Home

Názvosloví chemie

České chemické názvosloví - Wikipedi

Oxidační číslo prvku je základním pojmem, na němž je vybudováno názvosloví anorganické chemie. Oxidační číslo prvku v jakémkoliv chemickém stavu je elektrický náboj, který by byl přítomen na atomu prvku, kdyby elektrony v každé vazbě z tohoto atomu vycházející náležely elektronegativ-nějšímu partneru Přírodovědec Jan Svatopluk Presl (1791-1849) přišel s návrhem nového českého názvosloví a terminologie ve svých knihách Lučba čili chemie zkusná (1828-35) a Nerostopis (1837). Presl vymyslel české neologismy pro většinu tehdy známých chemických prvků Webová aplikace pro studenty základních, středních i vysokých škol pro naučení a procvičení chemického názvosloví Názvosloví hydridů E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy Přehled názvosloví anorganických sloučenin. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Oxidační stavy a jejich koncovky Oxidy Hydroxidy. Tabulka oxidačních stavů a jejich názvoslovných koncovek. Oxidační číslo: Koncovka

Test - Názvosloví

Názvosloví organické chemie = staré + nové • Organickésloučeniny-specifickésloučeninyuhlíku, vodíkua dalšíchprvků • Pouze C a H →uhlovodík Systematické názvosloví nemusí vždy vést k jedinému názvu pro každou slou čeninu, ale název musí být vždy jednozna čný. 1. Základní formální zm ěny 1. Uhlovodíky (základní hydridy) s trojnou vazbou v řet ězci mají tuto trojnou vazbu ozna čenou koncovkou -yn oproti d řív ější koncovce -in Kategorie: 8. třída - chemieTéma: Názvosloví kyslíkatých kyselinPro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více).V dnešním díle vysvětlím náz.. UHLOVODÍKY - PROCVIČOVÁNÍ: Pravidla názvosloví uhlovodíků s násobnými vazbami : a) nerozvětvený řetězec: b) rozvětvený řetězec Soli - názvosloví - test Alf (18_Ch9_multi) Soli - názvosloví - AZ kvíz (19_Ch9_multi) Soli - vzorce - procvičování 1 (35_Ch9_multi) Zdroje energie a uhlovodíků; Uhlovodíky; Deriváty uhlovodíků; Přírodní látky; Plasty; Chemie kolem nás; Chemické rovnice.

Názvosloví anorganické chemie E-ChemBook

 1. Chemie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad
 2. Chemie názvosloví II Chemie ø 64.9% / 10971 × vyzkoušeno; Chemie - jednodušší i složitější názvosloví Chemie ø 64.1% / 2260 × vyzkoušeno; Chemie - anorganická - systematické názvosloví Chemie ø 44.9% / 3539 × vyzkoušeno; Sex, erotika a vůbec Sex a vztahy ø 87.1% / 59985 × vyzkoušeno; Masturbace Sex a vztah
 3. Chemie.gfxs.cz - chemický vzdělávací portál Periodická tabulka | Názvosloví anorganické | Názvosloví organické | Plasty | Minerály | Výpočty | Laboratorní práce | Videa pokusů Periodická tabulka Zobrazit prvek Seznam prvk
 4. Chemické názvosloví 15 Chemická vazba 10 Chemické značky 15 Názvosloví 12 Chemické značky 2 15 psp 10 Chemie střední školy 15 Chemie pro 7. třídu 10 Značky prvků - kdo umí ten umí 14 Méně používané prvky 1 12 Úvod do chemie 10 Chemie základy 12 Chemie 10 Radioaktivita 10 Všeobecný test 15 Organická chemie 15 Test.

Chemické názvosloví - oxidační stavy a koncovk

Názvosloví oxidů Oxidy jsou sloučeniny tvořené ze dvou chemických prvků, přičemž jeden prvek je kyslík. Oxidační číslo na kyslíku je O-II, kladné oxidační číslo příslušného druhého prvku určíme podle koncovky přídavného jména v názvu Všechny informace o produktu Názvosloví organické chemie, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Názvosloví organické chemie

Z čeho tento přehled chemie vychází a co obsahuje: - Základem pojetí i členění publikace je RVP pro základní vzdělávání - Textem i obrázky se vysvětlují základní pojmy, rozšiřující informace jsou většinou odlišeny menším písmem - Výběr informací naznačuje vztahy mezi příropdovědnými obory i souvislosti potřebné v praktickém životě.. Chemie - Názvosloví Vyberte z násladujících kategorií. Názvosloví. Typ příkladů.

názvosloví mže zúastnit široká chemická veejnost. Pedem diskutované návrhy jsou pedkládány k projednání na kongresech IUPAC, které jsou organizovány každé dva roky. Výsledkem práce názvoslovné komise IUPAC jsou definitivní pravidla názvosloví anorganické chemie, tzv. Red Book Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxid. Názvosloví rozvětvených alkanů Názvosloví organické chemie. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2002, s. 29-33. ISBN 80-85839-71-7. Zpět na úvod.

Názvosloví solí kyslíkatých kyseli

Názvosloví - hydrogensoli. název. kation. hydrogen. anion. křížové pravidlo. (pokud lze, krátí se ) vzorec. výsledný vzorec 8 chemie. Úvod | Sulfidy. Sulfidy. Sulfidy = dvouprvkové sloučeniny síry s jiným prvkem (kovem či polokovem). U názvosloví sulfidů platí stejná pravidla jako u oxidů. sulfid S-II Hb_17 Anorganické názvosloví - soli bezkyslíkatých kyselin (prezentace odp) Hb_18 Anorganické názvosloví - soli kyslíkatých kyselin (prezentace odp) Hb_19 Anorganické názvosloví - procvičování názvosloví solí Hb_20 Procvičování názvosloví anorganické chemie

Chemie krokem obsahuje a umožňuje: 1. Nejprve se seznámíte s nezbytným množstvím teoretických pouček, které jsou vysvětleny na řešených ukázkových příkladech. 2. Následují Zdokonalit a otestovat znalosti názvosloví umožňuje náhodný test,. 1. Úvod do studia chemie na FSv, základy obecné chemie, názvosloví anorganických a organických sloučenin, vazby ve sloučeninách, základní chemické zákony. (K144) 23.9.2020 2. Chemické reakce, kinetika chemických reakcí, základy fyzikální chemie: fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, hydrolýza, základy. NÁZVOSLOVÍ OXIDŮ Zakladatelem českého názvosloví byl profesor Emil Votoček . Názvosloví anorganických sloučenin je založeno na oxidačních číslech atomů. Oxidační číslo (ox.č.) = náboj, který zdánlivě mají jednotlivé atomy v molekule sloučeniny. Píše se římskou číslicí za značkou prvku HRY - NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY CHEMIE 8. ROČNÍK CHEMIE 9. ROČNÍK ANGLIČTINA TALNET Kontakt. www.mchzsjilove.webnode.cz. silhackova@zsjilove.cz. Úvod > CHEMIE > HRY - NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY. CRAM - ZNAČKY A SPOL. ZNAČKY PRVKŮ. HALOGENIDY. soli - názvosloví. 1) pracovní list k názvosloví (dělejte jen ty soli kyslíkatých kyselin, které jsme si uváděli - to znamená - dusičnany, dusitany, sírany, křemičitany, uhličitany, manganistany, fosforečnany) PL_1D_nazvoslovi.soli.pdf (54298) 2) pracovní list formou tabulky na tvorbu vzorců: názvosloví solí kyslíkatých kyselin - tabulka - název - vzorec - bez.

Názvosloví solí - YouTub

Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvosloví

Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky - MojeChemi

Soli se odvozují od kyselin náhradou vodíku kationtem (nejčastěji kovu). Soli bezkyslíkatých kyselin byli sice probrány v 3. a 4.lekci (halogenidy, sulfidy a další binární sloučeniny), ale iontový přístup je často výhodnější. Název mají složený z podstatného jména, odvozeného od názvu příslušného aniontu a přídavného jména, které odpovídá názvu kationtu NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ A OXIDŮ ——— ——— ——— Menu. Úvod; Úvod a historie chemie; Látky a jejich vlastnosti; Směsi; Roztok Názvosloví aminů. Podle názvosloví IUPAC je více názvoslovných možností a je poněkud komplikovanější, často se používají i triviální názvy: Funkčně skupinové názvosloví. příslušné názvy uhlovodíkových zbytků (řazeny podle abecedy) + skupinový název amin. Spíše se užívá u jednodušších vzorců

Chemie.gfxs.cz - chemický vzdělávací portál. Názvosloví hydroxidu je založeno zcela obdobných principech jako názvosloví solí. Liší se pouze tím, že v názvu je podstatné jméno tvořeno slovem hydroxid a vzorec je vždy složen pouze z jednoho kationtu a z jednoho, či několika hydroxidových aniontů.. Oxidy - opakování názvosloví - AZ kvíz - powerpoint 2007 - powerpoint 2003 (01_Ch9_multi) A zase ta chemie - test (09_Ch9_multi) Oxidy - opakování - test (10_Ch9_multi V publikaci je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných pravidel IUPAC. Vzorce a názvy jednotlivých skupin organických sloučenin jsou přesně logicky odvozeny a uspořádány do tabulek, ve kterých jsou barevn Názvosloví solí Názvy solí jsou dvouslovné. Skládají se z podstatného jména a přídavného jména. Podstatné jméno je odvozeno od názvu aniontu kyseliny, přídavné jméno označuje název kationtu. Koncovka v názvu určuje zároveň jeho náboj i oxidační číslo. Ve vzorci soli je součet nábojů kationtů a aniontů roven. Peroxidy M m O-I 2n. Peroxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku většinou z I. A skupiny. Kyslík má v peroxidech vždy oxidační číslo -I. Peroxidická skupina (O-I) 2 2-obsahuje dva kyslíky, proto je její náboj 2-. Řešíme zde v podstatě dva problémy

Procvič si názvosloví - Názvosloví

 1. Experimentální chemie. Cvičebnice středoškolské chemie. Přehled matematiky. O projektu. E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy
 2. Názvosloví organické chemie. Olomouc: Rubico, 2002, ISBN 80-7346-017-3. HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, ISBN 80-7182-141-1. JANECZKOVÁ, Anna a Pavel KLOUDA. Organická chemie. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 1998, ISBN 80-902155-6-4/9802
 3. Názvosloví: Názvy alkenů se tvoří podobně jako u alkanů, s tím rozdílem, že alkeny mají koncovku -en, která označuje, že uhlovodík obsahuje jednu dvojnou vazbu. Číslo v názvu uhlovodíku (před příponou -en) udává číslo uhlíku z něhož vychází dvojná vazba
 4. Nejzákladnější zákony chemie: Chemické přeměny se uskutečňují prostřednictvím přeskupování základních částic hmoty. Představy o tom, co to jsou základní částice hmoty, se neustále upřesňují. Vznik vazby mezi částicemi je vždy doprovázen uvolněním energie, které je spojeno s poklesem hmotnosti soustavy
 5. b) Anionty odvozené od kyslíkatých kyselin Jejich názvy vycházejí z českého názvu centrálního atomu a nesou zakončení podle oxidačního čísla tohoto atomu. Názvoslovná zakončení pro anionty kyslíkatých kyselin se odvozují od názvoslovných zakončení pro kationty (-ný, -natý, -itý, ) tak, že se koncové ý nahradí koncovkou -an
 6. Názvosloví organické chemie Autor: Jaroslav Fikr, Jaroslav Kahovec Nakladatel: Rubico Vazba: brožovaná Rozsah: 244 stran, A4 Typ: učebnice ISBN: 978-80-7346-088-4 V publikaci (3. vydání!) je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných.
 7. využívá názvosloví anorganické chemie při popisu sloučenin další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: sůl, hydrogensoli, podvojné soli, hydroxid soli, oxid soli, krystalohydráty. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity: Výklad: Cílová.

Názvosloví - hydrogensol

Chemie - Proškoly.c

 1. Alkoholové a thiolové skupiny mají širokou škálou uplatnění sahající od enzymatických reakcí až po kontaktní čočky. Zopakujeme si pojmenování sloučenin obsahujících kyslík a síru a povíme si o reakcích, kde alkoholy, ethery, epoxidy, thioly a sulfidy vystupují jako reaktanty či jako produkty
 2. Názvosloví organické chemie - 3. vydání - Fikr Jaroslav, Kahovec Jaroslav, V publikaci je stručně a přehledně vysvětleno (a na mnoha příkladech názorně předvedeno) tvoření názvosloví organické chemie podle novelizovaných pravidel IUPAC. Vzorce a názvy jednotlivých skupin or
 3. aplikuje pravidla systematického názvosloví organické chemie při popisu sloučenin s možností využití triviálních názvů další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: aromatické uhlovodíky, benzenové jádro, aryl. Druh učebního materiálu: Prezentac
 4. po 22.10.2018 Názvosloví anorganické chemie podle IUPAC: Doporučení 2005 po 22.10.2018 Záklaní membránové procesy po 23.04.2018 Chemické inženýrství I
 5. Ovládáte názvosloví organické chemie? Především názvosloví alkoholů? Pak vám při řešení následujících kvízů pomůže ještě trocha logické úvahy a máte vyhráno! Organická chemie; ppt [ratings results=true] Alkoholy, Ethery . Stáhnout. Autor: Anna Fendrychová, Veronika Petřeková.

Organická Chemie:trivialni nazvoslovi - MojeChemi

výuce názvosloví organické chemie vypracovala pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato bakalářská práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu O kurzu. V úvodním kurzu předmětu Obecná a anorganická chemie si zopakujeme pravidla chemického názvosloví a naučíme se pojmenovávat všechny možné typy anorganických sloučenin.. 1) Na začátku kurzu si ukážeme, jak určit oxidační číslo atomu a jak následně správně přiřadit atomům koncovku při pojmenování sloučeniny..

Materiál nutný do hodin chemie Přehled NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN.doc Celý článek. Názvosloví. 1/12 Uveď název vzorce NaOH. hydroxid draselný Chemické názvosloví 15 chemie Počátky písemnictv.

ČSN 65 0102 (650102) - Chemie - Obecná pravidla chemického

Chemie pro spolužáky. Kromě možnosti zakoupení učebnic z oblasti matematiky a chemie nabízí web množství podrobně vyřešených příkladů zdarma online.www.chemieprospoluzaky.cz. Isibalo. Portál zaměřený na matematikáře, fyzikáře a chemikáře. Obsahuje výuková videa přímo pro jejich předměty Nadále se setkáváme i se staršími názvy sirovodík pro H 2 S, fosfin pro PH 3, arsin pro AsH 3 a stibin pro SbH 3.. Názvy dvouprvkových sloučenin vodíku s uhlíkem (uhlovodíky) se tvoří podle názvosloví organické chemie.. Názvy některých binárních sloučenin vodíku s prvky VII.A podskupiny jsou jednoslovné. K názvu elektronegativní části sloučeniny se připojí.

Inzerát č. 129191693: učebnice chemie názvosloví organické chemie, Cena: 50 Kč, Lokalita: Ústí nad Labe

Interaktivní anorganická chemiePeriodická soustava prvkůHumor v chemiiPPT - ALDEHYDY PowerPoint Presentation - ID:3666353Nauka o lesním prostředímilan haminger | organická chemie
 • Kabát do pekla do nebe akordy.
 • Porto santo trajekt.
 • Zpracování ryb na moři.
 • Zambie dovolená.
 • O žižkovi staré pověsti české.
 • Obal na ipad pro 11.
 • Meffert md roof 1000.
 • Kde najdu sms v androidu.
 • Disková sekačka za traktor.
 • Změna elektrické přípojky.
 • Kde si nechat vyšetřit znaménka brno.
 • Pandorum 2009.
 • Comics point kariera.
 • Jednoduché účesy pro krátké vlasy.
 • Red bull obsah kofeinu.
 • Zásuvka rakousko.
 • Kirby star allies.
 • Muzikál sibyla vstupenky.
 • Guajacuran infuze.
 • Windows media center 10134 zip.
 • Maska čerta z papíru.
 • Malviny, lázně toušeň.
 • Brucelóza nemoc.
 • Pronájem bytu praha do 8000 včetně poplatků bez realitky.
 • Antifeminismus.
 • Geometrická posloupnost příklady pdf.
 • Tn cz nejlepší bramborový salát.
 • Pracovní kalhoty s elastanem.
 • 2din autoradio vw.
 • The imaginarium of doctor parnassus.
 • Hypertrofie komorového septa.
 • Canon 7d bazar.
 • Hp scan software download.
 • Jablečný mošt makro.
 • What's happened on monday.
 • Čokoláda na pralinky.
 • Německá čísla výslovnost.
 • Klaun omalovánky.
 • Convert tiff to pdf.
 • Darts world grand prix.
 • Wikipedia challenger.