Home

Fyzika rezistor

Zapojování rezistorů a jejich celkový odpor :: Armfyzik

Fyzika - rezistor, paralelní a sériové zapojení - poradna

 1. Kategorie: Fyzika SŠ Téma: Zapojení rezistorů (sériově, paralelně) Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). Rezistory můžeme zapojov..
 2. kle.cz » Výpočty » Elektronika » Sériové a paralelní zapojení rezistorů. Obrázek. Vzorce. Zadání. Odpor R 1 Ω. Odpor R 2
 3. napětí může být rezistor připojen? [75 V] 7. Jaký odpor má spotřebič, kterým při napětí 6 V na jeho svorkách prochází proud 0,3 A? [20 Ω] 8. Na žárovce je údaj 4 V/ 0,05 A. Určete, jaký proud prochází žárovkou, připojíme-li ji ke článku o napětí 2 V. [0,025 A] 9
 4. 9. třída - Elektrické jevy Zapojení za sebou a vedle sebe Zapojení za sebou (sériové) Pokus: Zapoj tři spotřebiče tak, že tvoří jednoduchý obvod, stejně jako je obvod na obrázku. Na různých místech změř napětí a proud. Závěr: Napětí je na všech místech stejné, ale proud se v různých místech liší
 5. Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost vodiče bránit průchodu elektrického proudu.. Hodnota elektrického odporu je dána materiálem, tvarem i teplotou vodiče. Velikost odporu závisí na délce vodiče (přímo úměrně), na obsahu průřezu vodiče (nepřímo úměrně), na materiálu vodiče (měrný elektrický odpor) a na teplotě
 6. Otázka: Rezistor a kondenzátor Předmět: Fyzika Přidal(a): fantom Rezistor, kondenzátor a cívka v obvodech stejnosměrného a střídavého proudu. Střídavý proud, je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu, který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná

Z grafu je na první pohled vidět, že závislost napětí na proudu je pro rezistor lineární, což souhlasí s Ohmovým zákonem. Stejně tak je z grafu zřejmé, že rezistory s větším odporem mají závislost strmější - konstanta úměrnosti odpovídá odporu rezistoru Bočník a předřadný rezistor (SŠ) Kruhový bočník (SŠ+) Vliv měřících přístrojů (SŠ+) Vyvážený můstek (SŠ+) Elektrický výkon a příkon (9) Příkon vařiče (SŠ) Výpočet proudů v obvodu při konstantním výkonu (SŠ+) Výkon elektrického proudu (SŠ+) Dvě žárovky (SŠ+) Přepálení žárovky (SŠ+ Třetí rezistor má odpor R 3 = 380 Ώ. 8. Tři rezistory s odpory R 1 = 15Ώ, Príklady.eu - Cvičení z učiva středních škol - matematika, fyzika a chemie Úvod Matematika Fyzika Chemie Video Kniha návštěv Autorská práva Návštěvnost Kontakt Mapa stránek. CVIČENÍ ZADÁNÍ 1. Vypočítej výsledný odpor dvou rezistorůR1= 12 Ωa R2= 24 Ω jsou-li zapojeny a) sériově b)paralelně 2. Vypočítej výsledný odpor třírezistorůR1= 36 Ω, R2= 18 Ω, R3= 6 Ωjsou-li zapojeny a) sériově b)paraleln Ve dvou videích pochopíš, jak funguje paralelní a sériové zapojení rezistorů a jejich kombinace. Také uvidíš, jak se počítají proudy a napětí na jednotlivých rezistorech

V tomto videu se podíváme na sériové a paralelní zapojování rezistorů. Zjistit protékající proud a úbytek napětí na jednom rezistoru přes Ohmův zákon je snad.. FYZIKA Zapojení rezistor ů p říklady 8. ro čník zá ří 2012 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky 3. 1. Definícia, značky, základné rozdelenie Elektrický odpor je vlastnosť látok vyjadrujúca schopnosť odporovať prietoku elektrického prúdu cez látku. Jednotka elektrického odporu ako veličiny je ohm (Ω). Súčiastka, ktorej základnou požadovanou vlastnosťou je realizovať určitú veľkosť elektrického odporu, sa nazýva rezistor (odporník, ľudovo odpor)

Bočník a předřadný rezistor — Sbírka úlo

Fyzika ø 64.7% / 3954 × vyzkoušeno; fyzika -8.tř. teorie Fyzika ø 73% / 722 × vyzkoušeno; Elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon Fyzika ø 69.9% / 13235 × vyzkoušeno; Elektřina (základní znalosti) Fyzika ø 83.6% / 2197 × vyzkoušeno; Značky fyzikálních veličin a vzorce Fyzika ø 78.8% / 2916 × vyzkoušen V tom případě tvoří rezistor R a potenciometr R 1 paralelně zapojené rezistory a rezistorem R teče maximální proud . Je-li jezdec potenciometru úplně vpravo, je napětí na rezistoru R nulové a také jím neteče žádný proud FYZIKA Zapojení rezistor ů 8. ro čník zá ří 2012 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky

Rezistor a kondenzátor - fyzika Studijni-svet.cz | Studijni-svet.cz - https://studijni-svet.cz Rezistor v obvodech střídavého proudu: Prochází-li rezistorem střídavý proud, dochází vlivem úbytku napětí na rezistoru k výkonové ztrátě, která se projeví jako teplo. Proud prochází rezistorem oběma směry tolikrát za sekundu Tranzistor je elektronická součástka tvořena polovodiči. Tuto součástku najdeme v každém elektronickém zařízení. Dá se říct, že má na svědomí funkci veškerých elektronických přístrojů tabulka ODPORY VODIČŮ o délce 1m a obsahu příčného řezu 1 mm 2 při teplotě 20 ° C: 2. Co je to rezistor? Rezistor je elektrotechnická součástka s vyznačeným odporem. Součástí je keramický váleček nebo destička z izolantu, na níž je navinut izolovaný drát, který má velký odpor a je pokryt ochranným lakem

Fyzika - rezistor, paralelní a sériové zapojení Dobrý den, chodím do 9.třídy a mám problém. Dnes jsme probírali o fyzice paralelní a sériové zapojení a já to nějak nechápu 7. Světlené jevy . c - rychlost světla ve vakuu c = 300 000 km/s. f ( m ) - ohnisková vzdálenost φ = 1/ Spojování rezistorů . a) Sériové spojení. např. 3 rezistory (viz obr.) všemi rezistory prochází stejný proud I (elektrony nevznikají ani nezanikají Fyzika Příklady od Vás Příklad: Odpor rezistora ; Příklady od Vás: Odpor rezistora . Samuel 03. 2020 - 21:39 . Jak velký odpor musí mať rezistor pripojený k jednofázovému neriadenému mostíkovému usmerňovači napájenému zo siete 3x400 V aby ním pretekal prúd 2,5A ? Zpět na příklady

Zapojení rezistorů (sériově, paralelně) - YouTub

Fyzika Maršovská . Menu - rezistor - součástka s el. odporem - reostat - součástka s proměnlivým el. odporem - pdf: el.odpor.pdf. Úvod Zápisy do sešitů 6. ročník Stavba látek Částicová stavba látek Fyzikální veličiny Délk Rezistor 1.0 download - Program pro vypočtení hodnoty odporu rezistoru podle barevných proužků. Jednoduchý program pro vypočtení hodnoty odpor Technický název odporové součástky je rezistor. Sériové řazení - rezistory jsou řazeny za sebou. Každým rezistorem prochází stejný elektrický proud I, na každém rezistoru je jiné napětí U. Výsledný odpor je R R 1 R 2. Paralelní řazení -rezistory jsou řazeny vedle sebe Pak rezistor odložíme a připojíme k sobě cívku a kondenzátor. Výsledkem bude LC oscilační obvod, tedy zapojení velmi důležité například v radiových přijímačích. Reálně má ovšem každá cívka také odpor, takže se budeme věnovat i chování RLC obvodu. 2. Uvidíme, že je podobné, jaké jsme poznal

..neměl jsem zatím čas pouklízet ve značkách a taky by jsem chtěl přidat nějaký ty další schematické značky, jako elektronky, IO, a ostatní Pro nelineÆrní rezistor princip superpozice neplatí: P r. Pokud je rezistor nelineÆrní, nap r. i = f(u) = au2, kde a je konstanta, pak i1 = au2 1;i2 = au 2 2 ale i = a(u1 +u2)2 = au2 1 +au 2 2 +2au1u2 Clen 2au 1u2 vznikÆ pusobením obou napetí na nelineÆrní soucÆstce . Fyzika I. { p. 8/3 Paralelně k žárovce je rezistor z několika závitů drátu, který zvětšuje jeho odpor. Způsobuje tak dostatečný úbytek napětí, který je nutný na rozsvícení žárovky. (viz obr. 3). Obr. 3 - Připojení signalizační žárovky . fyzika.pascal@gmail.com

Sériové a paralelní zapojení rezistor

Polovodiče. měrný elektrický odpor je větší než u vodičů a menší než u izolantů,(10-4 - 108 .m) více než u vodičů jejich vodivost závisí na teplotě, záření a příměsích křemík, germanium, selen, telur, uhlík, sulfid olovnatý nejjednodušší polovodičové elektronické součástky jsou termistor a fotorezistor Termistory o rezistor závislý na teplotě. 9. třída Transformátor 1 / 2 Transformátor - Příklady k procvičení 1) Primární cívka transformátoru má 600 závitů a sekundární cívka 30 závitů. Primární cívka je připojena ke zdroji střídavého napětí 230 V. Určete sekundární napětí nezatíženéh Pokud k potenciometru připojíme jako zátěž rezistor s odporem 50-100Ω, můžeme se žáky spočítat ze známých hodnot odporu odporové dráhy a rezistoru, jaké bude napětí na rezistoru v okamžiku, kdy bude jezdec v polovině odporové dráhy. Výsledek úlohy snadno ověříme pomocí voltmetru - vychází s přesností pod 1% Fyzika: Battery-Resistor Circuit Simulation Homework III: Kathy Perkins, Carl Wieman: SŠ UG-začínající: DÚ: Fyzika: PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Diana López: SŠ UG-začínající: Ostatní: Chemie Fyzika Matematika: MS and HS TEK to Sim Alignment: Elyse Zimmer: ZŠ II.st. SŠ: Ostatní: Chemie. Rezistory aneb fyzika v praktickém životě Pokud je rezistor dlouhodobě tepelně přetěžován nebo třeba mechanicky poškozen, dochází k přerušení, kdy se mění hodnoty odporu. Uvažovat lze i nad zkratem, případně snížením odporu. S tím se můžeme setkat díky vnějším vlivům, jakými jsou vlhkost, vodivé nečistoty.

Elektrický odpor - Wikipedi

Rozpojte zkratovací spojku (jumper) J1 - tím odpojíte rezistor 10 kΩ mezi +5 V a pinem A4 (Rezistor je tam kvůli čidlu DC18B20). POZOR! Na desce plošného spoje je předtištěn tvar pouzdra pro obvod DS18B20. Čidlo LM35 je třeba zasunout opačně - tj. zakulacenou částí pouzdra směrem dolů (viz obrázek č. 1 - vlevo) Rezistor . Rezistor je pasivní elektrotechnická součástka projevující se v elektrickém obvodu v ideálním případě jedinou vlastností - elektrickým odporem.Důvodem pro zařazení rezistoru do obvodu je obvykle snížení velikosti elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí Teorie Voltampérová charakteristika. Voltampérová charakteristika je jedna za základních charakteristik uváděných u elektrických a elektronických prvků. Voltampérová charakteristika je graf závislosti proudu procházejícím spotřebičem na elektrickém napětí, které je na spotřebiči připojeno 8.ročník - fyzika Milí osmáci. Doufám, že jste si užili sluníčka a dlouhého volna (velikonoční prázdniny a velikonoční svátky). A teď už zase zpátky k učení. Vracíme se k procvičování příkladů na Ohmův zákon. Tentokrát spočítejte tři příklady a odešlete je na mou emailovou adresu, kterou najdete na stránkác Ohmův zákon pro část obvodu, elektrický odpor vodiče, rezistivita, rezistor, voltampérová charakteristika rezistoru. Závislost odporu kovového vodiče na teplotě, supravodivost. Kombinace rezistorů, Ohmův zákon pro uzavřený obvod, vnitřní odpor zdroje, svorkové napětí

Rezistor a kondenzátor - fyzika Studijni-svet

1 4.2.12 Spojování rezistor ů II Př. 1: Ur či proud, který pote če zdrojem a nap ětí a proudy p řes všechny odpory. U1 U2 U3 I1 I U=8V I2 I3 R1 R2 R3 Př. 2: Ur či proud, který pote če zdrojem a nap ětí a proudy p řes všechny odpory. U 6= V Př. 3: Vypo čti obvod. U 18= V Př. 4: Vypo čti obvod.Vypo čtené hodnoty zaokrouhluj na t ři platné číslice Použijeme rezistor o odporu 100 Ω a kondenzátor o kapacitě 1 000 µF. Před Fyzika 169 informace pro užitele a úloha 38 Nabíjení kondenzátoru Graf závislosti napětí na čase Graf závislosti proudu na čase Graf závislosti napětí na čase př Pokud počítáme se zapojením (spíše paralelně) více diod, nebo máme výkonné LED moduly, je vhodné si dopočítat výkonovou ztrátu na rezistoru. Toto číslo se vždy zaokrouhluje nahoru. Například pokud vyjde P = 1,1 W - je vhodné zakoupit minimálně 2 W rezistor, 1W by se přehříval a nemuselo by to dopadnout šťastně V sérii s nimi je rezistor R 3 = 40 . Celkové napětí obvodu je 500 V. (viz obrázek) 28. Určete výsledný odpor obvodu se čtyřmi rezistory řazenými paralelně R 1 = 2,2 k , R 2 = 15 k , R 3 = 2,7 k , R 4 = 3,3 k , ke kterým je sériově připojen rezistor R 5 = 2,163 k PK ᆞ(puÁ Ø SznData.D2K tqbxÇÀÀÀ¨ç™'šWÂÀ¦ç—˜› ä:å§T yŽ¥%ùE`!(Û'3 ( Ÿì_â X cû' Á˜ E™pvpj «žKbIinhAQbY% È2 - b7 ]°¿Å9©)y òS ò‹ ŠR«2‹ Öü+ bßô= ¯Ä¢üÜ·E ^¡7\½ x Â.F ºF @Ò ¬^ ˆA4 š J xòÐ!Ð3‚á Í Ä nz@ý- Ñ@6 ÔNˆ˜ CT BÌœÁ ÈæA 3c°ÄPgÊ ‹¡ÎA C 1ƒ †:# ~ › EÌ ì~T1 ¸¿@b† ™@².

Voltampérová charakteristika rezistoru — Sbírka pokus

 1. Fyzika. Autor: Markéta Bauerová. Je to rezistor, jehož odpor je možno plynule měnit. Je obvykle určen k nastavení větších výkonů. Reostat využíváme ke změně proudu v obvodu, či jako dělič napětí. Reostat jako dělič napětí se nazývá . potenciometr. p. otenciometr. r. eosta
 2. Fyzika - elektrotechnika 1. část Ing. Ji ří Vl ček Tento soubor je dopl ňkem mojí publikace St ředoškolská fyzika. Je ur čen student ům st ředních škol rezistor bude platit, že pom ěr nap ětí a proudu je vždy konstantní (VA charakteristika je p římka)
 3. •rezistor upravený tak, aby se dala měnit jeho délka •odporový drát namotán na keramickém válci •na povrchu válce se rovnoběžně s osou válce Učebnice: Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství Fraus.
 4. Rezistor - součástka s určitým odporem. Jeho schématická značka je Reostat - součástka, na které je možné pomocí jezdce nastavit určitý odpor. Většinou lze tato součástka zapojit dvěma způsoby, buď ji zapojíme bez možnosti měnění odporu pomocí jezdce, nebo zapojíme k jezdci. Reostat j
 5. Fyzika 8. Tematický okruh. Elektrický proud. Téma. Zapojování rezistorů. Název. VY_32_INOVACE_14_25_zapojovani_rezistoru. Určení. 8. ročník. Autor. Mgr. Tomáš Bobál. Vytvořeno. Květen 2012. Anotace. Určeno pro výuku a domácí přípravu žáků. Prezentace vysvětluje sériové a paralelní zapojení rezistorů doplněné o.
 6. Rezistor, cívka a kondenzátor v sérii → obvod s RLC v sérii. Kromě impedance se zavádí ještě reaktance X = X L - X C. Reaktance charakterizuje tu část obvodu, v níž se elektromagnetická energie nemění v teplo, ale jen v energii el. nebo mag. pole

Pevně zařazený rezistor R za-braňuje překročení rozsahu miliampérmetru při náhodném dotyku měřicími hroty. Přitiskne-li žák jeden měřicí hrot ke Článek vyšel v časopisu Školská fyzika, ročník VI/2000, mimořádné číslo, str. 59-62 Střídavý obvod, ve kterém je zapojena cívka, kondenzátor a rezistor, označujeme obvykle jako RLC obvod (označení plyne ze značek jednotlivých prvků: odpor rezistoru R, indukčnost cívky L a kapacita kondenzátoru C).. Poznámka: Jako RLC obvod je často označován i obvod bez přímo zapojeného rezistoru, vzhledem k tomu, že samotné vodiče a zapojené součástky mají. Rezistor Mezi svorkami rezistoru je napětí 20 V a prochází jím elektrický proud 5 mA. Jaký je odpor rezistoru? Vůz Vůz vyjel v 9,00h a do cíle vzdáleného 144km dorazil v 11,00h. Jakou průměrnou rychlosti se pohyboval? Odpor žárovky Urči odpor žárovky kterou prochází 200 mA a je v běžné lampičce. Při soumrak Jaký proud prochází sekundárním vinutím, ke kterému je připojen rezistor, jestliže sekundární napětí je 100 V? (I = 7,7 A) Určete transformační poměr transformátoru, který připojíme na síťové napětí 230 V a ze sekundárního vinutí chceme odebírat proud 2 A při napětí 10 V. Jaký proud prochází primárním. A méně proudu teče zde, takže proud I1 skrz 20ohmový rezistor je 0,8 ampérů a I2 skrz 5ohmový rezistor se rovná 3,2 ampérů. A také dává smysl, že když tyto dva proudy sečtete dohromady, 3,2 A protékající zde a 0,8 A tady, že když se spojí, tak dostáváte tady proudící 4 ampéry

Řešení obvodu s rezistory — Sbírka úlo

 1. Rezistor je trochu kritickým místem. Jakkoliv rychle se pohybují zde, musí tady pak zpomalit. A pokud musí zpomalit tady, musí zpomalit i tady, protože pokud by se zde pohybovaly velmi rychle a tady zpomalovaly, pak by se tady začaly shromažďovat, a to prostě nedává smysl, protože víme, že jsou rovnoměrně rozmístěny a tak dále
 2. Fyzika_8_zápis_5.notebook ELEKTRICKÝ ODPOR 1) El. odpor: ­ vlastnost všech částí el. obvodu (zejména spotřebičů) ­ ovlivňuje velikost el. proudu v obvodu 2) El. odpor = fyz. veličina ­ značka R ­ jednotka 1 OHM [óm] = 1 Ω ­ měříme OHMMETREM ­ 1 kΩ = 1 000 Ω 3) REZISTOR 51
 3. = rezistor s měnitelným odporem. Vodič a izolant v el. poli Elektronická indukce. Př.: Vložíme-li izolovaný kovový vodič do el. pole, přesunou se volné elektrony ve vodiči tak že na jednom konci převládá záporný a na druhém konci kladný.. Polarizace izolant

Rezistor 1 s odporem 200 Q a rezistor 2 s odporem 600 Q jsou spojené v elektrickém obvodu za sebou. Mezi svorkami rezistoru 1 jsme voltmetrem zmëYili napëtí 3,0 V. a) Jaký proud prochází elektrickým obvodem? b) Jaké napëtí je mezi svorkami rezistoru 2? - 0/0/3— 6. K osvëtlení vánoöního stromku je spojeno 10 stejných žárovek z B) M ěření vlastností rezistor ů. 1) Zm ěřte rezistanci vybraných rezistor ů ohmmetrem podle schématu na obrázku 4. 2) Zapojte obvod podle schématu na obrázku 5, resp. 6. Zm ěřte rezistanci připravených rezistor ů nep římou metodou (pomocí voltmetru a ampérmetru). Diskutujte možn

Kirchhoffovy zákony - vyřešené příklad

 1. Fyzika- příklad Od: marta58* 14.10.14 17:31 odpovědí: 7 změna: například rezistor TR106 120 ohmů, nebo co budete měřit, pod to datum, vaše jméno, třídu, nebo cokoliv dalšího. (Vy máte v zadání 25 ohmů, ale jde to s různými jinými odpory nebo součástkami).
 2. Připojíme rezistor k regulovanému zdroji napětí, pro měření proudu zapojíme ampérmetr A (do série s rezistorem), pro měření napětí voltmetr V (paralelně s rezistorem). Postupně zvyšujeme napětí zdroje, do tabulky zapíšeme naměřené hodnoty proudu a napětí. Naměřené hodnoty graficky znázorníme
 3. Metodický list FYZIKA - Různé metody určení odporu rezistoru Zadání pro žáky 2 Postup řešení úkol č. 2: 1. Sestavte obvod podle schématu, jako rezistor zapojte žárovku: 2. Před uzavřením obvodu spínačem nechte zapojení obvodu zkontrolovat vyučujícím
 4. Vypočtěte jeho výsledný elektrický odpor, jestliže rezistor v bodě A má elektrický odpor 3 Ω, v bodě B 2 Ω a v bodě C 4 Ω. [4,3 Ω] 6. Výsledný odpor čtyř stejných žárovek spojených vedle sebe je 75 Ω. Vypočítejte odpor jedné žárovky. [300 Ω] 7
 5. Metodický list FYZIKA - Různé metody určení odporu rezistoru Pracovní list - řešení 1 Laboratorní cvičení z fyziky č. 4 Jméno: Karel Hevessy Skupina: Vítková, Hevessy, Holík Školní rok: 2011/2012 Třída: O3 Den měření: 11. 5. 2012 Téma: Různé metody určení odporu rezistoru Poznámk
 6. Reostat je rezistor, jehož odpor je možno měnit. Nejjednodušší provedení reostatu je, že na válec z izolantu navineme odporový drát, jehož konce jsou spojeny dvěma svorkami. Reostat má ještě třetí svorku, spojenou s jezdcem, který se posunuje po drátě rezistoru a tím mění jeho délku a tím i jeho odpor
 7. 1) Mám dokonale pružnou srážku - letí proti sobě tělesa m1 a m2 rychlostí v1 a v2 Když je srážka dokonale pružná, bude to vypadat tak, že si jakoby vymění kinetické energie (E=m*v*v/2) a výsledná rychlost u1=odmocnina(m2*v2*v2/ m1)? Pokud to nevypadá takhle, jakto?? 2) Mám obvod ve kterém je dané napětí(U) a kapacity kondenzátorů(C), jsou zapojené sériově i.

Zapojování rezistorů Onlineschool

fyzika.uniza.s informace pro užitele Fyzika 171 rezistor 100 Ω, ampérmetr Vernier (max. 0,6 A), 2 diferenciální voltmetry Vernier (max. 6 V), LabQuest, počítač s programem Logger Pro připojený na dataprojektor, vodiče Pozorování a analýza RC obvodu se zdrojem obdélníkových pulz Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 - příspěvková organizace Fyzika Zapojení ampérmetru V elektrickém obvodu zapojujeme vždy sériově ke spotřebiči. Před spojením obvodu nastavíme maximální proudový rozsah Princip: Fotorezistor je polovodičová součástka (kus polovodiče), jejíž odpor závisí na osvětlení. Světlo (fotony) dodává energii elektronům ve valenčním pásu ¤, které tak mohou překonat zakázaný pás a stát se volnými.. Pokus: Osvětlujme fotorezistor zapojený v obvodu dle obr. 1 a sledujme změny proudu protékajícího obvodem

Rezistor s odporem 300 Ω a rezistor s odporem 700 Ω jsou zapojeny sériově. Napětí mezi svorkami je 200 V. Jaké napětí je na svorkách rezistoru (2)? 200 V 60 V 120 V 140 V : 9. K osvětlení vánočního stromečku je spojeno 25 žárovek za sebou. Do obvodu je zapojen zdroj s napětím 240 V. Obvodem prochází proud 300 mA OHMŮV ZÁKON Každý příklad si nejprve řádně přečti, proveď zápis, zkontroluj fyzikální veličiny a popřípadě je převeď, potom si napiš potřebný vzoreček nejprve obecně a následně do něj dosaď číselné hodnoty, vypočítej a hned si k výsledku napiš správnou fyzikální jednotku.Nezapomeň na odpověď!!! Řešený příklad Elektrotechnické značky Vyber správnou možnost . Vyhodno V nejjednodušším případě je obvod tvořen rezistorem, který má jen odpor R a vzniká jednoduchý obvod střídavého proudu s odporem. Jestliže obvod připojíme ke zdroji střídavého napětí popsaného rovnicí u = U m sinωt, prochází jím střídavý proud a okamžitou hodnotu střídavého proudu i určíme pomocí Ohmova zákona. kde veličina I m je amplituda střídavého.

Zapojování rezistorů 1 - sériově a paralelně 5/9

 1. » Fyzika » rezistor (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 04. 04. 2011 15:29 — Editoval Asqwer (04. 04. 2011 15:33) Asqwer Příspěvky: 454 Reputace: 1 . rezistor. Dobry den, potreboval bych poradit s timhel prikladem: Voltmetr ma pri mericim rozsahu 12V odpor 1kOhm. S jakym predradnym rezistorem je treba voltmert spojit, aby se jeho merici.
 2. imální hodnotu) Propojovací vodiče Popis měření: Substituční metodou měříme odpory podle zapojení na obrázku. V obvodu s miliampérmetrem se nahradí rezistor s neznámým odporem R takovým rezistore
 3. uty. Jakou silou musí táhnout lokomotiva, když navíc překonává odpory, které činí dohromady 1% z tíhy vlaku
 4. V uka fyziky na GJ P ovinn v uka fyziky prob h na na kole ve v ech ro n c ch, krom maturitn ho, a to v po tu: Prima - 1 hodina teorie t dn , ostatn ro n ky - 2 hodiny t dn . Povinnou sou st p edm tu fyzika je i laboratorn cvi en s hodinovou dotac : Prima - 1 hodina jednou za 14 dn , sekunda, tercie - 1 hodina, kvarta - 1 hodina jednou za 14 dn (od koln ho roku 2010/2011 - 0 hodin)
 5. 9.B FYZIKA DISTANČNÍ VÝUKA 23.10.2010 Žáci a žákyně, v odkazu posílám látku z dnešní online hodiny, kde jsme dopočítali příklady na Ohmův zákon a vysvětlii jsme si závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče. Výukový text jsem poslala i na vaše školní emaily. Uslyšíme se zase v pátek po prázdninách
 6. REZISTOR je součástka s pevně daným elektrickým ODPOREM již z výroby. REOSTAT je součástka, jejíž elektrický ODPOR můžeme měnit, třeba posuvným či otočným prvkem, většinou bez použití nástroje. Obdobnou funkci má třeba potenciometr či trimr, kde lze někdy měnit hodnotu i za použití nástroje, třeba šroubováku
 7. 1. Rezistor 1 0 odporu 100 Q a rezistor 2 s odporem 200 Q jsou zapo- jeny v elektrickém obvodu za sebou. Mezi jejich vnëjšími svorkami je napëtí 30 V. Nakresli schéma a vyznaö v nëm zadané veliöiny. a) Uröi napëtí UI mezi svorkami rezistoru 1 a napëtí tJ2 mezi svor- kami rezistoru 2. b) Uröi pornër UI : U2
test - astronomie

» Fyzika » rezistor (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 04. 04. 2011 15:29 — Editoval Asqwer (04. 04. 2011 15:33) Asqwer Příspěvky: 458 Reputace: 1 . rezistor. Dobry den, potreboval bych poradit s timhel prikladem: Voltmetr ma pri mericim rozsahu 12V odpor 1kOhm. S jakym predradnym rezistorem je treba voltmert spojit, aby se jeho merici. Uživatel nepřihlášen. Přihlásit se. Zapomenuté heslo. Registrovat se. v modulu Diskuz

Zapojení rezistorů, potenciometrVýkon striedavého prúdu – riešené príkladyPPT - Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebeStriedavý prúd :: Ema SoukupováKirchhoffove zákony – riešené príklady
 • Seznam prezidentů čr.
 • Historie orby.
 • 21:9 vs 16:9.
 • Vánoční výzdoba truhlíků.
 • Úpravy okolí bazénu.
 • Spolknuta mince dite.
 • Hear emoji.
 • Cycas prodej.
 • Strava bez masa a mléčných výrobků.
 • Toyota avalon prodej.
 • Recepty kachna na pomerančích.
 • My pc wont detect my second monitor.
 • Nehtova sada.
 • Maltezak chovna stanice.
 • Sociální třída.
 • Nastavení datumu na fotce.
 • Danse macabre king.
 • Kufry s tsa zámkem.
 • Mrkvový dort bez lepku.
 • Bodnuti vosou a kojeni.
 • Zlomky test pdf.
 • Mozilla thunderbird mac.
 • Bruce lee vaha.
 • Babylove öko.
 • Asfaltový pás s posypem.
 • 98 trestního řádu.
 • Mezinárodní den rodiny 2018.
 • Xbox 360 free to play.
 • Matčino jablko prodej.
 • Google ads responsive size.
 • Bible starý zákon genesis.
 • Malostranská kavárna praha.
 • Kniha roku 2018.
 • Úprava fotek rámečky.
 • Iphone 7s.
 • Atlanta olympic park.
 • Fisher price pejsek dracik.
 • Řeka nil zajímavosti.
 • Sladkovodní nebo mořské ryby.
 • Kvantilová funkce.
 • Matcha čaj příprava.