Home

Velký krevní oběh

Krevní oběh v lidské těle dělíme na malý a velký. Velký oběh začíná v levé srdeční komoře, odkud je okysličená krev tepnami odváděna do celého těla. Odkysličená krev je pak přiváděna žílami do pravé síně v srdci. Malý oběh začíná v pravé srdeční komoře. Odtud je odkysličená krev vedena tepnami do plic Vzetupná aorta - Aorta ascendens [upravit | editovat zdroj] pravá a levá věnčitá tepna - Arteria coronaria dextra et sinistra Oblouk Aorty - Arcus aortae [upravit | editovat zdroj] kmen pažněhlavový - truncus brachiocephalicus Pravá společná krkavice - arteria carotis communis dextra Pravá tepna podlkíčková - arteria subclavia dextr

velký (krevní) oběh součást krevního oběhu sloužící dodávce okysličené krve jednotlivým orgánům. Krev vytéká z levé komory srdečnicí (aortou), která se postupně větví ke všem paralelně zapojeným orgánům lidského těla (drobné větévky slouží i k výživě a dodávce kyslíku do plicní tkáně), kterým odevzdá část kyslíku a vrací se žilami do pravé síně Malý a velký krevní oběh Oběh krve: Malý krevní oběh Pravá komora-plicnice-plíce-plicní žíly-levá síň Velký krevní oběh Levá komora-aorta-tělo-horní a dolní dutá žíla-pravá síň Druhy cév: tepny vedou krev od srdce je v nich velký tlak, proto jsou pružné a silné postupně se větví v tenké vlásečnice mají tenké stěny, kterými prostupuje kyslík a oxid. velkÝ krevnÍ obĚh (tĚlnÍ) - z levé předsíně vede okysličená krev do levé komory a odtud aortou do celého těla, kde odevzdá živiny a kyslík do tkání a buněk, do krve se vrací produkty látkové přeměny a oxid uhličitý, tato odkysličená krev se vrací z jednotlivých orgánů přední a zadní dutou žílou do pravé. Krevní oběh rozdělujeme na MALÝ PLICNÍ a VELKÝ TĚLNÍ. MALÝ PLICNÍ OBĚH začíná v pravé komoře, odkud vede odkysličenou krev PLICNÍ TEPNOU neboli PLICNICÍ do plic k okysličení. V plících červené krvinky odevzdají oxid uhličitý a přijmou kyslík, který pak PLICNÍMI ŽÍLAMI vedou zpět do srdce, konkrétně do LEVÉ. Malý a velký krevní oběh. Srdce vypuzuje krev levou komorou přes aortu do tak zvaného velkého oběhu, kterým je krev rozváděna do jater a trávicího ústrojí, ledvin, kosterního svalstva, mozku, kůže a ostatních tkání kromě plic. Žílami se pak vrací do pravé komory srdce a odtud je čerpána malým oběhem do plic

DMP - Jan Saňák, srdce

Oběhová soustava člověka - Nabl

Oběhová soustava (kardiovaskulární systém, cévní soustava) je jedna z orgánových soustav živočichů.Slouží zejména k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa.Člověk a ostatní obratlovci mají uzavřenou oběhovou soustavu. Někteří jiní živočichové však mají otevřenou oběhovou soustavu Velký krevní oběh( tělní)- proudí okysličená krev - začíná v levé komoře® srdečnice( aorta)- stáčí se nalevo(levý oblouk)® větví se na 2 krkavice( vedou krev do hlavy); pažní tepny- podklíčkové( vedou krev do horních končetin); tepny dolních končetin( kyčelní

Pohybové aktivity při onemocnění srdečně cévního systému

Velký krevní oběh - WikiSkript

Fyzická aktivita a krevní oběh. Pravidelně choďte pěšky.Pokud hned po jídle budete chodit ven na procházky, tak se Vám zlepší krevní oběh a zdravé trávení.Choďte alespoň půl hodiny denně. Snažte se cvičit co nejvíce a co nejčastěji. Věnujte se posilování (zvedání činek), ale také aerobnímu cvičení (plavání, kolektivní sporty, běh, jízda na kole, na. Velký krevní oběh Z plicního oběhu přichází krev do levé srdeční předsíně, odtud do levé komory a do periferie je odváděna aortou. Ta odvádí krev do celého těla a končí drobnými tepénkami. Tyto tepénky přecházejí v drobné žilky a k srdci dorazí ve dvou silných kmenech - v horní a dolní duté žíle. Krevní oběh. Oběhové systémy: Velký (systémový) oběh: LK → PS; Malý (plicní) oběh: PK → LS; Koronární nutritivní oběh; Dělení z hlediska hemodynamiky: Vysokotlaký oběh: za klidového stavu je zde jen 15 % krve; LK → aorta → artérie → arterioly; Nízkotlaký oběh: 4-5 x nižší tla

velký (krevní) oběh Velký lékařský slovník On-Lin

Velký krevní oběh - z levé srdeční komory aorta rozvádí okysličenou krev do tepenného systému těla do vlásečnic, odkud odkysličená krev proudí zpět směrem k srdci žilním systémem (z horní části těla horní dutou žílou, z dolní části těla dolní dutou žílou) do pravé srdeční síně Jak funguje srdcePolopaticky Sám občas mívám problémy s pochopením nebo ujasněním různých částí lidského těla. Tímto videem bych rád začal minisérii,.. Velký tělní oběh Okysličená krev proudí z levé komory do aorty . Aorta má 3 části - oblouk aorty (dělí se na krkavici, podklíčkovou a hlavohrudní tepnu), hrudní aortu a břišní aortu Oběhová soustava zahrnuje srdce, krevní cévy, krev, mízní cévy a mízu. Krevní cévy tvoří uzavřený systém, ve kterém neustále proudí krev. Tímto je zajištěno prokrvení celého organismu, přívod potřebných látek k buňkám, tkáním a orgánům i odvod nepotřebných látek z těla. V cévách dospělého člověka koluje 4,5 až 6 litrů krve CÉVNÍ SOUSTAVA - KREVNÍ OBĚH cévní soustava je tvořena cévami (tepny, žíly, vlásečnice) a ; cílem krevního oběhu je: zásobit tkáně živinami a kyslíkem odvádět zplodiny a oxid uhličitý rozvádět po těle hormony bránit tělo před infekcemi rozeznáváme dva krevní oběhy: 1) malý (plicní) krevní oběh 2) velký.

KREVNÍ OBĚH. Krev svou funkci plní jen v případě, že se pohybuje. Zástava oběhu = smrt. U člověka a všech dalších savců a ptáků existují dva oběhové okruhy, plicní (malý) oběh a systémový (velký) oběh. Plicní oběh. začátek v pravé komoře - neokysličená kre - činnost srdce a krevní oběh popsal poprvé v 17. století William Harvey. Kapiláry popsal až po objevení drobnohledu Malpighi a uzavřel tak představu o krevním oběhu - oběhovou soustavu tvoří dva krevní oběhy: malý (plicní) a velký (tělní) krevní oběh . KREVNÍ OBĚH Plicní oběh (také malý oběh, malý plicní oběh nebo malý krevní oběh) je část kardiovaskulárního systému, která přenáší krev ochuzenou o kyslík z pravé komory srdce plicní tepnou do plic a okysličenou krev vrací zpět čtyřmi plicními žilami (dvěma z každé plíce) do levé síně a komory srdce.. Odkazy Reference. Související článk

Malý a velký krevní oběh

 1. Eva Tarabov
 2. Obr. 1: Velký tělní oběh. Vrátnicový oběh. Tento oběh je vřazen do oběhu velkého. Hlavní žíla vrátnicového oběhu je vrátnicová žíla, která odvádí krev z nepárových orgánů dutiny břišní do jater. Jedná se o žaludek, tenké a tlusté střevo, slinivku břišní a slezinu
 3. Krevní oběh. v těle jsou místa, která jsou více/ méně zásobené; jakmile jsou ale tyto 4 orgány - srdce, plíce, ledviny, mozek - málo zásobeny, znamená to velký problém, neboť jsou závislé na stálém průtoku krve; Velký (břišní) krevní oběh
 4. Krevní oběh jsou dva oddělené okruhy, zařazené za sebou. Každý okruh aktivuje jedna srdeční komora. Malý (plicní) oběh - je poháněn pravou komorou srdeční Velký (systémový) oběh - je poháněn levou komorou srdeční Objem krve, který je za časovou jednotku přečerpán malým a velkým oběhem, je stejný
PPT - Srdce PowerPoint Presentation - ID:4243127

Malý a velký krevní oběh? - Poradte

 1. velký oběh zajišťující rozvod okysličené krve do těla Proudění v cévách [ upravit | editovat zdroj ] S ohledem na individualitu každého jedince je těžké přesně charakterizovat vlivy působící na jednotlivé děje, proto říkáme, že zde platí fyzikální zákony biomechaniky kapalin aproximálně
 2. Fetální krevní oběh -2 aa.umbilicales - odkysličená krev do placenty 1 v.umbilicalis- okysličená krev z placenty decidua P. foramen ovale ductus Botali v.umbilicalis. Velký krevní oběh. Odstup tepenných kmenů z arcus aortae 6-truncus brachiocephalicus 7-a. carotis communis sinistra 8-a. subclavia sinistra Arcus aortae
 3. Velký krevní oběh Z plicního oběhu přichází krev do levé srdeční předsíně, odtud do levé komory a do periferie je odváděna aortou. Ta odvádí krev do celého těla a končí drobnými tepénkami
 4. Oběh krve ze srdce do plic a zpět se nazývá plicní neboli malý krevní oběh , a oběh krve ze srdce do ostatních částí těla a zpět do srdce se nazývá systémový neboli velký krevní oběh. Jsou tedy plicní a systémové tepny, které odvádějí krev ze srdce, a plicní a systémové žíly, které ji přivádějí zpět
 5. 2. VELKÝ TĚLNÍ OBĚH. MALÝ PLICNÍ OBĚH: pravá komora -> plicnice -> plíce (okysličení krve) -> plicní žíly ->levá síň. VELKÝ TĚLNÍ OBĚH: levá komora -> aorta -> tepny (břišní aorta, podklíčkové tepny, krkavice) -> všechny tkáně těla (rozvod kyslíku a živin) -> žíly (horní a dolní dutá žíla) -> pravá sí
 6. 7 rad, jak zlepšit krevní oběh nohou. 1. Podpořte krevní oběh pomocí aloe vera. Masáž musí být lehká, velký tlak není žádoucí ani potřebný. Masírujeme vždy směrem k srdci, to jest od prstů nohou ke kolenům a na stehna. Nejpohodlnější je masáž provádět vsedě či vestoje

KREVNÍ OBĚH :: Zs-tgm-prirodopis-8

Srdce, krev, krevní oběh, laktát, krevní hodnot

Oběhová soustava člověka - Uč se online! - Vše co

Oběhová soustava - Wikipedi

Princip cirkulace - malý a velký krevní oběh, orgánová mikrocirkulace, funkce vlásečnic. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Rozdělení cév: Vény - véna, venae, venulae vasa Artérie - aorta, arteriae, arteriolae kapilaria Malý krevní oběh Plicní kmen (truncus pulmonalis) z pravé komory se větví na pravou a levou. Krevní oběh Srdce A)z levé komory srdečnicí (aortou) do těla = velký krevní oběh 3. stah komor B)z pravé komory plicními tepnami do plic = malý krevní oběh (cípaté chlopně jsou zavřené) A) velký k. oběh: levá komora - aorta - orgány - horní a dolní dutá žíla - pravá síň B) malý k. oběh: pravá komora. Nad krčkem je na femuru vytvořen velký kostěný výběžek velký chocholík (trochanter). Pod krčkem je malý chocholík. Velký krevní oběh 8.5. Žilní systém. 8.6. Specializované oblasti cirkulace. 8.6.1. Průtok krve játry - jaterní portální oběh 8.6.2. Průtok krve mozkem 8.6.3. Koronární cirkulace 8.6.4. Oběh krve. velký krevní oběh. tepny jsou uspořádány do dvou okruhů - malého - plicního oběhu a velkého - periferního krevního oběhu; všechny tepny těla jsou přímými nebo nepřímými větvemi aorty - arteriální velký tělní oběh patří k tzv. aortálnímu systém Malý a velký krevní oběh • malý = plicní -aa. pulmonales - plíce (okysličení) - vv. pulmonales - srdce (levá předsíň) • velký = tělní -aorta - celé tělo - horní a dolní dutá žíla - pravá předsí

Velký a malý krevní oběh. Odstup tepenných kmenů z arcus aortae 6-truncus brachiocephalicus 7-a. carorotis communis sinistra 8-a. subclavia sinistra Arcus aortae . a.carotis interna ( 0 větve ) a.carotis externa (odstup větví) a.carotis communis ( 0 větve Kdo popsal velký krevní oběh? Malpighi; Schleiden; Koch; Harvey; 3/10 Kde provedl Ján Jesenský Jesénius svou první veřejnou pitvu? v Olomouci; ve Vídni; v Praze; v Litomyšli; 4/10 Jaké národnosti byl Karl von Linné? české; kanadské; německé; švédské; 5/10 Kdo napsal dílo Původ člověka? Lamarck; Haeckel; Darwin. Srdce a krevní oběh: Krevní oběh plodu a novorozence (3/4) · 13:25 Krevní oběh novorozence krátce po narození Podívejte se na video, které navazuje na lekci Krevní oběh plodu a popisuje změny, ke kterým v krevním oběhu novorozence dochází v prvních minutách, hodinách a dnech po porodu Krevní oběh: 1. Velký tělní oběh: Levá komora ? celé tělo ? pravá předsíň 2. Malý plicní oběh (Srdce, krevní oběh, atd., Biologie referát Pro pochopení tématu je nutná alespoň minimální znalost průchodu krve lidským tělem. Cévní řečiště se dělí na malý a velký krevní oběh. V malém krevním oběhu (plicním) je krev okysličována a ve velkém krevním oběhu (tělní) je okysličená krev dodávána do celého těla. Srdce zde funguje jako pumpa

Srdce( cor, cardia),Krevní oběh - Biologie pro všechn

 1. Oběhová soustava: Oběh plodu a novorozence (4/6) · 11:52 Krevní oběh plodu Sledujte a naučte se jak protéká krev plodem před narozením. Krevní oběh plodu je modifikován tak, aby docházelo k výměně krve mezi tělem plodu a placentou, placenta tedy nahrazuje plíce plodu, funguje jako orgán pro výměnu krevních plynů
 2. Velký krevní oběh. odkysličená krev se vrací horní a dolní dutou žílou ze tkání do pravé síně srdce; z pravé síně přes trojcípou chlopeň je krev vedena do pravé komory a odtud do plicního oběhu; do velkého krevního oběhu patří: ledvinový oběh = odstraňuje z těla rozpuštěné odpadní látk
 3. Zdravé srdce a cévy online — Mujlekarnik.cz. DIOVARIX PLUS 60 tbl. - pro Váš žilní systém - 450 mg DIOSMINU a 50 mg HESPERIDINU ( obě složk
 4. Krevní oběh novorozence po porodu - obrázek V průběhu porodu je z plic plodu vytlačen antiatelektatický faktor (směs lecitinu a sfingomyelinu) v množství 40 až 60 ml. Při prvním vdechu je do plic plodu nasáto 40 až 80 ml vzduchu, tím se atelektatické (bezvzdušné) plíce rozvinou a zároveň je plicní tepnou nasáta krev z.
 5. Velký tělní oběh nazýváme též oběhem. systémovým; syntektickým; surrealistickým; sinusoidním; Autor: anonym, 2005 Další testy Oběhová soustava 10 biologie EURO 2004 15 sport Doplňte správný tvar slovesa 10 angličtina Anglie a Francie 10 dějepis. Testy. IQ testy; Angličtina; Biologie; Český jazyk; Dějepis; Film
PPT - Cévní soustava PowerPoint Presentation, free

Krevní oběh: jak zlepšit, rizika a výhody správného oběhu

Anatomie krevního oběhu - eSeznam

Velký krevní oběh - tělový oběh - ze srdce je krev posouvána do větvících se tepen, které se rozdělují až do nejmenších vlásečnic. Vlásečnice se postupně spojují do žil a těmi se krev vrací zpět do srdce Krevní oběh dělíme na: 1. malý krevní oběh -nazývá se také PLICNÍ.-plicní tepna odvádí OKYSLIČENOUkrev z pravé komory do plic-v plicích se krev okysličuje 2. velký krevní oběh -nazývá se TĚLNÍ-srdečnice vystupující z levé komory rozvádí okysličeno 1) VELKÝ (tělní) OBĚH - srdce a celého těla. - z levé komory je okysličená krev odváděna aortou do celého těla, kde se odkysličí a vrací se zpět horní a dolní dutou žílou do pravé síňě. 2) MALÝ (plícní) OBĚH - srdce a plíce krevní destičky) látka viskózně elastická oběh krve - malý (plicní) - velký (tělní) Odpor a elastické vlastnosti cév.

Krevní oběh - Sestry v I

 1. Krevní oběh Srdce a cévy tvoří dohromady krevní oběh. Z funkčního hlediska můžeme oběhový systém dělit do 4 podsystémů. Tepenný oběh Tepny jsou cévy, které vedou krev směrem od srdce. Zdravé tepny tvoří měkké a elastické potrubí. Jejich unikátní stavba jim dává schopnost roztažení a stažení
 2. KREVNÍ OBĚH systémový krevní oběh (tělní, velký) - krevní oběh sloužící dodávce okysličené krve jednotlivým orgánům. Krev vytéká z levé komory srdečnicí (aortou), která se postupně větví ke všem paralelně zapojeným orgánům lidského těla, jimž odevzdá část kyslíku a vrací se žilami do pravé síně
 3. Krevní oběh je tvořen cévami a srdcem. Krevní oběh dělíme na tzv. malý a velký
 4. Krevní oběh. V těle máme krevní oběhy dva - malý a velký. Zatímco u malého krevního oběhu se krev ze srdce vhání do plic, kde nabírá kyslík, u velkého krevního oběhu tato okysličená krev proudí ze srdce do zbytku těla. Krevní oběh tedy ovlivňuje všechny tělesné orgány, neboť jim přináší potřebné živiny.
 5. Malý a velký srdeční oběh. Krevní oběh je uzavřený, tzn., že krev koluje v cévách a nevylévá se do tělních dutin. Oběhová soustava člověka je tvořena dvěma okruhy: malým srdečním oběhem - zajišťuje cirkulaci krve mezi srdcem a plícemi. Začíná v pravé komoře srdce a krev proudí plícnicí do levé a pravé.
 6. Oběh krevní, cirkulace krve v uzavřené cévní soustavě obratlovců (tzv. kardiovaskulární systém); má dvě části: malý oběh (plicní) a velký oběh (tělový, systémový). Oběh krve je udržován činností srdce, resp. srdečních komor, které pracují jako dvě čerpadla v sérii.Podněty k rytmické aktivitě srdce vznikají přímo v srdci, v srdečním pacemakeru
 7. a) malý krevní oběh b) tělní krevní oběh c) plicní krevní oběh d) velký krevní oběh 2. Karyotyp samiček ptáků: a) obsahuje pohlavní chromozómy ZW, samičí pohlaví se označuje jako heterogametní b) obsahuje pohlavní chromozómy ZZ, samičí pohlaví se označuje jako homogametn

Systém krevního oběh

Velký pes, Malý pes; Kapsičky bez brambor. Konzervy bez brambor. Plnohodnotné konzervy, Čistě masové konzervy. Krevní oběh lidského těla se skládá ze dvou základních částí: ze srdce a cév. Rozlišujeme tři typy cév: tepny, žíly, vlásečnice. Krevní oběhy rozlišujeme dva: velký a malý oběh. Artérie jsou cévy široké 5 až 15 milimetrů, jejich stěna se skládá z několika částí Plavání zahrnuje všechny svaly a stimuluje krevní oběh. Je to dobré pro lidi všech věkových kategorií, ale především pro ty, kteří mají problémy s klouby a svaly. Jóga Jóga je technika, která zlepšuje dýchání a koncentraci kyslíku v krvi a má velký vliv na cirkulaci. Cyklistika a tane DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Krevní oběh - tepny Mgr. Pavla Zamykalová únor 2013 Krevní oběh Krevní oběh se dělí na: Velký krevní oběh - Malý krevní oběh - plicní Oba krevní oběhy spojuje srdce Doplňte schéma velkého krevního oběhu: Doplňte úseky aorty: Doplňte větve vycházející z arcus aortae: Hrudní aorta probíhá před hrudní páteří odstupují z ní. KREVNÍ OBĚH. Všechny buňky, tkáně a orgány živočišného těla potřebují ke své činnosti a životu neustále kyslík a živiny a současně neustálé odvádění zplodin látkové přeměny.Tyto úkoly plní krev, která stále proudí v uzavřené soustavě trubic, tj. v krevním oběhu. Krev tedy v organismu plní tyto funkce

Oběhová soustava - krevní oběh Strana učebnice: 41 Cíle: Žák přiřadí správně základní typické orgány (srdce, cévy, krev) k oběhové soustavě. Žák dokáže vyjádřit nebo ukázat, jak zjistí, že ra-něnému pracuje srdce. Žák vysvětlí, jak funguje oběhová soustava (velký oběh). Pomůcky fetální krevní oběh Velký lékařský slovník On-Lin . Podporuje krevní oběh, mozek a paměť, kardiovaskulární systém, normální funkce očí a uší. Složení: výtažek z pupenů - mladých lístků Ginkgo biloba, 48% lihoglycerin. Dávkování: 1 kapka na 1 kg váhy a den, rozdělit do 2-3 dávek V případě, že zůstanou.

PPT - Krevní oběh PowerPoint Presentation, free download

tepna, arteria též arterie - céva s pevnou a pružnou stěnou vedoucí krev směrem od srdce. Pro malý krevní oběh jde ze srdce plicnice (truncus pulmonalis), dělící se v pravou a levou tepnu plicní (arteria pulmonalis); pro velký krevní oběh vystupuje ze srdce srdečnice (aorta), ze které postupně vycházejí věnčité tepny srdce (arteriae coronariae), pravá a levá. Krevní oběh je tvořen cévami a srdcem. Krevní oběh dělíme na tzv. malý a velký. Přečtěte si více. 03.04.2020. Ryby v jídelníčku podpoří zdraví srdce i mozku. To, že by ryby měly být součástí zdravého jídelníčku, je známá věc. Podle doporučení odborníků na výživu by se ryby měly na talíři objevit. Velký krevní oběh Aorta vystupující z levé komory dále pokračuje jako aorta ascendens dlouhá 4-5 cm, arcus aortae dlouhý 6 cm, který dosahuje až k levému boku 3.-4. hrudního obratle, dále pokračuje jako aorta descendens, která jde podél páteře - angl. lékař, položil základy z fiziologie (popsal velký krevní oběh) Pietro Andria Mattioli - významný lékař a přírodovědec, autor herbáře v latině. Jan Jesenský - Jessenius - lékař, zaměřil se na anatomii, 1. veřejná pitva v Praze (1600) Anthony van Levenhoo

PPT - Funkce krevního oběhu a srdce PowerPoint

Z pohledu tradiční čínské medicíny je v červenci nejcitlivějším krevní oběh, uzavřený systém, který spolu se srdcem tvoří oběhovou soustavu. Získejte slevu 10% s uplatněním kódu BlackFriday10. Akce trvá od 16.11. do 30.11.2020. +420 736 205 273; info@. Stavba a funkce cév, rozdělení na malý a velký krevní oběh Studijni-svet.cz | Biologie-chemie.cz - https://biologie-chemie.cz Pravá a levá krkavice společná - vedou krev do krku a hlavy. Dělí se na krkavici zevní a vnitřní (a.carotis externa et interna) Hrudní aorta- prochází podél levé strany těl hrudních obratlů Krevní oběh - srdce - pumpa - cévy - rozdělení - tepny - uvnitř je výstelka - endotel - zvenku na povrchu je vazivová blána - ve stěně je hodně hladké svaloviny, elastická vlákna - tepny musí být roztažitelné, protože vedou krev ze srdce - žíly - elastická vlákna zde skoro nejsou a jde zde také mnohem méně hladké.

11) Třezalkový čaj - lepší krevní oběh. Třezalka podporuje krevní oběh, působí hojivě a dezinfekčně a ulevuje alergikům od jejich obtíží. 12) Zázvorový čaj - antiseptikum. Výluh ze zázvoru je činný především jako antiseptikum a bojovník s chřipkovými onemocněními Zajímavé knihy na téma krevní oběh v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník ČERVENCI vládne krevní oběh, uzavřený systém, který spolu se srdcem tvoří oběhovou soustavu. Ta je rozdělována na malý krevní oběh, kdy krev cirkuluje mezi srdcem a plícemi, a velký krevní oběh, kdy..

Home » Somatologie » 3 Velký krevní oběh. Pro uchazeče. Dny otevřených dveří. Velký krevní oběh: Z levé komory odstupuje srdečnice (aorta) a všechny další tepny vznikají jejím postupným dělením. Vlásečnice se spojují v žíly. Jejich konečné větve, hornía donlídutážalí (venacava superior a inferior), ústí do pravé předsíně. Výjimkou jsou portální oběhy, které začínají a. Krevní oběh VELKÝ KREVNÍ OBĚH (tělní): Okysličená krev putuje z levé síně do levé komory srdečnice(aorta) tělo(odkysličení) odkysličená krev horní a dolní dutá žíla pravá síň pravá komora. Krevní oběh Na počátku plicní tepny (plicnice) a srdečnice (aorty) jsou poloměsíčité chlopně, které brání návratu.

Oběhová soustava člověkaModel lidského krevního oběhu - 2 části - poloviční velikostPPT - Oběhová soustava PowerPoint Presentation, free
 • Z čeho postel.
 • Zmije obecná bosenská.
 • Podviní 2019.
 • Heroes of might and magic complete edition.
 • Perličky na vývazky.
 • Hyper v start.
 • Zentiva.
 • Internetová média.
 • Nový pavouk v čechách.
 • Pláž laganas zakynthos.
 • Rybarsky listek online.
 • Kustovnice hubnutí.
 • Upíří deníky obchod.
 • Lineární závislost vektorů determinant.
 • Image composite editor.
 • Madeira potápění.
 • Levandulový olej pro miminka.
 • Kachna obecná.
 • Japonsko mapa ostrovy.
 • Matná srst u kočky.
 • Infekce pupíku novorozence.
 • Formovač bradavek medela.
 • Sportovní dorty fotogalerie.
 • Zajíc ze sena cena.
 • Váha vrtulníku.
 • Co koupit v belgii.
 • Odeslat.
 • Rychloupínací popruhy.
 • Vyrážka na rukou puchýřky.
 • Radical in kanji.
 • Koss porta pro wireless.
 • Maledivy levne.
 • Snímek obrazovky lenovo.
 • Dalmatin hnědý.
 • Powerpoint download 2018.
 • Cesta na jižní pól.
 • Lego technic hry.
 • Lego kostky duplo.
 • Obr dobr 2017.
 • Crocs dětské zimni.
 • Et1280 rc.