Home

Poznámka pod čarou

Jak správně psát poznámky pod čarou - StudentMa

 1. Poznámka pod čarou ve Wordu. Textový nástroj Word má poměrně chytrou funkci, pomocí které poznámku pod čarou velmi snadno vytvoříme. Kurzorem najedeme na konec věty či textu, který chceme citovat. V záložce Reference pak vybereme tlačítko Vložit poznámku pod čarou
 2. Poznámka pod čarou se skládá ze dvou propojených částí: ze značky odkazu na poznámku, která je umístěna za příslušným slovem v textu, a z textu příslušné poznámky. 3 V části Umístění otevřeného okna vyberte v rozbalovací nabídce Poznámky pod čarou , zda se má poznámka zobrazovat na konci stránky nebo za textem
 3. Pokud chcete poznámky pod čarou využít k citacím, poznámka musí obsahovat jméno autora, název (kurzívou), autora kompilace, překladatele nebo editora, vydání, název série (včetně čísla výtisku), místo vydání, vydavatele, datum vydání a číslo strany s citací
 4. Poznámka: Pokud chcete převést poznámky pod čarou na vysvětlivky nebo jiným způsobem, použijte příkaz otevřít v aplikaci Word a převeďte je tam.Když uložíte dokument ve Wordu, uloží se tam, kde jste ho otevřeli v Word pro web
 5. Poznámka pod čarou (angl. footnote) se píše na konec stránky, na které je text (popř. obrázek, schéma, tabulka), ke kterému se poznámka vztahuje. V textu se obvykle na místo značky poznámky pod čarou vkládá číslice, hvězdička nebo jiný znak, a to obvykle jako horní index
 6. Mějme například větu: Poznámka pod čarou slouží k lepšímu pochopení textu čtenářem. Postupem výše umístíme za slovo Poznámka v předchozí větě poznámku pod čarou. Pokud sjedeme na konec stránky do její dolní části, vidíme číslovaný index a můžeme doplnit komentář jako na následujícím obrázku
 7. Poznámky pod čarou jsou v dolní části stránky a vysvětlivky jsou na konci dokumentu. Číslo nebo symbol v poznámce pod čarou nebo vysvětlivka se shoduje s značkou odkazu v dokumentu. Klikněte na místo, kam chcete odkázat na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

Čísla poznámek pod čarou jsou ve výchozím nastavení zarovnány vlevo. Pro nastavení zarovnání vpravo nejprve upravte styl odstavce Poznámka pod čarou.Stisknutím F11 otevřete okno Styly a formátování a ze seznamu stylů odstavce vyberte Poznámka pod čarou.Pravým klepnutím otevřete místní nabídku a zvolte Upravit.Na záložce Odsazení a rozestupy nastavte odsazení na 0. Tečka a číselný odkaz na poznámku pod čarou Pořadí interpunkčního znaménka (nejen tečky) a značky poznámky pod čarou doporučujeme řešit podle toho, zda se poznámka pod čarou vztahuje pouze k jedinému slovu (pak se píše značka poznámky pod čarou hned za tímto slovem), nebo k celému větnému celku (pak se píše. XML právě použitím stylu Odkaz na pozn. pod čarou. Zápis poznámek pod čarou v novelách. Zápis poznámek pod čarou v novelách je možno rozdělit na 3 způsoby: Pokud je poznámka pod čarou v té části novely, která obsahuje text celého nového zákona, potom je zápis poznámek pod čarou řešen standardním způsobem Vložení poznámek pod čarou do Wordu je jednoduché do té doby, než se formátování pokazí. Ostatně pro vložení můžete použít samostatný návod na vložení poznámek pod čarou. Kolikrát se ale stane, že je formátování samotného oddělovače poznámek poškozeno (špatně nastaveno). Tip: Úprava formátu oddělovače poznámek pod čarou je součástí služby.

Jak na poznámky pod čarou - JNP

 1. Jedna poznámka může obsahovat odkazy na více zdroj Poznámky pod čarou (nebo na konci dokumentu) jsou řazeny tak, jak se odkazy vyskytují v textu. Soupis literatury je řazen podle abecedy. Podřízené stránky (1): odkazy v harvardském stylu (jméno‑datum
 2. Poznámka pod čarou obsahuje citaci právního předpisu, na který se v právním předpisu odkazuje, anebo citaci pouze určitého ustanovení právního předpisu, na který se v právním předpisu odkazuje. Odkazuje-li se na právní předpis nebo jeho jednotlivé ustanovení, uvede se v poznámce, v níž je právní předpis citován.
 3. Dobrý den, pořád nemůžu přijít na to, jak zarovnat poznámky pod čarou, respektive právě čáru pod kterou poznámky jsou. V celém dokumentu mám nastaveno zarovnání vlevo, ale když vložím poznámku pod čarou, tak se čára vytvoří uprostřed řádku a poznámka také
 4. Správně fungující poznámka pod čarou by měla pracovat zcela automaticky, a to v následujících čtyřech základních bodech: vygenerování unikátního čísla poznámky pod čarou, ve chvíli vložení nové poznámky pod čarou mezi stávající dojde k jejich automatickému přečíslování
 5. Poznámka pod čarou a vysvětlivka se v dokumentu zobrazuje a také se v dokumentu vytiskne. Jsou to standartní nástroje dlouhých dokumentů, ve kterých se podává vysvětlení významu jednotlivých slov, myšlenek atd. v textu. Rozdíl mezi poznámkou pod čarou a vysvětlivkou je v zobrazení v dokumetnu
 6. Poznámka pod čarou se skládá ze dvou propojených částí: čísla odkazu poznámky pod čarou, které se zobrazuje v textu, a textu poznámky pod čarou, který se zobrazuje na konci sloupce. Poznámky pod čarou můžete vytvářet nebo importovat z dokumentů aplikace Word nebo RTF
 7. Hrdinové tragikomedie Footnote, Eliezer a Uriel Shkolnikovi, jsou excentričtí profesoři, kteří obětovali své životy studiu Talmudu. Otec Elezier je zneuznaný tvrdohlavý purista, zatímco jeho syn Uriel je nadějnou hvězdou v oboru, bažící po ocenění

Jak psát poznámky pod čarou: 9 Kroků (s obrázky) - wikiHo

Šablona {Poznámka} (použitá mnohokrát) do textu článku vkládá poznámky, číslované v dané řadě. Parametry šablony Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v jediném řádku. Parametr Popis Typ Stav řada group označení číselné řady. Běžně ponecháváno nevyplněné, implicitně se na pozadí dovyplní výchozí hodnota. Výchozí hodnota P Řetězec. Poznámka je text umístěný zpravidla pod čarou ve spodní části stránky dokumentu, případně souhrnně na konci kapitoly nebo celého dokumentu. Slouží k doplnění dané pasáže o další komentáře, citace nebo odkazy.. V textu je zastoupena pořadovým číslem nebo symbolem formátovaným zpravidla jako horní index a umístěným bezprostředně za související text Vložení poznámky pod čarou. Postavte se kurzorem na místo, kam chcete vložit znak poznámky pod čarou. Word 2003. Vyberte z nabídky Vložit příkaz Odkaz - Poznámka pod čarou a zapište do poznámky text poznámky - na každé straně práce jsou tzv. poznámky pod čarou (ve Wordu 2010 se vkládají přes: Reference - Vložit pozn. pod čarou) - je však možné tyto poznámky vkládat také případně za text kapitoly či celého dokumentu - první odkaz (poznámka pod čarou) by měl obsahovat všechny údaje, které zajist Jak na Excel (Word, PowerPoint, Access,)

Jména autorek v poznámkách pod čarou se nepřechylují, v souvislých textech příspěvků se naopak ženská jména - dle usnesení redakční rady Filosofického časopisu - přechylují a skloňují. Nepřekládají se ani nakladatelské údaje o vydání (1st edition, 2. Aufl. apod.) a názvy míst vydání (Paris, Berlin apod.) Slovo<ref>Druhá poznámka pod čarou</ref> v druhé větě ke kterému se bude vztahovat druhá z poznámek pod čarou '''Poznámky:''' <references /> Věta ke které se bude vztahovat první poznámka [1] Toto platí i pro odkazy na poznámky pod čarou, je však nutné, aby byl použit stejný formát poznámky pod čarou a odpovídajícího odkazu. Akceptovatelné jsou poznámka a odkaz bez závorky i se závorkou, ne však rozdílně, tedy poznámka s závorkou a odkaz bez závorky či opačně ↑ Druhá poznámka pod čarou; Výše uvedený problém napravilo založení seznamu na stránce MediaWiki:Cite link label group-Vícenásobné použití jedné poznámky . U textů, kde se odkazuje např. na určitou použitou literaturu může být použitá stejná poznámka pro více citovaných míst

Jak psát poznámky pod čarou – wikiHow

Přidávání poznámek pod čarou a vysvětlivek - Wor

 1. Rozdělování poznámky po čarou na dvě stránky. Příspěvek od ales21 » 13 led 2012 00:41 . Ahoj, mam takový problém u bakalářské práce. Někdy se mi rozdělí poznámka pod čarou na dvě stránky, jakože půlka poznámky je na jedný straně a druhá půlka na straně následující. Nevíte někdo, jak tu poznámku spojit, aby.
 2. Poznámka je text umístěný zpravidla pod čarou ve spodní části stránky dokumentu, případně souhrnně na konci kapitoly nebo celého dokumentu. Slouží k doplnění dané pasáže o další komentáře, citace nebo odkazy.. V textu je zastoupena pořadovým číslem nebo symbolem formátovaným zpravidla jako horní index a umístěným bezprostředně za související text
 3. LibreOffice poznámky pod čarou i vysvětlivky automaticky čísluje. Vložení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky. Klepněte do dokumentu na místo, kam si přejete ukotvit označení poznámky nebo vysvětlivky. Zvolte Vložit - Poznámka pod čarou/Vysvětlivka. In the Numbering area, select the format that you want to use
 4. Jak vytvořit poznámku pod čarou? Microsoft Word 201
 5. Poznámka pod čarou je umístěna v dolní části stránky. Často se jedná o zkrácené rozšíření citace v textu. Poznámka pod čarou může obsahovat bibliografické informace, vysvětlující informace, doplňující informace, rozšíření o konkrétní myšlenku nebo myšlenku, jakož i podkladové informace
 6. Co je to poznámka pod čarou. Poznámka pod čarou se nachází v dolní nebo dolní části stránky. Poznámky pod čarou mohou uvádět nejen bibliografické informace, ale mohou také doplnit další informace a připomínky autora. Pokud je konkrétní skutečnost získána z jiného zdroje, lze v těle textu nalézt číslo horního indexu

Poznámky pod čarou a vysvětlivky - lorenc

K vysvětlení termínů nebo k citacím se dají snadno využít poznámky pod čarou. Podívejte se jak je ve Wordu správně nastavit. Cvičné soubory a další návody na.. Potřebuji v něm změnit parametry poznámek pod čarou: postupuji tedy podle návodu - nejprve na kartě formát otevřu stránka a dialogové okénko oblast poznámka pod čarou. Zde navolím změnu parametrů (tj. vzdálenost k textu, styl čáry, vzdálenost k obsahu poznámek atd.), zmáčknu POUŽÍT a OK Poznámka pod čarou . sozo.cz . 17.11.2020 . No Comments. Kdysi jsem měla možnost mluvit se studenty jedné střední školy. Když došlo na otázky a odpovědi, nějaká dívka zvedla ruku a ve své úzkostlivé statečnosti se zeptala: Nadio, co byste poradila někomu v mém věku, kdo by mohl být šikanován, kdo nemá mnoho přátel.

Seriál Jak na diplomky pokračuje tématem Poznámky pod čarou. Pomocí těchto očíslovaných značek lze na dolním okraji stránky vysvětlit některé zkratky, cizí termíny, překlad z jiného jazyka, zdroje citací atd. Automaticky se číslují v rámci stránky nebo celého dokumentu Vkládáte-li poznámku poprvé, je standardně nastavena jako poznámka pod čarou. Chcete-li namísto poznámek pod čarou použít vysvětlivky na konci dokumentu nebo oddílu, je nutné nejprve přidat poznámku pod čarou a poté ji převést na vysvětlivku. Klikněte do textu tam, kam chcete vložit symbol poznámky pod čarou nebo. Jojo, už jsem se k tomu dopátrál. Rozložení webové stránky --> Reference --> Zobrazit poznámky --> Poznámky pod čarou --> Oddělovač poznámek pod čarou a tam jsem vymazal prázdný řadek I když nechápu, jak se tam dostal, v dokumentu, ze kterého jsem bral formátování textu, to nic takového nedělalo. Díky moc za radu Poznámka pod čarou a vysvětlivka se v dokumentu zobrazuje a také se v dokumentu vytiskne. Jsou to standartní nástroje dlouhých dokumentů, ve kterých se podává vysvětlení významu jednotlivých slov, myšlenek Poznámka pod čarou zobrazená v textu vypadá: Nabídka odkazů věnujících se Word Hvězdičkou lze odkazovat poznámku pod čarou, symbolizuje také narození člověka. Křížek naopak symbolizuje úmrtí. Ampersand, popř. and, v češtině zastává v názvech firem české a. Konečně paragraf se používá v právnických spisech

Arabská sága: Arabská krev - Tanya Valko | Databáze knih

Microsoft Word: Vysvětlivky a poznámky pod čarou Michal

 1. Poznámka pod čarou je způsob, jak v dokumentu propojit dvě související části. Určitě jste je už někdy viděli - to je takové to číslo 1 s horním indexem v textu a dole pod čarou je na stejné straně v dokumentu uveden nějaký textový (doplňující) komentář.. Poznámku pod čarou vložíte do Wordu velmi jednoduše. Buď v textovém editoru vyberete z nabídky.
 2. Home » Fotogalerie » Rubriky » Návody » Práce s poznámkami v dokumentu » Poznámka pod čarou a vysvětlivka. Poznámka pod čarou a vysvětlivka. všechny formáty | spustit slidesho
 3. Klepněte na místo, kam chcete vložit symbol poznámky pod čarou. Klepněte na na panelu zkratek nad klávesnicí a potom na volbu Poznámka pod čarou. Do textu bude vložen symbol a kurzor se přesune do textového pole poznámky pod čarou ve spodní části stránky
 4. Poznámka pod čarou. Ježíš vybídl pokorné a pracovité rybáře, aby se stali jeho učedníky. I dnes vybízí ty, kdo mají takové vlastnosti, aby se stali rybáři lidí. Co když se ale někdo zdráhá jeho pozvání přijmout? V článku si ukážeme, co by měl udělat

Vložení poznámek pod čarou a vysvětlivek - Wor

Poznámky pod čarou. Luboš Kudláček 28. 7. 2010 Rubrika: WordPress . V jednom z předchozích příspěvků jsem použil funkci poznámek pod čarou. Vypadá to zhruba tak, že u konkrétního slova čtenář vidí symbol (písmeno, číslo), který signalizuje, že se na konci článku nachází nějaká poznámka, například vysvětlení nebo něco podobného, třebas doplňujícího Na všech stránkách funguje poznámka pod čarou naprosto bez problému. Pouze na jedné stránce, se mi místo krátké čáry (pod kterou jsou poznámky) udělala čára velká (dlouhá). Mám dost náročného profesora a bojím se, že zrovna problém jako je tento, by ho rozladil

Poznámky pod čarou - LibreOffice Hel

Poznámka pod čarou č. 24a) zní: 24a) Část druhá a třetí správního řádu.. 4. V § 169 se odstavce 2 a 5 zrušují. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3 a dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 4 až 8. 5. V § 169 odstavec 7 zní Klikněte do textu tam, kam chcete vložit symbol poznámky pod čarou nebo vysvětlivky. Klikněte na na nástrojovém panelu a vyberte volbu Poznámka pod čarou.. Do textu bude vložen symbol a kurzor se přesune do textového pole poznámky pod čarou ve spodní části stránky Každá poznámka pod čarou začíná velkým písmenem a končí tečkou. Údaje v citacích uvádíme česky (např. s. nikoli pg. ani p). Všechny citace musí důsledně dodržovat stejný citační vzor v celé knize, a to včetně interpunkce Jde o to, že poznámka pod čarou může být delší a potom má LO snahu (ale jen někdy) celý text i s poznámkou dát na další stranu a dole na straně zůstane volné místo. Někdy poznámku pod čarou zlomí. Lze nějak toto chování ovládat? Další možností by bylo cosi jako čudlík povolit/zakázat zlom poznámky pod čarou

WALDEK, Hans (1858-1939) - Kohoutikrizmicrosoft word 2010 a word 2007 formátování dokumentu

Internetová jazyková příručka: Tečk

 1. Pokud v jednom sloupci vložím poznámku pod čarou, tak se vloží na konec daného sloupce, ale já chci aby byly všechny poznámky pod čarou z obou sloupců na konci dané stránky. Díky za rady. Přiloženy dva obrázky. 1. jak mi to dělá, jak to nechci. 2. jak chci aby to bylo
 2. Poznámka pod čarou VYSVĚTLENÍ VÝRAZU: Slovní spojení rybáři lidí se vztahuje na všechny, kdo kážou dobrou zprávu a pomáhají druhým stát se Kristovými učedníky. Publikace v češtině (1970-2021
 3. Naše poznámka pod čarou . 2. Poznámka pod čarou . kliknutím na obrázek jej zvětšíte Klikneme na vložit a poté na poznámka pod čarou stáhnout celý postup do . s diskuzí.
 4. Politické signály by neměly být vysílány jen jako poznámka pod čarou nebo v příloze k evroým směrnicím nebo nařízením - musí být formulovány odpovídajícím způsobem. Political signals should not be placed in a footnote or in an annex to a European directive or regulation; they need to be formulated properly
Cesta na východ Podkarpatské Rusy | Širokorozchodná (větší

Poznámky pod čarou - senat

Nástroje pro obsluhu poznámek a vysvětlivek najdeme v nabídce Odkazy, kde budeme vyuľívat kartu Poznámky pod čarou. Poznámka . Poznámka je uvedena vľdy na konci stránky, na níľ je text, který vysvětlujeme. Můľe být očíslována nebo označena libovolným grafickým symbolem Poznámka pod čarou je také text, stejně jednoduchý jako zbytek obsahu dokumentu. Není divu, že první řešení, které vám napadne, je odstranit a stisknout tlačítko Odstranit. Tímto způsobem můžete pouze odstranit obsah poznámky pod čarou v aplikaci Word, ale ne samotnou Poznámka pod čarou by si jistě zasloužila český dabing. (1.8.2013) všechny komentáře uživatele / danliofer. Velmi intenzivní film, hravý co do formy, přemýšlivý co do obsahu... Jen někdy bych trochu ubrala z hudebního doprovodu... (19.6.2013 Neznám LIbre Office, ale ve Wordu je přednsatavená poznámka pod čarou tak, že se klikne na Vložit - Poznámka pod čarou a pak se dá zvolit zda bude na stránce dole nebo nahoře, jestli bude značení automatické nebo nějaká vlastní značka (v krátkém textu se může dát hvězdička, ale u vaší dlouhé práce nechat automatické číslování)

Poznámka pod čarou 2. 2 Cílová skupina: Střední školy Anotace: Vysvětlení a práce s poznámkou pod čarou v textovém editoru Klíčová slova: Zobrazení, změna, přesun, kopírování, nastavení, odstranění Autor: Ing. Milan Franek Zpracováno: 201 Pokud se vytváří poznámka pod čarou automaticky, mnoho textových programů neumístí číslo poznámky do závorek. V dokončených dokumentech je nutné závorky dopsat (v dokumentech určených k publikaci toto automaticky provede tiskař)

Poznámka pod čarou č. 8 zní: 8) Bod 2.1 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.. 68. Poznámka pod čarou č. 9 zní Title: Poznámka pod čarou Author: Pavel Lasak Last modified by: Dana - Rutrlova Created Date: 6/6/2007 11:20:00 AM Company: lasakovi.com Other title 19.12. 2018 Mezi veřejností panuje rozšířený názor, že závěrečné vysokoškolské práce bohatě disponující poznámkovým aparátem, nejsou nic jiného než intelektuální snobství, jehož hlavní funkcí je vodění čtenáře za nos. V mnoha případech však jsou poznámky pod čarou důležitou součástí práce, ale v jaké míře a jak často poznámky dělat, to. Sprawdź tłumaczenia 'poznámka pod čarou' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'poznámka pod čarou' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę překlad poznámka pod čarou ve slovníku češtino-nizozemština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

Úprava formátu oddělovače poznámek pod čarou (styl čáry

Poznámka pod čarou (k blogu Chci se vrátit se vrátit do doby před corona virem?) 18. 06. 2020 17:15:16. Včerejší můj blog byl osobním zamyšlením, proč se mi nijak extra nechce po uvolnění vracet do doby před corona virem. Rád jsem zjistil, že nejsem jediným V roce 1956 zastřelili izraelští vojáci v Rafahu 111 Palestinců, což by zdánlivě mohla být jen poznámka pod čarou v dlouhé a krvavé historii izraelsko-palestinského konfliktu. Šlo o chladnokrevný masakr, nebo hroznou chybu? Právě na to se padesát let poté Joe Sacco snaží přijít v rozhovorech s uprchlíky, vdovami i šejky microsoft-office-2010: poznámka pod čarou. Dobrý den, vložila jsem text dokumentu s poznámkami pod čarou ve World 2010 do předem připravené šablony na BP. Poznámky pod čarou mi sice korespondují, ale dělící čára od textu mi odskočila od poznámek asi 2 cm a vznilo mi tam prázdné místo asi 2cm, které nedokážu upravit

metody citování - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

poznámka pod čarou fordítása a cseh - magyar szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén

Zářící strom II – Vnitřní krajiny
 • Volba profesní orientace.
 • Elvis presley his latest flame.
 • Monako.
 • Vizitky účetnictví.
 • Youtube black knight.
 • Stránky na stahování filmů.
 • Gabourey sidibe.
 • Balené sladké pečivo.
 • Vampire academy zkouknito.
 • Koty norma.
 • Afghánistán referát.
 • Prodlužování řas kapkami.
 • Předělání tetování cena.
 • Láska je láska 2004.
 • Pocit zimy a pocení.
 • Základní slovní zásoba angličtina.
 • Portorož teplota moře.
 • Humble bundle.
 • Wilsonův syndrom.
 • Co pomáhá na afty u dětí.
 • Rajská omáčka.
 • Invadovat.
 • Plo wikipedia.
 • Honda civic 2008.
 • Ostravské pozdravy.
 • Traktory a bagry.
 • Colpidium.
 • Ondřej havelka melody makers download.
 • Čtenář synonymum.
 • Point of view hdmi smart tv.
 • Rozmnožovací soustava 5. ročník pracovní list.
 • Bolest kotniku z niceho nic.
 • Radešínská svratka kulturní dům.
 • Equus asinus.
 • Nikotinové náhražky.
 • Lancia voyager cena.
 • Farming simulator 2013 maps.
 • Oaza pizza.
 • Z čeho je mentol.
 • Kumkvat liker.
 • Krvavé diamanty film.