Home

Křížová cesta

Křížová cesta (Bruntál) - Wikipedi

Křížová cesta v Bruntálu se nachází na Uhlířském vrchu vzdáleném cca 2,5 kilometru jihozápadně od centra města. Historie. Křížovou cestu na Uhlířském vrchu na přístupové cestě ke kostelu Panny Marie Pomocné tvoří čtrnáct zastavení zhotovených roku 2001 bruntálským uměleckým řezbářem Františkem Nedomlelem. Křížová cesta. V druhé polovině 17. století v Římově vzniklo na popud jezuity Jana Gurra poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou. V okolí kaple bylo vystavěno 25 barokních kapliček křížové cesty (tzv. Římovské pašije) s většinou dřevěnými sochami. Kapličky pocházejí z druhé poloviny 17. a z. Cesta kříže a života Pane Ježíši, chceme v této chvíli jít křížovou cestu s tebou a zamyslet se nad tím, co nám chybí k tomu, abychom tě mohli plně následovat. Ať nám tato křížová cesta k tomu pomůže. Amen Křížová cesta má tři rozměry. Tím prvním je - stejně jako například u pomníků - rozměr historický v podobě připomenutí nějaké události či osobnosti. V daném případě je o připomínku událostí ze závěru Ježíšova života a jeho vzkříšení i toho, na čem stojí celá naše kultura

Křížová cesta - Památky - Obec - Obec Římo

Křížové cesty - Modlitba

Nová křížová cesta s obrazy malířky Vladimíry Fridrichové Kunešové částečně kopíruje tu z Českých Žlebů ke Stožecké kapli. Celkem 14 obrazů bude na křížovou cestu umístěno na jaře 2018 Křížová cesta začínající po levé straně baziliky Nanebevzetí Panny Marie je dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který při stavbě vycházel z tradice valašských lidových staveb. Výmalbu provedl Joža Úprka a Jano Köhler. Výstavba křížové cesty trvala od roku 1904 až do 1933 Monumentální románová trilogie Křížová cesta patří k vrcholným dílům vynikajícího ruského spisovatele A. Tolstého, který ji napsal v letech 1921-1941. Líčí, jak žilo a jak se hroutilo carské Rusko, jak vznikalo socialistické Rusko

Křížová cesta. 21. 5. 2007. Nikdo nepotřebuje tak nutně naši pomoc jako umírající hříšníci. O jejich osudu se rozhoduje v posledním okamžiku pro celou věčnost. Žádná modlitba k tomu účelu není tak účinná jako tato pobožnost Křížové cesty, která je obdařena mnohými odpustky. U každého zastavení je. Křížová cesta se během staletí několikrát změnila a její trasa se neopírá o žádný historický základ. Je spíše jakousi náboženskou tradicí než historickou skutečností. Přesto se dnes touto cestou ubírají davy poutníků, kteří se ztotožňují s Ježíšovým utrpením Urbanova Křížová cesta měří 850 metrů a z horských luk stoupá do lesa. Páté zastavení s obrazem, kde Šimon Kyrenský pomáhá nést Ježíšovi kříž, je u domu našeho souseda, bývalého řidiče autobusu Luďka Vrabce. Shodou okolností mu říkáme Šimon, říká Urban Křížová cesta pro děti - s rébusy a domalovánkami Křížová cesta s apoštolem Pavlem Křížová cesta s Davidem - žalmy (pobožnost s kreativními prvky Křížová cesta ve Stěžově na Příbramsku se nachází v lese na sever od obce. Křížová cesta vznikla roku 1993. Tvoří ji čtrnáct dřevěných křížů upevněných na starých žulových podstavcích. Kříže jsou očíslovány římskými číslicemi. Wikipedi

Křížová cesta 21. století. Kuks nejsou jen barokní sochy Matyáše Brauna. Naleznete tu i soudobé sochy předních českých sochařů. Mezi Kuksem a Braunovým Betlémem takzvaná Křížová cesta 21. století. Tvoří ji 15 soch, které ztvárňují příběh nadějí a utrpení člověka Křížová cesta vede od chatové osady v Čínově a končí po půl kilometru v osadě Kydliny. Během kydlinské svatováclavské pouti byla na konci září 2019 vysvěcena plánickým farářem Pavlem Vrbenským. Foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.C Křížová cesta v Rudě. Popis. Poslední zastavení našeho zájezdu (a bylo nad plán), bylo v obci Ruda, kde je krásná křížová cesta na Křížový vrch. Už delší dobu jsem si moc přála se na toto místo podívat, znala jsem ho z fotografií kolegyně rajčátka schomilous a tak se mi to splnilo

Křížová cesta byla slavnostně otevřena a požehnána v pátek 28. června a pro obyvatele Hati a okolí to znamenalo velkou událost. Je to vůbec poprvé, kdy s nápadem i realizací přišly soukromé osoby. Jejich osobní postoje a životní zkušenosti se i díky autorovi zhmotnily v tomto unikátu a vzniklo tak místo k. 30 případů Majora Zemana - 11 Křížová cesta 1954 celý film cz HD Krimi / Drama / Dobrodružný / Akční Československo, 1976, 1 h 19 min Režie: Jiří Sequens st... carl.oesch. Jako ukázka toho, jak to vypadalo na konci existence carskéh Ruska to nebylo vůbec špatné. Oba hlavní mužští představitelé sympatáci (inženýr Tělegin a důstojník Roščin - prý typičtí představitelé ruské inteligence za revoluce, keří kloptně poznávaj, kde je jeich místo), ale zaujala mně taky jedna ze dvou hlavních hrdinek - Irina Alfjorová (která.

Křížová cesta na Annabergu doplnila areál hojně navštěvované poutní kaple sv. Anny z let 1775-1776, na jejímž vzniku se podílel majitel panství František Václav hrabě ze Salm-Reifferscheidtu a jeho matka Karolina z Dietrichsteinu. Křížová cesta byla vybudována v letech 1829-1834 Křížová cesta s omalovánkami. Dospělí se křížovou cestu modlí s obrazy, které většinou visí v kostele. Některé křížové cesty najdete i venku v přírodě. My vám tu nabízíme křížovou cestu s kreslenými obrázky. Ti, kdo rádi vybarvují, si mohou vytisknout jednotlivé obrázky jako omalovánky Do Krásného Pole přijíždí opravář varhan (Jiří Vala) a veze s sebou obálku s kontakty a penězi pro agenta Bláhu, který se skrývá v nedalekém klášteře. Obálku v tajné skrýši však objeví farář (Luděk Munzar) a zničí ji, čímž se Bláha dostává d

Křížová cesta Na Hublesce - farnostbilovec

Křížová cesta. Zveme všechny na pobožnost křížové cesty do Slavkovic u Nového Města na Moravě každý pátek /po celý rok, kromě doby velikonoční/ v Hodině milosrdenství. Pán Ježíš řekl sestře Faustyně Křížová cesta - Via Crucis II. Úvod: Pane Ježíši, ty jsi zde ve svatostánku a pozval jsi nás, abychom šli za Tebou po Tvé křížové cestě. Chceme jít za tebou, litovat svých hříchů a uvědomit si, jak nás máš rád. Ať vidíme, co jsi pro nás vytrpěl. Chceme jít za Tebou a chceme Ti sloužit

Křížová cesta Moderní a velice zajímavá křížová cesta lhotecké farnosti, jejíž autorem je umělec Karel Stádník, kterému s návrhem pomáhal P. Vladimír Rudolf! Tyto fotky se snaží alespoň přiblížit krásu této křížové cesty, ale doporučujeme její osobní shlédnutí a zároveň vás tímto k nám do kostela. Křížová cesta Pobožnost křížové cesty se rozšířila zejména ve středověku, měla nahradit pouť do Svaté země a návštěvu míst spojených s utrpením Krista. Počet zastavení kolísal, papež Klement XII. roku 1731 ustanovil jako závazných 14 zastavení (podle františkánské tradice) Křížová cesta Římov. Booking.com. Jak k parkovišti? Klikněte si na kolonku parkoviště, poté na bod v mapě a potvrdíte tlačítkem OK. Pokud chcete najít trasu, jak se dostat na parkoviště, kliknete na ''Jak se tam dostanu'' Křížová cesta byla budována postupně od roku 1904 až do druhé světové války. Válečné útrapy a s tím spojený nedostatek financí narušily tento velkolepý Jurkovičův plán. Muselo se upustit od mnohých vyprojektovaných staveb, jako např. shromažďovací síně, zvonice, kaple sv Křížová cesta byla umístěna v prostoru při ohradní zdi nové části hřbitova, která navazovala na kostel sv. Václava. Vybudována byla roku 1881 jako jedenáctá křížová cesta Šluknovska a tvořilo ji 14 sloupků zastavení

Kudy z nudy - Křížová cesta na Křížové hoře v Jiřetíně pod

 1. Křížová cesta v Rudě (obec Tvrdkov) Ruda Železná, náležející od roku 1597 ke královskému městu Uničovu, velmi prosperovala díky zdejším stříbrným, zlatým a železným dolům. Na dobré úrovni bylo i místní zemědělství, které společně s těžbou uživilo 900 rudských obyvatel
 2. Křížová cesta začínala kaplí Loučení v Podhradě u bývalého Červeného mlýna (dnes se toto místo nachází na břehu Jesenické přehrady), postupovala cestou směrem na Kozly, pak lesem zvaným Olivová hora kolem rybníka k Mohelenskému potoku (nazvanému zde potok Cedron), dále po hřbetu nad potokem kolem centrální kaple Poslední večeře Páně k domu Piláta se 6 zastaveními (stával za budovou bývalé roty Pohraniční stráže), pak poutníci sešli úvozovou.
 3. Tato Křížová cesta se nachází za obcí Bukovany kousek od kapličky sv. Anny a vede do mírného kopce nahoru. Skládá se ze 14 zastavení a podle slov Zdeňka Slováčka, autora ideje vybudování této Křížové cesty, znázorňují Příběh, který změnil způsob života v půlce světa. Autorem umělecké tvorby je Mgr. Luboš Jarcovják. Všech 14 zastavení je
 4. Via Dolorosa: jeruzalémská křížová cesta. Po osmém zastavení cesta opouští rušnou muslimskou čtvrť (žije zde 22 000 obyvatel) a dál vede čtvrtí křesťanskou. Oproti té muslimské není primárně určena k bydlení, ale má spíše náboženský charakter
 5. Křížová cesta podle Řeholní knihy III. Řádu sv. Františka ZDE; Eucharistická křížová cesta ZDE; Neobvyklá křížová cesta akademického sochaře Karla Stádníka ZDE; Křížová cesta: P.S. Díky Bože (časopis IN!) ZDE . Čas. Úvod: Nemáme čas. Pane, stěžujeme si, že nemáme čas, nikdy nemáme dost času, honíme se.
 6. Křížová cesta byla postavena v roce 1864 nákladem Flory Friesové. Konaly se zde pobožnosti a menší poutě. Po druhé světové válce se o ni nidko nestaral, a tak pustla. Kořeny okolních lip vyvracely jednotlivá zastavení, některá i spadla

Bohutická křížová cesta. Unikátnímu souboru památek v Bohuticích (Křížová cesta Bohutice, Lurdská jeskyně a Naučná stezka Antonína Práška) je věnována vlastní webová stránka (www.krizovacestabohutice.cz) včetně představení díla v přiloženém filmu.Od roku 2007 je v Bohuticích k vidění jedinečná kulturní památka - Bohutická křížová cesta Celá křížová cesta zahrnuje celkem 17 objektů: 14 kapliček křížové cesty, kapli sv. Šebestiána, zvonici a kapli Božího hrobu. Křížová cesta symbolizuje poslední cestu Ježíše Krista z Jeruzaléma na horu Golgotu (Kalvárii), kde byl ukřižován. Tradice zřizování křížových cest vznikají již od počátku 15. století

Křížová cesta - 14 zastavení - Blog iDNES

Alexej Tolstoj: Křížová cesta Méně známá dramatizovaná četba na pokračování ze zásadního románu a literárního dokazu spisovatele Alexeje Tolstého. Překlad Olga Bojarová a Pavel Bojar Křížová cesta II. zastavení. Ježíš bere kříž na svá ramena. Pokorně opakuje: Ne má, ale tvá vůle se staň! V této poslušnosti Kristově je hluboké poučení pro nás, kterak i my máme své kříže, bolesti tělesné i duševní, nesnáze a útrapy snášeti Křížová cesta v Liběchově na Mělnicku, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, je jednou z mála poutních křížových cest ve Středočeském kraji. Je dlouhá řada míst, která známe, protože jsme tam někdy byli, nebo jimi často projíždíme, ale u nichž nemáme nejmenší tušení, jaká.

Křížová cesta je také součástí každého kostela, ať už má pouze podobu obyčejných křížů nebo jde o umělecké - sochařské nebo malířské ztvárnění. Samotná zastavení křížové cesty nevycházejí přímo z evangelií, jsou ale součástí širší katolické tradice. Jsou to: 1 Křížová cesta v Římově u Českých Budějovic, zvaná římovská pašijová cesta či římovské pašije, je barokní křížová cesta rozšířená na 25 zastavení, která vede ze severozápadní části obce severním směrem, obchází vrch Cedron a podél řeky Malše se vrací zpět k obci na její jihovýchodní okraj. Je chráněna jako nemovitá kulturní památka České.

Křížová cesta (Hodkovice nad Mohelkou) – Wikipedie

Křížová Cesta Obrázky - Stahuj obrázky zdarma - Pixaba

 1. Působivá křížová cesta. Ve Šluknově ovšem nestojí pouze zámecké budovy. Ve městě i okolí se dochovalo množství tzv. podstávkových tkalcovských domů, typických právě pro zdejší oblast. Propojuje se v nich německé hrázděné stavení se slovanskou roubenkou, přičemž podstávka, obepínající roubenou světnici a.
 2. Bohutice - Moravské Lurdy, jak lze také přezdívat obci Bohutice na Znojemsku, opravily svoji největší chloubu. Unikátní křížová cesta, kterou tvoří téměř pět desítek soch v životní velikosti, byla z velké části restaurována. Rekonstrukce se dočkala i část zámku, kde je zmíněná kulturní památka vystavena
 3. Křížová cesta symbolizuje poslední cestu Ježíše Krista z Jeruzaléma na horu Golgotu (Kalvárii), kde byl ukřižován. Tradice zřizování křížových cest vznikají již od počátku 15. století. V počátcích jejich zřizování počet zastavení však značně kolísal (od 7 až do 31 zastavení)
 4. Křížová cesta ve Šluknově se nachází na Křížovém vrchu. - Křížová cesta je zpracování událostí , které se podle křesťanské tradice odehrály během cesty Ježíše Krista od Pilátova soudního stolce až po jeruzalémské popraviště horu Kalvárii ( Golgotu )

Monumentální románová trilogie Křížová cesta patří k vrcholným dílům vynikajícího sovětského spisovatele A. Tolstého, který ji napsal v letech 1921-1941. Líčí, jak žilo a jak se hroutilo carské Rusko, jak vznikalo socialistické Rusko. První díl, Sestry, líčí život inteligence v předrevolučním Rusku. Tahle křížová cesta nás může provázet celou postní dobu, ale i celý rok. Pokud si s dětmi u vás v kostele prohlédnete tamní křížovou cestu, jistě se nyní v ní budou děti lépe orientovat a budou vědět, co které zastavení znázorňuje a co znamená. Fotografie celého postupu najdete ve fotogalerii Křížová cesta na Křížový vrch - duben 2019. Popis. Na květnou neděli 14.4.2019. Období.

obrazykabelac | Fotogalerie obrazů

Dvouřádková křížová cesta První věta je myšlenka na rozjímání, druhá námět na modlitbu. Zde se dává nejširší prostor k vlastním myšlenkám.Tento vzor je nejvhodnější pro přechod k celkovému samostatnému konání Křížové cesty Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota . Křížová cesta je rozdělena na obvykle čtrnáct zastavení, která odpovídají jednotlivým událostem. Valečská křížová cesta. Nově obnovenou barokní křížovou cestu si můžete projít pěší procházkou až na návrší Kalvárie, kde se Vám otevře krásný výhled. Pokud chcete podniknout delší výlet, můžete dále pokračovat přes vyhlídku Jinotaj až ke zřícenině Neuhaus Sama o sobě je však zdejší Křížová cesta tak krásná, že ji nemohli minout ani filmaři. Pokud si pamatujete procesní pouť z filmu Máj (2008), pak ta se natáčela právě tady. A celý komplex je navíc mnohem rozsáhlejší Křížová cesta od autora Rudy Pivrnce začíná vyrůstat ve Smržovce 27. září 2016 Křížová cesta Petra Urbana má ve Smržovce na Jablonecku své první zastavení

Křížová cesta vedle dětské ozdravovny je zasazena v krásné přírodě. Když projedete Cvikovem, určitě se tu na 20 minut zastavte. Dole pod závorou je bezplatné parkoviště. Další informace. Datum zážitku: květen 2019 Katolický týdeník: Křížová cesta P. Josefa Toufara Sedmdesát let od smrti komunisty umučeného kněze P. Josefa Toufara připomíná jeho památku tento týden celá řada akcí. Publikováno: 25. 2. 2020 16:15 Přesně 25. února 1950 zemřel P. Josef Toufar na následky mučení v sanatoriu v Legerově ulici v Praze.. Křížová cesta (společenství Modlitby matek) (ze zpravodaje z března r. 2008) Pane Ježíši, s tebou a před tebou myslíme na naše hříchy i provinění, kterých jsme se dopustili na dětech a přišli jsme ti je odevzdat. Byly chvíle, kdy jsme vykonali kus práce a byli jsme ve výchově úspěšní.. V minulosti ke Schlesingerově kapli vedla křížová cesta v podobě drobných zasklených obrazů v dřevěných rámech se stříškou a křížkem pověšených na stromech. Při kácení stromů v 50. nebo 60. letech 20. století však byly obrazy sundány a ztratily se neznámo kam, čímž původní křížová cesta zanikla

Křížová cesta - ruzenec

Kniha Křížová cesta Přidat komentář. GerhartRoth. 26. října. Přemýšlel jsem chvíli, jak začít a na jazyk mi přišla slova Not great, not terrible.. Křížová cesta Mikiho Volka tramvají. Stalo se fenoménem posledních let, že se divadlo i film věnují různě nahlédnutým životním peripetiím a tvorbě popových (rockových, jazzových) hvězd druhé poloviny minulého století Tak se cesta křížová stává cestou světla. Texty, které shromáždili vězeňský kaplan P. Marco Pozza a dobrovolnice Tatiana Mario, jsou napsány v první osobě, ale rozhodli jsme se neuvést jména dotyčných. Ti, kteří sepsali tato rozjímání, chtěli propůjčit svůj hlas všem, kteř

Kudy z nudy - Křížová cesta ve Stožc

 1. Proběhla křížová cesta pro rodiny. Autor článku: Vojtěch Orlík Vloženo dne 19.3.2017 v 13:34 hodin. Příspěvek Katolický týdeník, diecézní příloha: Týden v regionech (Ostrava) (0:12) Noční křížová cesta 2016. Autor článku: Vojtěch Orlí
 2. Křížová cesta. Vložil/a fiha, Ne, 13/08/2017 - 11:39. Původ materiálu: Marta Sedláčková . Biblický oddíl: Marek 14,53 . Biblický oddíl: utrpení je cestou na trůn. Následuje cesta na kříž, která je jakýmsi opakem vjezdu do Jeruzaléma. K této frašce může patřit i podání vína s myrhou, které bylo luxusním.
 3. Křížová cesta pro děti. 1. Lidé jakoby zapomněli, že je má Pán Ježíš rád a začali na něj před Pilátovým soudem žalovat a vymýšlet různé lži. Proto by nebylo pěkné, kdybychom si i my o jiných vymýšleli to, co není žádná pravda 2. Pán Ježíš dostal těžký kříž a nesl ho
 4. Křížová cesta je zpřístupněna každý všední den od 10.00 do 15.00 h, o víkendu a svátcích od 10.00 - 12.00 h, 13.00 - 16.00 h. Už o víkendu 28.4.2018 si můžete naplánovat na Celý příspěvek
 5. Otče Nebeský, túto krížovú cestu ti obetujeme ako prosbu o milosti potrebné pre naše rodiny. Do tvojich rúk odovzdávame všetky rodiny našej vlasti a osobitný..
 6. Elektronická verze Kancionálu, společného zpěvníku českých a moravských diecézí, dostupná on-line i ke stažení

Křížová cesta Dušana Jurkoviče, Chvalčov - Východní Morav

Křížová Cesta. 3 recenze. Č. 1 z 2 zařízení v kategorii aktivity - Římov. Svatá a náboženská místa. Litujeme, ale pro Vámi vybraná data nejsou k dispozici žádné zájezdy ani aktivity rezervovatelné online. Vyberte prosím jiné datum Křížová cesta Stavba kaple 2016-2018 Farní shromáždění 14.8.2016 Žehnání kaple 16. září 2018 Hettich Kaple - postup prací Varhany Popis varhan Jmenný seznam dárců Transparentní účet, dárci, sponzoři Spole Zamyšlení nad zastaveními křížové cesty vhodné i ke zpytování svědomí od R.D. Martina Sklenáře (http://masklen.webnode.cz/). Mě osobně na čtrnáctém.

Prostor - architektura, interiér, designHrad Křivoklát – město Křivoklát, okres RakovníkChata Janička, ubytování Chřibská České ŠvýcarskoSvSète | Volný čas | Město Jeseník
 • Volejbal youtube.
 • Preposilani sms iphone.
 • Odbourávání kofeinu.
 • Myslí na mě.
 • Čističe koberců pro domácnost.
 • Okresní přebor na váhu.
 • Zebra brno.
 • Odpadlý nehet na noze.
 • Počet vysokoškoláků v čr 2016.
 • Přátelé obsazení ben.
 • Jak uháčkovat náramek.
 • Fdating.
 • Horkovzdušný ventilátor.
 • How to print screen.
 • Zubní plak.
 • Sirná koupel aqualand moravia.
 • Relaxační hudba pro psy.
 • Linecký koláč recept.
 • Psychicky labilní wikipedie.
 • Evangelium podle marka.
 • Pohanka candida.
 • Cello tuning.
 • Https www youtube com watch v wzfrtlglcz4.
 • Ekonomický statek.
 • Jak vybrat tiskárnu pro domácnost.
 • Talíře do mikrovlnky.
 • Captain morgan pisek.
 • Letiste praha nabídka práce.
 • Závěsné svítidlo venkovní.
 • Maledivy levne.
 • Vmware windows 10 download.
 • Ze vztahu kamarádství.
 • Jezdecké boty na míru.
 • Dodávky na lpg.
 • Komisní prodej zbraní plzeň.
 • Tattoo praha 6.
 • Aurora age.
 • City 60174.
 • Msm.
 • Adventní věnec z klacíků.
 • Španělské polévky.