Home

Bernská úmluva

BERNSKÁ ÚMLUVA - Zákony pro lid

 1. BERNSKÁ ÚMLUVA. o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněná v Paříži dne 4. května 1896, revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněná v Bernu dne 20. března 1914 a revidovaná v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 197
 2. Bernská úmluva. Úmluva o ochraně evroých planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť byla sjednána dne 19. září 1979 a v platnost vstoupila 1. června 1982. Úmluva má v současné době 51 smluvních stran, včetně EU a všech jejích členských států. Sekretariát sídlí ve francouzském Štrasburku, v sídle Rady Evropy
 3. Bernská úmluva v platnost podle svého článku 2Ř dnem 11. dubna 1řŘ0. Český peklad textu Úmluvy se vyhlašuje současně. První náměstek: Ing. Knížka v.r. BERNSKÁ ÚMLUVA o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne ř. záí 1ŘŘ6, doplněná v Paíži dne 4. května 1Řř6, revidovaná v Berlíně dn
 4. Bernská úmluva byla uzavřena dne 09. září 1886 ve švýcarském Bernu. Její první doplnění proběhlo 04. května 1896, další revize pak následovaly 13. listopadu 1908 v Berlíně, 20. března 1914 opět v Bernu, 02. června 1928 v Římě, 26. června 1948 v Bruselu, 14. července 1967 ve Stockholmu a finálně v Paříži 24.

Bernská úmluva - Ministerstvo životního prostřed

Bernská úmluva - Příloha II (ČJ) 104.72 KB. Bernská úmluva - Příloha II (ČJ) Bernská úmluva - Příloha III (ČJ) 68.02 KB. Bernská úmluva - Příloha III (ČJ) Bernská úmluva - Příloha IV (ČJ) 51.91 KB. Bernská úmluva - Příloha IV (ČJ) Bernská úmluva (s přílohami) - originál (AJ) 330.04 KB Bernská úmluva. Česká republika k této úmluvě přistoupila dne 8. 10. 1997 a v platnost v ČR úmluva vstoupila 1. 6. 1998. Cílem této úmluvy je chránit především ty rostliny, živočichy a jejich přírodní stanoviště, jejichž ochrana vyžaduje spolupráci několika států Bernská úmluva a česká legislativa Česká republika přejala závazky Úmluvy k ochraně druhů a stanovišť zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, druhy vyjmenované v Přílohách I, II, III jsou chráněné prostřednictvím vyhlášky č. 395/1992 Sb Úmluva byla sjednána 23. června 1979 v německém Bonnu, kde se nachází i sekretariát Úmluvy, pod záštitou Programu Spojených národů pro životní prostředí . V platnost vstoupila 1. listopadu 1983. Dosud k ní přistoupilo 120 států (stav k červnu 2014). ČR je smluvní stranou od roku 1994 (Sdělení MZV č. 127/1994 Sb.) Bernská úmluva z roku 1886 a Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě v roce 1952. Pro podporu ochrany duševního vlastnictví vznikla v roce 1967 Světová organizace duševního vlastnictví ( World Intellectual Property Organization , WIPO )

Úmluva o ochraně evroé fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) byla sjednána ve švýcarském Bernu 19. září 1979. Úmluva vstoupila v platnost 1. června 1982.K 1.10.2010 úmluva platí pro 50 smluvních stran z evroého i afrického kontinentu Bernská úmluva byla mnohokrát doplněna a upravena: 1908 ( Berlín ), 1928 ( Řím ), 1948 ( Brusel ), 1967 ( Stockholm) a 1971 ( Paříž). Od roku 1967 se její správou zabývá Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) Bernská úmluva se stala první mezinárodní právní normou kombinující druhovou ochranu a péči o přírodní stanoviště. Její smluvní strany se zavazují přísně chránit celoevroy významné druhy a poddruhy planě rostoucích rostlin (Příloha I) a volně žijících živočichů (příloha II) Chtěl bych se zeptat,zda tato úmluva je už legislativně zavedená do praxe a jak funguje.To znamená,jestli pro chov evroých ještěrek Lacerta,Po.. Bernská úmluva z roku 1979 Dne 19. září 1979 byla v Bernu na půdě Rady Evropy přijata Úmluva o ochraně evroých planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť a to v jazyce anglickém a francouzském

Bernská úmluva - WikiKnihovn

Jako Bernská úmluva se označují následující mezinárodní dohody uzavřené ve švýcarském Bernu: . Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886; Úmluva o ochraně evroých planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť z roku 197 Bernská úmluva. Poznámka: Jako Bernská úmluva se označují dvě mezinárodní dohody uzavřené v Bernu: Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (1986) a Úmluva o ochraně evroých planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť(1979 Bernská úmluva. Ochrana přírody » Mezinárodní smlouvy a dohody ratifována 19. září 1979 na ochranu volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích druhů rostlin. Jako podklad pro mapování v programu Smaragd a posléze Natura 2000 a pro vytváření červených seznamů.. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl. Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu. Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží. Bernská úmluva Rady Evropy. Bernská úmluva má za cíl ochranu živočichů a rostlin celoevroého významu, jejich stanovišť, zejména ohrožených druhů, stěhovavých druhů a druhů, jejichž ochrana vyžaduje celoevroou spolupráci. Úmluva byla podepsána v roce 1979 a Česká republika k ní přistoupila v roce 1997, byť s.

Bernská úmluva. pdf. Úmluva o ochraně evroých planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť. Bernská úmluva - příloha I. pdf. Přísně chráněné druhy rostlin. Bernská úmluva - příloha II. pdf. Přísně chráněné druhy živočichů Bernská úmluva - Příloha III CHRÁNĚNÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ VERTEBRATA - OBRATLOVCI Mammalia - Savci INSECTIVORA (hmyzožravci) Erinaceidae (ježkovití) Erinaceus europaeus (ježek západní) Soricidae (rejskovití) všechny druhy MICROCHIROPTERA (netopýři) Vespertilionidae (netopýrovití) Pipistrellus pipistrellus (netopýr hvízdavý

Text Bernské úmluvy - nature

Bernská úmluva stanoví, že státy mohou zakotvit u fotografických děl a u děl užitého umění (pokud jsou chráněna jako díla umělecká) kratší dobu ochrany, než u jiných druhů děl (čl. 7 odst. 4). Tato doba však nesmí být kratší než období 25 let od vytvoření takového díla

Mezinárodní ochrana duševního vlastnictví | MYLAW - Právo

Nejvzácnější rostliny Evropy BOTANY

 1. Bonnská úmluva - AOPK Č
 2. Autorské právo - Wikipedi
 3. Bernská úmluva - nature
 4. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl
SIDERITIS DISCOLOR WilldHELICHRYSUM GOSSYPINUM Webb – smil / slamiha | BOTANYVIOLA DELPHINANTHA BoissSOLANUM LIDII Sunding – lilek / ľuľok | BOTANYCONVOLVULUS CAPUT-MEDUSAE Lowe – svlačec / pupenec | BOTANYISOPLEXIS ISABELLIANA (Webb et Berthel
 • Garni hotel.
 • Divadlo semafor.
 • Kolotoc nad postylku jak vybrat.
 • Angela lansbury 2018.
 • Whitworth thread.
 • Králík není hlodavec.
 • Dab oil.
 • Kortikoidy roztroušená skleroza.
 • První metro na světě.
 • Akordy generátor.
 • Salvestrol zkušenosti.
 • Šablona diplomové práce.
 • Přeprava psa v autě 2018.
 • Retro šatová zástěra.
 • Cena nerezu za 1kg.
 • Nejznámější kovy.
 • Taktické svítilny na zbraně.
 • Ruzovy plamenaci csfd.
 • Těstoviny s paprikou a rajčaty.
 • Honda civic 2008.
 • Ovčí kožešina velká.
 • Ddm modřany facebook.
 • Lalokonosec na paprikach.
 • Cello tuning.
 • Veletrh kabo 2019.
 • Kohout plaší smrt halas.
 • Nebesa nad postel konstrukce.
 • Potetovaný policista.
 • Lion king in the jungle the mighty jungle.
 • Lumea philips recenze.
 • Kyčelník křížovka.
 • Lezu mu do telefonu.
 • Vstavač trojzubý.
 • Al marsh.
 • Enzymy tablety.
 • Gopro hero 7 tipy.
 • Zpracování ryb na moři.
 • Super zoo hlodavci.
 • Otevreny delozni cipek v tehotenstvi.
 • Orlando bloom praha.
 • Plánovací kalendář prosinec 2017.