Home

Sociální třída

Technická střední třída. S těmito zažranými workholiky se slušným platem se moc nepotkáte. Patří sem vědci, programátoři i úředníci pohlcení vlastní prací, kteří se stýkají převážně se stejně postiženými jedinci, a proto mají nízký sociální i kulturní kapitál Střední společenská třída (nebo jen střední třída) je sociální třída nacházející se uprostřed sociální stratifikace společnosti. Výklady pojmu. podle weberiánské socioekonomické terminologie socioekonomicky spadá mezi vyšší a dělnickou třídu; marxistická. Všechny kalkulačky. Aktuální online kalkulačky ze všech oblastí života.. Výpočty včetně podrobnějšího vysvětlení výpočtů Výpočet čisté mzdy - Výpočet čisté mzdy z hrubé mzdy.Z hrubé mzdy se odečte sociální a zdravotní pojištění, odečte záloha na daň z příjmu nebo se přičte daňový bonus na děti a u vysokých příjmů se odečte solidární daň

Nové sociální třídy pro 21

Zaměstnanci ve veřejném sektoru mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci.Určitou kompenzaci najdou v zákoníku práce a navazujících právních předpisech: větší ochranu a jistotu. Každý strážník, policista, hasič, voják, úředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník má právo na výplatu, která. Platové tabulky pro rok 2020 Navýšení platů pro rok 2020: platy učitelů a pedagogů vzrostou o 8%, většina ostatních platů plošně o 1 500 Kč, další podrobnosti 10. platová třída 1. Komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice. 2. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu. 11. platová třída 1 Klíþová slova: role, malá sociální skupina, školní třída, vztahy. Annotation NAVRÁTILOVÁ, Stanislava. The role of a school class as a social group. Hradec Králové: Faculty of Education, University of Hradec Králové, 2016. 104 pp. Bachelor Degree Thesis. The goal is to investigate the influence of a school class as a social group. Sociální třída je termín sloužící k označení souborů jednotlivců, kteří vykazují identické nebo srovnatelné znaky a chování. Třída je jedním z ústředních pojmů teorií sociální stratifikace, které popisují společnost jako soubor hierarchicky uspořádaných vrstev, jenž se od sebe liší životními podmínkami a.

Vztahy ve třídě, sociální klima Sociální struktura třídy je pro třídního učitele: v podstatě profesionální povinností. Pouze pokud bude vědět, kteří žáci tvoří ve třídě sociální elitu a kdo je outsiderem, má možnost účinně ovlivňovat vztahy mezi dětmi žádoucím směrem a také jeho vzdělávací úsilí bude mít větší efekt Objektem studia je školní třída jako sociální skupina, nikoli učitel. Badatele zajímá strukturování a restrukturování třídy, vývoj sociálních vztahů a jejich vliv na rozvoj dispozic žáků. Diagnostickou metodou je např. sociometricko-ratingový dotazník (zkráceně SORAD) Sociální kontrola = objevuje se tehdy, pokud se vyskytne někdo jehož chování neodpovídá očekávání. Zpravidla následuje trest v různé formě. a) Neformáln - musí mít společný alespoň jeden cíl → př.třída chce odmaturovat.

GoodYear UltraGrip 9 205/55 R16 91 H Zimní - Zimní pneu

13. platová třída. Tvorba a rozvoj metod sociální práce včetně aplikace nejnovějších poznatků z psychologie, speciální pedagogiky, sociologie, pedagogiky, práva a jiných společenských věd SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 10 - 13 platová třída. 10. platová třída. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení

Historická školní třída | Muzeum regionu Valašsko

Střední společenská třída - Wikipedi

Školní třída jako sociální skupina. Miroslav Dopita. Úvod. Škola a školní třída je charakteristická formální ne-formálností, je tedy v podstatě institucí dvou tváří. Formální struktura, řád, pravidla chování a jednání jsou relativně jasně čitelné Nová platová tabulka pro sociální služby platná od 1. 7. 2017. Od - kde je vymezena i platová třída, stupeň, skupina. Aktuálně podle tabulek stanovené částky nesouhlasí. Jednotlivé služby v naší organizaci jsou financované z projektů. Navyšování platů se nás tedy netýká? Děkuji za odpověď třída - jeden z pojmů používaných k vyjádření sociální diferenciace, resp. sociální nerovnosti, který je jistou specifikací pojmů vrstva a společenská skupina. T. se obvykle rozumí soubor osob se stejnou či podobnou ekon. úrovní, které jsou si vědomy svých společných zájmů. Na rozdíl od jiných pohledů na soc. nerovnost zdůrazňuje třídní hledisko. Co Sociální šatník nabízí? Dle aktuální situace nabízí poskytnutí materiální pomoci formou ošacení, ložního prádla, ručníků, obuvi, nádobí, hraček a pod. Kde nás najdete? Mírová 98/18, Ostrava-Vítkovice pátek 8:30 - 14:00. tel.: 731 044 401 Sokolská třída 67, Ostrava-Moravská Ostrava pátek 8:30 - 14:0 Charitativní obchůdek a Sociální šatník, Havířov-Město, 736 01, Dlouhá třída 1043/59a. Charitativní obchůdek, Havířov-Šumbark, 736 01, SNP 808/8 Charitativní obchůdek, Karviná-Nové Město, 735 06, tř. Osvobození 1724/3. Sociální šatník, Karviná-Nové Město, 735 06, tř. Osvobození 1365/6

Platové tabulky zdravotníků a sociálních pracovníků 2020

Druhý, sociální kapitál, Zajištěná střední třída je nejmajetnější z nich. Nastupující kosmopolitní třída má oproti ní menší majetek, který ale může rychle stoupat díky kontaktům, kulturnímu kapitálu a jazykovým a digitálním dovednostem. Dohromady tyto dvě prosperující třídy tvoří zhruba třetinu. Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava,Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava. ID datové schránky:688mbm6 . Telefon do školy: 567 303 782; Školní jídelna: 567 302 045; Domov mládeže: 603 544 02 Platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě upravuje Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (viz nařízení vlády 341/2017 Sb., ověřit nejnovější nařízení). Zařazení do platové třídy upravuje § 3 , do platového stupně § 4. Zařazení jednotlivých skupin zaměstnanců do platových tarifů upravuje. Kouzelná třída Nebýt Jasmíny Bílé, kdo ví, jak by to stouhle bandou rošťáků dopadlo. Zažijte neuvěřitelnou proměnu té nejzlobivější třídy. Někdo tady čaruje. Že by Jasmína?!..

Osobnostní a sociální výchova je praktická disciplína zabývající rozvojem klíčových životních dovedností či životních kompetencí pro každý den. Nejdůležitější cíle směřují k ovlivnění chování žáků a k rozvíjení především personální a sociální kompetence (kompetencí tu rozumíme v konečném. Jde o sociální skupinu, kde si vytváří své první vztahy, zažívá různá zklamání i úspěchy. Uvnitř školní třídy vznikají různé vazby, hierarchie, třída se vyvíjí, řídí se různými normami. Pozice každého dítěte ve třídě je důležitá vzhledem k tomu, jaké sociální vazby si bude vytvářet do budoucna Sociální třída je termín sloužící k označení souborů jednotlivců, kteří vykazují identické nebo srovnatelné znaky a chování. Třída je jedním z ústředních pojmů teorií sociální stratifikace, které popisují společnost jako soubor hierarchicky uspořádaných vrstev, jenž se od sebe liší životními podmínkami a možnostmi Sociální třída a její vliv na volební chování. Pp. 133-146 in Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al. Voliči a volby 2006. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 234 s. ISBN 978-80-7330-126-2

Zabiják - Émile Zola | Zapni mozek

 1. Společenská třída je soubor subjektivně definovaných pojmů v oblasti společenských věd a politická teorie se soustředil na modelech sociální stratifikace, jejíž členové jsou seskupeny do souboru hierarchických sociálních kategorií, z nichž nejčastější je na horní, střední a nižší třídy. Class je předmětem analýzy sociologů, politologů.
 2. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze je druhou nejmladší fakultou Univerzity Karlovy v Praze. V současné době na ni studuje více než 4000 studentů
 3. Životní princip (třída: přesvědčení, soulad hodnot/přesvědčení a činů) Bezpečnost/ochrana (třída: infekce, tělesné poškození, násilí, rizika prostředí, obranné procesy, termoregulace) Komfort (třída: tělesný komfort, sociální komfort) Růst, vývoj (třída: růst, vývoj

Kontakty. Vyberte kraj a okres podle trvalého bydliště nebo místa podnikán

Účetní osnova pro podnikatele 2020 jasně a přehledně včetně rozdělení na aktivní a pasivní účty + verze pro tisk Extra třída rozvíjí sociální i manuální schopnosti dětí Díky zkušenostem získaným v rámci projektů Extra třídy žáci již vědí, že není nemožné naplňovat svá přání, své představy a plány

• Sociální psychologie a člověk v sociálních souvislostech. • Postoje. • Prosociální a agresívní chování. • Sociální kognice. • Sociální vlivy. • Sociální skupiny, třída jako sociální skupina Učítelka se vrací na obrazovky v reprízách jarních dílů. Noví prvňáčci i žáci vyšších ročníků 1. stupně základních škol se mohou opět učit s UčíTelkou Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace. Adresa: Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Telefon: 599 524 211 (vrátnice - spojovatel) Telefon: 599 524 203, 739 433 429 (sekretariát) E-mail: oa@oao.cz ID datové schránky: tngfc7 VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH PRO ŽÁKY 6. 7. 8. 9. Přírodopis. 8. třída Vypůjčím si srovnání s jiným seriálem skrze postavu ztvárněnou Hynkem Čermákem - sympaticky nekonvenční Rapl x nesympaticky nekonvenční Vandam. Tady selhal scénář a došlo k záměně žánrů - Národní třída měla být vážné sociální drama když už..

Unimo buňka (buňky) – ubytovna – stavební buňka - inzerce

UPOZORNĚNÍ: Do odvolání platí pro veřejnost preventivní opatření spočívající v povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve společných prostorách) při vstupu do budovy Úřadu práce ČR Sociální třída je koncept sociologů nebo ekonomů, ve kterém jsou členové určité společnosti seskupeni podle souboru sociální hierarchie. Nejobvyklejší divizí je klasifikace jako vyšší třída, střední třída a nižší třída. Jak bylo uvedeno výše, sociální třída je definována hlavně podle sociálně. sociální mobilita může probíhat v rámci života jedince (intragenerační sociální mobilita); liší-li se sociální status jednoduše řečeno ob generaci - postavení babičky a vnučky, nebo dědečka a jeho vnuka (vždy se uvažuje o jednom nebo druhém pohlaví, nikdy v kombinaci), pak mluvíme o mezigenerační neboli.

Horniny a nerosty - 4

Společnost a její vrstvy Studijni-svet

Třída jako sociální celek uitele nezajímá. Jednou z podmínek efektivní práce ve vyuþovacích hodinách takto orientované třídy je školní disciplína. b) Třída orientovaná na spolupráci - tento typ třídy je charakteristick SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK: Legislativa: § 109-110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Odborná způsobilost: a) vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnos PEDAGOGICKÉ LYCEUM - 1 třída SOCIÁLNÍ ČINNOST - SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ - 1 třída KOSMETICKÉ SLUŽBY - 1 třída KADEŘNÍK - 2 třídy. Podrobná kritéria pro přijetí ke studiu zveřejníme v lednu 2021. Mgr. Petr Szymeczek, ředite stratifikace sociální - (z novolat. stratum = vrstva) - nejobecněji určitý typ sociální struktury.Pojem je v s-gické literatuře používán ve dvou významech: 1. v širším smyslu to je výsledek sociální nerovnosti, která vede ke vzniku alespoň do jisté míry hierarchicky uspořádaných soc. uskupení (segmentů) různého typu (kast, stavů, vrstev, tříd); jde tedy o.

Adresa. Centrum pro sociálně znevýhodněné - Celsuz Diecézní charita Brno tř. Kpt. Jaroše 1928/ 9 602 00 Brno. E-mail: Y elsuz@brno.charita.cz Další kontakty naleznete u jednotlivých služeb Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Platové tabulky a třídy státních zaměstnanců Fle

Lekce angličtiny obsahující výraz sociální třída, společenská třída = social class a mnoho dalších, které se teď můžete naučit. Příklady použití sociální třída ve větách Sociální šatník Oznamujeme, že Sociální šatník bude ve dnech 17.- 30. 8. 2020 uzavřen z důvodu dovolené. Sociální šatník se nachází v ulici Třída E. Beneše 570 (za restaurací Kozlovka, řada obchodů pod přístřeškem).Zastávka MHD: Velkopopovická číslo MHD 9, 18, 25, 27. Aktuáln

subjektivní sociální status, subjektivní třída, determinanty statusu, sociální stratifikace Klíčová slova v angličtině: subjective social status, perception of social position, subjective class, subjective status determinants, social stratificatio • Sociální facilitace • Sociální zahálka (social loafing) • Konformita • Skupinové myšlení (podobnost myšlenkových pochodů a názorů) • Skupinová polarizace (skupinové diskuze vedou k extrémnějším řešením než individuální rozhodování Třída Třídní učitel Učebna Počet žáků (chlapců/dívek) 1. třída: Mgr. Dagmar Smělá: 1. východní: 17 (9/8) 2. třída: PaedDr. Hana Mrkosov Třída je pak definována jako sociální kategorie členů společnosti zaujímajících podobné postavení z hlediska jednotlivých forem moci, privilegia a prestiže. Různé společnosti nejsou stratifikovány do určitého počtu skupin, ale jde o jakési kontinuum

Platové tabulky a třídy státních zaměstnanců 2020

Sociální klima ± zahrnuje dlouhodobé jevy, jsou po několik měsíců i let typické pro konkrétní třídu a učitele. Vytvářejí je všichni žáci v určité třídě, skupinky na které se třída rozpadá, jednotlivci, ale také sbor učitelů na dané škole a jednotliví učitelé vstupující do dané třídy Dělnická třída je složena z lidí pracujících manuálně. Zvláštní čtvrtou třídu zemědělců uplatňujeme v některých průmyslových zemích jako Francie či Japonsko. Netradičně se k tématu stratifikace vyjádřil Jan Keller. Jeho . teorie sociální struktury dle protekcí. prezentuje pět sociálních vrstev /Sekot 2002: 64/ Nižší třída / relativní chudoba (18,7%) Sociální třídy v Íránu byly rozděleny na vyšší třídu, řádnou střední třídu, placenou střední třídu, dělnickou třídu, nezávislé farmáře a venkovské výdělky Sociální šatník třída Edvarda Beneše 570/100, 50012. Hradec Králové, Třebeš. Do rodin přichází lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník, kněz i psycholog. Jsme tu pro vás ve dne i v noci, v sobotu, neděli i ve svátky. Společně to zvládneme. Velehradská třída 181, 686 01 Uh. Hradišt

Sociální pracovník Pracovní náplň. Sociální pracovník sociálně - právní ochrany dětí, agenda náhradní rodinné péče, vykonává funkci opatrovníka a kolizního opatrovníka dítěte, analyzuje a koordinuje činnost jednotlivých subjektů při péči o ohrožené dítě, zajišťuje výkon pohotovosti při poskytování okamžité pomoci ohroženým dětem, spolupracuje s. říká: Každá třída má své fluidum, jednu máte nejraději ajednu nejméně. Prakticky neexistují dvě třídy, kde by to bylo stejné. Je třída, kam jdete nerad, a třída, kterou milujete (Klusák, 1994). Z toho, co bylo řečeno, je zřejmé, že klima školní třídy je zajímavý a důležitý jev. Nabízejí se prot sociální skupina - společenství 2 až 3 a více lidí, mezi nimiž existuje pocit sounáležitosti člověk je součástí mnoha sociálních skupin (rodina, škola, kroužky, město, stát, atd.) v moderní společnosti je obrovské množství různých skupin Základní znaky · existence interakce - vzájemné působení (přímé - obličejem; nepřímé - prostřednictvím. sociální třída(společenská třída)je kategorie lidí, kteří mají stejné třídní postavení, většinou chápané jako stejný způsob obživy nebo bohatství. Kastovní systém je původní Indický systém složený ze čtyř vrstev a vrstvy nedotknutelných. Stavy jsou sociální vrstvy typické pro uspořádání feudální.

Neurgentní linka městské policie. Na neurgentní Zelené lince 800 199 922 lze nepřetržitě 24 hodin denně nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a. Příspěvková organizace Sociální služby města České Lípy. vypisuje výběrové řízení na pozici: Nutriční terapeut Počet pracovních pozic: 1. Pracoviště: Domov pro seniory, Na Blatech 3211, Česká Lípa Mzdové zařazení: 9. platová třída. Dohoda o provedení prác Každá třída má zrekonstruované sociální zařízení, dále šatnu, prostory pro individuální i společnou hru učení a práci. Logopedická třída s názvem Zelená má bezbariérový přístup ve všech prostorách, včetně vstupu do šatny a je umístěna v samostatném přízemním pavilonu učivo: sociální skupiny - rodina, třída úkol: 1. vymezení sociální skupiny škola 2. jaká je ve škola úloha výchovného poradce třída Tomáše Bati 3792, 760 42 ZLÍN 1: Zlín-Čiperova 5182, 760 42 Zlín 1: Zlín, Hmotná nouze-třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín 1: Zlín, Sociální služby, příspěvek na péči-třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín 1: Zlín, Dávky pro osoby se zdravotním postižením-třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín

Outdoor obchod Hradec Králové | HUSKYCZInteriérový rotační laser PR 3-HVSG - Rotační laseryBaťův mrakodrap – sídlo Zlínského kraje | Zlínský kraj

Úřad práce Havířov - Sociální služby. Svornosti 86/2, Česká Skalice - třída T. G. Masaryka 80, 552 03. 950 138 675. Úřad práce Česká Třebová - Zprostředkování zaměstnání, sociální služby. Česká Třebová - Na Strouze 1643, 560 02. 950 172 200 Ve kterých oblastech může být sociální pedagog platný V rámci třídnických hodin třída procházela nejrůznějšími technikami pro zlepšení komunikace, sociálních dovedností, tolerance a budování vztahů. Michal používal tzv. ledolamky, seznamovací či rozehřívací hry, dále hry, které žákům umožní své.

Hrabáč kaý (Orycteropus afer Pallas, 1766) | WildAfrica

Sociální třída je termín sloužící k označení souborů jednotlivců, kteří vykazují identické nebo srovnatelné znaky a chování. 38 vztahy Školní třída jako sociální skupina •Normy a pravidla určeny - mění se dle fungování skupiny, skupina vytváří vlastní neformální •Pozice určuje dodržování neformálních pravidel •Vytváří složitou strukturu •S věkem roste její důležitost •Učitel není (a nemůže být) jejím člene Téma: Sociální skupiny Členství: a) dobrovolné (např. kroužek) b) automatické (např. rodina) c) povinné (např. škola) Podle velikosti: Malá - znají se, mají blízký vztah, často se setkávají (rodina, třída) Velká - většinou se neznají, ale mají něco společného (škola, národ) Podle vztahu (blízkosti) Sociální stratifikace a stratifikace (od slova strata - geologické formace) je vyrovnání hierarchií, rozdělení do tříd, a pokud dříve to bylo otroci a otrokáři, feudálové a sluhové, že v současné fázi - rozdělení: nejvyšší třída; střední třída; chudí (sociálně zranitelní); za hranicí chudoby

Makak magot – Zoopark Chomutov

ÚVODNÍ SLOVO KE KATALOGU. Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách elektronického katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji. Katalog je určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro odborné pracovníky na obcích, kraji či pro poskytovatele. Letošní školní rok začal výjimečně. Děti do škol sice nastoupily, ale musely nosit roušky, které se staly součástí školní výbavy. Přesto se většina z nich klonila k názoru, že raději s rouškou do školy, než aby se školy zavřely. Nakonec se tak ale stalo a děti zůstaly doma. Sociální kontakt se spolužáky se tak přesunul do kyberprostoru 3.2 Sociální determinace Sociální determinace určená sociálním prostředím: - lidé a vztahy k nim - rozhodující jsou osobní vztahy, především matka \leftrightarrow dítě - citová deprivace (ochuzení) má trvalý dopad na osobnost - vztah k sociální skupině (rodina, třída, parta Třída - (1) Skupina žáků stejného věku, kteří jsou společně vyučováni ve škole, základní sociální a organizační jednotka školního vzdělávání. (2) Prostorová jednotka, v níž probíhá vyučování. (Sociální) skupina - Jeden ze základních pojmů sociologie a sociální psychologie, používaný i v pedagogice 1.1.2 Sociální komunikace a škola 1.1.3 Školní interakce 1.2 Sociální procesy a vztahy ve škole 1.2.1 Socializace, socializační procesy ve škole 1.2.2 Školní třída jako malá sociální skupina 1.2.3 Činnosti učitele v síti sociálních vztahů ve škole 1.3 Sociální dovednosti a jejich rozvíjení ve škol

 • Ozdobne palisady.
 • Navštívení panny marie svátek.
 • Přírodní park ještěd.
 • Vyhláška 27/2016 změny.
 • Epg id.
 • Adventní věnec z klacíků.
 • Křehké rohlíčky bez kynutí.
 • Oakland bay bridge.
 • Inkscape objekt na křivku.
 • Dárek pro maminku k 65.
 • Zavíječ moučný likvidace.
 • Matčino jablko prodej.
 • Hnědý výtok v druhém trimestru.
 • Jablečný mošt makro.
 • Nerezové kolářské hřebíky.
 • Gimp 2.9 download.
 • Pevný disk kapacita.
 • Meffert md roof 1000.
 • Propesko granule.
 • Měsíčková mast dm.
 • Proč chci být biřmován.
 • Christina aguilera violet noir.
 • Jak otestovat baterii v mobilu.
 • Lepící páska na tělo.
 • Lineární perspektiva kružnice.
 • Zlatý retrívr chovatelská stanice plzeň.
 • Náhradní mateřství cena.
 • List kaštanu.
 • Rozmáčknout vejce.
 • Odbourávání kofeinu.
 • Sketch 5.
 • Abba brno 2019.
 • Zákon o elektronických komunikacích 252/2017.
 • Powerpoint download 2018.
 • Paraneoplastický příznak.
 • By si mi.
 • Nhl dresy bazar.
 • Focení miminek rekvizity.
 • Můj přídavné jméno.
 • Cesta 2009 online.
 • Prevoz kocky.