Home

Pracovní listy český jazyk 4. třída

Pracovní listy pro český jazyk – 4

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Žabeň. Český jazyk 4. ročník . Zpracované a ve výuce ověřeny materiály v rámci Šablony III/2 Pracovní listy pro český jazyk - 4. třída - PDF + verze pro PC Dokument obsahuje hravé, zábavné, opakovací i prověřovací pracovní listy, které Vám usnadní přípravu a práci po celý školní rok. Ke každému pracovnímu listu je i řešení a navíc pro každou třídu obdržíte ZDARMA bonusový materiál Český jazyk 4. třída. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU. Vyjmenovaná slova - procvičování.

Pracovní listy. Na této stránce budu zveřejňovat pracovní listy pro různé vyučovací předměty. Budou to převážně listy pro první a druhou třídu, budou ve formátu doc(x) nebo xls(x). Psaní. Pracovní listy slouží k procvičování přepisu a opisu slabik, slov a vět Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,

Český jazyk 4. ročník - Základní škola a mateřská škola Žabe

Pracovní list Český jazyk - 3. ročník, slova mnohoznačná Nakresli obrázky k těmto větám, všímej si významu zvýrazněných slov (vysvětli) : Král si nasadil na hlavu korunu. V koruně stromu je ptačí hnízdo. Mám v peněžence deset korun. V místním zámku prý straší. Zlomil se mi klíč v zámku. Listy v knize jsou. Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Pracovní listy Stonky rostlin. Pracovní listy Části těla rostliny. Pracovní listy. Seznam: VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6. roč., pracovní listy - VY_32_INOVACE_7_ML1.pdf (415,6 kB) SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUM Výběr knih je možný z doporučeného seznamu, z čítankové četby, příp. z vlastního výběru na úrovni žáka 4. třídy. Byla bych ráda, aby si žáci vybírali knížky různých žánrů Procvičování vzorů podst. jmen r. středního - učivo 4. třídy Celý příspěvek | Rubrika: JAZYK ČESKÝ. Podstatná jména - VZORY. 5. 8. 200

Pracovní listy pro český jazyk - 4

 1. procviČujeme slovesa - osobu, ČÍslo, Čas, zpŮsob. celý příspěvek | rubrika: jazyk ČeskÝ. klauni - test. 24. 4. 201
 2. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ
 3. Pracovní listy byly vypracovány pro výuku v heterogenních studijních skupinách, kde se nepředpokládá využití společného jazyka. Všechny pracovní listy byly odzkoušeny v kurzech, které v rámci projektu Dostat šanci! - organizace Most pro lidská práva se sídlem v Pardubicích proběhly v Pardubicích a Chrudimi

Český jazyk 4. třída :: ŠKOLÁKO

cvičení-test

 1. Početník dodělat do str. 7 včetně. Učebnice str. 11/ cv. 5, 6. Jsou to slovní úlohy, prosím o zápis do sešitu a na Teams nafotit a poslat do chatu. Pracovní sešit str. 4/ cv. 6,7,8. Český jazyk: Stavba slova - procvičování: Pracovní sešit str. 19 /cv. 1,2. Na Teams uložen pracovní list. Anglický jazyk
 2. Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Český jazyk 2.ročník. Český jazyk 5.ročník. Český jazyk 3.ročník. Český jazyk
 3. Pracovní listy-angličtina pro 4.roč. Odkazy. Angličtina, pracovní list 1, Be [PDF, 472 kB] Angličtina, pracovní list 2, Have got [PDF, 364 kB] Angličtina, pracovní list 3, Date [PDF, 341 kB] Angličtina, pracovní list 4, Want to [PDF, 441 kB
 4. Český jazyk - pracovní listy - abeceda, měkké a tvrdé souhlásky, párové souhlásky 17.3.2020 Pracovní listy se mohou vytisknout, popřípadě mohou sloužit jako vzor a samotnou práci budou dělat děti na vlastní papíry či do sešitů - jakýchkoliv
 5. 4. Napiš si diktát. Pošli mi ho, abych věděla, jak se Ti diktát povedl. 5. Procvičuj si vyjmenovaná slova po B, L, M. 6. Vypracované úkoly (velký pracovní sešit z ČJ a ČJ - Š) odešli emailem nebo dones do školy nejpozději do pátku 13. listopadu do 12.00 hodin. Úkoly budou klasifikovány. Úkoly od 2. 11. do 6. 11
 6. ZŠ Křížová Jihlava » Třídy » Třída 4. B » Materiály pro výuku pro třídu 4. B » Český jazyk 4.B. Český jazyk 4.B . Úkoly od pondělí 23.11. do pátku 27.11. 2020. V úterý, ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 9:40 si připrav na on-line vyučování ČJ : 4)Vypracuj pracovní list 1 a pracovní list 2 do čtení. 5.
Soubor pracovních listů pro český jazyk (2

Český jazyk: 4. třída - Online procvičování češtin

Pracovní listy přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole z učebnice Naše vlast; dále obsahují 11 stran přílohy s mapami ČR a mnoho námětů pro činnostní výuku Pracovní sešit k učebnici Český jazyk 4 obsahuje úkoly různého stupně náročnosti, které sledují jednotlivé očekávané výstupy a společně rozvíjejí klíčové kompetence: od klasických doplňovacích cvičení přes hádanky, křížovky, úkoly k zamyšlení až k vlastním slohovým projevům Pracovní listy mohou být součástí vyučovací hodiny českého jazyka a literatury nebo mohou být použity pro domácí vypracování. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá základy studijního čtení - vyhledá.

Český jazyk 4 - učebnice, Čtení s porozuměním. Katalog: 44-50. Cena 99 Kč. Český jazyk 4 - pracovní sešit, Čtení s porozuměním. Katalog: 44-60. Začínáme s hudební výchovou - pracovní listy. Katalog: 1-57 Český jazyk - cvičení Obsah: 1. ročník Skládání slov 2. ročník Délka samohlásky Slovo ve větě Druhy vět Význam slov Slabiky dě, tě, ně Slabiky bě, pě, vě, mě Tvrdé, měkké souhlásky Druhy slov Spodoba 3. ročník Vyjmenovaná slova . Skládání slov - 1. roční Klíč ke cvičením z učebnice Český jazyk 9 (99-50) (25.08.2020) Připravili jsme pro vás pracovní listy pro žáky určené pro práci s interaktivní učebnicí Matematika 4. Pracovní listy lze tisknout jednotlivě na obyčejný papír k jednorázovému použití, nebo lze vytisknout ŠABLONU K ZALAMINOVÁNÍ.. Kompletní přehled učiva českého jazyka pro 2. stupeň základních škol online (6. - 9. třída). Studium českého jazyka online - mluvnice, sloh, pravopis, literatura, video výklad učiva. Příprava žáků k přijímacím zkouškám z českého jazyka na střední školy (testy Cermat), pracovní listy 1. třída (18) 2. stupeň (4) Akce (5) anglicky jazyk (7) cesky jazky (1) český jazyk (12) citanka (4) čtení s porozuměním (8) Fotobanka (1) geometrie (1) hrave (2) Interaktivní učebnice (32) interaktivní výuka (11) matematika (10) Matýskova matematika (6) metodiky (1) Nezařazené (15) nns script (3) Nové tituly (50) novinky (7.

Pracovní listy - předměty Inkluzivní škol

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída maturanti soutěže prázdniny. Online testy pro žáky 4. třídy - matematika, český jazyk, OSP Popis Nabídka testů a objednávka Diskuse. Srovnáni Uzavřené úlohy. Dobře tušíme, že tento školní rok bude náročný.. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Pracovní listy Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Výzdoba do třídy Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Bezva mimi Hračky Oblečení Dárkové předmět Procvičování slovních druhů (podst.jména, slovesa) - ofocené pracovní listy (z minulého týdne) Kdo má možnost, doporučuji k procvičování webové stránky https://skolakov.eu. ČJ 3.třída - slovní druhy (Cipísek) - podstatná jména (Parašutisté) ČJ 4.třída - slovesa (Co děláš, děláme

Český jazyk Prvopočáteční čtení Literární výchova Učivo 2. - 4. třídy Odkazy Anglický jazyk Ke stažení 3. třída - Chit Chat 1 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition Kniha Procvičujeme 4. třída Český jazyk: Zábavný pracovní sešit na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Procvičujeme 4. třída.. Moderní pracovní sešit Učíme se hrou s Magikem je zpracovaný v souladu s RVP ZV. Doplňuje učebnici Český jazyk 5 (s Magikem), edice Čtení s porozuměním. Učivo se obvykle vyvozuje z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury. Doplňují ho otázky na porozumění přečtenému textu 4. ročník, domácí procvičování po dobu zrušené výuky kvůli hrozbě koronaviru . 10. března 2020. Práce na domácí procvičování - přibližně na dva týdny, do 22. března 2020. Český jazyk - procvičujte již probrané učivo. Využijte zadané pracovní listy, pracovní sešit (do str. 38, učebnice do str. 129 - jen projít)

Český jazyk 4 - Pracovní sešit pro 4. ročník, 1. díl (nová řada) Připravili jsme nový dvoubarevný pracovní sešit k nové učebnici Český jazyk 4 (4-75). Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje učivo tak, aby všichni žáci dospěli k dobrému zvládnutí učiva. Je připraven pro tvořivou a aktivní práci Zde najdete na jednom místě všechny učebnice určené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme specialisté na učebnice a jako jediní máme samostatnou kategorii pro pomoc s inkluzí Český jazyk . On-line procvičování - pro 2.- 5. ročník, stačí si vybrat třídu. www.gramar.in/cs/ - zažij radost s češtinou (1.- 5. ročník) - vyber si. Český jazyk 4 - Pracovní sešit pro 4. ročník, 2. díl (nová řada) Nový dvoubarevný pracovní sešit k nové učebnici Český jazyk 4. Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje učivo tak, aby všichni žáci dospěli k dobrému zvládnutí učiva. Je připraven pro tvořivou a aktivní práci Rubriky: 1. třída, 2. třída, Český jazyk, První stupeň, Speciální školství Nyní jsou k dispozici ke stažení nové pracovní listy aplikace MOVE and MATCH určené zejména pro výuku prvního stupně základní školy a také pro speciální školství

Čtenářské pracovní listy si vypracují - str. 4, a Každý má své čtenářské chutě. Tyto listy si mohou děti vybarvovat. 19.10.2020. Čj učebnice str.28,cv.4 do šk.sešitu. 2.11.2020. Úkoly na čtvrtek -využít online cvičení -vyrobit kartičky s i, í, y, ý-pracovní sešit strana 2 Všechny učebnice pro základní školy. V našem obchodě nakoupíte pohodlně učebnice pro všechny ročníky základních škol. Učebnice i pracovní sešity, písanky i jazykové učebnice Úvod > 9.třída > Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura 24.4. - 26.4. 2019 2 pracovní listy, nalepit do sešitu, proběhla společná kontrola . Ve čtvrtek písemka na neohebné slovní druhy, věta jednočlenná a dvojčlenná,.

Český jazyk - Veselá Chaloupk

 1. český jazyk a literatura Učíme se číst - do str. 75 písanka č. 2 - str. 10 - 16 pracovní listy 20.3. zpráva - ž. knížka matematika pracovní sešit - do str. 23 pracovní listy 20.3. zpráva - ž. knížka prvouka Ferda v autoškole - str. 24 - 26 pracovní listy 20.3. zpráva - ž. knížka Plán na 16.3. - 27.3. 202
 2. 17.10.2018 - Explore Renata Skácelová's board Pracovní Listy on Pinterest. See more ideas about učení, list, třída
 3. Český jazyk; třída 2. D. Úkoly a termíny; Tento týden. 16. - 20. 4. třída Úkoly a termíny Informace Eurytmie Vlastivěda Kreslení forem Čtení na pokračování Rukodělné činnosti Český jazyk Matematika Angličtina Němčina 22:31. pracovní listy 23.11. - 27.11. Posílám PL na poslední týden distanční výuky. V.
 4. Do 15. 11. dva pracovní listy: (Stáhněte si dole z odkazů Chit Chat 2 PL 1 a 2) s 10 Be healthy a s 22 Grammar 3. lekce (plánuji dělat online 10. 11., pokud můžete, tak si vytiskněte) uč. s 18 (plánuji online 12. 11.) pracovní sešit s 18, 19 - opakování lekcí 1, 2,
 5. Český jazyk 4. třída procvičujeme - Zábavný pracovní sešit - neuveden V tomto sešitu si mohou žáci 4. tříd zopakovat veškeré učivo z českého jazyka. Zábavnou formou si procvičí gramatiku, ale i psaní
 6. Matematika. On-line procvičování - pro 1. - 5. ročník, stačí si vybrat třídu. Matýskova matematika - videa k vysvětlení matematiky a geometrie.
 7. Český jazyk 5. třída. Vložte svůj text... Pracovní sešity - mluvnice - ke stažení zde:. Český jazyk Nová škola 1. dí

Pracovní listy datakabinet

Od 30. 11. 2020 probíhá rotační výuka žáků 8. ročníku. V týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 budou žáci 8. ročníku na prezenční výuce ve škole. Vyučovací předměty budou vyučovány dle rozvrhů, které byly platné od začátku školního roku. V týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 budou žáci 8. ročníku na distanční výuce a budou vyučování přes videokonference Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6 Pracovní listy jsou určeny jak k přímému využití v hodině, tak k domácí práci. Aktivity mohou studenti vykonávat individuálně nebo ve dvojicích či skupinách 8. Pracovní list 2 - úkol 3. - struná písemná reprodukce, umění zkratky. 9. Pracovní list 2 - úkol 4. - v em se tato bajka liší od většiny ostatních = vystupují pouze lidé, ne zvířata. 10. Evaluace, shrnutí práce v hodinách NOVÁ učebnice Český jazyk 3 tvoří celek s dvoubarevnými pracovními sešity Český jazyk 3, 1. a 2. díl, rozvíjí žákovské dovednosti v oblasti čtenářské gramotnosti a podporuje čtení s porozuměním. S dvoubarevným pracovním sešitem Procvičujeme slovní druhy hravě zvládnete všechny slovní druhy Schola Viva. Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s. Erbenova 16, 787 01 Šumper

Pracovní listy - Dětské stránk

4. třída Úkoly a termíny Informace Eurytmie Vlastivěda Kreslení forem Čtení na pokračování Rukodělné činnosti Český jazyk Matematika Angličtina Němčina Výtvarná výchova Hudební výchova. Matematika. pracovní listy, sčítání. Pracovní sešit - str. 12/ cv. 5, 7 (on-line) str. 13/ cv. 9 (on-line) Početník - str. 12 (3 řádky) Anglický jazyk - Žluťásci. Učebnice - str. 15 (on-line) Pracovní sešit - str. 15/ cv. 3, 4 (on-line) Pracovní sešit - str. 17/ cv. 7. Pracovní listy pošlu rodičům na email. Mějte se hezky. Už se těším na naše společmá. ČESKÝ JAZYK: Učebnice str 37 - naučit se pravidla pro psaní předpon - s. 3 pravidla: 1. směr shora dolů např. slétnout. 2. směr z povrchu pryč např. sfouknout. 3. směr dohromady např. sběr, shromáždit se. ČJ uč str 38/ 3 písemně . Napiš věty se slovy: nadsázka, poddajn 15.11.2018 - Pracovní listy pro 1. třídu - matematika počítání do 10, počítání do 20, geometrie, český jazyk, prvouka. See more ideas about matematika, třída, pracovní listy

27.1.2019 - Explore Radka Smetanová's board Český jazyk - 2.ročník on Pinterest. See more ideas about Jazyk, Učení, Třída Český jazyk a literatura; 3. třída Všechny kategorie. 3. třída. 200 položek Český jazyk 3 - pracovní sešit - Modrá řada. Prodos . Vaše cena 58 Kč . Běžná cena 64 K Šimonovy pracovní listy; Pedagogické materiály pro MŠ. Kniha: Procvičujeme 2. třída -- Zábavný pracovní sešit; Sešit je určen všem žáčkům druhé třídy, kteří si chtějí procvičit Český jazyk, Matematiku a Prvouku. (domácí pracovní sešit : český jazyk, prvo.. Ve středu 1. a 2. skupina společně od 8 hodin do 8,45 hodin. 3. a 4. skupina společně od 9 hodin do 9,45 hodin. Hezký den K. Szotkowská 5. týden 16.11.-20.11.2020. Dobrý den děti, ve středu se budeme věnovat online učivu mě/mně, ale také opakovat. Váš úkol je číst knihu, abyste mohli během dvou týdnů vyplnit. ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020. ČJ - do sešitu učebnice str. 23, cv. 5 (doplnit), pracovní sešit str. 5; M - do sešitu učebnice str. 30, cv. 2, 5; PŘ - učebnice str. 20 - 22 + pr. sešit str. 7; VL - učebnice str. 19 + pr. sešit str. 5; AJ - opakování látky . procvičování slovíček (health, house, ) pracovní listy na školních emailových účtech.

Český jazyk. Uč. s. 39 / 2, 3 - Vymýšlení slov podřazených. Pracovní sešit s. 26 / 1. DÚ: Pracovní sešit s. 26 / 2 , s. 26 / 2 a - z nabídky slov vyber jedno, které zbylo a napiš k němu do sešitu ČJ 1 slova podřazená. Matematika . s. 33 / 3, 4. Prvouka. s. 23 - OVOCE. Dokončení zápisu z minulé hodiny zde Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Pracovní listy český jazyk 1. třída Český jazyk 4. třída . Český jazyk 4. třída. Stavba slova. Kořen, předpona, přípona. Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny. Návštěvnost ; Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída

Nápady pro školy - 1

Pracovní listy

Domácí pracovní sešit 4. třída: český jazyk, matematika, prvouka, zábavné úkoly Procvičování - domácí pracovní sešit je určen všem žákům čtvrtých tříd, kteří by si rádi zopakovali či procvičili učivo z matematiky, českého jazyka, přírodovědy a vlastivědy Fragment Český jazyk v malíčku pro 4. třídu: Zábavné cvičení na doma i do školy (978-80-253-3251-1) Procvičujeme 4. třída Český jazyk . Sešit je určen všem žáčkům čtvrté třídy kteří si chtějí procvičit český jazyk.. u přídavných jmen rozlišujeme: Měkká přídavná jména - jsou zakončena zpravidla na i, a to proto, že se skloňují podle vzoru jarní (tzv. měkký vzor). Poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn. v mužském, ženském i středním rodě bude tvar přídavného jména úplně stejný) Český jazyk. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User Mgr. Diana Keltnerová Time User; ĉ: VY_32_INOVACE_341.doc Zobrazit Stáhnout: Nauková část českého jazyka - pracovní list. Popis. Pracovní list na téma v lese zdarma. Je určen pro děti ve 2 a 3 třídě. Procvičí si určování slovních druhů. Mrkněte i na naše další pracovní listy.Pracovní list je ve stejném designu jako naše dětské samolepky na zeď.. Nelze použít pro komerční účely, lze využít ve školských zařízeních

Český jazyk a literatura 4

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školá

Kontakty Základní škola a mateřská škola Proseč. Rybenská 260, Proseč u Skutče. IČO: 750 18 77 Český jazyk 3. třída . NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU. Párové souhlásky. PROCVIČOVÁNÍ PSANÍ PÁROVÝCH SOUHLÁSEK: Věta, souvětí. ruský jazyk, 4. ročník. Jana Janečková janeckova@gymjev.cz. Pracovní list slouží k procvičování a upevňování slovní zásoby k tematickému celku Питание, časování sloves есть, пить. Inovace: mezipředmětové vztahy (český jazyk, dějepis, geografie), využití ICT, mediální techniky. 4

Český jazyk Slovesa- procvičování učiva. Opakování učiva Učebnice - str.114,116,117.Pracovní sešit - str.72-75 odkazy na pracovní listy v eŽK: Prvouka Zdravý životní styl. Člověk - opakování učiva 22. 3. se naše třída zúčastnila programu PPP z Ústí nad Orlicí s názvem Před tabulí, za tabulí.. Český jazyk - 2. třída 3. týden. Dobrý den všem, je tu další týden bez školy a proto přicházím s novými úkoly. V pondělí 23. 3. na ČT 2 v pořadu Učítelka vysílali český jazyk pro 2. ročník psaní souhlásek - párové souhlásky. Bylo by dobré pustit si ho na Déčku v počítači, protože se nám to hodí do. 7. třída. 7 Český jazyk; 7 Anglický jazyk. Nový pracovní list na úterý 20. 10. naleznete ke stažení ZDE. NOVÉ 17. 10. Nový pracovní list na pondělí 19. 10 Parametry produktu Hravě v hlavě - Český jazyk - 4.třída. Věk. 6+ Vazba. DOMÁCÍ PRACOVNÍ SEŠIT - PÍSANKA PRO ŽÁKY 1 TŘÍDY-30 % 99 Kč s DPH 69 K.

Český jazyk 3

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

Počasí dnes: 29. 11. 2020. Bude polojasno až oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 0 až -4°C This site was designed with the .com. website builder. Create your website today. Start No Knihy&Škola > Základní škola > 1.stupeň > 4.ročník > Přírodověda > Domácí pracovní sešit 4. třída. Přírodověda Balíček prvňáčka Český jazyk Český jazyk pro 4.ročník SOŠ 167,00 Kč Přidat do košíku Více. Pracovní listy k... Přírodověda 4.r. ZŠ -... Přírodověda 4.r. -.. Český jazyk 4, 2. díl - pracovní sešit. Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje učivo tak, aby. naše cena 43 K Pracovní listy Čtení pro mne jsou určeny k nácviku. naše cena 74 K. 4.třída - pracovní listy sourozenci.pdf (344.58 kB) Anglický jazyk 4. třída 23.11.-29.11.docx (81.75 kB) Hudební výchova (Mgr. Štěpánka Cedidlová) Hudební výchova 4. třída.docx (14.08 kB) Vyhledávání.

wwwVýsledek obrázku pro pracovní listy pro 1literatura pracovní list - Hledat Googlem | Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. Vyučující: Ladislava Pospíšilová. Pomůcky: ČJ - učebnice pro 4. ročník, pracovní sešit pro 4. ročník, dva sešity 523 / školní, domácí/ Pracovní sešity ze 3. třídy si děti nechají ve škole. Čtení - čítanka pro 4. ročník a velký sešit 423x Učebnice Pracovní sešit Učebnice Pracovní sešit Předmět Učební materiál Strana Cvičení Poznámky písemně do ČJ - D Pracovní sešit 48 - 51 Učebnice 22 - 24 ústně 19 7, 9 písemně do ČJ - D Český jazyk Minutovky 4. třída 16 5, 8 dobrovolně 7, 8, 9, 1 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Pracovní listy Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Výzdoba do třídy Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Bezva mimi Hračky Oblečení Dárkové předmět Anglický jazyk. Český jazyk Matematika Matematika - pracovní list. Přírodověda. Vlastivěda . Týden 9. - 13.11.2020. Anglický jazyk. Český jazyk Český jazyk - pracovní list . Matematika Matematika - pracovní list . Přírodověda Přírodověda - pracovní list . Vlastivěd

VI.třída. Český jazyk; Matematika; Anglický jazyk - Staňková - všechny pracovní listy si pečlivě zakládejte...po návratu do školy je budete odevzdávat ke kontrole - procvičování na internetu - https:. Český jazyk 4. třída. POVINNÁ LITERATURA NA VÝBĚR : STÁHNOUT dopor...a_4r.pdf. STÁHNOUT Dopor...nová.pp Český jazyk - čtení Mikuláš 1. třída- psaní, čtení, počítání Pracovní listy jsou určeny pro jednotlivce, pro aplikaci vědomostí o vánočních zvycích a obyčejích, o pranostikách, dále Slovesné třídy a vzory. Český jazyk a literatura 8. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.. český jazyk 6. ročník pracovní list - Hledat Googlem. český jazyk 6. ročník pracovní list - Hledat Googlem

Český jazyk 4. třída :: Bioge

Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu countable and uncountable nouns. Vy_22_Inovace_Future with will.04: 8.-9. Žák se naučí používat budoucí čas pomocí slovesa will, bude umět vytvořit otázku a odpověď. Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu Future with will. Vy_22_Inovace_Modal verbs.05: 8.-9 Český jazyk 4 - NOVĚ Tento pracovní sešit pro tvořivý styl výuky je koncipován tak, aby umožňoval aktivní zapojení žáků do výuky. Obsahuje mezipředmětové vztahy a umožňuje procvičit učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slovy, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a základní. Český jazyk : Učebnice- str. 25, cv.4 - přepiš do sešitu, pak vem pastelky a větu oznamovací podtrhni zeleně, větu tázací modře a větu rozkazovací černě. str.25, cv.6 - přepiš do sešitu a na konci věty napiš správné znaménko ( tečka, vykřičník, otazník) Matemetika 4. třída - Český jazyk. Učivo 27. 11. 2020. Český jazyk - ověřovací test, budu v pondělí posílat k nahlédnutí. Prosím o podpis. aby si žáci opravili chyby. Učebnice str. 7,9. PS str.3, cv. 4 - 6. Sloh - pracovní postup - práce s obrázky podle kterých budeme popisovat postup práce. Učebnice str. 16, cv. Připravili jsme nový dvoubarevný pracovní sešit k nové učebnici Český jazyk 4 (4-75). Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje učivo tak, aby všichni žáci dospěli k dobrému zvládnutí učiva. Je připraven pro tvořivou a aktivní práci. Různé činnosti, úkoly a cvičení procvičují a upevňují učivo tohoto ročníku. I tento sešit má zařazeny mnohé.

www.pripravy.estranky.cz - JAZYK ČESK

Český jazyk. Do sešitu Český jazyk Š vypracujte z učebnice na straně 15 cvičení 2a, b a na straně 16 cvičení 3, 4, 6. Nezapomeňte na zdůvodňování napsaných slov. Psaní. Pracovní list Čtení. V čítance na str. 32 a 33 si přečtěte příběh Zpátky do Afriky

 • Will poulter csfd.
 • Batucada swords and souls.
 • Patologický terorismus.
 • Japonský špic chovatelská stanice.
 • Skelná páska použití.
 • Jiří traxler zuzana.
 • Arganový olej na vlasy rossmann.
 • Nože francie.
 • Ck livingstone island.
 • Výměna závěrky canon.
 • Zrození planety opic titulky znaková řeč.
 • Zlatý glóbus čeští herci.
 • Magnetická tabule brno.
 • Vytvořit fotoalbum zdarma.
 • Encyklopedie druhé světové války.
 • Bazos jawa 175 356.
 • Annabel lee poezie.
 • Wellness liberec.
 • Gossip girl online cz.
 • Hotel bílý koníček velké meziříčí.
 • Sekání obrazu na tv.
 • Jak zrušit apple music.
 • Bolest kotniku z niceho nic.
 • Koliformní bakterie uv lampa.
 • Jemnice památky.
 • Punc chemie.
 • Další informace o aplikaci počasí najdete ve windows store.
 • Aranžérské a floristické potřeby praha.
 • Volba profesní orientace.
 • Bradavice leky.
 • Rostlina ve skle.
 • Restaurace la rochelle dvůr králové nad labem.
 • Kanibalové začátek online.
 • Fotbalový brankář hry.
 • Vzory pletení zdarma.
 • Tury ze skalnateho plesa.
 • Lahůdkové droždí anglicky.
 • Transfer lepidlo.
 • Bek hokej.
 • Zákožkovci.
 • Pixel batoh.