Home

Karlova univerzita výsledky přijímacího řízení

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), Statut Univerzity Karlovy (dále jen Statut), Řád přijímacího řízení, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok. Programy/Obory Zájemci o studium na UK si mohou pomocí tlačítka Programy/Obory vyhledat jednotlivé programy/obory, které je možné na Univerzitě Karlově studovat. Čtyři měsíce před uplynutím termínu pro podání přihlášek jsou u jednotlivých programů/oborů zveřejněny také podmínky přijímacího řízení Změny Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Změny Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zaregistrované dne 8. února 2018 pod čj

Přijímací řízení - Univerzita Karlova

Univerzita Karlova. Smetanovo nábřeží 6. Praha 1 110 01. Tel.: + 420 222 112 111. Budovy; Změny v podmínkách přijímacího řízení 2020/2021. Vzhledem k aktuální situaci v nadcházejícím přijímacím řízení (nástup v akademickém roce 2020/2021) jsme provedli změny, které schválil Akademický senát FSV UK na svém. Pozvánka na přijímací zkoušku a průběh přijímacího řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) (web) nejpozději 30 dní před. Statistiky z přijímacího řízení Statistiky obsahují počty přihlášek pro jednotlivé obory, počty uchazečů,kteří se zúčastnily přijímací zkoušky, počty přijatých uchazečů a počty zapsaných uchazečů

Univerzita Karlova. Ovocný trh 560/5. Praha 1, 116 36. Česká republika. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČO: 00216208 DIČ: CZ0021620 Po přijímacím řízení uveřejňujeme výsledky přijímacího řízení, které přijde poštou a nebo je možné stáhnout ho přímo z našich stránek. Úspěšně jste splnili kritéria přijímacího řízení a nemůžete se dočkat dopisu s rozhodnutím o přijetí? Sledujte rozhodnutí o přijímacím řízení online Výsledky příjímacího řízení. Organizace přijímacího řízení je spravována jednotlivými fakultami individuálně, proto níže na této stránce najdete odkazy na weby fakult - konkrétně na stránku, na které najdete aktuální výsledky přijímacího řízení Univerzita Karlova; PedF original; Výsledky z předchozích řízeních. Písemné testy v přijímacím řízení 2020/2021. Počty přijatých v minulých letech: Přehled přijímacího řízení 2020/2021. Přehled přijímacího řízení 2019/2020. Přehled přijímacího řízení 2018/2019

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 na Masarykově univerzitě proběhlo v období březen-polovina listopadu 2020. Přijímací zkouškou do pomaturitního studia v přijímacím řízení 2020/2021 byl Test studijních předpokladů (TSP) - na všech fakultách MU kromě Lékařské fakulty, Farmaceutické fakulty, Fakulty sportovních studií a Fakulty sociálních. Výsledky přijímacího řízení nelze z důvodu ochrany osobních údajů zveřejňovat, uchazeči je obdrží písemně, případně na základě osobního dotazu. Informace o přijímacím řízení najdete zde. Termíny: Odevzdání přihlášky - 30. 4. 2020. Termín přijímacích pohovorů - 10. - 11. 6. 202 Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 bude vypsáno dodatečně. 2. V Metodickém materiálu UK doplněném o informace týkající se přijímacího řízení na 2

Řád přijímacího řízení - Univerzita Karlova

Přijímací řízení Fakulta - Univerzita Karlova

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit Kontakty. Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK) místnost č. 130 (1. patro) e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz tel.: 221 619 300, 221 619 330, 221 619 33

Přijímací řízení Noví studenti Všeobecného a Zubního lékařství jsou přijímáni na základě výsledků písemného testu z fyziky, chemie, biologie. U přijímacího řízení jsou zohledněny studijní výsledky na střední škole formou bonifikace za matematiku a olympiády z těchto předmětů: biologie, chemie, fyzika a. Univerzita Hradec Králové Výsledky přijímacího řízení, zápis do studia . Žádáme uchazeče, aby nám zbytečně nezasílali naskenovaná maturitní vysvědčení/diplomy, případně aby se nepokoušeli nahrávat je do IS/STAG (nahrávání příloh bylo zastaveno)

Výsledky přijímacího řízení na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy. Uchazeč o studium je vidí po přihlášení se do této aplikace v sekci Moje přihlášky - Průběh přijímacího řízení Harmonogramy přijímacího řízení; Výsledky příjímacího řízení Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111. fax: +420 267 311 812. IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208. Další kontakty a bankovní spojení. Podmínky přijímacího řízení Přihláška ke studiu Upuštění od přijímací zkoušky Výsledky přijímaček Zápisy do 1. ročník Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2021/2022 Univerzita Karlova. Číslo účtu: 19-2764980247/0100, KB Praha-město.

Podmínky přijímacího řízení Přihláška ke studiu Upuštění od přijímací zkoušky Výsledky přijímaček Zápisy do 1. ročník Fakulta / Uchazeči o studium / Podmínky přijímacího řízení Podmínky přijímacího řízení Univerzita Karlova Albertov 6 128 00 Praha 2 dekan@natur.cuni.cz. 221 951 111. Uchazeči, kteří podávali elektronickou přihlášku ke studiu, naleznou výsledky přijímacího řízení v přímo v aplikaci E-Přihláška Pro vstup do systému zadejte kombinaci dvou údajů: univerzitní číslo uchazeče a jeho iniciály a klikněte na tlačítko Vyhledej Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování Přijímání ke studiu na PdF se uskutečňuje v rámci přijímacího řízení, které je vymezeno v části páté zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a vnitřními předpisy univerzity a fakulty. Veškeré dokumenty jsou přístupné na webových stránkách univerzity

Výsledky přijímacího řízení budou publikovány ihned po vyhodnocení v SiSu. Oba magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství lze studovat též v anglickém jazyce. Za studium v anglickém jazyce je stanoven poplatek. Přehledy o počtech přihlášek v přijímacím řízení Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 Úvod Fakulta tělesné výchovy a sportu (dále jen UK FTVS) je vysokoškolským pracovištěm, které rozvíjí společensko-vědní, biomedicínské, pedagogické a oborové disciplíny patřící do vědníc

Obecné informace k přijímacímu řízení - Pedagogická fakult

3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška (prezenční forma) Více informací o programu. Poslední změna: 3. listopad 2020 09:46 PDF TXT. Sdílet na: Váš názor. Kontakty. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 25. června 2012 · Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13 již jsou zveřejněny na fakultních stránkách a vyvěšeny na škole u Nové posluchárny

Výsledky přijímacího řízení Studium v českém jazyce. Výsledky přijímacího řízení do studijních programů vyučovaných v českém jazyce naleznete na Portálu UTB v sekci Uchazeč > Přijímací řízení. K přihlášení vám stačí znát své rodné číslo. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Uchazeči, kteří podávali elektronickou přihlášku ke studiu, naleznou výsledky přijímacího řízení v přímo v aplikaci E-Přihláška Pro vstup do systému zadejte kombinaci dvou údajů: univerzitní číslo uchazeče a jeho iniciály nebo oborové číslo uchazeče a jeho iniciály a klikněte na tlačítko Vyhledej

Výsledky přijímacího řízení Dny otevřených dveří Přehled termínů přijímacího řízení Přehled termínů přijímacích zkoušek Studium; Aktuality Celoživotní vzdělávání Univerzita třetího věku Slezská univerzita v Opavě. Chci studovat / Přijímací řízení / Podmínky přijímacího řízení Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 Bakalářské studiu Výsledky přijímacího řízení - červen 2011 Magisterský studijní program Všeobecné lékařství počet přihlášených uchazečů: 1628 počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení: 1434 počet přijatých uchazečů: 17

Statistiky z přijímacího řízení - Univerzita Karlova

Studium Farmacie a Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví na ️ prestižní Univerzitě Karlově. Magisterské, bakalářské a doktorské studium. Centrum vědeckého výzkumu Západočeská univerzita v Plzni; Studium; Bakalářské a magisterské studium; Informace a výsledky přijímacího řízení; Informace k přijímacímu řízení. Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2020/2021. • Výsledky přijímacích zkoušek bude doplněno. Zápisy do 1. ročníků Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 512/10 771 80 Olomouc IČ: 61989592. Univerzita Karlova Smetanovo nábřeží 995/6 110 01 Praha 1 Galerie. Dalších 7 fotografií Přihlášky a přijímačky. Podoba přijímacího řízení do bakalářského studia je závislá na zvoleném oboru. Na některé obory má podobu jedno- či dvoukolových přijímacích zkoušek organizovaných fakultou, u některých oborů jsou. Karlova Univerzita je považována za nejdůležitější univerzitu v České republice a řadí se mezi nejstarší univerzity v Evropě, byla totiž založena roku 1348. Stejně jako ostatní významné vysoké školy v zemi i Karlova Univerzita patří do seznamu veřejných škol. Univerzita věnuje pozornost výzkumu a mezinárodním spolupracím, díky čemuž dosahuje své zasloužené.

Ještě je čas podat přihlášku na UK - Univerzita Karlova

Statistiky přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018 × 29.11.2018. Technická univerzita v Liberci (Ph.D. Nanotechnologie) × Fakulta strojn. Zprávy o přijímacím řízení Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2020. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2019. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2018. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 201 Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8 - Libeň. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Podateln Řádný termín přijímacího řízení: 1. - 3. 6. 2021. Náhradní termín přijímacího řízení: 15. 6. 2021 (pouze pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nebudou moci zúčastnit řádného termínu a podají si písemnou žádost) Mimořádný termín přijímacího řízení: 31. 8 Výsledky zveřejňujeme postupně v závislosti na jejich zpracovávání na jednotlivých fakultách. Hledání v databázi výsledků. Upozornění: informace v databázi nemá právně závazný charakter. Pro uchazeče je právně závazné pouze písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

Fakulta sociálních věd - Univerzita Karlova - Vysoké školy

Výsledky přijímacího řízení; Proč studovat na LF OU; Organizace přijímacího řízení na LF OU pro akademický rok 2021/2022 Informace pro uchazeče o studium. Ostravská univerzita Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice. telefon: +420 597 091 702 +420 553 461 702 Výsledky přijímacího řízení. Programy, obory a specializace. Uchazeči ze zahraničí Pro uchazeče (Univerzita Pardubice) Pro uchazeče (Dopravní fakulta Jana Pernera) Pro uchazeče (Fakulta ekonomicko-správní) Pro uchazeče (Fakulta elektrotechniky a informatiky

Výsledky přijímacího řízení. Západočeská univerzita - Fakulta filozofická. Česky English Hledaný termín Výsledky přijímacího řízení Lékařská fakulta OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím. CZ / EN Moodle E-mail Portál OU

Celkový přehled přijímacího řízení Zpráva o přijímacím řízení 2020/2021 Zpráva o přijímacím řízení 2019/202 PŘIJÍMAČKY DO BAKALÁŘE DISTANČNĚ! Přijímací zkoušky se s ohledem na současnou situaci uskuteční ON-LINE! Přihlášku vyplňte na adrese eprihlaska.zcu.cz a současně na této adrese uložte portfolio svých prací, a to nejpozději do 30. listopadu 2020. Uchazeči, kteří postoupí do druhé části přijímací talentové zkoušky, budou plnit úkoly distančně

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13 již jsou zveřejněny na fakultních stránkách a vyvěšeny na škole u Nové posluchárny Přijímací řízení. Vážení a milí uchazeči o studium, veškerá agenda spojená s přijímacím řízením spadá do gesce jednotlivých fakult, proto níže najdete odkazy právě na stránky fakult, na kterých se dozvíte důležité termíny, jak se přihlásit, jak uhradit poplatek a podobně Stejně jako výsledky přijímacího řízení, tak i rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu najdou uchazeči ve své e-přihlášce. Úspěšní uchazeči jsou pozváni k zápisu do studia a rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží až po ověření splnění všech zákonem daných a děkanem vyhlášených podmínek pro přijetí

Výsledky přijímacího řízení Univerzita Pardubic

 1. Přijímací řízení. Doporučená literatura k přijímacímu řízení; Informace o přijímacím řízení 2018/2019; Informace o přijímacím řízení 2017/2018; Informace o přijímacím řízení 2016/2017; Informace o přijímacím řízení 2015/2016; Výsledky přijímacího řízení; Informace pro uchazeče se specifickými.
 2. Průběh přijímacího řízení; Odkazy. Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta Ke Karlovu 3 121 16 Praha 2. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Napište nám. Spojte se s námi na sociálních sítích Buďte v kontaktu se špičkovými odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy..
 3. 8 fakult, více než 200 oborů, 10 000 studentů, řada motivačních stipendií a spousty příležitostí pro každého, kdo chce něčeho dosáhnout
 4. Přijímací řízení má 4 části (motivační video, životopis, esej a interview) a 2 kola (hodnocení podkladů pro přijímací řízení, hodnocení průběhu přijímacího řízení). Více zde. Pro přípravu k přijímací zkoušce vydává fakulta dvě příručky z předmětů matematika a cizí jazyk

Výsledky přijímacího řízení / Ostravská univerzita

 1. Výsledky přijímacího řízení Fakulta sociálních studií OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím. CZ / EN Moodle E-mail Portál OU
 2. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Požaduji-li pro demokracii vzdělání, nepožaduji jednostranného intelektualismu, nýbrž vzdělání mravního, vzdělání prodchnutého mravními ideály
 3. Studenti jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek, Scio testů či studijního průměru. Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete v odkazu níže. Do kdy podat přihlášku: 30. 4. 2020. Další kolo přijímaček: Do kdy podat přihlášku: 31. 8. 2020. Přehled studia FRMS Institut celoživotního vzděláván
 4. Kompletní výsledky 1. kola přijímacího řízení u bakalářských i navazujících magisterských programů vám budou v termínu 1. - 21. 7. 2021 rozesílány elektronicky, popřípadě poštou. Jakmile uzavřeme 2. kolo přijímacího řízení, budeme vás informovat o dalších termínech rozhodnutí opět na našich webových.
 5. Výsledky přijímacího řízení; Přijímací řízení Organizace přijímacího řízení na Fakultě umění pro AR 2021/22 Informace pro uchazeče o studium. Ostravská univerzita Podlahova 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. telefon: +420 597 092 902 +420 553 462 902

Výsledky z předchozích řízeních - Pedagogická fakult

 1. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. TSP: 24. - 25. dubna 2021, Oborové testy: 19. - 25. dubna 2021. Dostavte se ke zkoušce . Podmínky přijímacího řízení Aktuálně Články, aktuality, zajímavosti Kalendář akcí.
 2. Výsledky přijímacího řízení 1. kola: Vážení uchazeči, Výsledek přijímacího řízení (Přijat nebo Nepřijat) najdete v Informačním systému /SIS/ pod svou Přihláškou. Pokud se v Informačním systému dozvíte, že jste Nepřijat, přijde Vám do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce Rozhodnutí děkanky o nepřijetí ke studiu
 3. istrativní poplatek činí 430 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení. Odeslat jej na účet UTB musíte ihned po podání e-přihlášky. Údaje pro platbu jsou následující
 4. Přijímací řízení Podmínky pro přijetí ke studiu od akademického roku 2021/2022 do bakalářských a navazujících magisterských programů na FSS OU Dokument je ve formátu *.pdf. 0,56 MB Organizace přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity pro akademický rok 2021/2022 Informace pro uchazeče o.
 5. Západočeská univerzita - Fakulta právnická Zpráva o průběhu magisterského přijímacího řízení 2019/2020 Zpráva o průběhu bakalářského přijímacího řízení 2019/2020 Podmínky přijetí k doktorskému studiu Podmínky přijetí ke studiu navazujícího Mgr.
 6. OR se seznámila s výsledky přijímacího řízení do Ph.D. studia pro akad. rok 2008/2009. OR projednala jmenování školitelů a konzultantů pro nově přijaté studenty Ph.D., témata disertačních prací a postupuje svůj návrh děkanovi. OR projednala a schválila roční hodnocení doktorandů
 7. Výsledky přijímacího řízení. Informace o výsledcích přijímacího řízení ke studiu na FMT; Přeskočit patičku. Studium. Přijímací řízení Informace o výsledcích přijímacího řízení Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium Univerzita třetího věku Harmonogram akademického roku Zápis

Výsledky přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 se dozvíte zde.. Počty přijímaných studentů pro akademický rok 2019/2020 se dozvíte zde.. Pokud vás zajímají informace ohledně průběhu přijímacího řízení, uskutečněného v předchozím akademickém roce, můžete se podívat do zprávy o přijímacím řízení Jak zjistím výsledky přijímacího řízení? V rámci aplikace Podmínky přijímacího řízen Univerzita Karlova. Celetná 13. 116 36 Praha 1. Česká republika. Tel.: (+420) 224 491 850. E-mail: Provozní doba a kontakty na oddělení. UK Point. Tel.: (+420) 224 491 850. E-mail: info@cuni.cz Celetná 13. 116 36 Praha 1. Provozní doba a kontakty na oddělení. Univerzita Karlova. Ovocný trh 5. Praha 1, 116 3 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta logistiky a krizového řízení Studentské náměstí 1532 686 01 Uherské Hradiště Česká republika tel.: + 420 57 603 2080 e-mail: dekanat@flkr.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Bankovní spojení: 27-1925270277/0100. Ochrana osobních údajů Prohlášení o přístupnost 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 2021/2022. Přihláška spuštěna od 1. 6. do 15. 7. 2021 na odkaze:: eprihlaska.utb.cz. V případě, že bude naplněna kapacita některého programu, může děkan FaME zrušit pro tento program druhé kolo přijímacího řízení

Zpráva o výsledku přijímacího řízení do bakalářského a

 1. Výsledky přijímacího řízení. Přišel ten čas, kdy chcete zkontrolovat stav své přihlášky a zjistit, jestli už se na vás směje slovo přijat/a?Stačí kliknout na všemi oblíbený informační systém Portál IS/STAG, který vám to po přihlášení prozradí
 2. VÝSLEDKY. O přijetí uchazečů rozhoduje děkanka fakulty na základě doporučení přijímací komise. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději: 8. 2. 2021 - studijní program Multimédia a design, Teorie a praxe animované tvorby a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby 2. 7
 3. Výsledky přijímacího řízení FCHT - Přijímačky, přípravné kurzy Prodám Řešení otázek bakalářského přijímacího řízení 2018/2019 - Policejní akademie České republiky Výsledky přijímacího řízení ve vestibulu - Česká zemědělská univerzita v Praz

Příjímací řízení na UK FTVS - Fakulta tělesné výchov

 1. Jak se přihlásit. Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (e-přihláška).Při podání e-přihlášky postupujte následovně:. Zvolte program, resp. variantu programu či kombinaci (sdružené studium), na který se chcete přihlásit, věnujte zvýšenou pozornost volbě formy studia (prezenční = denní, kombinovaná = dálková)
 2. Ústřední knihovna UK - EDIS pořádá kurz Vybrané kapitoly z dějin divadla.. Od 25. února 2013 každé pondělí od 15:30 ve studovně EDISu na Senovážném náměstí 26
 3. V souladu s § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy ČZU v Praze, vyhlašuje děkan Fakulty životního prostředí ČZU v Praze podmínky přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022
 4. Výsledky přijímacích řízení. Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro rok 2019/2020; Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro rok 2018/201
 5. Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava. telefon: +420 597 092 524 +420 553 462 524 . e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898
3

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Štefánikova 5670 760 01 Zlín e-mail: dekanat@fhs.utb.cz web: www.fhs.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Bankovní spojení: 27-1925270277/010 Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021. Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Počet volných míst pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Kritéria pro 2. kolo a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Výsledky přijímacího řízení. Přijímací řízení. Letos máš možnost si k nám podat elektronickou přihlášku od 15. listopadu. Hlavním krokem je její online vyplnění a zaplacení administrativního poplatku (ten se už několik let nemění a zůstává na 560 Kč)

 • Pálení čarodějnic 2017.
 • Nálepky na skleněné dveře.
 • Stavropol.
 • Minky deka pro miminko.
 • Lisdexamfetamin erwachsene.
 • Marketing 4p place.
 • Marinetti osvobozená slova pdf.
 • Filmy na večer ve dvou.
 • Chráněné houby.
 • Bazeny eshop.
 • Cirrus cz.
 • Zahradní slunečník 3m.
 • Africké kobylky.
 • La la land youtube.
 • Kde najdu sms v androidu.
 • Madeleine mccann documentary.
 • Windows media center 10134 zip.
 • Elektrické zásuvky do nábytku.
 • Hydroizolace sklepa zvenku.
 • Rolls royce phantom drophead coupe.
 • Originální balící papír.
 • Krasobruslení kroužek.
 • World press photo 2019 praha.
 • Ficus benjamina natasja.
 • Pes vhodný ven.
 • Rybářské potřeby hacky.
 • Výkup hlíny.
 • Mlejnice kozna 14.
 • Kavárna alfa třebíč.
 • Jestřáb rychlost letu.
 • Divadlo polárka prezidenti.
 • Julia michaels wiki.
 • Led obrysovky.
 • Emo shop praha.
 • Plants vs zombies garden warfare 2 cz.
 • Taxi uber kontakt.
 • Mrkvový dort blog.
 • Olymp řecko.
 • Honda civic 1.5 turbo test.
 • Jak se dělá pina colada.
 • Srdeční akce po ivf.