Home

Rak říční výskyt

Rak říční (Astacus astacus) - ChovZvířat

 1. Rak říční patří mezi naše největší bezobratlé. V dospělosti dosahuje délky těla až 25 centimetrů a hmotnosti 250 g. Je známý jako indikátor čistoty vodních toků. Tělo raka je složeno ze tří částí - hlavohrudi, zadečku a končetin.Raci mají pět párů kráčivých končetin. Tělo bývá zbarveno středně až tmavě hnědě
 2. Rak říční je dlouhověkým druhem, dožívá se více než 17 let. Pochází ze Severní Ameriky, k nám se dostal z Německa.V dnešní době je jeho výskyt na mnoha místech tak velký, že se dá mluvit o přemnožení (Vltava, Berounka, Sázava, Labe)
 3. Raci (Astacidea, Astacoidea) jsou desetinozí korýši z třídy rakovci.Je popsáno přes 650 druhů raků, kteří se řadí do tří čeledí: Astacidae, Cambaridae a Parastacidae.Žijí na všech kontinentech vyjma Antarktidy. V Africe žijí původní druhy raků jen na ostrově Madagaskar, na africký kontinent však byli zavlečeni.Raci se vyskytují v tekoucí i stojaté vodě

Výskyt a ochrana raků žijících v České republice Raci tvoří skupinu populárních korý - šů, známých indikátorů kvality vodního prostředí. Skupina obsahuje největší Jsou to rak říční (Astacus astacus) a rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) Potvrdil se i výskyt raka říčního 14.9.2020 Petr Kutka Borská přehrada , Bory , České údolí , Litice , Plzeň , Rak říční , Škeble říční , Valcha V důsledku celkové rekonstrukce silničního mostu z Litic na Valchu, vedoucího přes horní část přehrady České údolí na řece Radbuze, je nutné obnažit nosné. (Adam Petrusek, Eva Kozubíková, Lenka Filipová, Jiří Svoboda, Klára Matasová) Z pěti druhů raků vyskytujících se na našem území jsou pouze dva (rak říční a rak kamenáč) původní, rak bahenní byl introdukován z východní Evropy a další dva druhy, rak pruhovaný (Orconectes limosus) a rak signální (Pacifastacus leniusculus), pocházejí ze Severní Ameriky Račí mor: nákaza způsobuje masové úhyny našich druhů raků; vysoce citlivé druhy: rak říční, rak kamenáč, rak bahenní; původcem je plísni podobný organismus Aphanomyces astaci, zavlečený do Evropy ze Severní Ameriky v 19. století, od té doby ještě několikrát s americkými rak rak říční (Astacus astacus) - původní druh ČR, bioindikátor čistoty vod rak kamenáč (Austropotamobius torrentius) - původní druh ČR, bioindikátor čistoty vod, podhůří rak bahenní (Astacu leptodactylus) -druh nepůvodní, pochází ze Uveďte výskyt a význam berušky vodní žije v mírně tekoucích i.

rak říční Astacus astacus (Linnaeus, 1758) , , [Uložit mapku | Seznam obsazených čtverců | Přidat záznam o pozorování] Autor: Karel Chobot, Alois Pavlíčko, Monika Štambergová - občasný/dočasný výskyt Pokrytí sítě (stálý výskyt): 47%. Zdroje: AOPK ČR. Nálezová databáze AOPK ČR Rak říční (Astacus astacus, také Astacus fluviatilis, Potamobius astacus) je sladkovodní korýš z řádu desetinožců. Dorůstá délky až 25 cm. Žije v tekoucí vodě, je velmi citlivý na její znečištění a je proto indikátorem čistoty vodních toků. Dožívá se 15 až 20 let. Anatomie. Vnější stavb Našimi domácími raky jsou rak kamenáč (Austropotamobius torrentium), rak říční (Astacus astacus) a rak bahenní (Astacus leptodactylus).Objevil se však skrytý nepřítel a tím je račí mor. Původcem této nemoci je plísni podobný patogen, který přežívá v krunýři raků a postupně je zahubí (Aphanomyces astaci).Nemoc přenášejí především nepůvodní druhy.

jako náhradu za vyhynulé raky říční, nicméně sneúspěšným výsledkem, neboť i tento původní evroý druh je citlivý kračímu moru. Proto byly v Evropě pro introdukce zvoleny severoamerické druhy rak pruhovaný (Orconectes limosus) a později rak signální (Pacifastacus leniusculus) (Spitz Rak dýchá dvěma až třemi řadami žáber pod krunýřem na hrudi. U nás žijí tři druhy raků: rak říční, malý rak kamenáč a rak bahenní, který má úzká klepeta a žije v rybnících. Počet raků snížil na přelomu století račí mor. Potravu si rak podává příústními nožkami. Je prakticky všežravec Výskyt: _____. Stavba těla: Tělo korýšů je kryto krunýřem, který _____ _____ Z článku vymysli odpověď na otázku, co lze odvodit z toho, když ve vodě žije rak říční: _____ Pracovní list č. 13 OSTATNÍ KORÝŠI Pracuj s učebnicí na str. 80. Přečti si text o drobných korýších a postupně odpovídej na otázky:. ověřit, zda je rak kamenáč citlivější na čistotu vody než rak říční. Z výsledků vyplývá, že pro výskyt našich původních raků jsou nutné lokality s vyšší jakostí vody než stanoví NV č. 71/2003 Sb. Statisticky se dá také doložit, že v tocích s výskytem raka říčníh Rak říční se dožívá přibližně 20 let. V nádrži: » Zobrazit vše « • Z kraje: - - - všechny - - - Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský - Zahranič

Naši raci - Chytej

Invazní americký rak pruhovaný narušuje biologickou rovnováhu a život v Lipenské přehradě. Jak dnes připomněl PR manager Turistického spolku Lipenska (TSL) Pavel Pechoušek, tento rak je přenašečem račího moru, který devastuje naše původní chráněné druhy, kterými jsou rak říční a rak kamenáč. Pro Lipno to může znamenat rozklad původního ekosystému a vážnou. 1. Rozší ření rak ů v Evrop ě 4 1.1 Výskyt p ůvodních druh ů rak ů (ICS) v Evrop ě 4 1.1.1 Rak říční ( Astacus astacus ) 4 1.1.2 Rak bahenní ( Astacus leptodactylus ) 5 1.1.3 Astacus pachypus 6 1.1.4 Rak kamená č ( Austropotamobius torrentium )

Raci - Wikipedi

Náš původní rak říční . Asi je lepší jenom vybírat peníze na různé akce a tvářit se, jak chráníme vše ve vodě, než přispět k dobré věci (nestálo by to nic, jenom trochu toho času - podívat se např. při vypouštění rybníka, jestli tam tento rak není) Tvoří nejpočetnější živočišný kmen - přes 1 milion druhů. Vyskytují se po celém zemském povrchu. Všichni členovci mají nestejnoměrně článkované tělo - heteronomní segmentaci. V průběhu zárodečného vývinu jednotlivé tělní články srůstají ve větší úseky, ty se zároveň stávají funkčními celky Rak říční (Astacus astacus, také Astacus fluviatilis, Potamobius astacus) je sladkovodní korýš z řádu desetinožců. Dorůstá délky až 25 cm. Žije v tekoucí vodě, je velmi citlivý na její znečištění a je proto indikátorem čistoty vodních toků. Dožívá se 15 až 20 let. Anatomie Vnější stavba Tělo raka se skládá ze srostlé hlavohrudě a zadečku. Na hlavohrudi. bahenní A. leptodactylus, rak A. pachypus, rak kamenáč Austropotamobius torrentium a rak bělonohý A. pallipes (Kouba et al., 2014). Na území České republiky je potvrzený výskyt šesti druhů raků, ale jen dva druhy jsou původní, konkrétně rak říční a rak kamenáč (Kozák et al., 2002). Rak říční je jede Potvrdil se i výskyt raka říčního 14.9.2020 Petr Kutka Borská přehrada , Bory , České údolí , Litice , Plzeň , Rak říční , Škeble říční , Valcha Ke včerejšímu dnešnímu dni bylo na lokalitě sebráno a přesunuto celkem přes 5 000 kusů škeble říční, rybniční a velevruba malířského

Rak říční a rak kamenáč jsou podle zákona 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 395/1992 řazeni mezi kriticky ohrožené druhy. Rak bahenní je řazen mezi druhy ohrožené. V případě, že by bylo nutno nějakým způsobem manipulovat s druhy řazenými mezi kriticky ohrožené, je nutné, aby rybářské (nebo i jiné. Výskyt raků může být rovněž omezen nadbytkem dusitanů. Dlouhodobé vystavení dusitanům způsobuje oslabení imunitního systému a může vést u raků k vyššímu riziku infekce. Rak říční i rak kamenáč jsou citliví k eutrofizaci, což ukazuje jejich nepřítomnost ve vodách s vyšším obsahem BSK, amoniakem a dusičnany

Rak signální má bok krunýře úplně hladký, zatímco rak říční má na krunýři hrbolky a dále také jeden trn v týlním švu. Drsností krunýře se významně liší i rak pruhovaný. Přejedeme-li prstem po boku raka pruhovaného od článků zadečku směrem k hlavě, pěkně se popícháme Rak říční (Astacus astacus) 24. 2. 2009 . Třída: Rakovci. Řád: Desetinožci . Výskyt: Evropa, západní Asie . Prostředí: Řeky a potoky . Tenhle korýš může měřit až 20 cm. Račí tělo se jako u mnoha jiných členovců dělí na hlavohruď a zadeček.. Chov raka říčního. Rak říční je sladkovodní korýš, kterého se nám po velkém úsilí daří chovat. Chov provádíme ve vybudovaných sádkách nedaleko Jaroměře, které byly zkoulaudovány v roce 2009 a splňují nejnovější evroé normy pro chov ryb a raků

 1. Rak říční je jedním ze dvou původních raků žijících v České republice. O to větší starosti dělá zoologům výskyt invazního raka signálního, původem ze Severní Ameriky. Fotogalerie. Zobrazit fotogalerii Přenáší račí mor, ale sám je na něj rezistentní. Pokud se do vody toto onemocnění dostane, úmrtnost.
 2. Rak říční - Astacus astacus Znaky Rak říční patří společně s rakem signálním a rakem bahenním k největším druhům raků v Rakousku. Všechny tři druhy mají za očima na hlavohrudním štítu dva páry uzlovitých vyvýšenin. Rak říční má červeně zbarvenou spodní stranu klepet
 3. Jeho největší výskyt je na řece Vltavě, Lužnici a Labi. Jediné opatření, jak zabránit přenosu této nemoci a chránit naše původní druhy raků (rak říční, rak bahenní a rak kamenáč), je jen a pouze dbát na precizní vysušení veškerého vybavení. To dokáže spory račího moru zabít
 4. Mimořádný vliv na výskyt raků ve vodním prostředí mají hodnoty pH. Rak říční je typický alkalifilní živočich, jehož existenční optimum je v rozmezí hodnot 7-8,7
 5. Jedná se o dva původní druhy, a to je rak říční Astacus astacus (Linnaeus, 1758) a rak kamenáč Austropotamobius Třetím druhem raka v České republice je rak bahenní Astacus leptodactylus Eschscholtz,1823, který k nám byl dovezen na přelomu 19. a 20. století
 6. kotlinách. Protože dnes rak říční patří mezi kriticky ohrožené druhy naší fauny, je jeho výskyt v pohornické krajině rozhodně důvodem k radosti. Další ze zde objevených raků, rak bahenní, není naším původním druhem. První doložený výskyt na Severní Moravě pochází z r. 1989 právě ze zatopených důlních pokles
 7. Rak říční Astacus astacus (Linnaeus, 1758), syn. Astacus fluviatilis (Fabricius, 1775) •původní druh, dorůstá 15 cm a 250 g, dožívá se max. 20 let •klepeta nápadně drsná - hrbolkatá, jejich kloub a vnitřní strana klepete červené , rostrum protažené, s výrazno

Plzeňská přehrada České údolí vydává svá tajemství

 1. Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium), Rak říční (Astacus astacus), Rak bahenní (Astacus leptodactylus), Rak pruhovaný (Orconectes limosus), Rak signální (Pacifastacus leniusulu), račí mor, Zákolanský potok kde jsem odchytem jedinců zjišťovala výskyt a početnost raků a zaznamenávala podmínky prostředí. Z osmi.
 2. Když se vám poštěstí u nás v přírodě jeden z těchto dvou druhů raků najít, jelikož se na ně vztahuje buď přísná ochrana (rak říční - kriticky ohrožený), nebo jsou na tzv., černém seznamu (rak signální - invazivní), vyhněte se jakékoliv manipulaci s nimi a jejich výskyt nahlaste na AOPK.
 3. rak říční - dle databázové lokace výskyt p římo pod jezem v Malé Veleni, v míst ě, kde má dle plánovaného zám ěru dojít k odstran ění balvanitého ostrova (km 7.320 - 7.280). Rak říční je mimo jiné velmi náchylný na vodohospodá řské úpravy v podob ě čišt ění a prohlubování koryt

Nepůvodní raci šíří račí mor. Publikováno 5.6.2018. Invazivní druhy raků, rak signální a pruhovaný šíří račí mor. V květnu byl potvrzen výskyt raka signálního na řece Moravě u Kojetína

Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Morfologie raků v České republice: mezidruhové rozdíl Rak říční Rak bahenní Rak signální Rak červený Rak mramorovaný Rak pruhovaný Rak ničivý •Výrazná světlá skvrna na kloubu klepeta •Hladký krunýř •2 postorbitální lišty •Zmapovat výskyt raka signálního v krátkém úseku Křesanovskéh V České republice je aktuálně doložen výskyt 6 druhů raků (Štambergová et al. 2009, Kouba et al. 2014, Kozák et al. 2014, Patoka et al., 2016). Pouze dva druhy raků jsou ale na území České republiky původní: rak říční Astacus astacus (Linnaeus, 1758) a rak kamenáč Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) Rak říční (Astacus astacus) Řád: Desetinožci (Decapoda) Čeleď: Rakovití (Astacidae) Velikost: Dorůstá délky až 25 cm, běžně 15 cm a hmotnosti 250-300 g. Popis: Barva těla je červenohnědá, na břišní straně přechází do světle červené.Mohutná klepeta s drsným povrchem mají červenohnědou barvu, kloub klepet je sytě červený

Výskyt, ekologie a negativní vlivy nepůvodních druhů raků

V České republice jsou původní dva druhy raků, rak říční a rak kamenáč.V 19. a 20. století pronikly do volné přírody v Česku tři další druhy, rak bahenní, rak pruhovaný a rak signální.Od roku 2017 byl na území České republiky ve volné přírodě několikrát nalezen také rak mramorovaný, chovaný akvaristy v akváriích a zahradních rybníčcích Rak říční však nikoliv a jeho populaci ve Žďárských vrších by tedy mohla invaze jeho amerického příbuzného zásadním způsobem ohrozit. Více ukáží rozbory Je však také možné, že nalezený rak americký přenašečem nemoci není Rak říční (Astacus astacus) - (§ K) - v roce 2001 hlášen výskyt několika žáky školy, členy kroužku však ani po opakovaných pokusech výskyt nepotvrzen Škeblovka - blíže neurčeno, velmi ojediněle v planktonu před zarybnění Rak říční. výskyt: čisté potoky a řeky. stavba těla: hlavohruď -2 páry tykadel (dlouhá - hmat, krátká - čich) 1 pár očí na stopkách. ústní ústrojí - kusadla a čelisti. 5 párů končetin (1. pár - KLEPETA) zadeček - drobné končetiny (samička na nich nosí vajíčka) ocasní ploutvička. tělo je kryté. Rak říční Tekoucí i stojaté vody, hospodářsky nevyužívané rybníky Samice max 12 cm, samec max 16cm Mohutné, svalnaté tělo Krunýř slabě trnitý Klepeta širší a velká, povrch drsný Rostrum dlouhé, výrazně špičaté 2 páry postorbitálních lišt Barva: krunýř - středně až tmavě hnědý (výjimečně černý.

ČRS Ostrava Aktuální informace rak signální - výzv

 1. Z druhů kriticky ohrožených se zde řídce vyskytuje rak říční (Astacus astacus), v lesních společenstvech střevlík zlatitý (Carabus auratus) a krasec dubový (Eurythyrea quercus), na bezlesých stepních lokalitách se dnes rozšiřuje kudlanka nábožná (Mantis religiosa), dále jsou zde poměrně běžní motýli jasoň.
 2. Výskyt původních raků je vzácný Rak říční patří mezi ohrožené druhy a je přirozeným bioindikátorem, který signalizuje čistou vodu. V znečištěné se zkrátka neusadí, uvedl Josef Mazurek ze Střediska přírodovědců v Ostravě-Porubě
 3. LIPNO- Invazní americký rak pruhovaný narušuje biologickou rovnováhu a život v Lipenské přehradě. Je totiž přenašečem račího moru, který devastuje naše původní chráněné druhy, kterými jsou rak říční a rak kamenáč. Pro Lipno to může znamenat rozklad původního ekosystému a vážnou hrozbu pro ohrožené a vzácné druhy vodních rostlin a živočichů

Astacus astacus (rak říční) - Mapa rozšíření BioLib

Rak kamenáč je původním evroým druhem. Areál jeho rozšíření tvoří jihovýchodní a střední Evropa. Jeho výskyt je aktuálně evidován minimálně ve 20 státech. Severní hranice rozšíření se nachází ve stření části Německa a v České republice Rak říční versus rak americký Jeho výskyt je především vázán na řeky Labe a Vltavu a jejich přítoky (např. Ohři, Jizeru, Cidlinu, Metuji, Otavu, Berounku, Lužnici, Sázavu). Mimo povodí Labe je dnes rak pruhovaný hlášen v ČR ještě na Osoblažsku v povodí Odry. Raci pruhovaní byli nalezeni také v mnoha menších. Výskyt. Žije téměř v celé Evropě, také u nás, ale poměrně vzácně. Je háklivý na znečištění vody, žije jen v čisté, důkladně okysličené, spíše chladnější vodě. Obecně. Rak říční vyžaduje čistou, prokysličenou chladnou vodu

Rak říční - ATLASZVIRAT

Rak říční. Aplikaci vyvinul Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. (VÚV) a mohou ji využít ti, kteří mají v telefonu operační systém Android. Aplikaci pro operační systém iOS neplánujeme, ale v létě plánujeme ještě anglickou verzi Hnědé řasy. Dictyotaceae: Kroužkovc

Naši raci a račí mor - ArcGIS StoryMap

Výskyt v řece Oslavě na Vysočině. Jde o našeho Raka, nebo je to ten agresivní přivandrovalec? 16.07.18 09:20. 4 x. V ČR se můžete setkat s 5ti druhy raků.Původní je rak říční a rak kamenáč. Dovezen byl rak bahenní, rak signální a rak pruhovaný, Zde jsou popsány rozlišovací znaky jednotlivch raků : https://www.mrk. rak říční (Astacus astacus) Výskyt byl zjištěn jednotlivých lokalitách souvisejících se zaústěním potoků Krasovka a Hájnický potok do VT Opava. Souvislý výskyt byl zaznamenán od Brantic - od ústí Krasovky o souřadnicích N 50°3'51,56 E 17°37'38,13 až po Kunov - lokalita o souřadnicích N 50 °2'10,37 E 17°31'12,41 Výskyt severoamerického raka pruhovaného (Orconectes limosus) v dolním toku Pšovky je významný z opačného důvodu, neboť tento rak vytlačuje naše původní druhy a nelze vyloučit, že je přenašečem různých chorob včetně tzv. račího moru na původní druh Jejich výskyt v ČR je v důsledku znečištění vod stále vzácnější. Samice posledního druhu se adaptací k parazitismu extrémně zjednodušily a tvarem připomínají spíše červy než korýše. Rak říční (Astacus astacus) žije v čistých a chladných tocích a nádržích. Trpí račím morem vyvolávaným plísní.

Videoatlas chráněných a ohrožených živočichů: Rak — Česká

Invazní americký rak pruhovaný narušuje biologickou rovnováhu a život v Lipenské přehradě. Je totiž přenašečem račího moru, který devastuje naše původní chráněné druhy, kterými jsou rak říční a rak kamenáč. Pro Lipno to může znamenat rozklad původního ekosystému a vážnou hrozbu pro ohrožené a vzácné druhy vodních rostlin a živočichů ledňáček říční (Alcedo atthis) Výskyt byl zjištěn v dolní trase toku. Bez hnízdních možností. břehule říční (Riparia riparia) výskyt nebyl zjištěn vydra říční (Lutra lutra) výskyt nebyl zjištěn bobr evroý (Castor fiber) výskyt nebyl zjištěn rak říční (Astacus astacus Významný nález se podařil ochranářům při průzkumu lesních rybníčků u Moravských Budějovic. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) se tam vydali monitorovat výskyt čolků. Objevili však i drobné rybky, které připomínají kriticky ohroženého karase obecného. Ověřit to mají genetické testy Snížení hladiny a obnažení dna vodní nádrže České údolí ukázalo pestrou skladbu zajímavých a málokdy u nás pozorovaných živočichů. Při sběru škeblí byl nalezen a v lokalitě prokázán výskyt raka říčního a opakovaně byl pozorován při sběru potravy na obnažených plážičkách kameňáček pestrý, jespáci, kulíci, pisík obecný a konipasi

Rak říční - Astacus astacus - RYBICKY

 1. V úseku od soutoku Moravy a Moravské Sázavy lze také počítat s výskytem dalších zákonem chráněných a evroy významných druhů jako je střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a rak říční (Astacus astacus), jejichž výskyt byl v Moravě potvrzen až po obec Mohelnice
 2. Rak mramorový (též americký) je totiž přenašečem smrticího račího moru. I proto je tento původně severoamerický druh na seznamu Evroé unie, který zapovídá ho chovat, rozmnožovat, převážet nebo s ním obchodovat. Výskyt nutrie říční v ČR. Zdroj: MŽP, AOPK, Wikimedia.org
 3. Rak říční (Astacus astacus) V současné době se největší populace nachází ve vodním toku Chotěbuzka. Raci bývali dříve ve vodním toku Rakovec, Kyšinec i Šadový a také v Ropičance, zde však výskyt nebyl v posledních letech potvrzen. V roce 2014 byl pozorován 1 rak ve vodním tou Šadový pod lávkou do parku Adama Sikory

Rak říční (Astacus astacus) v České republice - bionomie

Mapování druhů - Mapování výskytu vybraných bezobratlých

Rak říční (Astacus astacus) - ChovZvířat

Rak říční je v pořádku, ale... Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč. Kriticky ohrožený rak říční. Zdroj: Deník/archiv. Nejnovější video z regionu ; Rak říční je primárně vázaný na výskyt vrb v břehovém porostu. Rak říční, rak kamenáč, rak bahenní, rak červený a rak pruhovaný. Po zimování jsou samci našich rak Fauna Českého ráje... chránění živočichové CHKO Český ráj Králem Českého ráje je Jelen Evroý, avšak vyskytuje se tu poměrně vzácně a jen ve vyšších polohách.Srnčí a černé zvěře je ve zdejších lesích a oborách dostatek, ba dokonce nás v mnoha revírech trápí přemnožení - zejména prase divoké.V českém ráji hnízdí na sto dvacet druhů ptáků.

Na těchto stanovištích se nacházejí i chráněné a ohrožené druhy, například mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), rak říční (Astacus fluviatilis), mihule potoční (Lampetra planeri), čolek velký (Triturus cristatus), ropucha krátkonohá (Bufo calamita), rosnička zelená (Hyla arborea) a čáp černý (Ciconia nigra) Kromě 40 druhů mikroorganismů (několik druhů nezmarů a perlooček, z buchanek je zajímavý výskyt buchanky zimní), zde žije hojně rak říční a v celém lomu lze najít v větším počtu živé i mrtvé schránky škeble rybniční. Z ryb určitě zahlédnete okouny, plotice, kapry a možná i dva asi metrové sumce

Nová mobilní aplikace pomáhá chránit české raky | Dobrý ZprávyAstacus astacus (rak říční) - Mapa rozšíření | BioLibPřírodní park Velkopopovicko – WikipedieÚdržba štěrkové lavice na Rožnovské BečvěFauna - podrobně

Česká republika se díky své geografické poloze a pestrosti přírodních podmínek vyznačuje velkou pestrostí živočišných i rostlinných druhů. Podle aktuálních Červených seznamů, vyjadřujících míru ohrožení jednotlivých druhů je v ČR více než 50% u nás žijících chráněných druhů živočichů.. Obecná ochrana přírody je řešena zákonem č. 114/1992 Sb. Rak říční (Astacus astacus, také Astacus fluviatilis, Potamobius astacus) je sladkovodní korýš z řádu desetinožců, jeden ze dvou původních druhů raků v Česku. Dorůstá délky až 25 cm. Žije v tekoucí vodě, je velmi citlivý na její znečištění a je proto indikátorem čistoty vodních toků.Dožívá se 15 až 20 let Rak je všežravec. Obecně platí že mladý rak, to znamená do stáří zhruba šesti měsíců, dává přednost živočišné stravě bohaté na bílkoviny. Stráví tablety pro ryby žijící u dna (např. Tetra Wafer Mix) rak - štíhlé, protáhlé tělo. krab - široké a krátké tělo, malý zadeček zasunut pod tělo. Zástupci: ve sladké vodě žijící: rak říční. žije v čistých, tekoucích a prokysličených vodách, noční živočich, vzácný, chráněný. rostlinná i živočišná potrava (vodní hmyz, obojživelníci, potěr, mršiny.

 • Jak si vybrat atestaci.
 • Nehtova sada.
 • Elektrické zásuvky do nábytku.
 • Agrárník.
 • Jak fotit když je zataženo.
 • Filatelistika.
 • Ovzduší český těšín.
 • Iphone 6 v roce 2017.
 • Domaine de la romanee conti.
 • Obi spárovka dub.
 • Windows 10 64 bit free download.
 • Stargate sg 1 online eng.
 • Užitečné bakterie pro člověka.
 • Vodní chlazení vzduchu.
 • Pražský deník předplatné.
 • Čas čarodějnic topserialy.
 • Ze vztahu kamarádství.
 • Strih kalhot.
 • Prodej samoty morava.
 • Filmy s konmi 2015.
 • How would the baby look like.
 • Spadávka corel.
 • Jak stáhnout fotky z whatsapp.
 • Evropská integrace.
 • Zdravé cupcakes.
 • Jak vypnout komentare na fb.
 • Nejdražší bonsai světa.
 • Julia michaels wiki.
 • Toyota camry 2017.
 • Čínské svátky 2019.
 • Screen mirroring pc.
 • Kabel vhs usb.
 • Ipl epilator.
 • Jak vyjet schody s kocarkem.
 • Co se dováží do čr.
 • Mustang kratasy.
 • Marmolada mapa.
 • Býk wall street.
 • Opravy mobilů ostrava hrabůvka.
 • Samec od hrdlicky.
 • Jak dát gif na instagram.