Home

Jindřich viii prezentace

Jindřich VIII. Tudor OSOBNOSTI.c

Dějiny světa - Novověk - Ženy Jindřicha VIII

 1. Jindřich VIII získal v mládí theologické vzdělání a kdysi se ostře postavil proti Lutherovi, dal spálit jeho spisy před chrámem svatého Pavla ( r. 1521) a napsal proti němu knihu O svátostech. Luther odpověděl netakticky, velmi hrubě, nazval krále lhářem a oslem a Wolseye netvorem, morem země..
 2. Tudorovci byl anglickou královskou dynastií vládnou od roku 1485 až do roku 1603.Původně tento rod pocházel z Walesu a pod jménem Tewdur se objevil již ve 13. století. Za vlády Tudorovců se postupně vystřídalo šest panovníků, z nichž tři hlavní jsou Jindřich VII., Jindřich VIII. a Alžběta I. Za vlády těchto panovníků se podařilo sjednotit Anglii v silnou mocnost.
 3. Prezentace: Amerika - Poloha, rozloha, členitost (formát ppt, velikost 200KB) Amerika - Povrch (formát ppt, velikost 290KB) Amerika - Vodstvo Ameriky (formát ppt, velikost 820KB) Amerika - Podnebí a vegetace Ameriky (formát ppt, velikost 960KB) Amerika - Vegetace (formát ppt, velikost 1910KB) Amerika - Obyvatelstvo (formát ppt, velikost.
 4. Prezentace: Úvod do ČR - poloha, hranice a základní údaje (formát ppt, velikost 180KB) Úvod do ČR - územní a historický vývoj českého státu (formát ppt, velikost 414KB) Úvod do ČR - geologický vývoj (formát ppt, velikost 1 620KB) Geomorfologické členění ČR - reliéf a geomorfologické členění (formát ppt, velikost 287KB).
 5. Jindřich VIII. byl třetím potomkem a druhým nejstarším synem Jindřicha VII. a Alžběty z Yorku. Roku 1494 byl jmenován vévodou z Yorku. Jako mladší syn byl vychováván pro církevní kariéru, bylo mu poskytnuto prvotřídní vzdělání, ovládal tak latinu, francouzštinu i španělštinu
 6. REFORMACE NĚMECKÁ REFORMACE Martin Luther - největší kritik církve = kritika prodávání odpustků a způsob života církve papež mu listinou pohrozil vyobcováním z církve >< Luther ji veřejně spálil = neuznává autoritu papeže lutherovi stoupenci = luteráni >< katolíci = vypukly mezi nimi náboženské války 1555 konec náboženských válek = augsburský náboženský.
 7. Jindřich VIII. Dodržoval při okrádání církve parlamentní formy.Reformní parlament (1529-1536) odhlasoval všechna mimořádná opatření: Duchovenstvo bylo tak jako Wolsey obviněno ze zrady, a aby tento zločin odčinilo, muselo zaplatit 2 mil.pokuty, králi přiznat titul protektora a nejvyšší hlavy církve,a zrušit annáty.

Jindřich VIII. se roku 1533 odtrhl od římskokatolické církve a prohlásil se hlavou anglikánské církve. Za vlády jeho dcery Alžběty I. prožívala Anglie zlatý věk rozkvětu hospodářství, literatury i objevů. Silné loďstvo odrazilo španělskou námořní invazi a Britové začali pronikat na severoamerický kontinent Nejznámějším vládcem z této dynastie je jistě Jindřich VIII., který se sám ustanovil hlavou církve a převzal tak veškerý její vliv. Další významnou panovnicí z tohoto rodu byla královna Alžběta, která vládu Tudorovců ukončila, protože se nikdy nevdala a neměla ani žádné děti Jindřich VIII. zemřel roku 1547, když Alžbětě bylo 13 let. Kateřina Parrová, poslední Jindřichova žena, se brzy znovu provdala za Thomase Seymoura a manželé si vzali Alžbětu na opatrování do svého sídla. Tam zažila emocionální krizi, která ji zřejmě poznamenala na zbytek života Jindřich VIII. byl paranoidní despota, ustavičně se děsil zrady. Náboženský fanatik, který se vzepřel církvi. Jindřich věřil, že to, co chce, chce jeho Bůh. Mít úspěch ve stínu tohoto krále vyžadovalo lstivost a odvahu. Nikdo u něho neměl jistotu. Nikdo nevěděl, zda se dožije příštího rána

Bohumil Žďárský: Prezentace

Jejich manžel, Jindřich VIII. Tudor, měl jak známo celkem šest žen. Kromě poslední se zbavil všech, ať už vcelku nebo metodou per partes. Za hlavní důvod, proč se král Anglie a Irska a uchazeč o trůn Francie pětkrát rozvedl, považují historici neschopnost jeho manželek porodit mu mužského potomka, dědice anglické. Reformace VY_32_Inovace_08SJ-4 Mgr. Jana Šenkeříková ZŠ A MŠ Nedašov Květen 2012 Květen 2012 Anotace Reformace Autor Mgr. Jana Šenkeříková Jazyk Český Očekávaný výstup Reformace, rekatolizace Speciální vzdělávací potřeby Prezentace Klíčová slova Reformace, Martin Luther, Jan Kalvín, anglikánská církev, Jindřich VIII., rekatolizace, jezuitský řád Druh.

Král Jindřich VIII

Jindřich VIII.: Král, který kvůli ženám změnil dějiny ..

Jindřich doufal, že legitimního následníka získá sňatkem se svou milenkou Annou Boleynovou. Vstoupil do konfliktu s papežem Klimentem VII. , který mu rozvod odmítl povolit. V roce 1531 vypověděl papeži poslušnost a ustanovil se hlavou nové Anglikánské církve Jeho Jindřich VIII. už na první pohled působí civilně, současně. Zatímco drtivá většina vystupujících nosí paruky, on nikoliv. Nakrátko střižené jemně prošedivělé vlasy sčesané dozadu na ježka, žádný vous - i toto je příčinou, že se Mazák od pohledu z inscenace vymyká

Když se anglický král Jindřich VIII. v roce 1535 vypravil na čtyřměsíční návštěvu země společně s dalšími sedmi sty dvořany, nešlo jen o to, aby si u poddaných upevnil moc, respekt a loajalitu. Nešlo ani tolik o rozmařilé utrácení velkého bohatství, ale o útěk z královského dvora Hampton Court, které se mezitím. Všichni víme, že král Jindřich VIII. měl příšerný ženský, ale jeho rozhodnutí oženit se s Annou Klevskou bylo obrovským šokem. Dobře, zapojte fantazii. 16. století, Anglie, a starej Jindra se porozhlíží po nový ženský. Král Jindřich VIII. říká: Cromwelle, kámo, potřebuju pomoc =Jindřich VIII. -vytvořil si svou vlastní protestantskou anglikánskou církev( papež ho nechtěl rozvést s manželkou Kateřinou, další důvod byl velký majetek, který vlastnila církev) =Marie Tudorovna byla dcera anglického krále Jindřicha VIII. - katolička. po Marii nastupuje Alžběta-opět anglikánská círke Jindřich VIII. nezůstal ani skatolíci pronásledováni a Annou Boleynovou. Na portrétu z roku 1545 je se svojí třetí ţenou Jane Seymourovou a princem Edvardem (vládnul pouze šest let, v letech 1547- 1553, a zemřel předčasně v 16 letech). Kdyţ v roce 1553 přijel do města španělský lékař Miguel Servet, který neuznáva

Jindřich VIII. - Životopisy Odmaturu

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE - ppt stáhnout

REFORMACE 16.století reforma = změna, náprava, zlepšení reformace = hnutí za nápravu církve a křesťanství Obr. 1 CÍRKEV velmi bohatá, peníze získávala mj. prodejem odpustků měla velký politický vliv církevní hodnostáři žili v blahobytu, více světsky než duchovně To odporovalo mravním zásadám Bible - někteří učenci na tento rozpor upozorňovali a církev za. Jindřich VIII. (1509-1547) - podrobuje feudály (ne násilím), propůjčuje jim úřady a dává majetek velký majetek v Anglii měla také církev - Jindřich VIII. ustanovil novou anglikánskou (protestantskou) církev za státní (ale hlavně kvůli tomu, že ho papež nechtěl rozvést s jeho ženou Kateřinou Španělskou

Šíření reformace po Evropě a protireformace Michael Přenosil Podkrušnohorské gymnázum, Mos Po studování práv v Oxfordu si ho král Jindřich VIII. Tudor vybral mezi své poradce. Roku 1529 ho král jmenoval lordem kancléřem. Spolu s biskupem Janem Fisherem, později kardinálem,byl Tomáš More nejvýznamnější kritik krále- jeho proticírkevních snah a odpůrcem rozvodu krále s jeho právoplatno Léta Páně 1535. Umřela Kateřina, královna englická, s kterou se Jindřich VIII., král englický a manžel její rozvedl. Téhož léta v Englandu slavný a učený muž Thomas Morus v rozkazu královského sťat, protože svoliti nechtěl k rozvedení manželstva mezi králem a královnou. A téhož léta se čte, kterak okolo města Alexandrie po zarmouceném krupobití ukázalo se.

Jindřich VIII. 1509 -1547 spor s papežem o svolení k rozvodu (důležité kvůli nástupnictví potomka, neměl syna) se španělskou Kateřinou, dcera Marie další manželkou dvorní dáma Anna Boleynová, popravena, dcera Alžběta, (celkem 6 manželek) roztržka s papežem =>proti katolíkům, 1534 *nové anglikánské církve hlavou panovní Přijdete k nám ochutnat nejlepší moravská vína? Ve čtvrtek 3.5. 2018 od 15:00 pro Vás pořádáme další ročník, v pořadí už osmý, Prezentační a degustační výstavy moravských vín Podpora Podpořte tento server - přispějte vlastním článkem, testovými otázkami či upozorněním na chybku v textech...

Výstupy a prezentace VIII. výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy. Zástupci těchto subjektů, tisková mluvčí ZOO Romana Bujáčková resp. ředitel VMP Jindřich Ondruš, se podělili o zkušenosti, které k těmto výsledkům vedly a nastínili další potenciál. K velmi úspěšným hotelům Zlínského kraje. Když v roce 1526 přišly zvěsti o přípravách Turků k útoku na Uhry, požádal Ludvík o pomoc papeže, benátského dóžete, anglického krále Jindřich VIII., a své příbuzné, polského krále Zikmunda I. a rakouského arcivévodu Ferdinanda. Jeho prosba se i přes hrozící nebezpečí nesetkala s velkým ohlasem V 16. století se Jindřich VIII. po velkých neshodách s Římem jmenoval do čela Anglikánské církve. Tato událost se shledala s velkým odporem irských katolíků, který Jindřich VIII. musel potlačit armádou. Jeho pokusy o donucení katolíků přejít pod Anglikánsko 2) Komedie. Mnoho povyku pro nic (1599) Sen noci svatojánské (1596) Večer tříkrálový (1602) Zkrocení zlé ženy (1594) 3) Tragédie. Hamlet (1604) Jindřich VIII: nedlouho poté, co vyhlásil vznik anglikánské církve, si vzal od londýnských měšťanů půjčku s úrokem 10% p.a., čímž úročení v podobné výši v Anglii legalizoval

Známý král Jindřich VIII. proslul roztržkou s katolickou církví kvůli svému rozvodu s Kateřinou Aragonskou, nicméně jeho kabinet fungoval výborně. Po jeho smrti došlo na nástupnické spory, následná vláda Marie I. Tudorovny se neúspěšně snažila obnovit katolickou dominanci jindŘich viii. zaalÁ renesance hans holbein vyslanci. zaalÁ renesance jan van eyck manŽelÉ arnolfini. author: jan bruner created date: 11/21/2012 12:32:13 pm. Klement III. V roce 1084 vstoupili Jindřich a Klement do Říma a Jindřich byl korunován císařem. Zatímco německéoddíly obléhaly Andělský hrad, kde se skrýval VIII. z Wittelsbachuprořízl nic netušícímu Filipovi, při siestěv biskuém paláci, krčnítepnu a potése mu i se. Naleznete zde třeba kopie Vergiliových děl, milostné dopisy, které psal Jindřich VIII. Anně Boleynové, či Petrarcovy sonety. Byt Borgiů je vyzdoben freskami a portréty členů tohoto významného rodu. Poslední částí je světově proslulá Sixtinská kaple. O malbu jejího stropu se postaral Michelangelo, jemuž jeho mistrovské. Jindřich Korutanský(1307-13010) - manžel Přemyslovny Anny(dcera Václava II.), šlechta nespokojena -> pomoc v městském patriarchátě a u míšeňského markraběte Fridricha Pokousaného. Spiknutí v čele se šlechticem Jindřichem z Lipé (+ Jindřich z Rožmberka, Jan z Vantenberka,) -> jednání s Jindřichem VII

Uvnitř země vypukl v roce 1455 boj o nadvládu v zemi, známý jako válka růží. Ten skončil ve prospěch vládnoucí dynastie Lancasterů a na trůn dosedl Jindřich VIII., který se později odtrhl od římskokatolické církve, aby se mohl rozvést se svou stávající manželkou (1485- 1509) Jindřich VIII. (1509 - 1547) Prezentace aplikace PowerPoint Vláda Alžběta I. (1558 - 1603) Vláda Sir Francis Drake a loď Golden Hind Zdroj Stalin se choval podobně jako anglický král Jindřich VIII. - když mu žena přestala vyhovovat, zbavil se jí tím nejbrutálnějším způsobem. Lze dovodit, že Rosin život ukončila buď katova kulka, nebo skonala v některém z pracovních táborů NKVD Veliký 9. Jindřich IV. Navarrský 10. Jindřich VIII. 11. Josef II. 12. Karel V. 13. Johannes Kepler 14. Leopold I. 15. Ludvík XIV. 16. Marie Antoinetta 17. Marie Katolická, Krvavá 18. Marie Terezie 19. Matyáš Habsburský Osobnosti novověku POWERPOINTOVÁ PREZENTACE habsburkové na č.trůnu.ppt (422912) VIDEA K TÉMATU Rudolf II. Jmenuje se Jindřich VIII. Podle obrazů to byl ke konci života obtloustlý zrzek a tak ho většina z filmů taky tak obsazuje. Ale už měl sexappeal i Richarda Burtona (Tisíc dnů s Annou), Erica Bany (Králova přízeň) a naposled Jonathana Rhys Meyerse v seriálu, který se sice jmenoval Tudorovci , ale vyprávěl jenom o něm

Tudorovci - dynastie vládnoucí v Anglii > Tudorovc

7. ROČNÍK - webzdarm

Portál se vzdělávacími metodikami k pořadu Slavné dny internetové televize Stream.cz. Podněty, dotazy a připomínky pište prosím na slavne-dny@seznam.cz. Jindřich VIII. Jakub I. Karel I. Z jaké země pocházela manželka tohoto panovníka - Anna? Švédsko. Portugalsko. Dánsko. Jak se jmenoval oblíbenec a snad i milenec tohoto vladaře? George Villiers, vévoda z Buckinghamu. John Graham, vévoda z Arghyllu. George Henry Cutton, vévoda ze Suffolk Spisovatel William Shakespeare. Životopis a informace, komentáře a hodnocení, seznam knih a vše další o tomto autorovi knih. ČBDB.cz - Databáze knih

Alžběta Anna Boleynová Anna Klevská Charles Brandon Charles Seymour co nás čeká Cromwell Díl pátý Díl sedmý Díl třetí Díl čtvrtý Díl šestý Edward Edward Seymoure epizoda 2 epizoda 8 epizoda 9 epizoda 10 Henry Jana Seymourová Jane Seymourová Jindřich Jindřich VIII Předchůdci. Alžběta pocházela z vládnoucího rodu Tudorovců, byla dcerou krále Jindřicha VIII.(vládl 1509-1547) a jeho manželky Anny Boleynové.Jindřich VIII. však měl celkem šest manželek. Jeho první žena, Kateřina Aragonská, španělského původu a katolické víry, nedala Jindřichovi mužského dědice, jejich potomkem byla Marie, pozdější královna Marie I.

9. ROČNÍK - webzdarm

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Romeo a Julie (50) (William Shakespeare) - • literární druh: drama • literární žánr: tragédie STRUČNĚ O AUTOROVI: William Shakespeare byl anglický básník a dramatik 16. století. Narodil se v Stratfordu nad.. Prezentace aplikace PowerPoint Války růží po stoleté válce boje o královský trůn mezi Yorky (bílá růže) a Lancastery (červená růže) 30 let bojů 1485 zvítězil Jindřich Tudor z rodu Lancasterů, poražen Richard III. králem Jindřich VII., Alžběta z rodu Yorků manželkou upevnil královskou moc rozvoj námořního obchodu Jindřich VIII. 1509 -1547 spor s papežem o. a) Poloha. geograficky je západní Evropa kupodivu na západu Evropy, řadí se do ní Francie, státy Beneluxu, Irsko a Spojené království politicky může západní Evropa taky referovat k blokovému rozdělení Evropy za studené války a doby SSSR (potom bychom do ní zařadili i státy geograficky ležící na severu, na jihu nebo ve střední Evropě Žena, která ztratila tři manžely, tři království a nakonec i vlastní hlavu. Tak bývá lapidárně vystihován život Marie Stuartovny (1542-1587). Francouzskou královnou byla necelé dva roky, její choť - francouzský král - František II. zemřel v 16 letech na následky hlízy, která se mu vytvořila v uchu a zasáhla mozek. Skotskou královnou byla oficiálně od svých 9.

Video: Tudorovci - dynastie vládnoucí v Anglii > Jindřich VIII

Jako prezentace společného úsilí posloužila také mezinárodní přehlídka uniforem zdravotních sester, kterou zorganizovala nadace Helene Fuld Health Foundation. Snímky si prohlédněte v naší galerii. Vědci našli kolbiště, kde Jindřich VIII. spadl z koně a málem zemřel. Sověti ukradli slavné americké bombardéry a. Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Breadcrumb. Úvod; Veřejnost; Servis pro média; Vystoupení, konference, semináře; Servis pro média. Tiskové zprávy; Autorské články, rozhovor

Jindřich VIII - Životopisy Odmaturu

Ludvík XIV. (5.září 1638 Château de Saint-Germain-en-Laye - 1. září 1715 Versailles), řečený Král Slunce - Roi-Soleil, byl francouzský král z rodu Bourbonů, vládnoucí v letech 1643-1715.Jeho otcem byl král Ludvík XIII., matkou Anna Rakouská ze španělské linie Habsburků.Ludvík XIV. panoval 72 let a přežil několik svých nástupců, takže po jeho smrti se. Prezentace Ročník 8. Anotace Občanská válka a revoluce v Anglii Klíčová slova CÍRKEV státní církev v Anglii založená roku 1534 králem Jindřichem VIII. v čele církve stanul sám král Jindřich VIII. * PURITÁNI stoupenci kalvinismu v Anglii kalvinismus - jeden z reformačních proudů - ženevský reformátor Jan Kalvín. Jindřich VIII. 1509-1547 zavedl anglikánskou církev (1532), chtěl se rozvést se svou manželkou, církev to nepovolila (neměl syna, jen dceru), proto ji zavádí a v jejím čele je anglický král měl 6manželek (Kateřina Aragonská, Anna Boleynová - dcera Alžběta JINDŘICH VI. LUCEMBUR. hrabě lucemburský 1252 -1288 | ∞ BEATRIX Z AVESNES 1256 -1321 JINDŘICH VII. LUCEMBUR. císař Svaté říše římské 1275/6 -1313 | ∞ MARKÉTA BRABANTSKÁ 1276 -1311 JAN LUCEMBURSKÝ český král 1296 -1346x | ∞ ELIŠKA PŘEMYSLOVNA 1292 -1330 KAREL IV. LUCEMBURSKÝ císař Sv. říše římské a.

Velká Británie Zeměpis 2

Jindřich VIII. (1509 - 1547) = rod Tudorovců - Zakladatel anglikánské církve (1534) - v čele je anglický panovník o ohoslužby v angličtině - Pronásledování katolíků, rušení klášterů - Průmyslový rozvoj země - chov ovcí → textilní manufaktur Vybrané geografické charakteristiky a regionalizace Evropy Regionální geografie Evropy doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc. OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.022 Otázka: Podstata a vývoj křesťanství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ann Vznik a podstata křesťanství. Většinové náboženství ve 145 zemích, jeden z pilířů západní civilizace, ale jeho původ vychází z judaismu, evroou společností bylo přijímáno postupně v průběhu staletí Král Jindřich VIII. (1509-1547) a jeho následovníci z Tudorovské dynastie si ale počínali tak obratně, že královna Alžběta mohla v roce 1603 zanechat svému nástupci svrchovanou vládu nad celým ostrovem. Počátek nové anglické politiky je datován k roku 1534,. Sličný vládne královská moc nad církevní díky reformám spory s papežem Bonifácem VIII., umírá > zvolen Klement V. - 1309 donucen usídlit se v Avignonu, stále pod dohledem kardinálského sboru velké dluhy za války s Anglií (když už nemůže splácet, vyhání Židy a vyvražďuje Templáře) > vysoké daně, tvrdá.

JINDřICH VIII. - Jindřich VIII. - referát, životopis, dílo ..

Jindřich Navarrský nastupuje na francouzský trůn - vládne jako Jindřich IV. (dynastie Boubonů) - musel přestoupit ke katolíkům Edikt nantský 1598 - zaručil hugenotům svobodu vyznání REFORMACE V ANGLII V Anglii zavedl nové náboženství sám panovník (r. 1534). Vycházel z Lutherových myšlenek. Jindřich VIII Ludvík VIII. (1223 - 1226) Vilém Dobyvatel (1066 - 1087. Vilém II. (1087 - 1100) Jindřich I. (1100 - 1135) Štěpán (1135 - 1154) Jindřich II. Bretaň a anjouovské impérium. podpora nároků Conana IV. na bretaňské vévodství Jindřichem II. r. 1156 mu Jindřich dopomohl na vévodský stolec . 1158 - Jindřich II. se po.

Historie Londýna iLondyn

sňatky kněží). Jindřich VIII. měl žen a z nich nechal popravit. Více si o něm můžete přečíst rozkliknutím odkazu ve Zdrojích obrázků. Jindřich VIII. Reakcí papeže na reformaci bylo svolání Tridentského koncilu, kde se věnovali nápravě církve. Vznikl Jezuitský řád, který se snažil šířit katolickou víru mez Probíráme reformaci, rozdělení křesťanů + Jindřich VIII. + Jezuité. Naučte se letopočty s. 9 - tyto jsou důležité. Probírali jsme císaře Rudolfa II. Připojuji dvě videa, na která se podívejt Biografie pozoruhodného panovníka líčí bouřlivý život Jindřicha VIII. od útlého dětství až po královu dominantní úlohu jednoho z hlavních hráčů na mezinárodní scéně

Alžběta I. - Wikipedi

Dále natočil filmy: Kočár největší svatosti (1965), Jindřich VIII. (1968), Uspořená libra (1964), Medvěd (1963), Slzy, které svět nevidí (1966). Jak před válkou, tak i po ní Werich hodně cestoval. V roce 1951 získal titul laureát státní ceny, v roce 1963 byl jmenován národním umělcem Prezentace. L. I. Brežněv - Stručný referátek do ruských dějin (Říjnový převrat v Kremlu, epocha détente a stagnace) - . Oktáva. Druhá světová válka - Nedokončené - . Situace před druhou světovou válkou, Mnichovská dohoda, období druhé republiky - Vzestup Německa, napadení Habeše Itálií, anschluss Rakouska, tajný plán Grün, Sudetendeutsche Partei, Mnichovská. Jindřich VIII. se v zahraniční politice dokázal rozhodně vyrovnat i se Skoty, které porazil v bitvě u Solway Moss v roce 1542. Zároveň upevnil svazek Anglie s Walesem, napříště mohli zástupci z Walesu zasedat v Parlamentu. Královna Marie I. (1513-1558) byla katolickou dcerou Kateřiny Aragonské William Shakespeare - dílo. Historické hry : Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI. (3 díly), Jindřich VIII., Richard II., Richard III., Král Jan (1) Jindřich VIII. byl králem od r.1509 až do své smrti tj. r. 1547, je známý pro své politické spory s římskokatolickou církví a zajistil právní spojení Anglie a Walesu. (2) Thomas Cranmer, arcibiskup canterburský a hlavní představitel reformace v Anglii, byl r. 1556 na příkaz královny Marie Tudorovny upálen

Jindřich VIII. - Král a dvůr. Centrum Péče o zákazníky; Účet; Vítáme Vás, můžete se přihlásit nebo vytvořit účet. 0; Cart product. Jindřich VIII. - z Tudorovců - touha krále po rozvodu s Kateřinou Aragonskou příčinou vzniku anglikánské církve - papež odmítl rozvod, tak se obrátil na anglikánské duchovenstvo - 1533 vznik anglikánské církv Jaké by jste si vybrali téma do prezentace na anglictinu? Odpovědět Zajímavá 0 před 2777 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet 0 před 2777 dny. 0 Nominace Nahlásit: Vendys2. Tudorovci ( Jindřich VIII.), Nicolas Winton ;) 0 před 2777 dny. 0 Nominace Nahlásit: Diskuze k otázce. U otázky nebylo diskutováno. Nový příspěvek. V Anglii spadá renesance do doby vlády Jindřicha VIII., Eduarda VI. a Alžběty (1509-1603). Kryje se současně s dobou reformace, přerušením této doby je vláda Marie Katolické (l553-1558), doba kruté protireformaci. Thomas Mor JIND ŘICH VIII. (1509-1547) • z rodu Tudor ů, syn Jind řicha VII. • veselý, v dobré fyzické kondici, oblíbené činnosti: • měl rád ženy (mimo své manželky) • v roce 1519 o n ěm napsali: Jeho veli čenstvo nejpohledn ější princ, jakého jsem dosud vid ěl. J Jindřich VIII. milostivě odloží výkon o celé dva dny, než z Calais dorazí mistr dlouhého meče. Samotný průběh je překvapující. Dalo by se čekat, že Anna řekne králi v poslední chvíli něco peprného. Proto se tu také tísní davy. Místo toho ale vyzve všechny přihlížející, aby se s ní naposledy pomodlili

 • Air bank založení účtu online.
 • Watch game of thrones online free full episodes.
 • Otrava formaldehydem.
 • High society drink.
 • Puma černá cena.
 • Vosi hnízda.
 • Generální vikář hradec králové.
 • Mallorca dalnice.
 • Kubernetes spec replicas.
 • Projektorové světlomety.
 • Autonova brno kulíšek.
 • Růže superstar.
 • Prodám kombu ušatou.
 • Psí věk na lidský.
 • Dort princezna postup.
 • Jak skrýt fotky v galerii android.
 • Halogenová trouba recepty.
 • Waist trainer.
 • Řecko kos mastichari.
 • Zastreseni bazenu info.
 • Maledivy levne.
 • Dýmovnice do ruky praha.
 • Jak dlouho péct rybu v alobalu.
 • Zvlhčovač vzduchu tesco.
 • Screening co to je.
 • Daylong 50.
 • Schimanski online.
 • Css text high.
 • Křižák stromový.
 • Kočárek hluboká korba.
 • Freddy videa.
 • Melír 2017.
 • Teenage mutant ninja turtles 2012 online.
 • Podpora pro popínavé rostliny.
 • Zásuvka rakousko.
 • Alisan porter curly sue.
 • Montana.
 • Beach volejbal znaky.
 • Gary numan the pleasure principle.
 • Lego technic hry.
 • Břidlicová ropa.