Home

Reakce kovů s kyselinou chlorovodíkovou

Kyselina chlorovodíková je těkavá bezbarvá kapalina. Patří mezi velmi silné žíraviny. Technická (tj. méně čistá) kyselina chlorovodíková je nažloutlá díky přítomnosti železitých iontů a prodává se pod názvem kyselina solná. Směs koncentrované kyseliny chlorovodíkové a dusičné v objemovém poměru 3:1 (lučavka královská) rozpouští i ušlechtilé kovy. Reakce kovů s kyselinami K dispozici máte 3 mineraální kyseliny: k. chlorovodíkovou, sírovou a dusičnou. Navíc je každá ve dvou různých koncentracích, a to buď ve zředěné formě (méně než 5%) a v koncentrované formě (HCl 36% , H2SO4 96% , HNO3 68%) Řada kovů podle reaktivity • ruský chemik Beketov (1827 -1911) seřadil v roce 1865 kovy podle jejich reakce s kyselinami na neušlechtilé(většina) Reakce hořčíku: 03. a) hořčík redukuje chlorid titaničitý 2Mg + TiCl 4--› 2MgCl 2 + Ti b) hořčík redukuje chlorid zirkoničitý 2Mg + ZrCl 4--› 2MgCl 2 + Zr: 04. a) hořčík reaguje s kyselinou chlorovodíkovou. Mg + 2HCl--› MgCl 2 + H 2 c) hořčík se slučuje s dusíkem

2. reakcÍ kovu s kyselinou 3. reakcÍ kovu s nekovem 4. reakcÍ oxidu kovu s oxidem nekovu 5. reakcÍ kyselinotvornÉho oxidu s hydroxidem 7. reakcÍ dvou solÍ -srÁŽecÍ reakce 6. reakcÍ zÁsadotvornÉho oxidu s kyselinou + 2H 2 O: 06. a) Měď se rozpouští v koncentrovaných roztocích kyanidů alkalických kovů za přítomnosti kyslíku. Vzniká dikyanoměďnan. 4Cu + 8CN-1 + O 2 + 2H 2 O --› 4[Cu(CN) 2]-1 + 4OH- Reakce Fe+H2SO4 → FeSO4 (síran železnatý+H2

Reakce NH 3 s HCl. NH 3 + HCl → NH 4 Cl. Pokud necháme vedle sebe stát otevřené láhve s amoniakem a kyselinou chlorovodíkovou, pozorujeme u hrdla vznik bílých dýmu chloridu amonného. Dimerace NO 2 na N 2 O 4. 2 NO 2 → N 2 O 4. Pokud ochladíme trubici s červenohnědým NO 2 pozorujeme odbarvovaní plynu, vzniká bezbarvý. 1) Reakce s vodou 2) Reakce oxidu s vodou (exotermní, příklad je zejména hašení vápna) 3) Reakce sloučeniny daného kovu s hydroxidem alkalických kovů (zejména s hydroxidem sodným) Přechodné kovy a kovy: 1) Reakce oxidu kovu s vodou 2) Reakce kovu s vodou za přístupu kyslíku (vzniká oxid, dále probíhá reakce, viz bod 1.

Kyselina chlorovodíková - Wikipedi

1. Oxidačně-redukční reakce. Při redoxních reakcích dochází k oxidaci prvku s nejnižším standardním redukčním potenciálem a redukci prvku, který má tuto hodnotu nejvyšší. Tato zákonitost se často projevuje při reakcích kovů a solí, kovů s kyselinou či vytěsňování halogenů z halogenidů Reakce kyseliny chlorovodíkové s kovy. délka videa 01:11. Pokus znázorňující reakce železa, mědi a zinku s kyselinou chlorovodíkovou nizaci a vysvětlit rozdíl mezi chlorovodíkem a kyselinou chlorovodíkovou, hlavní částí je vysvětlení tvorby názvosloví kyslíkatých kyselin -příklady na procvičení. Druhá část pre-zentace vysvětluje reakci kyseliny s kovy a oxidy kovů. Současně je nutné provádět příslušné pokusy, ať demon 4. Výroba vodíku a alkalických kovů. V laboratoři je možné vodík připravit například reakcí neušlechtilého kovu s kyselinou. Nejčastěji se za tímto účelem používá reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou: Zn + 2 H Cl → ZnCl 2 + H

Vodík a alkalické kovy | E-ChemBook :: Multimediální

Reaguje s kyslíkem: 4 Cu + O 2 → 2 Cu 2 O 2 Cu + O 2 → 2 CuO Nereaguje s vodou. S kyselinou chlorovodíkovou reaguje pouze za přítomnosti oxidačních činidel (např. H 2 O 2): Cu + 2 HCl + H 2 O 2 → CuCl 2 + 2 H 2 O Nereaguje se zředěnou kyselinou sírovou, ale s koncentrovanou kyselinou sírovou za tepla reaguje: Cu + 2 H 2 SO 4. Když přilijeme kyselinu chlorovodíkovou na sulfid zinečnatý, kyselina chlorovodíková vytěsní slabší kyselinu sulfanovou. Vznikne sůl kyseliny chlorovodíkové, tedy chlorid zinečnatý, a uvolní se sulfan H 2 S. Zapiš chemickými rovnicemi následující reakce: sulfid železnatý reaguje s kyselinou chlorovodíkovou; Řešen

Reakce kovů s kyselinami - Ontol

1: reakce neušlechtilých kovů probíhá podle obecné rovnice M + H+ = M+ + H; neušlechtilý kov redukuje vodíkový ion a sám se při tom oxiduje. Znakem této reakce je uvolňování vodíku. Pokud s kyselinou reaguje ušlechtilý kov, probíhá reakce jinak. Oxidační činidlo oxiduje kov a samo se při tom redukuje Reakce kovů s kyselinou chlorovodíkovou a sleduj průběh reakce,zjisti. zda různé kovy reagují stejně s kyselinou. Proveď reakci kovů s kyselinou chlorovodíkovou a sleduj průběh reakce,zjisti zda různé kovy reagují stejně s kyselinou. Pomůcky: laboratorní souprava - stojánek se zkumavkami. Chemikálie: 10% roztok HCl, Zn. Úkol č. 2: Reakce kovů s kyselinou chlorovodíkovou Pomůcky: laboratorní souprava - stojánek se zkumavkami Chemikálie: 10% roztok HCl (C,X i), Zn, Mg, Al, Fe, Cu Pracovní postup: Proveď reakci kovů s kyselinou chlorovodíkovou a sleduj průběh reakce, zjisti zda různé kovy reagují s kyselinou stejným způsobem. 1 Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

PPT - VODÍK PowerPoint Presentation - ID:1935068

Reakce hořčíku s minerálními kyselinami probíhá za vývoje vodíku, reakce hořčíku s kyselinou dusičnou probíhají bez vzniku vodíku: který spočívá v louhování suroviny kyselinou chlorovodíkovou, vzniklý chlorid hořečnatý z roztoku vykrystalizuje, Anorganická chemie kovů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko. [ratings results=true] Reakce kovů s kyselinou chlorovodíkovou (zkumavkový pokus) Stáhnout. Autor: Veronika Koldová.

 1. Reakce ušlechtilých kovů (Bi, Hg, Cu, Ag atd.) s: a) kyselinou neoxidující (HCl) nebo oxidující zředěnou (H 2 SO 4, 1:6) ušlechtilé prvky se v ní nerozpouštějí, tj. nereaguje. b) kyselinou oxidující zředěnou (HNO 3 má i ve zředěném stavu oxidující vlastnosti) event
 2. 4)Zapiš chemickou rovnicí a rozhodni, jestli reakce je redoxní: a) reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 je redoxní b) slučování kyslíku a vápníku 2 Ca + O 2 2 CaO je redoxní c) rozklad vápence CaCO 3 CaO + CO 2 není redoxn
 3. Řada napětí kovů, zákonitosti reakcí Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II CH-3 Organická chemie, DUM č. 14 2. ročník čtyřletého studia Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Sn, Pb, H2, Cu, Ag, Hg, Pt, Au reagují s kyselinou za vývoje vodíku reagují s vodou za studena reagují s vodní.
 4. Redoxní reakce kovů Očekávaný výstup Pozoruje reakci vybraných kovů s kyselinou chlorovodíkovou. Třídí kovy na ušlechtilé a neušlechtilé, na základě řady reaktivity kovů porovná schopnost tvořit kationty ve vodném prostředí, schopnost vytěsňovat vodík nebo kov umístěný vpravo od vodíku. Anotac
 5. Reakce halogenidů s kyselinou dusičnou - informace o výukovém . Reakce vodíku se sodíkem na hydrid sodný : 2Na(s) + H2(g) * 2NaH(s) Vodík je redukční činidlem ani s ředěnými kyselinami nebo zásadami - reaguje s kyselinou sírovou a dusičnou - používá se - je stříbřitý, ale na vzduchu rychle ztrácí lesk - reaguje s kyslíkem a kyselinou, rozžhavený s vodní.
 6. Reakce hořčíku - zadání rovnic i s řešení
 7. Reakce mědi - zadání rovnic i s řešení
IQ media - výroba výukových a odborných videopořadů - pokusy

Reakcí kovu s kyselinou - YouTub

 1. Demonstrační pokusy z anorganické chemie - Web o chemii
 2. Hydroxidy - Wikipedi
 3. Řada napětí kovů E-ChemBook - E-ChemBook E-ChemBoo
 4. Reakce kyseliny chlorovodíkové s kovy - ČT edu - Česká
 5. Vodík a alkalické kovy E-ChemBook :: Multimediální
 6. ELU
 7. Vytěsňování slabší kyseliny z jejích solí silnější kyselinou

Důkaz vodíku (Reakce Zn s HCl) - Studium chemie, PřF U

CHEMIE 5

 1. Reakcí kovu s kyselinou
 2. HCl - kyselina chlorovodíková (solná) - její vlastnosti, reakce a využití
 3. kyselina chlorovodíková
Významné dvouprvkové sloučeniny - ppt stáhnout
 • Machři freefilm sk.
 • Concept cp3000 3v1 perfect clean.
 • Capoeira pásky.
 • Pohádky pro dospělí online.
 • Rodičovský příspěvek a nezaměstnaný.
 • Medové plástve.
 • Uhf odposlech.
 • Cestovní pas expres.
 • Stáří jabloní.
 • Vikingská příjmení.
 • Histomonóza.
 • Google earth macos.
 • Karl urban csfd.
 • Levné fotovoltaické panely.
 • Registrace parkovacích oprávnění praha 8.
 • Dvb t tuner s wifi.
 • Dopplerův jev sheldon.
 • Lidl mexický týden 2019.
 • Co musí být na obalu výrobku.
 • Percepční nedoslýchavost oboustranná.
 • Webshare registrace.
 • Focení miminek rekvizity.
 • Velikost snimace.
 • Family hotel okoř svatba cena.
 • Sysel škůdce.
 • Keře a stromy na terasu.
 • Tenor saxofon bazar.
 • Mcdonald černý most.
 • Vrstvená dřevěná podlaha.
 • Filatelistika.
 • Instalatér z tuchlovic bombuj.
 • Prodej železa.
 • Maly vlcak.
 • 98 trestního řádu.
 • Zvlhčovač vzduchu tesco.
 • Bafang elektrosada.
 • Kolumbie podnebí.
 • Phu quoc airport.
 • Potetovaný policista.
 • Avia d.
 • Ppsop blog.