Home

Hydrogensoli

Názvosloví - hydrogensoli

Kategorie: 8. třída - chemie Téma: Názvosloví solí Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). Ukážeme si, jak lze řešit názvosloví sol.. hydrogensoli thiosoli podvojné soli smíšené soli funkční deriváty kyselin ionty a atomové skupiny kationty anionty atomové skupiny krystalohydráty komplexní sloučeniny Spustit test. Hydrogensoli jsou látky obsahující anionty kyselin, ve kterých zůstává jeden nebo více odštěpitelných atomů vodíku. Příkladem jsou - 1 - Chemické názvosloví Chemické prvky (zjednodušen jen prvky) jsou látky složené z atom o stejném protonovém ísle (poet proton v jáde atomu). Každému prvku písluší uritý mezinárodní název a od nho odvozený symbol (znaka)

hydrogensoli a jejich názvosloví, trvalá a dočasná tvrdost vody, kotelní kámen, krasové jevy: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol Hydrogensulfidy jsou hydrogensoli kyseliny sulfanové, obsahují hydrogensulfidový aniont H S.Jsou sirnou obdobou hydroxidů.Hydrogensulfidové deriváty uhlovodíků se nazývají thioly.. Příklady. Hydrogensulfid amonný; Hydrogensulfid draselný; Hydrogensulfid sodný; Podobné druhy sloučenin. Hydroxid Hydrogensoli (kyselé soli) mají nenahrazené atomy vodíku. Jejich počet se udává předponou hydrogen- s číslovkovou předponou (hydrogen, dihydrogen, trihydrogen,..). (34

Názvosloví- názvy -hydrogensoli-IV

Hydrogensoli - názvoslov

 1. Hydrogensoli kyselin jsou látky, které vznikají nahrazením některých vodíků v kyselině jiným kationtem. Příklad: NaHSO 4 Hydrogensůl kys. sírové (hydrogensíran sodný) H2SO 4 Kyselina sírová Názvy hydrogensolí POČET VODÍKŮ, KTERÉ SŮL OBSAHUJE + JMÉNO SOLI + JMÉNO KATIONTU Počet vodíků udáváme pomocí řecké.
 2. HYDROGENSOLI Soli vícesytných kyselin - obsahují v molekule jeden nebo i více atomů vodíku. Název se tvoří zařazením slova hydrogen- před podstatné jméno názvu soli. Poet atomů vodíku vázaných v aniontu hydrogensoli oznaþujeme þíslovkou: mono (pro 1 - zpravidla se neuvádí), di (2), tri (3) Např.: NaH 2 P VO
 3. Materiál obsahuje 75 kartiček - 25 s kationty, 25 s anionty a 25 názvů hydrogensolí. Cílem žáků je poskládat vzorce hydrogensolí a poté vytvořit jejich název. Je vhodné pracovat ve skupinách - asi po 2 až 3 žácích. Očekávaný výstup: porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv [
 4. hydrogensoli, hydrogenuhličitan vápenatý, krápník, hydrogenuhličitan sodný, jedlá soda: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol
 5. Hydrolýzasolí: Hydrolýza solí může být zjednodušeně chápána jako rozkladsolí vodou ( hydór = voda, lysis = rozklad), tedyopakneutralizace
 6. ové karty a cvičení k procvičení názvosloví hydrogensolí
 7. Pokud máte na mysli hydrogensoli, tak se jedná o látky obsahující anionty kyselin, ve kterých zůstává jeden nebo více odštěpitelných atomů vodíku. Příkladem jsou: hydrogenfosforečnany - HPO42-hydrogenfosforečnan vápenatý - CaHPO4 dihydrogenfosforečnany - H2PO4-hydrogenuhličitany - (HCO3)

Solid hydrogen is the solid state of the element hydrogen, achieved by decreasing the temperature below hydrogen's melting point of 14.01 K (−259.14 °C; −434.45 °F). It was collected for the first time by James Dewar in 1899 and published with the title Sur la solidification de l'hydrogène (English: On the solidification of hydrogen) in the Annales de Chimie et de Physique, 7th series. Dobrý den chtěl bych se zeptat zda tu není někdo kdo by mi vysvětlil názvolsoví hydrogensolí, Díky moc. A taky jsem narazil na jeden vzorec u kterého nedokáži určit vzorec je to : Ni(NO3)2 přišel jsem na to že je to dusičnan ale výchází mi niklatý což je blbost :

Hydrogensoli, neboli kyselé soli, obsahují ve své molekule atomy vodíku (tzv. kyselé vodíky). V názvu soli se přítomnost těchto vodíků označuje předponou hydrogen-. Nachází se před názvem aniontu. Z logiky věci hydrogensoli mohou tvořit jen vícesytné kyseliny (= kyseliny mající více jak 1 atom vodíku) Vypracovala: Mgr. Zuzana Szőcsová Hydrogensoli Ak v molekule viacsýtnych kyselín nie sú všetky vodíkové ióny nahradené iónmi kovov alebo iónmi NH 4 + hovoríme o hydrogensoliach. Nazývame ich aj kyslé sol 2/6 Vzorce hydrogensoli, vyznamne soli Author: Ing. Ludmila Horka Created Date: 11/7/2015 6:31:24 PM. Hydrogensoli - obsahují anionty, ve kterých je jeden nebo více atomů vodíku.. Počet odštěpených kationtů vodíku je shodný s oxidačním číslem vniklého aniontu. Názvy hydrogensolí obsahují předponu hydrogen-před podstatným jménem názvu soli.. Počet atomů vodíku, které anion hydrogensoli obsahuje, označujeme řeckou číslovkou 1 - mono, 2 - di, 3 - tri

13.05.2000 20:51:57. Názvosloví. Hydrogensoli s jedním centrálním atomem s vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu VIII.C var. u vícesytných kyselin nemusí být nahrazeny všechny vodíky, vznikají pak hydrogensoli. počet nenahrazených vodíku se vyjadřuje řeckým číslem a předponou hydrogen. záporné oxidační číslo na zbytku kyseliny je rovnou počtu nahrazených vodíků. hydrogensíran vápenatý ( odvozený od k. sírové H2SO4 ( (HSO4)- Hydrogensoli tvoří třeba kypřicí prášek či jedlou sodu na překyselení žaludku. Tady vám trošku keckám, protože kypřící prášek i jedlá soda jsou ta samá látka, a to hydrogenuhličitan sodný Jsou také zodpovědné za přechodnou tvrdost vody, ale o tom později HYDROGENSOLI - tento typ sol mohou tvo it pouze kyseliny jejich molekuly obsahuj 2 a v ce atom vod ku. - t mto sol m se d ve kalo kysel z d vodu p tomnosti vod kov ho atomu v molekule (vod kov kation je nositelem kyselosti v kyselin ch) - n zev je tvo en podstatn m jm nem slo en m ze slov HYDROGEN a n zev nap ..

Hydrogensoli - Wikipedi

08.05.2000 17:49:21. Názvosloví hydrogensolí (s jedním centrálním atomem bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu) IV. referát: Soli + hydrogensoli (teorie) (Teorie pro soli a hydrogensoli) Přehled studijních materiálů > Přírodní vědy > Chemie. SOLI + HYDROGENSOLI (TEORIE) Typ: Referáty: Vloženo: 19.1.2007: Počet stran.

Uvedené názvoslovné zásady platí i pro hydrogensoli, které obsahují v aniontu jeden nebo více atomů vodíku vyjádřený v názvu předponou hydrogen- doplněnou číslovkovou předponou (di-, tri- apod.). Předpona mono- se obvykle neuvádí. Příklady Hydrogensoli s di Od: elena* 11.03.15 13:43 odpovědí: 1 změna: 13.03.15 08:36 Ahoj mužu se zeptat jak se děla nazvosloví když je třeba dihydrogenfosforečnan vapenatý?Ja když je tam to di tak tomu vubec nerozumím,nevím jak by se to udělalo.Děkuju za postup a za vysvětlení Přiřadí ke vzorci správný název soli, hydrogensoli a hydrátu soli kyslíkatých kyselin. Popis Evokace. Studenti si ve dvojicích zopakují pravidla pro tvorbu solí, hydrogensolí a hydrátů solí. kyslíkatých kyselin. 1. Individuálně na portálu Škola za školou si studenti prostudují tvorbu názvů i vzorců solí Proč jsou hydrogensoli rozpustnější než odpovídající normální soli? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Proč jsou hydrogensoli rozpustnější než odpovídající normální soli?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích Hydrogensoli (kyselé soli) Obsahují anionty kyselin, ve kterých zůstává 1 nebo více odštěpitelných kationtů vodíku atomy vodíku (kyselé vodíky), které lze nahradit atomem (atomy) kovu vznikají pouze z vícesytných kyselin kyselý vodík je součástí aniontu kyseliny!!! náboj aniontu = počtu odštěpených vodíkových atom

Vytvoř vzorce hydrogensolí - Digitální učební materiály RV

Hydrogensoli Hydrogensoli jsou soli, které obsahují atomy vodíku. Příkladem je hydrogensíran HSO 4. Hydráty Hydráty jsou soli, které tvoří krystaly, ve kterých jsou vázány molekuly vody. Hydrát znamená, že se váže molekula vody. Počet molekul je vyjádřen číslovkou před slovem hydrát: 1 - mono 2 - di 3 - tr A) Hydrogensoli ( dříve kyselé soli ). Vznikají z kyselin s více atomy vodíku tak, že nedojde k odtržení všech atomů vodíku, ale jenom části z nich. Tak např. z kyseliny sírové H 2 SO Hydrogensoli s di - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Hydrogensoli s di. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Arial Trebuchet MS Georgia Wingdings 2 Calibri Urbanistický 1_Urbanistický 2_Urbanistický 3_Urbanistický Základní škola Benešov, Jiráskova 888 CHEMIE 9. ročník Opakujeme Správné odpovědi Hydrogensoli Krasové jevy Chemická podstata krasových jevů Tvrdost vody Odstraňování vodního kamene Použitá literatur O kurzu. V úvodním kurzu předmětu Obecná a anorganická chemie si zopakujeme pravidla chemického názvosloví a naučíme se pojmenovávat všechny možné typy anorganických sloučenin.. 1) Na začátku kurzu si ukážeme, jak určit oxidační číslo atomu a jak následně správně přiřadit atomům koncovku při pojmenování sloučeniny..

Soli kyslíkatých kyselin - Názvosloví

Hydrogensoli Hydrogensoli obsahují anionty kyselin, ve kterých zůstává jeden nebo více kationt ů vodíku. Nap říklad: jestliže v kyselin ě sírové odšt ěpíme pouze jeden vodíkový kationt, získáme aniont HSO 4 − (hydrogensíranový anïont); jestliže v kyselin ě fosfore čn Název hydrogensoli kyslíkaté kyseliny. Vzorec hydrogensoli kyslíkaté kyseliny. siřičitan draselný. K2 SO. 3 hydrogensiřičitan draselný. KHSO3. křemičitan hořečnatý. MgSiO3. hydrogenuhličitan sodný. NaHCO3. fosforečnan hlinitý. AlPO4. hydrogenfosforečnan lithný. Li 2 (HPO 4)chlorečnan vápenatý. Ca(ClO3) 2. Chemické názvy solí a hydrogensolí - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti 2/7 Nazvy hydrogensoli, vyznamne soli Author: Ing. Ludmila Horka Created Date: 11/20/2015 10:10:38 AM. Hydrogensoli obsahují ve vzorci aniontu navíc vodík, protože jsou vytvořené z vícesytných kyselin (např. H2SO4, ale ne z HNO3). V názvu se projevuje navíc prefix hydrogen, případně latinská předpona jejich počtu. Ve videu vysvětluji, jak se tvoří název i vzorec těchto solí

Hydráty solí - home

hydrogensoli Obsah: Obecné principy názvosloví Názvy kyselin a jejich derivátů Názvy některých nekomplexních iontů Názvy solí a hydrogensolí oxokyselin Podvojné, smíšené, zásadité soli Solvát 7. Acidobazické rovnováhy a výpočty pH 7.1. Výpočet pH silných jednosytných kyselin 7.2. Výpočet pH silných jednosytných zásad 7.3. Výpočet pH slabých jednosytných kyseli VY_32_inovace_15_hydrogensoli_16.notebook 1 Strana1 Vypracovala: Mária Vostarková Číslo materiálu: VY_32_inovace_15 _chhydrogensoli_16 Datum: listopad 2012 Chemie: IX. ročník Tematický okruh: Názvosloví hydrogensolí Klíčová slova: hydrogensůl, kyselina strana 2 Hydrogensoli •jsou víceprvkové sloučenin Dobrý den, vím jak se dělají hydrogensoli, ale s hydrogenkyselinami mám trochu potíže např. jaký je rozdíl mezi normální kyselinou sírovou a kys. dihydrogensírovou

Názvosloví solí - YouTub

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful Hydrogensoli - obsahují anionty, ve kterých je jeden nebo více atom ů vodíku. Názvy hydrogensolí obsahují p ředponu hydrogen- p řed podstatným jménem názvu soli. Po čet atom ů vodíku, které anion hydrogensoli obsahuje, ozna čujeme latinskou číslovkou 1 - mono - (v ětšinou se neuvádí), 2 - di, 3 - tri,

Soli organických kyselin vznikají stejným způsobem jako soli anorganických kyselin náhradou atomu vodíku kovem. Organické kyseliny, které mají ve své molekule více karboxylových skupin mohou vytvářet i hydrogensoli Hydrogensoli jsou látky obsahující anionty kyselin, ve kterých zůstává jeden nebo více odštěpitelných atomů vodíku. 7 vztahy (Řešení příkladů jsou uvedena v rámečcích) Obecné principy názvosloví. Základní veličinou, na níž je názvosloví anorganické chemie vybudováno, j Název hydrogensoli kyslíkaté kyseliny. Vzorec hydrogensoli kyslíkaté kyseliny. siřičitan draselný. hydrogensiřičitan draselný. křemičitan hořečnatý. hydrogenuhličitan sodný. fosforečnan hlinitý. hydrogenfosforečnan lithný. chlorečnan vápenatý. hydrogensiřičitan železitý. bromičnan stříbrný. HYDROGENSOLI. Author: RNDr. Hana Weinhauerová Created Date: 03/18/2012 00:30:40 Title: NÁZVOSLOVÍ HYDROXIDŮ - HYDROGENSOLÍ A HYDRÁTŮ SOLÍ Last modified by

K opakování a upevnění znalostí o názvosloví solí a hydrogensolí. Stupeň: Základní 2. stupeň Předmět: Chemi Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití říjen 2020: soli ( vznik, názvosloví, vlastnosti, význam ), hydrogensoli, hydráty solí reakce solí ( distanční výuka) září 2020: opakování (dvouprvkové a tříprvkové sloučeniny název složen z podstatného jména (latinský název kationtu v 1.p.) a přídavného jména (označení aniontu dle druhu sloučeniny a oxidačního čísla) popř. z dalšího slova specifikujícího sloučenin

CH8 – Hydrogensoli | Výuka chemie a fyziky

Video: Test - Názvosloví

sloučeniny - vybrané a najdete si soli (to netučné, je to hned pod soli kyslíkatých kyselin a nad hydrogensoli) 2. Na moodlu najdete test soli, který jsme měli psát v úterý! Napíšete si ho ve čtvrtek. Od 8:50 do 10:35 bude test přístupný. Je tam i procvičování, které si můžete dvakrát zkusit, aby jste věděli co od. Za [HA-] se obvykle dosazuje celková koncentrace hydrogensoli c(MHA). Vypočtená hodnota [H 3 O +] je dostatečně správná, pokud platí (71) Koncentrace [H 2 A] a [A 2-] se vypočítají ze vztahů pro K 1 a K 2, do nichž se dosadí [H 3 O +] z rovnice (70) Pracovní list obsahuje křížovku, do níž žáci doplňují dle legendy značky a názvy prvků a iontů. Je možno využít pro opakování vzniku vazby z kationtu prvku I. A a aniontu prvku VII. A skupiny. Lze zadat jednotlivcům i skupinám. Očekávaný výstup: rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech Chemické prvky [

Soli, hydrogensoli procvičování - zadání v MS Teams. Německý jazyk: Procvičování předložkových vazeb, čtení s porozuměním - zadání v online výuce a v MS Teams. Tělesná výchova: Využijte volný čas při distanční výuce k procházkám do přírody a k protahování celého těla. Hudební výchova 1.hydráty 2. hydroxidy 3.halogeny 4.sulfidy 5.hydroxidy 6.thiokyseliny 7.hydrogensoli 8.oxidy 9.soli kyslíkatých kyselin 10. isopolykyseliny 11.soli 12.podvojné.

Soli Rozdělení solí Charakteristika solí - ppt stáhnout

CHEMIE 9. třída 12. 10 - 16. 10. 2020 STŘEDA 1) Neutralizace V programu Eurodidact si přečti kapitolu 23 - a anázvosloví solí pusťsi video (zvýšenou pozornost věnuj části o názvosloví). (jméno: spickova@zszeletava.cz, heslo: Eurodidact164) 2) Projdi si přiloženou prezentaci s názvem Soli (pouze snímky 1-15) a zapiš si uvedené informace do sešitu Profil učitele. Matematika a chemie, AP - doučování z matematiky. Škola ti nabízí obrovské možnosti být úspěšný. Málková Kamila Ing Hydrogensoli Hydrogensoli obsahují anionty kyselin, ve kterých zůstává jeden nebo více odštěpitelných kationtů vodíku. Názvy hydrogensolí se tvoří zařazením slova hydrogen- před podstatné jméno názvu soli. Počet atomů vodík Vznikají náhradou atomu vodíku v hydroxylové skupině atomem kovu nebo amonným kationtem; vícesytné kyseliny mohou tvořit i hydrogensoli. Názvosloví. Systematický název je tvořen: latinský název kovu + (di, tri, ) + základ systematického názvu kyseliny + -oát Hydrogensoli, podvojné soli a kryštálohydráty, Poslať e-mailom Stiahnuť PDF Vytlači.

Hydrogensoli (kyselé soli) mají nenahrazené atomy vodíku. Jejich počet se udává předponou hydrogen- s číslovkovou předponou (hydrogen, dihydrogen, trihydrogen,..). Příklad5: Jaký má vzorec hydrogenfosforečnan amonný? hydrogensoli). Používá se také jako prostředí k udržování nízkého pH pro anorganické i organické reakce uplatňuje se jako oxidační činidlo - přechází na oxid siřičitý

Hydrogensoli - Wikiwan

Dvojsytné kyseliny se nejprve oxidují do prvního stupně na hydrogensoli a poté teprve do druhého stupně na soli příslušné kyseliny. hydrogenuhličitan sodný reaguje s kyselinou chlorovodíkovou; Řešen Čísl. Úlohy Soli Hydrogensoli 1 Kcl NaHS 2 BiBr3 KHF2 3 NH4I Ca(HS)2 4 Al2S3 KHCO3 5 Mn(CN)2 Ca(HSO4)2 6 Chlorid sodný Hydrogenfosforečnan drasnatý 7 Sulfid rtuťný Hydrogensulfid vápený 8 Chlorid rtuťnatý Hydrogensulfid drasnitý 9 Chlorid rtuťný Hydrogensiřičitan vápenat

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226 . Matematika . 1. ročník . Čísla 0-20; Početní operace; Závislosti a vztah Kyselost a zásaditost roztoku. pro kyselé a zásadité roztoky jsou charakteristické ionty H 3 O + nebo OH-. v kyselých roztocích převládají oxoniové kationty, v zásaditých roztocích hydroxidové aniont

DUMY.CZ Materiál Hydrogensoli

Latinské názvosloví Alice Skoumalová Latinské názvosloví Mezinárodní latinské lékopisné názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví oxidů oxid sírový Sulfuris trioxidum SO3 oxid dusičný Dinitrogenii pentaoxidum N2O5 oxid draselný Dikalii oxidum K2O Názvosloví peroxidů peroxid sodný Natrii peroxidum Na2O2 Názvosloví hydroxidů hydroxid železitý Ferri. - Hydrogensoli. Sůl. s +SH h +I(XO o)-N. Soli anorganických kyselin. Tvorba názvu a vzorce. Př.: Cu SO 4 x 5H 2. OSoli odvozené od kyslíkatých kyseli Příklady známých hydrátů solí: Vzorec Systematický název Triviální název CaSO 4. ½ H 2O hemihydrát síranu vápenatého sádra CaSO 4. 2 H 2O dihydrát síranu vápenatého sádrovec CuSO 4. 5 H 2O pentahydrát síranu měďnatého modrá skalice FeSO 4. 7 H 2O heptahydrát síranu železnatého zelená skalice ZnSO 4. 7 H 2O heptahydrát síranu zinečnatého bílá skalic Obousměrné procvičování značek chemických prvků, názvů chemických sloučenin (halogenidy, oxidy, hydroxidy, kyseliny, sulfidy, kyanidy, soli, hydrogensoli.

Hydrogensulfidy - Wikipedi

Do této skupiny patří hydrogensoli (sírany, fosforečnany, dusičnany, uhličitany,). Názvosloví kyselin: Název soli je vždy dvouslovný. Je složen z podstatného jména odvozeného od názvu kyseliny a přídavného jména odvozeného od názvu kationu kovu (např. chlorid draselný, síran sodný, ). Zakončení názvu kationtu. do 8.1. Využití solí + písemné opakování hydrogensoli, hydráty solí, vznik solí 08.01.2018 11:5 Mg+II název: dusičnan hořečnatý křížové pravidlo náboj -2 znamená, že kyselina od které byla sůl vytvořena měla dva vodíky známe vzorec původní kyseliny: H2CO3 - můžeme určit název kyseliny i soli soli - hydrogensoli Neodtrhneme-li kyselině všechny vodíky dostáváme anion kyseliny, který obsahuje i vodík. Hydrogensoli a hydráty solí Prezentace je určená k výkladu, upevnění a motivaci učiva. Vysvětluje a definuje pojem hydrogensoli, hydráty solí a vysvětluje jejich názvosloví

PPT - Soli PowerPoint Presentation, free download - ID:1123627Chemie na GJN

TEMATICKÝpláVypracovanýııchemie(2podlehna.ŠVPtýdne,Naøcestflııflžnčíí,ı66h)verze2.2,platnýod1.9.2016, proškolnírok2019-2020 kvartaA. Hydráty jsou soli, které ve svých krystalech obsahují vázanou krystalovou vodu. CuSO 4. 5H 2O pentahydrát síranu měďnatého Hydrogensoli obsahují anionty kyselin, ve kterých zůstává odštěpitelný kationt(y Výskyt: Volný se nachází ve vyšších sférách atmosféry, vázaný ve sloučeninách ( H 2 O, kyseliny, hydroxidy, hydrogensoli...) Výroba: 1) Laboratorní: redukcí kyselin a kovů. 2) Průmyslová: reakcí vodní páry s rozžhaveným koksem (H 2 O+C→CO+H 2 O vyplývá z názvu hydrogensoli a její charakteristiky (vznik ztrátou jednoho nebo více vodíků) 4. zkoušíme tedy počet vodíků takový, aby byl co nejnižší a zároveň vyšší než 2 5. H 3 IPVO 4-II - kyselina trihydrogenfosforečná 6. odtrhnutím jednoho vodíku vznikne (H 2 PO 4) - dihydrogenfosforečnanový aniont 7 Síra - řešení Pozn.: Správná alternativa je označena červeně. Úloha 1 Přiřaďte k sobě správně názvy a chemické vzorce sloučenin síry: Úloha 2 Vyberte správnou alternativu: Který z obrázků odpovídá krystalické síře? a) b) c Názvosloví solí, soli a hydrogensoli Dusičnany, uhličitany, sírany Neutralizace, příklady jejího využití v běžném životě Zápis neutralizace a pojmenování reaktantů a produktů Další způsoby vzniku solí Hydráty solí Soda Na2CO3 a jedlá soda NaHCO3 Výpočty Příklady na výpočet hmotnostního zlomku Koncentrace c.

 • Hotel downtown praha.
 • Neisserie.
 • Youtube mistříňanka.
 • Rozálie víznerová.
 • Vývoj chůze dítěte.
 • Ikea věž.
 • Us polo assn bunda.
 • Wii u bazar.
 • Čínsky pivo.
 • Motokara berg bazar.
 • Beliema krem.
 • Protetika vložky do bot.
 • Správná teplota vody v bojleru.
 • Paul walker smrt.
 • Invadovat.
 • I am legend 2007.
 • Souřadnice v obrázku.
 • Mapa první republiky prodej.
 • Kdy si najít kluka.
 • Soda bikarbona hubnuti.
 • Marinetti osvobozená slova pdf.
 • Metallica youtube.
 • Adidas puma wiki.
 • Powerpoint download 2018.
 • Fashion oblečení panske.
 • Jak oříznout pdf.
 • Zdravé dobroty kniha.
 • La la land youtube.
 • Zavíječ moučný likvidace.
 • Kapara manifesto.
 • Účesy pro oválný obličej muži.
 • Dlouhý široký a bystrozraký retro edice.
 • Perníčky měkké bez čekání.
 • Thanos strazci galaxie.
 • Lektvar dračí dech.
 • Bazeny eshop.
 • Jak dlouho se smaží kuřecí maso.
 • Narkoza diskuze.
 • Fashion oblečení.
 • La grace sro.
 • Výmarský ohař prodej.