí skupiny peroxidem vodíku. Oxidace je katalyzovaná ionty Cu 2+. Rozklad peroxidu vodíku Ohňostroj s ledem. Chemikálie: zinkový prášek, dusičnan amonný, chlorid amonný, dusičnan barnatý, kostky ledu. Postup: na porcelánové misce se smíchá 4 g Zn prášku, 4 g dusičnanu amonného, 1 g chloridu amonného a 0,5 g dusičnanu barnatého, po přidání kostky ledu začíná probíhat exotermická reakce se záblesky ohně. Dusičnan barnatý barví tento oheň do zelena Chemické pokusy - praktické postupy. Zde se seznámíme s pracovními postupy vybraných chemických pokusů. Budou také uvedeny pomůcky a chemikálie potřebné k provedení daného pokusu, jeho princip, chemické rovnice a také bezpečnost při práci s potřebnými chemikáliemi Peroxid vodíku je bazí deprotonován na hydroperoxidový anion. Tento vyniká vyšší reaktivitou než samotný peroxid vodíku. Následně tento hydroperoxidový anion reaguje s BVO, v prvním kroku nastává odštěpení 1 molekuly vanillinu a vzniku polozreagovaného intermediátu Int1, který intramolekulární cyklizací odštěpuje další molekulu vanillinu a vzniká napjatý. Těšte se na chemické pokusy s tím, co najdete doma. Živé vysílání plné pokusů s domácí chemií / #8. Těšte se na chemické pokusy a reakc

Peroxid vodíku se rozkládá na kyslík a vodu. Jodid draselný zde slouží jako katalyzátor. 2 H2O2 => 2 H2O+O2. Doplňující info: tento pokus opravdu doporučuji provádět v přítomnosti dětí, jelikož je velmi efektní. Jediné, na co si musíte dávat pozor je manipulace s peroxidem Peroxid vodíku (vzorec H 2 O 2) je nejjednodušším zástupcem peroxidů.Nejčastěji se tato látka nazývá peroxid vodíku. Vlastnosti. Jedná se o bezbarvou kapalinu s kovovou chutí, která se rozpouští v jakémkoliv poměru pomocí vody, alkoholu a etheru 39 2. CHEMICKÉ ROVNICE 2. 1. Obecné zásady Chemickými rovnicemi vyjadřujeme chemické reakce, t.j. děje, při kterých spolu reagují a současně zanikají výchozí látky - reaktanty a vznikají látky nové - produkty reakce Recept: 30% peroxid vodíku, jodit draselný, mycí prostředek a barvivo. Skip navigation Sign in. Chemické pokusy 8.A - sloní pasta - Duration: 1:35. cyklo1964 587 views

Chemické pokusy. Sloní zubní pasta; Reakce manganistanu draselného s peroxidem vodíku. 2 KMnO 4 (s) + 3 H 2 O 2 (aq) → 2 MnO 2 (s) + 2 KOH(aq) + 3 O 2 (g) + 2 H 2 O(g) Při reakci vzniká velké množství kyslíku a vodní páry, které se žene poměrně rychle z baňky, což vytváří efekt pomyslného džina Výsledkem je formulace s peroxidem v koncentraci 2,5-3%. Je důležité si uvědomit, že čistý peroxid vodíku je velmi agresivní sloučenina. Při vystavení nechráněné kůži okamžitě způsobuje extrémně bolestivé chemické spalování Důkaz vodíku a uhlíku v organických sloučeninách Důkazem prvků v organických sloučeninách se rozumí kvalitativní organická analýza. Kvalitativní analýza nedokáže určit procentuální zastoupení prvků ve sloučenině, tím se zabývá kvantitativní organická analýza

Příprava kyslíku a vodíku :: Chemické pokusy pro gymnázi

Příprava kyslíku reakcí peroxidu vodíku s manganistanem draselným. Příprava kyslíku reakcí peroxidu vodíku s manganistanem draselným. autor red. | kategorie Chemie Střední škola . 1 Čas: 15 minut 2 Pomůcky a chemikálie. Frakční baňka, zátka s otvorem, dělicí nálevka, hadička, ohnutá trubička zúžená do. Chemické pokusy pevného skupenství . Plastická síra; Reakce práškové síry a zinku ; Důkaz exotermické reakce s hydroxidem sodným; Chemické pokusy kapalného skupenství . Roztok pěti barev; Chemický semafor; Sloní zubní pasta; Chemické pokusy plynného skupenství . Štěknutí při zapálení par vodíku; Přilévání.

28 úžasných přínosů a použití peroxidu vodíku - Věk světl

 1. V dnešní době si většina lidí neuvědomuje důležitost chemie. Když se před nějakým člověkem zmíníte o chemii, vybaví se mu učení složitých vzorců, značek chemických prvků a spousty chemických rovnic a zákonů. Abychom takto nepůsobili na žáky v dnešní době, je důležité podtrhnou jejich zájem o chemii a získat si je tak na svou stranu
 2. Peroxid vodíku se používá externě především k dezinfekci ran. Mohou se objevit chemické popáleniny z peroxidu vodíku v důsledku použití léku pro jiné účely nebo nedodržení doporučené dávky. Stojí za zmínku, že při popáleninách s peroxidem vodíku se hloubka léze může prodloužit po několik dní (až na 10)
 3. Zajímavé chemické pokusy. Sloní pasta . Reakce H. 2 O 2 . s jodidem draselnýmPomůcky: Odměrný válec (vyšší a užší- 100ml), plastová miska, kádinka. válci dochází nejpravděpodobněji ke dvěma reakcím- k reakci H. 2 O 2 s Kl a ke katalytickému rozkladu H 2 O 2 . Peroxid vodíku reaguje s jodidem draselným za vzniku.
 4. V alkalickém prostředí reaguje s peroxidem vodíku a vzniká dibenzoylperoxid, který se používá jako katalyzátor polymeračních reakcí, bělící prostředek, k léčbě akné, jako dezifekční prostředek, antiseptikum při popálenínách a k přípravě perbenzoové kyseliny. Výroba dibenzoylperoxidu
 5. Jak bělit bílé věci peroxidem vodíku? Peroxid vodíku je perfektní domácí bělidlo. RECEPT: perhydrol bělení věci . V pětilitrové povodí voda vařit 2 lžíce perhydrol se a namočil ji v bílé věci. Nechte 2 až 3 hodiny. Vyplacháme. Kromě toho tuto věc roztáhneme mytí v bílém režimu. Jak bělit bílé věci s bělostí
 6. Po styku peroxidu vodíku (H2O2) z roztoku s katalyzátorem (disk na dně pouzdra nebo tablety) začne probíhat reakce, kdy se peroxid rozkládá na vodu a kyslík - unikající bublinky kyslíku čočky mechanicky čistí a po reakci peroxidu, desinfikujícího čočky, zůstává v pouzdře pouze voda

Materiály pro žáky Z

Uved příklad exotermické chemické reakce: dýchání, hoření, neutralizace, rozpouštění NaOH ve vodě, ředění H2SO4 ve vodě, reakce kyslíku s vodíkem, hašení vápna. Jaký katalyzátor se používá při reakci vínanu draselno-sodného s peroxidem vodíku Reakce sodíku s peroxidem vodíku. Do stojanu upevněte křížovou svorku s držákem na zkumavky. Do držáku pak uchyťte U-trubici, do které odpipetujte 2-3ml 30% peroxidu vodíku. Na filtrační papír vyndáme pomocí pinzety krychličku sodíku, kterou osušíme a ostrým nožem z ní ukrojíme kousek o velikosti zrnka čočky V knize Úžasné chemické pokusy v kuchyni mohou děti starší 9 let experimentovat s materiály, které najdou doma v kuchyni, a odhalovat při tom tajemství chemie. Dozví se, co jsou to atomy, molekuly, pevné látky, kapaliny, plyny, polymery, jak vypadá periodická tabulka prvků, a spoustu dalších informací

Možná narazíte i na roztoky peroxidu vodíku s vyšší koncentrací (10procentní nebo 30procentní), pak je nezbytné takový roztok naředit vodou. Dávejte pozor, abyste si peroxidem o vyšších koncentracích nepolili pokožku nebo oděv! Jeho oxidační vlastnosti se totiž projevují také tím, že je žíravý a odbarvuje Najdŕte s i d le s pec ial i zace a m ísta S B mwv.fi rmy. i ntorm. z latestran ky.c z Í.S Reklamy Google Zajímavé chemické pokusy Martin Hrubý Zajímavé chemické pokusy pro zájemce o chemii (nejen) z chemických kroužků. Podrobné návody s fotodokumentací nejzajímavějších experimentů

Dnešní chemie byla fajn, líbilo se mi dost to s těma otiskama, jak jsme to prášily a podobně, že nám to ty holky tak pěkně vysvětlily. Sára Švajdová, 9.A. Moderní hodiny chemie se mi velice líbily. Nejvíce mě bavily pokusy s otisky prstů na sklo. Ale škoda, že nám neudělaly zmrzlinu Skladování: roztok Peroxidu vodíku je stabilizovaný, přesto se stále nepatrně rozkládá a tím se jeho koncentrace v roztoku snižuje cca o 1 % v závislosti na podmínkách skladování. Je proto nutné Peroxid vodíku skladovat v původních, dobře uzavřeném obalu, na chladném místě při teplotě do 20 °C, mimo dosah hořlavých látek, redukčních a alkalických činidel a.

Inspirace: Jednoduché domácí chemické experimenty

 1. 10 vážně cool chemické pokusy. Peroxid vodíku se jodid draselný . Jasper White, Getty Images Laskavě známý jako sloní zubní pasty, chemická reakce mezi peroxidem a jodid draselný vyletí sloupec pěny. Přidáte-li potravinářské barvivo, můžete přizpůsobit zubní pasta pro rekreační barvy témat. 03. 10
 2. Chemické pokusy. Datum: 19. 11. a 21. 11. 2019. Chemikova zahrádka. Tento pokus je velmi efektivní. Vytvořili jsme si model zahrádky. Jako půda nám posloužil roztok vodního skla. Do něj jsme postupně přidávali krystalky různých solí. Nemuseli jsme však čekat několik týdnů, než nám rostlinky vyrostly
 3. ulý školní rok. Jejím obsahem jsou návody na efektní pokusy slouţící k praktickému doplnění učiva anorganické chemie. Je rozdělena na dvě části. Kaţdá část obsahuje patnáct návodů na patnáct efektních chemických experimentů
 4. K tomu, dříve, než se zbavíte vši peroxidem vodíku, nástroj samotný by měl být zředěn vodou nejméně dvakrát (z 3% na 1,5%). Pokud tak neučiníte, riskujete popáleniny kůže. Ihned byste měli být připraveni na to, že i při krátkodobém použití peroxidu se barva vlasů změní a stane se lehčí
 5. B třídy: Anastázie Štěpánková, Šimon Plaskura a Eliška Skalníková bronz. Jejich pokusy byly zaměřeny na přípravu a důkaz vodíku. Tento tým vystoupil s chemickou pohádkou: Jak si Šimon zasloužil princeznu. V jejich pohádce šlo nejen o chemické pokusy, ale také o herecké výkony a studenti si celou pohádku zveršovali
 6. Chemické pokusy (experimenty) jsou nositeli nejen určitého množství informací týkajících se chemických dějů, ale též informací o vnitřní struktuře reagujících látek. Chování látek je totiž také odrazem jejich struktury
 7. uty.Následně roztátou síru vlijme do zkumavky nebo kádinky s vodou

Reakce manganistanu draselného s peroxidem vodíku. Při reakci dochází k redukci manganistanu na oxid manganičitý a zároveň k rozkladu peroxidu vodíku na vodní páru a kyslík. Reakce je bouřlivá a silně exotermní. Návody na chemické pokusy O projektu Kontakt Abyste si mohli vlasy zesvětlit peroxidem, budete potřebovat následující pomůcky. Připravte si vše na stůl v kuchyni nebo v koupelně: 3% roztok peroxidu vodíku. Po použití jakéhokoliv roztoku s vyšším obsahem než 3% peroxidu vám mohou vypadat vlasy. Neděláme si legraci! Čistou rozprašovací lahev Bylo to stejné s peroxidem vodíku, dokud jsem na něj nezměnila změkčovací masky. Pigmentové skvrny, pihy jsou mnohem méně patrné a díky hydratační masce po peroxidu mě nevadí suchost a loupání. Valentina, 45 let. Moje dcera doporučila vyzkoušet peroxid vodíku, aby se zbavila pigmentace Spálení hrdla peroxidem vodíku se objevuje s občasným použitím koncentrovanějších roztoků, než je tomu u léčby. Při vypláchnutí hrdla zpravidla 3% kapaliny nehoří. Pokud má oplachování roztok více než 10%, pak v krku je bolest, zesvětlení nebo zčervenání sliznic, otoky Valentis Peroxid vodíku 3% (100 ml) * Výrobce: Valentis PHARMA * Balení: 1 balení Pleťová čistící voda s peroxidem vodíku slouží k čištění pleti, a to k uvolnění a změkčení komedonů zejména u osob s mastnou pletí.Pomáhá odstranit přebytečnou zrohovatělou vrstvu kůže a zajistit optimální pH pleti

Sloučeniny tvoří nejčastěji s alkalickými kovy a kovy alkalických zemin. Vznikají odtržením jednoho atomu vodíku z molekuly peroxidu vodíku H 2 O 2. Z tohoto důvodu mají ve svých sloučeninách oxidační číslo I-, avšak nezapomeňme na to, že toto oxidační číslo má celá hydrogenperoxidová funkční skupina S peroxidem vodíku uklidíte téměř celý byt. Plánujete se pustit do většího úklidu bytu? Vystačíte si pouze s kysličníkem. Někteří používají na kompletní úklid ocet, který můžete nahradit právě peroxidem vodíku. Smíchejte tříprocentní roztok s vodou v poměru jedna ku jedné Katalytická oxidace DEHP peroxidem vodíku Bc. Jindřiška Vyskočilová Bakalářská práce 2008 . (AOP). Jedním z těchto procesů, které se využívají k dosažení chemické degradace polutantů je i tzv. Fentonova reakce. Reakce spočívá ve Souhlasím s tím, že s výsledky mé práce může být naloženo dle uvážení. Chemická reakce v této ukázce je mezi peroxidem vodíku a jodidu draselného. Prací prostředek zachycuje plynů, aby se bubliny. Na vědomí, že roztok peroxidu vodíku je mnohem koncentrovanější než druh si můžete koupit v lékárně. Najdete 30 procent peroxid v obchodě zásobování krásy, obchod s potřebami pro vědu, nebo on. Ano, bělení zubů jedlá soda a peroxid vodíku je poněkud složitější, než se obrátit na odborníka. Vezměte hrst jedlé sody a nalijte ji na zubní kartáček (lze smíchat s pastou v poměru 1: 1). Jemně čistý start, snažil ublížit dásně. Zde je návod, jak bělení zubů s jedlou sodou - velmi snadné

Prírodné javy - Chemické pokusy MTF STUBA Trnava Do stredu misky postavte odmerný valec s objemom aspoň 250 ml. Do valca nalejte cca 50 ml 30% roztoku peroxidu vodíka (používajte rukavice, lebo peroxid necháva na prstoch biele škvrny). Ďalej pridajte asi 20 ml saponátu Použijte vodu s peroxidem a zároveň anti-mykotikum (např.: benomyl), dále fertilizátor s vysokým obsahem fosfátů (9-45-15, 10-52-10, 0-60-0) pro růst kořenů. V takových případech se důrazně doporučuje posilovač kořenů (5-15-5) a nebo jakýkoliv jiný výrobek s obsahem kořenových hormonů, který pomáhá růstu kořenu Přitom katalyzátor se při chemické reakci nespotřebovává, takže takový motor může být velmi jednoduchý: peroxid proudí do chemického reaktoru s katalyzátorem, zde prudce zvětšuje objem. Když předá takto uvolněnou energii motoru, odchází do atmosféry v podobě vodní páry, aniž by škodil životnímu prostředí

Léčba peroxidem vodíku - alternativnimedicina

Manganistan draselný, KMnO4, známý též pod označením hypermangan, je sloučenina manganu s černo-šedými krystalky, která se velmi dobře rozpouští ve vodě za vzniku fialového roztoku.V analytické chemii jsou roztoky KMnO4 jedním ze základních oxidimetrických činidel pro redoxní titrace v tzv.manganometrii.V lékařství se využívá pro své oxidační vlastnosti jako. Oxid chloričitý je redukován peroxidem vodíku na kyselinu chloritou (vzniká též kyslík) 2ClO 2 + H 2 O 2--› 2HClO 2 + O 2: 45. Oxid chloričitý je redukován zinkovým prachem na chloritan zinečnatý 2ClO 2 + Zn --› Zn(ClO 2) 2: 46 Chemické pokusy pro ZŠ 1 (63 min.) Nakladatelství: Chemik. Kód: DVD-07-01. Vodík - příprava vodíku, zkouška na třaskavost, výbušnost třaskavé směsi, slučování vodíku s kyslíkem a chlórem, redukce oxidu rtuťnatého vodíkem; Kyslík - příprava kyslíku a jeho důkaz, vlastnosti kyslíku a slučování se železem.

Chemické pokusy/Katalytický rozklad peroxidu vodíku

 1. tvorné látky. Reakcí acetonu s peroxidem vodíku vznikají velmi nesta-bilní peroxidy acetonu, které bývají zneužity jako výbušniny. Cyklohexan on C6H11 CHO je kapalina nacházející uplatnění při vý-robě syntetických vláken (nylonu). OTÁZKY A ÚLOHY 1. Pojmenujte následující karbonyloé sloučeniny: a) b) c) 2
 2. Pokusy - Akademie věd České republik
 3. Jak odbarvit vlasy peroxidem vodíku? 31 fotografií Klady a
 4. Demonstrační pokusy z anorganické chemie - Web o chemii
 5. Chemické pokusy/Hrnečku vař - Wikiknih
 6. Chemické pokusy - zs
 7. Pokusy s vodíkem - YouTub

Příznaky chemické reakce s ocelovou vlnou a peroxidem

 1. Katalasa v bramboře - Studium chemie, PřF U
 2. Pokusy z chemie - zsletohrad
 3. Chemické pokusy :: Jacob chemistr
 4. Chemie - ČT edu - Česká televiz
 • My head my shoulders.
 • Bazoš reborn panenky.
 • Jak usit zapinani.
 • Ložnice komplet sconto.
 • Jodid olovnatý příprava.
 • České radiokomunikace vysílače.
 • Ladygaga shallow.
 • Všenky morče.
 • Soukroma pravnicka skola.
 • Co videt v caen.
 • Krebsův cyklus pdf.
 • Cholesterol hdl.
 • Css scale animation.
 • Plenkový dort olomouc.
 • Levandulový olej pro miminka.
 • Kyselina askorbová konzervant.
 • Bolest kloubu ukazováčku ruky.
 • Aquaworld lipno webkamera.
 • Alergie na chlad rýma.
 • Houpací koně bandcamp.
 • Adenomy.
 • Punčocháče lachtan.
 • Světový rekord 5000m.
 • Ps4 joystick driver for pc.
 • Verizon ostrava kontakt.
 • Vysoké školy kombinované studium.
 • Šplouchání v žaludku.
 • Logické hry webgames.
 • Novozélandský dolar bankovky.
 • Bateman řezník.
 • Německá čísla výslovnost.
 • Rodina v angličtině.
 • Aukro dalekohled.
 • Bodnuti vosou a kojeni.
 • Kino brno cinema city.
 • Iron maiden tour europe.
 • Vinylove tapety.
 • Vysoky tlak vyvolani porodu.
 • Film strong.
 • Zrcadlové bludiště ostrava.
 • Dobermann.