Home

Učivo zlomky

Online kalkulačky pro sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. Na stránce naleznete rovněž vzorce pro početní operace se zlomky Zlomky totiž můžeme sčítat pouze v případě, že ony zlomky mají stejný základ, tedy stejného jmenovatele. Pokud zlomky nemají stejného jmenovatele, musíme je na stejného jmenovatele převést. Poté postupujeme jednoduše jako v případě násobení, prostě sečteme čitatel prvního zlomku s čitatelem druhého zlomku.. Zlomky. Zlomky - Nastavení proměnných; Zlomky - Základní termíny; Rozšiřování zlomků - Vysvětlení látky; Krácení zlomků - Vysvětlení látky; Smíšená čísla - Vysvětlení látky; Porovnávání zlomků - Vysvětlení látky; Sčítání zlomků - Vysvětlení látky ; Odčítání zlomků - Vysvětlení látk

Zlomky — online kalkulačky: sčítání, odčítání, násobení

 1. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit
 2. Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání
 3. Zlomky (32h) Dělení celku, zlomek (3h) Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 7. ročníku
 4. Matematika pro základní školy. Do této sekce stránek chystáme tématické sbírky řešených příkladů pro 6. až 9. třídu. Chceme předvést všem žákům základních škol, jak je matematika krásná a snadná.. Dále připravíme malé i velké písemky pro všechny ročníky a všechna témata, která matematika na základní škole zná
 5. Zlomky v slovních úlohách: Zlomky Uspořádej zlomky ? podle velikosti. Výsledek zapiš jako tři pořadová čísla 1,2,3. Zlomky Uspořádej zlomky vzestupně: 7/9, 5/6, 2/3, 11/12, 3/4; Výsledne poradie zapíš ako 5ciferné číslo, číslice = pořadí. Rovnice se zlomky Vypočtete rovnici: ? je to rovnice se zlomkem. Jednoduchá rovnic
 6. Periodické rozvoje desetinných čísel, zlomky, Pythagorova věta a Euklidovy věty, usměrnění zlomků, absolutní hodnota, úhly, úpravy výrazů, sjednocení a průnik, dělení mnohočlenů; 2. ročník. Odmocninné, exponenciální a logaritmické funkce a rovnice B; Odmocninné, exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
PS Zlomky pro 4

Sčítání, odečítání, násobení a dělení zlomků — Matematika

 1. Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat
 2. zlomky na zlomky se stejným jmenovatelem. Pak pokračujeme jako v předchozím bodě . Příklad: tedy Smíšená čísla Zlomky, jejichž hodnota je větší než jedna (čitatel je větší než jmenovatel) lze převést na smíšené číslo, tj. do tvaru počet celků a zbytek (tři a dvě pětiny)
 3. Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k vysvětlení učiva matematiky 8. ročníku. Všechny výukové materiály vytvářela Mgr. Jitka Syrová od roku 2011
 4. Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte
 5. Zlomky porovnanie Ak 5/18 = 425, aká je hodnota 13/18? Zlomky Usporiadaj zlomky ? podľa veľkosti. Výsledok zapíš ako tri poradové čísla 1,2,3. Zlomky Usporiadaj zlomky od najmenšieho po najväčší. 2/5, 15/6, 1/4, 5/5, 5/4, 4/10, 6/5. Koláčiky Na miske bolo niekoľko koláčikov. Janka zjedla tretinu a Danka štvrtinu koláčikov
 6. Násobení, dělení, zlomky, slovní úlohy a další. 5 kreditů Počítání s pohádkou. Doplňovačka číslených výsledků a výrazů, kterou si zároveň vyluštíte tajenku plnou pohádek TIP na vhodnou učební pomůcku k této látce naleznete ZDE . 2 kredity.
 7. desetinné zlomky - složitější - online cvičení Číselná osa včetně záporných čísel - umíme matiku Násobení a dělení 10, 100, 1000 - Online cvičen
Matematika základní školy - doučování

Zlomky - výpočet části z celku, Mgr. M. Vintrov Zlomky.pdf Dokument PDF 260.78 kB V. Procenta.pdf Dokument PDF 236.79 kB VI. Poměr, měřítko mapy.pdf Dokument PDF 335.79 kB VII. Přímá a nepřímá úměrnost.pdf Dokument PDF 233.98 kB VIII. Trojúhelník.pdf Dokument PDF 310.1 kB.

Přehledně zpracované učivo z matematiky - zlomky. V tabulce je vysvětleny tvary zlomků, sčítání, odčítání, Násobení, dělení. Tabulka je zpracována v souladu s RVP ZV a slouží pro žáky prvního i druhého stupně základní školy. Parametry EAN kód: 978808836838 Učivo je seřazeno tak, aby se dětem objevovaly nové poznatky ve správném čase a posléze byly také správně zafixovány. Děti se zábavným způsobem seznamují se zlomkem jako částí celku a učí se základní úkony se zlomky na konkrétních modelech Vítáme Vás na výukovém portálu Matýskova matematika.. Naleznete zde výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám Přehledně zpracované učivo z matematiky - zlomky. V tabulce je vysvětleny tvary zlomků, sčítání, odčítání, Násobení, dělení. Tabulka je zpracována v souladu s RVP ZV a slouží pro žáky prvního i druhého stupně základní školy

2) Opakování učiva - zlomky. Procvič si učivo v pracovním listě. Ohodnoť své znalosti pomocí smajlíků. Pracovní list ke stažení zde: Pracovní list - opakování (zlomky) 3) Nová látka - aritmetický průměr. Dnes nás čeká nová látka, nebojte se, zvládneme to i na dálku Učivo. Zlomky: - celek a jeho část odkaz na prezentaci na internetu - zlomky na číselné ose - rozšiřování a krácení zlomků - zlomky v základním tvaru odkaz na prezentaci na internetu - porovnávání zlomků odkaz na prezentaci na internetu - zlomky, desetinná čísla, smíčená čísla. Učivo Opakování: procvičování počítání se zlomky složený zlomek Nové učivo celá čísla, racionální čísla - říjen, listopad. 24.11.2010 ČTVRTLETNÍ PRÁCE - celá , raionální čísl

Matematika - Zlomky - Přehledová tabulka učiva - Jana Dolejšová . Přehledně zpracované učivo z matematiky - zlomky. V tabulce je vysvětleny tvary zlomků, sčítání, odčítání, Násobení, dělení. Tabulka je zpracována v souladu s RVP ZV a slouží pro žáky prvního i druhého stupně základní školy Učivo na 9.11. 2020. 42. hodina: PS 8/7. Do sešitu: Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem - jestliže mají zlomky stejné jmenovatele, tak sčítáme (odčítáme) pouze čitatele a jmenovatele opíšeme, nesmíme zapomenout výsledný zlomek zkrátit na základní tvar.Je to stejné jako u porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem Učivo o zlomcích bude v RVP na prvním stupni od p říštího roku za řazeno ve 4. ro čníku, ale d ěti se se zlomky setkávají již od 1.ro čníku, a to nejen v matematice, ale i v hudební výchov ě (takty, délky not,), t ělesné výchov ě, prvouce,

Zlomky

Seznam cvičen

 1. Učivo matematiky Čísla a číslice. Číselné řady a rozvoj, číselné obory. Přirozená čísla. Dělitelnost. Prvočísla a čísla složená. Společný násobek a dělitel. Čísla soudělná a nesoudělná. Desetinná čísla. Celá čísla. Zlomky. Poměr. Procenta. Mocnina a odmocnina. Výrazy. Lineární rovnice. Slovní úlohy s.
 2. Cíl: Zlomky - Smíšená čísla, porovnávání zlomků. Milí žáci dnes se sejdeme v 11:00h na online hodině. Budeš potřebovat školní sešit, růžový pracovní sešit - zlomky a penál
 3. Když zpětně roznásobíme závorku 5 · (2x + 1), dostaneme zase 10x + 5.Cílem vytýkání je obyčejně daný výraz zjednodušit nebo ho dostat do tvaru součinu, abychom mohli jednu sečíst zkrátit ve zlomku.. Vytýkání neznám
 4. Přehled učiva matematiky ZŠ Přehled učiva 6. - 9. ročníku základních škol 6. ročník Desetinné číslo Sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným a desetinným číslem. Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly. Řešení slovních úloh a úloh s více početními operacemi
 5. MATEMATIKA - 5. ROČNÍK: 1.pololetí: 2.pololetí: Početní výkony a jejich pojmy: MILIARDA - počítání s velkými čísly: Písemné sčítání do milion
 6. Učivo: Zlomky - výpočet části z celku Připomeňte si jak se vypočítává část z celku zde. Učebnice M 1. díl: Str. 48/cv. 6 - do cvičného sešitu. Procvičujte online: Zápis zlomků Zlomky hravě. Pátek 27. 11. 2020 Zopakujte si písemné násobení a dělení: Učebnice M 1. díl: Str. 49/cv. 7, str. 50/cv. 9 - do.
 7. Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení na poznávání zlomku jako části celku, žáci se učí zlomky číst, zapisovat a v praktických úlohách si procvičují probírané učivo na příkladech z reálného života

Umíme matiku - Zábavné procvičování matematiky onlin

 1. 2020-09-15 UČIVO - postupný poměr (pokračování), DESETIMINUTOVKA (zlomky) 2020-09-14 UČIVO - poměr, rozdělení celku v daném poměru, postupný poměr 2020-09-10 UČIVO - početní operace s celými čísly (dokončení), POMĚR A POSTUPNÝ POMĚR , poměr, DÚ: DU-0001 , do sešitu na domácí úkoly, podepsat, dne 15.9.2020.
 2. Selection File type icon File name Description Size Revision Time Use
 3. : tři šestiny: sedm pětin: pět os
 4. Zajímalo by mě, jak jste zvládli nové učivo ZLOMKY? Napište mi, jestli všemu rozumíte a jak se vám to zdá - lehké nebo těžké? Pokud něčemu nerozumíte, určitě napište dotaz. A co nás čeká v tomto týdnu? ZLOMKY - jak jinak? Naučíme se, jak vypočítáme zlomek z daného čísla
 5. Zlomky 2. - sčítání, odčítání, násobení, dělení (7. ročník) Připomínka na úvod - číslo nahoře ve zlomku je čitatel, číslo dole je jmenovatel.. První příklad - sčítáme dva zlomky, které mají oba stejného jmenovatele (5). I výsledek má téhož jmenovatele (5)

Učivo na období od 9. 11. - do 13. 11. 2020 - od tohoto data budou zadané práce a materiály zadávány čistě pouze přes Google Classroom. Učivo na období od 2. 11. - do 6. 11. 2020 . Vážení rodiče, milé děti, učivo na tento týden naleznete podrobně napsáno v aplikaci Google Classroom V kurzu matematiky pro 7. třídu se žáci naučí pracovat se zlomky, poměry, naučí se přímou a nepřímou úměrnost, procenta, pokročí v práci s geometrickými útvary a tělesy, budou počítat obvod a obsah geometrických útvarů a zabývat se shodností a podobností Pexeso zlomky + desetinná čísla 2. Zaokrouhlování na miliony. Sčítání desetinných čísel, max. 1 desetinné místo. Zapiš číslo jako součin prvočísel 1. Sčítání desetinných čísel, max. 2 desetinná místa. Jednoduché násobení desetinných čísel JEŠTĚ PŘED GEOMETRIÍ MUSÍM ZAČÍT SE ZLOMKY. (UČ. STR. 48- A DÁLE ) . VYPADÁ TO, JAKOBY ZLOMKY VE 4, ROČNÍKU VŮBEC NEDĚLALI, STR. 48/3-PRAKTICKY NIKDO NEVĚDĚL, JAK ČÍST ZLOMKY. TROCHU SE CHYTAL DENIS . PROTOŽE JE TO UČIVO UŽ OD 4. ROČNÍKU, MĚLI BY ŽÁCI ZLOMKY alespoň UMĚT PŘEČÍST. ABYCH MOHL NA NĚCO NAVÁZAT, I KDYŽ JSME TO DĚLALI..

Matematika v 7 r

Zlomky: výstupy učivo; Společný jmenovatel, početní operace se zlomky. Převrácené číslo, smíšená čísla, převádění na zlomky. Složený zlomek. Řešení slovních úloh s využitím početních výkonů se zlomky. pokrytí průřezových témat; přesahy; Shodnost, shodná zobrazení. Nepovinné učivo 17. - 20. 3 - nové učivo - zlomky. DÚ - VLASTIVĚDA - ČR, kraje, krajská města (Liberecký, Královéhradecký) - práce s mapou a pracovním sešitem. TEST - PS str. 8 - 12 . PŘÍRODOVĚDA - Sluneční soustava, vesmír - práce dle pracovního sešitu str. 14,15. DÚ - PS/ CO NÁS ČEKÁ A NEMINE.. Trénování a procvičování matematických úloh pro děti na základních školác zadání učiva v době distanční výuky: týden 30. 11. 2020 - 4. 12. 2020 matematika: kontrola DÚ (str. 12) Téma: zlomky - porovnávání, společn

Kovarcikova

Pro základní školy - e-Matematika

Zlomkový kalkuláto

pomalu opuštíme učivo se zlomky (výklad) a protože začínáme SHODNOSTI, připomínám nutnost dát do pořádku pomůcky na geometrii a tyto nosit na výuku. Dle pokynů z výuky připomínám nutnost pořídit si průsvitku pro psaní tužkou (nebo folii a fix) několik listů A4 čtverečkovaného papíru Probírané učivo. ZÁŘÍ. procvičování učiva 4. ročníku. numerické operace do milionu. slovní úlohy v číselném oboru do milionu. zlomky. výpočet zlomku z čísla. sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. římské číslice. trojúhelník - konstrukce, obvod Publikace přispívá hravou a příjemnou formou k tomu, aby se děti mohly zbavit problémů při počítání se zlomky. Pokud se dětem podaří zvládnout učivo o zlomcích, nemusí mít v budoucnu problémy při úpravách algebraických výrazů, rovnicích a v dalším matematickém učivu, jako je např. kombinatorika nebo pravděpodobnost V tomto videu se naučíte základní úpravy a řešení jednoduchých rovnic

Nová učebnice je zajímavá zejména integrovanými úlohami s mezipředmětovými vztahy. učebnice obsahují množství numerických úkolů i slovních úloh základního i rozšiřujícího učiva (včetně integrovaných úloh) obsahuje učivo ZLOMKY - nově zařazené do RVP základní učivo je vždy postaveno na náz.. Přehledová tabulka učiva - Matematika - Zlomky. Přehledně zpracované učivo z matematiky - zlomky. V tabulce jsou vysvětleny tvary zlomků a základní matematické operace se zlomky. Tabulka je zpracována v souladu s RVP ZV a slouží pro žáky prvního i druhé stupně základní školy Přehledně zpracované učivo z matematiky - zlomky. V tabulce je vysvětleny tvary zlomků, sčítání, odčítání, Násobení, dělení. Tabulka je zpracována v souladu s RVP ZV a slouží pro žáky prvního i druhé.. 1. 10. 2020 Učivo pro žáky 6. ročníku, kteří jsou z rozhodnutí KHS v karanténě či izolaci najdete zde. 29. 9. 2020 Na základě rozhodnutí KHS je třídě VI. C nařízena karanténa. Předpokládaná doba trvání je 10 dní. Obecné informace ke karanténě třídy naleznete zde. O způsobu výuky bude zákonné zástupce. - porovná zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel. 5. ročník . Matematika. učivo:- sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků, zápis početních operací se zlomky

Oznam- odevzdávání sešitů,k a učivo 11.11. Zítra dne 12. 11. 2020 je potřeba přinést ke kontrole sešity z matematiky a češtiny na vrátnici školy, kde je převezme služba v čase od 8.00 h. do 15.00 h.současně vám předá i dva ks. nových sešitů, Vl.- Jak se žilo v první republice. M.-cv.4 str 48 - zlomky Zlomky - sčítání, odčítání - interaktivní 2. Žák sčítá (odčítá) zlomky. Tabulkový procesor po doplnění každého z pěti kroků ihned vyhodnocuje správnost. Program upozorňuje na chybu při dělení nulou. Žák má okamžitou kontrolu, zda daný krok (výpočet) provedl správně, a dále pokračuje, objeví-li s Na začátku učebnice je zařazeno připomenutí desetinných čísel. Následně jsou zavedeny zlomky a operace s nimi (rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání, porovnávání, násobení, dělení). Na závěr učebnice je zařazen poměr a postupný poměr.. Přinášíme vám novou ucelenou řadu učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic.

více jak 40 lekcí pokrývajících učivo matematiky tematicky zaměřené celky/lekce (písemné dělení, zaokrouhlování a násobení přirozených čísel, užívání závorek, zlomky, objem - stavebnice z jednotkových krychlí, tabulky, nestandardní aplikační úlohy apod. mě toto učivo bylo. Uvědomila jsem si, že početní operace se zlomky mi nečinily potíže, ale jakmile jsem dostala slovní úlohu, tak jsem si nevěděla rady. Opět jsem se cítila jako na základní škole. I tehdy jsem nad slovními úlohami seděla a dlouz Trénovanie a precvičovanie matematických úloh pre deti na základných školác

Přehledová tabulka učiva - Matematika - zlomky . Přehledně zpracované učivo z matematiky - zlomky. V tabulce je vysvětleny tvary zlomků, sčítání, odčítání, Násobení, dělení. Tabulka je zpracována v souladu s RVP ZV a slouží pro žáky prvního i druhého stupně základní školy (rozšiřující učivo) Duben Desetinná ísla - procviování Aritmetický průměr V restauraci Poþítáme se zlomky Sítání a odþítání zlomků Násobení desetinných ísel Geometrie: - Osově souměrné útvary - Pravidelné obrazce - Konstrukční úlohy, procvičování - Jednotky obsahu, opakován Učivo zlomky jsme si vysvětlili na makových koláčích. Dělili jsme je ve skupinkách postupně na čtvrtiny a osminy nebo třetiny a šestiny. Poté jsme si určili pořadí, kdo sní jednu čtvrtinu, dvě třetiny či dvě šestiny nebo tři osminy. Průběžně jsme si říkali, kolik nám zbylo dílků

Pro střední školy - e-Matematika

On-line cvičen

Učivo z dnešní hodiny: Author: Petra Jonášová Created Date: 11/24/2013 09:02:37 Title: Početní výkony se zlomky. Last modified by Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, zkontrolujte si minulé zadané učivo (z 16. 4.). Potom si vypracujte učivo do přírodovědy - opište si přiložený list Louka do přírod. sešitu a procvičte si učivo ještě i na dalším listu. Potom posílám procvičování matematiky. V uč. M 3 máme také učivo Zlomky - to nedělejte, budeme se to učit, až se uvidíme Stránky Diktáty a příklady jsou pro všechny, kteří si chtějí nebo potřebují procvičit český jazyk a matematiku. Jsou určeny nejen pro žáky základních škol, ale i pro jejich rodiče. Najdete tady nejen vysvětlenou látku (vyjmenovaná slova, zlomky, násobení) a zároveň i spoustu příkladů, diktátů a testů k procvičení

Matematika - Zlomky - Přehledová tabulka učiva - Dolejšová Jana, Mgr. - Přehledně zpracované učivo z matematiky - zlomky. V tabulce je vysvětleny tvary zlomků, sčítání, odčítání, Násobení, dělení. Tabulka je zpracována v souladu s RVP ZV a slouží p zlomky - základy, sčítání a odčítání, krácení, názorné vysvětlení všech oblastí, příklady k procvičení, jednoduché i složitější slovní úlohy se zlomky, cvičebnice obsahuje klíč. Vhodné jako součást přípravy na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium

Podstatná jména - ukazovací zájmena ten, ta to, ti, ty, ta

Opakujeme učivo 3. ročníku. První seznámení se zlomky - označ správně zapsaný zlomek a pomoz tak panáčkovi přes řeku. - hra -... Matematika. 21 března, 2020. Nestandardní úlohy. Nestandardní aplikační úlohy a problémy jsou připraveny v jednotlivých pracovních listech. Řešení úloh je nezávislé na. Učivo: ZLOMKY - porovnávání, rozšiřování a krácení Skupina ORANŽOVÍse zlomky pracovat neumím, nejde mi to a nerozumím tomu. ROZŠIŘOVÁNÍ ZLOMKŮ: A40/2.2 - nakresli obrázek pro každé z vnoučat. A41/2.4 - nakresli tyčku pro každou situaci. A41 modrý rámeček + Slovníček. Středa: Začali jsme násobit zlomky (učivo najdeme v učebnici B_str. 38 a Z_str. 31). Společně jsme propočítali několik příkladů a snažili jsme se pochopit také možnost krácení při násobení zlomků. Doma máme prostudovat příklad E ze zmiňovaných stran Matematika pro 5. ročník ZŠ je aplikace obsahující testy a hry k procvičení učiva matematiky v 5. ročníku.. Číselný obor: Přirozená čísla 1→1 000 000 000 a nula. Zlomky a desetinná čísla (max. 2 des. místa

Matematika v 8 r

· vyřeš PL na zlomky M_zlomky_pl_zadani, řešení vložím v dalším pokynu. · vyřeš test na ZLOMKY M_test_zlomky. Řešení odevzdej do 9.6.2020 ve škole. · proveď kontrolu PL z minulého pokynu M_pl_zlomky1_reseni a M_pl_zlomky2_reseni PROCVIČ SI UČIVO: podívej i do starších pokynů v 5. Počtářské chvilky 7 (zlomky, celá a racionální čísla) - pracovní sešit - Zdena Rosecká (7-11) ISBN: 9788087565797. Nakladatelství Nová škola Brn

Vypracuj str. 6/1 -zlomky, 8 - zaokrouhlování. Str. 9/1 - pracuj pro kontrolu s kalkulačkou Nové učivo - Aritmetický průměr - povinně se podívej na odkaz výukového videa s vysvětlením, co je aritmetický průměr, a jak s ním počítat. Spustit si video můžeš pro lepší porozumění opakovaně Matematika: Opakování - zlomky.Učebnice strana 50/ 15, 17 - folie. Pokuste se nejdříve sami, potom uděláme společně na schůzce.Vypočítej Učivo na 24.11.202 NOVÁ TEMATICKÁ ŘADA. Přinášíme vám novou řadu učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic matematiky pro 6. až 9. ročník, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV.Cílem celé této sady učebních materiálů matematiky pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia je poskytnout vyučujícím kompletní.

Zlomky jsou sice těžké učivo, ale většinu dětí (a nejen je) hodně baví. V učebnici si str. 15 a 16 projděte ústně, ale kdo potřebuje i písemně. Růžový rámeček s dětmi dobře zafixujte a ihned potom se můžete vrhnout na cvičení 16/9. Do sešitu - nejlépe čtverečkovaného HEZKY PŘEKRESLETE a doplňte tabulku. Cv. 16. Přehledně zpracované učivo z matematiky - zlomky. V tabulce jsou vysvětleny tvary zlomků a základní matematické operace se zlomky. Tabulka je zpracována v souladu s RVP ZV a slouží pro žáky prvního i druhé stupně základní školy ve 2. pololetí rozšíříme učivo v oboru do 1 000 000, průběžně pracujeme se slovními úlohami a naučíme se počítat se zlomky v geometrii rýsujeme různoběžky, rovnoběžky a kolmice, naučíme se narýsovat čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnic UČIVO 11.5. - 15.5.2020 Český jazyk - Skladba - věta jednoduchá, souvětí Matematika - Zlomky, desetinná čísla, slovní úlohy Přírodověda - Rozmnožovací soustava Vlastivěda - Revoluční rok 1848 Informatika - Internet Anglický jazyk - Lekce 17 - slovní zásoba Německý jazyk - Části těla a obličeje. Učivo: ZLOMKY - pojem, znázornění zlomků, zlomek a desetinné číslo, smíšené číslo. VÝKLADOVÉ HODINY. Zadání měsíčního plánuZlomek - co to je? Zlomek a množství, zlomky a desetinná čísla. Zlomky a smíšená čísla. Zlomek - co to je? Vyber si 2 úlohy z učebnice Aritmetiky, strany 34-35 - řeš do sešitu

Matematika 4. tříd

telefon: 267 710 828: fax: 267 712 425: ředitel: Jiří Měchura: kontakty: hl. koordinátor: Miroslava Hronková: IČ: 62933540: email: reditel@zsjandusu.ne Český jazyk. přídavná jména odvozená příponou - ský uč. str. 31 - 32, PS str. 22(výběr cvičení) zdvojené souhlásky uč. str. 29 - 30, PS str. 19 - 21 (výběr cvičení PRACOVNÍ SEŠIT - Zlomky pro 4. ročník. Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení na poznávání zlomku jako části celku, žáci se učí zlomky číst, zapisovat a v praktických úlohách si procvičují probírané učivo na příkladech z reálného života

Zlomková kalkulačk

Zlomky procvičují podle variant testů TIMMS. Zařazeno je i učivo z geometrie. V učebnici jsou cvičení připravena pro žákovskou sebekontrolu i sebehodnocení. přehledné opakování početních výkonů ve spojení s procvičováním úsudků

Tvrdé a měkké souhlásky - do kapsy (na kroužek), na cestyŘímské číslice - Já mám, kdo má?Čísla 0 - 20 - počet - výzdoba třídyPravidla psaní
 • Dvousloupovy zvedak na splatky.
 • Kompozitové hokejky.
 • Jahodové daiquiri nealko.
 • Automatic photoshop actions.
 • Prodej samoty morava.
 • Dvb t tuner s wifi.
 • Pečení chleba v hrnci.
 • Po jaké době změnit zaměstnání.
 • Co nakoupit do lednice.
 • Umělé vánoční stromeček.
 • Kubík vody.
 • Ods program eurovolby.
 • Veganský jídelníček pro sportovce.
 • Učebnice dějepisu pro střední odborné školy.
 • Previcur.
 • Vlčí jáma.
 • Marie curie sklodowska dokument.
 • Jezdecké boty na míru.
 • Sběratelé známek.
 • Vibrace v břiše v těhotenství.
 • Zahradní sochy andělů.
 • Cena nerezu za 1kg.
 • Rostoucí dětská židle k psacímu stolu.
 • Kineziologie příběhy.
 • Deformace spojitého nosníku.
 • Zhorseni akne pri nemoci.
 • Hřensko tři prameny pravčická brána mezní louka divoká soutěska edmundova soutěska hřensko.
 • Holub samec a samice.
 • Smetanová omáčka na kuřecí maso.
 • Dálkové studium uherské hradiště.
 • Kroket brno.
 • City 60174.
 • Superkontinent.
 • Lexus usa.
 • Co je funkční hra.
 • Karlova univerzita výsledky přijímacího řízení.
 • Kde najdu sms v androidu.
 • Uhf odposlech.
 • Ytong 20.
 • Metallica youtube.
 • Hodinky s mp3.