Home

Asie poloha

Asie - poloha, rozloha, členitost pobřeží Poloha: Asie se rozkládá na všech polokoulích, převážně však na severní a východní. Nejzápadnější místo leží na poloostrově malá Asie, nejvýchodnější na poloostrově Čukotka. Nejjižnější je souostroví Malé Sundy, nejsevernější je Severní Země Hranice Asie s Afrikou je poměrně jasná probíhá nejužším místem Suezské šíje, které se téměř kryje s trasou Suezského průplavu.To znamená, že Sinajský poloostrov je součást Asie a Egypt tedy zasahuje na asijské území. I přesto, že spolu Asie a Austrálie přímo (na pevnině) nesousedí, hranice mezi nimi je kvůli velikému množství ostrovů poměrně sporná Poloha, rozloha a členitost. Rozloha - 44,6 milionů km2 = největší. Poloha - obklopena všemi oceány; leží většinou na severní a východní polokouli, od S - J měří 10000km, od Z - V 8500km. Euroasie - dvojkontinent Evropy a Asie. HRANICE. S Evropou - Karské moře, úpatí Uralu, řeka Emba, Kaspické moře

Žáci si samostatně osvojí nebo procvičí učivo o poloze a rozloze Asie. Při plnění úkolů v pracovním listu pracují s atlasy a zeměpisnými tabulkami, doplňují připravené mapky, řeší křížovku. Materiál může být využit i při skupinové práci v rámci opakování nebo prověřování znalostí A. Asie - poloha. Rozloha Asie: Počet obyvatel: Asie je největším a nejlidnatějším světadílem. Součástí Asie je řada poloostrovů, zálivů a desetitisíce malých i velkých ostrovů. Úkoly: (pracuj s atlasem) 1) Do mapky dokresli důležité rovnoběžky a poledníky procházející Asií Asie - poloha, rozloha Asie je největší světadíl tvořící východní část kontinentu Eurasie. Celá pevninská část Asie se rozkládá na východní a severní polokouli, pouze některé ostrovy na jihovýchodě ( v Indonésii) zasahují na jižní polokouli Střední Asie je region o rozloze kolem čtyř milionů kilometrů čtverečních s přibližně 70 miliony obyvatel. Tvoří ho pět postsovětských republik - Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán. Centrální Asie: Výhodná poloha a nerostné bohatství. Asie - poloha, povrch a podnebíPracovní list ZEM-DK 041 Sestavila: Mgr. Alexandra Figueroa 1. Čísla ze slepé mapy dopiš k uvedeným názvům. ___ Arabský poloostrov ___ Altaj ___ Himaláj ___ Jáva ___ Korejský poloostrov ___ Mezopotámská nížina ___ poloostrov Malá Asie ___ poušť Gobi ___ Sumatra ___ Velká čínská nížina 1 2.

Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps 103) - Asie - Poloha, rozloha, členitost pobřeží - vypracovala Mgr. Danuše Ročková Základní pojmy: Poloha, rozloha, členitost pobřeží 104) - Asie - Povrch - vypracovala Mgr. Danuše Ročkov Asie - Poloha, rožloha, členitost (formát ppt, velikost 460KB) Asie - Povrch (formát ppt, velikost 520KB) Asie - Vodstvo (formát ppt, velikost 30KB) Asie - Podnebí a vegetace (formát ppt, velikost 30KB) Asie - Obyvatelstvo (formát ppt, velikost 370KB) Asie - Doprava (formát pptx, velikost 3790KB) Asie - Hospodářství (formát ppt.

Poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry Poloha. nachází se na severní a východní polokouli od Afriky ji dělí Rudé moře a Suezská šíje (průplav), od Ameriky Beringův průliv, od Evropy pophoří Ural břehy Asie omývají vody všech oceánů Rozloh Testi.cz > Geografie > Asie > Poloha, rozloha a členitost. test Poloha, rozloha a členitost . Autor: miraben (146vlož. 863vyzk. +4% ø)... vloženo 29.3.2012. Test vyzkoušen 1001 krát, průměrný výsledek je 75%. U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny Asie (poloha, povrch a podnebí) Doporučit známému. Id: P6346 Autor: Mgr. Alexandra Figueroa Stupeň: ISCED 2 Ročník: 7. ročník Z. ASIE . Fakta o Asii: Rozloha: 44 410 000 km 2. Nejvyšší: Mount Everest 8 850 m Nejnižší místo: hladina Mrtvého moře -408 m. Nejvyšší pohoří: Himaláj (Nepál, Čína, Indie, Bhútán) Nejdelší řeka: Chang Jiang 6 379 km Řeka s největším povodím: Ob 2 990 000 km 2. Největší jezero: Kaspické moře 371 000 km 2. Nejhlubším jezero: Bajkal 1637 Asie je nejrozlehlejší a nejlidnatější světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie. Od Afriky je Asie oddělena Suezskou šíjí. Vše směrem na východ od této pomyslné hranice se považuje za asijský subkontinent

Seznam asijských států - Wikipedi

ASIE Poloha, rozloha, členitost Vasco da Gama (1497- 1499) Marco Polo (13. století) Více o Asii ZDE. Poloha Na kterých polokoulích se rozkládá Asie (zakresli do náčrtku Země). Asie sousedí s: Evropou (hranice Eurasie zakresli do mapy), Afrikou (Suezská šíje), Amerikou (Beringův průliv - 35 km), Austrálií (ostrovy JV Asie. Geografický přehled východní Asie -je subregion asijského kontinentu, který může být definován geografický nebo kulturně-geograficky tato oblast leží na ploše 12 000 000 km², což je 28 % kontinentu Asie a je o 15 % větší než Evropa-žije zde více než 1,5 miliardy lidí, což je přibližně 40 % asijské populace a čtvrtina celosvětové populace=>oblast patří mezi. Asie - rozloha 44,5 mil. km2. Geografická poloha: rozprostírá se na východní a hlavně severní polokouli . asi 28 ° v.g.d (západní pobřeží Turecka), 170 ° z.g.d (Čukotský poloostrov) asi 82 ° s.g.š ostrovy v Sev. led. oceáně a 10 ° j.g.š. Malé Sundy Asie - poloha, povrch (pracovní list). Po ověření pracovního listu si žáci zopakují názvy důležité pro určování polohy Asie. Klíčová slova: Asie, Madagaskar, Rudé moře: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategori

→ poloha: S polokoule, J polokoule jen Velké a Malé Sundy V polokoule, Z polokoule jen Čukotský poloostrov → velká vertikální členitost Práce s atlasem 1. Vymezte hraniční body Asie na jednotlivých světových stranách Pracovní listy Amerika, Asie, Evropa. Vložte svůj text... Severní Amerika - poloha, povrch, podnebí. Severní Amerika - vodstvo, fauna, flór

Poloha a rozloha Asie - Digitální učební materiály RV

Centrální Asie: Výhodná poloha a nerostné bohatství - Euro

Portál pro cestovatele. Živé diskuse o cestování a hledání spolucestovatele. Denně nový cestopis. Informace o počasí, očkování, doprava, práce v zahraničí Poloha a rozloha Asie je největším světadíl naší planety (44 milionů km²). Rozkládá se především na severní polokouli. Je součástí tzv. Eurasie. Hranice s Evropou: východní úpatí pohoří Ural, řeka Emba, Kaspické moře, Kumo-manyčská sníženina, Černé moře, Azovské moře, průlivy Bospor a Dardanely, Egejské moř Úvod » Afrika » Poloha. Poloha. 6. 6. 2011. Africký světadíl se rozkládá na západní i východní polokouli po obou stranách rovníku. Na jižní polokouli se nalézá plná třetina afrického kontinentu. Afrika je se svou rozlohou - 30 319 000 km2 po Asii druhým největším kontinentem, jemuž náleží více než pětina. Zeměpis - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad Bc. et Bc. Lenka Vysloužilová Bakalářská práce Interaktivní výukový materiál Asie: poloha, členitost, vodstvo s využitím DPZ Interactive tuition material of Asia: location, topography, hydrography using remote sensin

MAPY + TERMÍNY :: Mikesova-zstravnik

Google Map

 1. Asie na nás čeká. :) Prosím vy, kteří jste nebyli ve škole nebo vy, kteří jste obdržené materiály stačili ztratit, doplňte si do sešitů. Dopsat nebo vytisknout a vlepit. A pro všechny, posílám i materiály nové, tučně označené, proto si zkontrolujte v sešitech, že tam máte (budete mít) vše. Asie - poloha, rozloha.
 2. Školní rok začíná v úterý 1.9.2020. Podzimní prázdniny 29.-30.10.2020. Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.202
 3. Asie 9 Poloha, rozloha a členitost •Asie je největšísvětadíl •Rozkládáse ažna malévýjimkyna severnía východnípolokouli •BřehyAsie omývajívody všechoceánů •Hranici s Evropou tvoříUral, řekaEmba, pobřežíKaspického moře, severnípředhůříKavkazu, přesČernémoře, průliv Bospor, Marmarskémořea průlivDardanely do Egejskéh
 4. Rozloha: 43 820 000 km 2: Počet obyvatel: 4 393 296 000 (rok 2013): Hustota zalidnění: 100,26 obyvatel na km 2 (rok 2013): Počet států: 50 států - seznam států kontinentu Asie

Výukový portál [Z] 2

7. ROČNÍK - webzdarm

 1. Jihozápadní Asie A. Poloha, přírodní podmínky B. Obyvatelstvo D. Státy Arabského poloostrova F. Kavkaz C. Turecko, Izrael Úkoly pro samostatnou práci Vypracováním následujících úkolů získáš základní informace o jz. Asii. Získané údaje zapiš do pracovního listu. E
 2. Poloha a vymezení Evropy > Hranice Evropy > Hranice mezi Evropou a Asií V geografické literatuře se vyskytují různé varianty průběhu hranice mezi Evropou a Asií. Jako ilustrace této nejednoznačnosti může posloužit např. přehled, který zpracoval redaktor Aotearoa pro polskou Wikipedii
 3. : Pracovní list navazuje na prezentaci Asie - poloha, rozloha, členitost. V první části žáci doplňují text, který se týká polohy Asie na mapě světa, vypočítají, jak velký podíl má tento kontinent na rozloze souše a na celkovém povrchu planety Země
 4. Jihovýchodní Asie se skládá ze dvou geografických sekcí: asijské pevniny a ostrovů souostroví jižně od ní (Velké a Malé Sundy, Filipíny, Moluky).Leží v tropickém a subtropickém podnebí, ve kterém je ovlivňována monzuny.Kulturně je tento region silně ovlivněn dvěma mocnými sousedy, Indií a Čínou, přičemž Myanmar byl dříve částí Indie a Vietnam tradičně.

Malý zeměpis Kypru před vaším pobytem na tomto středomořském ostrově. Seznamte se s jeho geografií, horstvem, řekami, pobřežím, ekonomikou i obyvatelstvem Jižní Asie. Poloha: na jih od pohoří Himálaj, převážně na poloos. Přední Indie. Podnebí převážně tropické, ovliv. monzunem, v období dešťů časté záplavy. Pákistán a Afghánistán - sucho, nutné zavlažování Asie-Rozloha: 44 380 400 km čtverečních-Počet obyvatel: 3,5 miliardy lidí-Počet zemí: 49-Nejdelší řeka: Jang c'-t'iang - 6300 km-Největší jezero: Kaspické moře 438 695 km čtverečních-Největší hora: Mt. Everest - 8848 nad mořem-Největší země: Rusko (zčásti v Evropě)-Země s největším počtem obyvatel: Čín Asie - přírodní podmínky. Poloha a rozloha. Asie je největším světadíl naší planety (44 milionů km²). Rozkládá se především na severní polokouli. Je součástí tzv. Eurasie. Hranice s Evropou: východní úpatí pohoří Ural, řeka . Emb

Vysvětlivky. Červeným textem jsou označeny informace pro fajnšmekry (tedy navíc). Credit Slepé mapy. Procvičování zeměpisných znalostí tradiční formou slepých map. K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak) Asie - poloha, rozloha Jméno pochází ze slova asu, znamená východ či rozbřesk. Poloha • Asie se nachází na severní a východní polokouli. • Od Afriky ji dělí Rudé moře ① a Suezská šíje (průplav) ②, od Ameriky Beringův průliv ③, od Evropy pohoří a řeka Ural ④, Kaspické moře ⑤ a pohoří Kavkaz ⑥. Asie. Všechny údaje a objekty, týkající se Ruska, najdete v sekci Evropa Asie - přírodní podmínky. 1)Členitost Asie rozloha Asie: 44 milionů km 2 Přesná rozloha Asie je 44.4 mil. km 2 (dle atlasu světa), tj. přesně 30% světové souše. Vymezení hranic Asie však není jednotné - viz dále) Asie. Hongkong (1) Indonésie (1) Izrael (1) Malajsie (1) Singapur (1) Spojené arabské emiráty (1) Tchaj-wan (1) Thajsko (3) Dubaj a Thajsko 2015. Napsal uživatel JohnGin dne 8. Listopad 2015 - 6:01. Před letištěm dáváme cigárko a následně nasedáme do taxíku, který nás hodí k Hotelu Al Jawhara Metro Hotel (25.269065, 55.313532.

Asie) - zde se fronta projevuje nezřetelně, mocněji v horách jihosibiřských, středoasijských a v severních částech vnitřní Asie - převaha letních srážek nad zimními (nesouvisejí s monzunem), odlišnost od zbytku vnitřní Asie (jasno, sucho, pouště, polopouště, stepi) Íránská tlaková níž Asie - poloha, rozloha, pracovní list. Pracuj s mapami ve školním atlase. Doplň věty. Zakroužkuj názvy oblastí Asie s činnými sopkami /seismickou činností/: Kamčatka, Přední Indie, Sundské ostrovy, Malá Asie, Ťan - Šan, Japonské ostrovy, Arabský poloostrov Otázka: Blízký východ (asie) Předmět: Zeměpis Přidal(a): Luboš92 1) Geografická poloha, přírodní zajímavosti, kulturně-historické souvislosti, původní obyvatelstv Karibiku, Jihovýchodní Asie a Středomoří (Nováček, 2016). Přírodní podmínky a otevřená vnitro-zemská poloha znesnadňovala ve Střední Asii vznik pevného integračního jádra, resp. dlouhodobě stabilního a silného stát-ního útvaru, který by ji byl schopen brá-nit proti vnějším tlakům. Pravděpodobn Učivo: Asie - úvod, poloha, pobřeží Učivo: Regiony Asie. Prezentace - každý žák si připraví prezentaci 15 - 20 obrázků s nápisem - co na obrázku vidíme. Ústně pak vlastními slovy doplní, proč daný stát charakterizuje daný obrázek. Prezentace - doba trvání 3 - 5 minut. Přinést na flaschdisku

Poloha, rozloha Ameriky • leží na severní i jižní polokouli, na západní polokouli • omývají ji oceány: Atlantský, Tichý, Severní ledový Branco, prince Waleského, Frowards, Murchisonův • sousední sv ětadíly: Asie (Bering ův pr ůliv), Antarktida (Drake ův pr ůliv Najdete ho v jižní části Indonésie v oblasti jihovýchodní Asie. Doba letu z Prahy na Bali je obvykle s dvěma mezipřistáními kolem 20 hodin. Ostrov Bali: nejlevnější dovolená - 20.420 Kč ⇒ Jávské moře • Mapa • Poloha • Video z Bal

Sibiř a Střední Asie - turistika a treking. Sibiř a Střední Asie - turistika a treking. Z nedozírné rozlohy ruské Sibiře a postsovětské Střední Asie pro vás vybíráme oblasti, kde si můžeme bez obav vychutnat krásy přírody či trekovat mimořádně malebnými horami Evropa - poloha na Zemi Hranice Evropy, poloostrovy, ostrovy Vyhledávejte ve své příruční mapě. Hranice Evropy na západě: Atlantský oceán na severu: Severní ledový oceán na jihu: Afrika na východě: Asie - pohoří Ural - řeka Emba - západní pobřeží Kaspického moře - Černé moře Poloostrovy Skandinávský poloostrov Poloostrovy Pyrenejský poloostrov. ࡱ > { n e /\ Lv >* PNG IHDR a Y sRGB pHYs + IDATx^ e u &}f 7 Hш Rs { G t rY * ψ } 9 EB ** } g } ~ \w $ [ ø 0 5 f } + #| ` - & =8p'|xph@- . 6 s0x o5 Ü [ }p8 ( > o l aw### {| c tl pd A e w_ul p vd p W PL B b' 1^? = r`

Asie - ZŠ Školní 226 Kaplic

Poloha Evropy • Evropa je druhým nejmenším světadílem. • Z části je obklopena Atlantským a Severním ledovým oceánem. • Na východě sousedí s Asií. • Hranice mezi Asií a Evropou je vytvořena uměle dohodou mezi lidmi a prochází převážně po pevnině. • Území těchto dvou kontinentů se nazývá Eurasie Výhodou distriktu je jeho centrální poloha a dosažitelnost kvalitních škol. Donedávna byl nejdražším prodaným bytem rovněž pětipokojový byt ve 39. patře, který se prodal za o něco nižší cenu. O strmém vývoji cen v oblasti bydlení v Číně svědčí skutečnost, že nemovitost s obdobnými parametry se v tomto distriktu.

Poloha na mapě: Adresa: Restaurace Asie, třída T. G. Masaryka 1083, 293 01 Mladá Boleslav III . seznam restaurací v okolí zpět na Restaurace asie Restaurace Asie - zkušenosti a hodnocení zákazníků, recenze JIndra (vloženo 14. 4. 2020) Vaše restaurace je jistotou v nejistém světě. Spolehnutí na kvalitu jídla, příjemnou. Aktuální vlajka Tchaj-wanu - obrázek, informace a poloha. Vlajka Tchaj-wanu Tchaj-wan Emoji Stáhnout vlajku státu Tchaj-wan; Vlajka Taiwanu je složena z červeného listu a malého modrého obdélníku v levé horní části vlajky Mapy Asie Mapa Asie - politická mapa Asie Mapa Asie - reliéfní mapa Asie Mapa Asie - mapa Indočíny Mapa Asie - mapa Kavkazu a střední Asie Mapa Asie - mapa Středního východu Mapa Asie - východní Asie mapa Asie - mapa jihovýchodní Asie Mapa Asie - Mapa jihovýchodní Asie Jihozápadní Asie Afghánistán, oblast Perského zálivu a Mezopotamské nížiny Strategicky i hospodářsky důležitá poloha, umocněná ohromnými zásobami ropy, je stálou příčinou zájmu o tuto oblast. JZ Asie je oblastí s bohatými dějinami. Islám představuje jednotící prvek arabských zemí

Nepál – Wikipedie

Poloha, rozloha a členitost - Asie — testi

Asie (poloha, povrch a podnebí) datakabinet

 1. ASIE POLOHA A HRANICE Author: sloukovaiveta@seznam.cz Created Date: 4/26/2020 6:45:26 PM.
 2. . 1. Jak se jmenuje průplav, který odděluje Asii od Afriky? [1 bod] 2. Co odděluje Asii od Ameriky? (možnost více správných odpovědí) [1 bod] 3. Označ asijská moře v Tichém oceánu. (možnost více správných odpovědí) [1 bod
 3. POLOHA A ČLENITOST Evropa a Asie tvoří Eurasii. Hranice - pohoří Ural, řeka Emba, Kaspické moře, Černé moře Od Afriky odděluje Středozemní moře a Gibraltarský průliv Členitost OCEÁNY - Atlantský, Severní ledový MOŘE - Středozemní, Jaderské, Severní, Baltské, Norské ZÁLIVY - Biskajský, Botnick
 4. jizni asie. Z - Zeměpis. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. Opakování Jižní Asie 1. Porovnání států podle velikosti a podle počtu obyvatel + jejich hlavní města. Země Rozloha v tis. km2 Počet obyvatel v mil. Hlavní město.
 5. -vnitrozemská poloha, -brána do Himalájí - vysokohorská příroda -> turistický ruch. Srílanka-na ostrově Cejlon - tur. ruch, -pěstování a vývoz čajovníku, -náboženství - Buddhismus. Jihozápadní Asie Povrch: pouště a polopouště, Mezopotámská nížina, Mrtvé moře Podnebí: subtropické a tropick
 6. Poloha na mapě; Online mapa; Kde leží na mapě. Celá oblast, kde se Spojené arabské emiráty nachází je označována jako Blízký východ a již patří do Asie (konkrétně JV Asie). V této oblasti Arabského poloostrova sousedí se Saudskou Arábií z jihu, Ománem z východu, Katarem ze západu a pobřeží je omýváno vodou z.

Referát ze zeměpisu - Asie přehle

Asie Asie

obyvatelstvo - směsice původních obyvatel, přistěhovalců z Evropy a Asie. hospodářství - hlavní význam pěstování tropických plodin. státy (výběr) a města: Nový Zéland - Wellington. Nová Guinea. Poloha, rozloha, členitost a povrch Austrálie. Asie - poloha, přírodní poměry, hospodářské poměry, oblasti, státy a města, zeměpisné zajímavosti Česká republika - historický přehled, poloha v Evropě, horopis, vodopis, fauna a flora, ochrana přírody, životní prostředí, demografie a sídl Podnebí Asie •Asie zahrnuje všechna podnebná pásma (od polárního až po tropické) •Vliv má i nadmořská výška, oceánské proudy a poloha Vnitrozemské podnebí - vysoké rozdíly teplot - horké léto, mrazivá zima, sucho Oceánské podnebí - ovlivněno monzuny a tajfun

Geografický přehled jižní Asie - Uč se online! - Vše co

Poloha Asie Author: Pavel Anto Created Date: 3/19/2020 6:04:02 PM. Jihovýchodní Asie nebo jihovýchodní Asie je jihovýchodní region z Asie, který se skládá z regionů, které jsou geograficky jih Číny, východně od indického subkontinentu a severozápadě Austrálie.Jihovýchodní Asie je na severu ohraničena východní Asií, na západě jižní Asií a Bengálským zálivem, na východě Oceánií a Tichým oceánem a na jihu Austrálií a. Asie - poloha a povrch. Poloha. rozlohou 44 603 853 km² největší kontinent, pokrývá 8,6 % povrchu Země (29,9 % souše) 4 miliardami obyvatel, 60% svět. populace - nejlidnatější kontinent, dnes již nejhustěji osídlený světadíl Rozkládá se především na východní a severní polokouli (zasahuje i na jižní a západní malou částí) Buenos Aires, 12 988 000 obyvatel. Nejvyšší bod: Cerro Aconcagua, 6 960 m n. m Asie: Populace: 676 100 (2019) Rozloha: 30 km 2: Nejvyšší bod: Coloane Alto on Gau Ou Saan (172 m, 564 ft) Nejnižší bod: South China Sea : HDP na obyvatele: $ 86 365 (World Bank, 2018) Telefonní předvolba +853: Národní doména.m

Evropa - poloha Subject: vlastivěda Author: Mgr. Lubomír Šára Last modified by: vondrackova Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: ZŠ Lukavice, okres Chrudim Other title Jihovýchodní Asie: rozmanitý region, různá náboženství a struktura obyvatel (kulturní vlivy islámu, buddhismu, hinduismu, křesťanství aj.), více než 1000 etnických skupin; politické problémy; výhodná poloha v Tichomoří.

Otázka: Jihozápadní Asie Předmět: Zeměpis Přidal(a): Anngel . Základní charakteristika: - patří sem středomořské státy a arabské státy - přírodní předpoklady (přímořská poloha a středomořské klima) - kulturně-historické předpoklady (památky středověku a poutní místa) Turecko Asie 12 Zemepis - teorie 10 Super vlastivěda test 10 Česká republika 11 Jižní Amerika 12 Vlajky světa 12 Hl.města Ameriky 12 Hlavní města pro profíky 12 Všeobecný test z geografie 15 Egypt 15 Bývalé okresy ČR 10 Evropa-nej. 10 Svajciarsko 15 Praha 10 Rakousko a Švýcarsko 15 Zeměpis 15 Skúmame Europu. 10 Norsko 10 Zeměpis 15. Konvenční hranici Asie a Evropy v novodobé geografii popsal švédský učenec Philipp Johann von Strahlenberg v díle Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia (1730, str. 91-112), její průběh řešil také 20. kongres Mezinárodní geografické unie (IGU) v Londýně 1964. Ostatní hranice Evrop Asie poloha,povrch - zápis.docx asie-ppodminky-zapis.docx Obyvatelstvo Asie.doc Asie hospodářství -.

õ. Geografická charakteristika Asie Poloha kontinentu, přírodní poměry. Obyvatelstvo a sídla. Hospodářství - obecná charakteristika, rozdělení na regiony dle ekonomických ukazatelů. Průmysl - nejvýznamnější suroviny. Zemědělství. Problémy regionu, členství v mezinárodních organizacích. í ì. Vesmír a Zem Okrajov mi body jsou mysy: S eljuskino v mys (na pol. Tajmyr) J mys Buru (na Malajsk m poloostrov ) V D ~ n vo v mys (na pol. ukotka) Z mys Baba (na pol. Mal Asie) Asijsk nej: nejvya a pohoY sv ta: nejvya a hora sv ta: nejni~ a prol klina sv ta: nejv ta jezero sv ta: nejhluba jezero sv ta: nejv ta poloostrov sv ta: 91 h 0 :p[q A .! 7 7 # 7. Asie Přírodní podmínky - Poloha a členitost Mgr. Irena Říhová 1. - 2. pololetí 2011/2012 ZEMĚPIS 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 JIHOVÝCHODNÍ ASIE. poloha. poloostrov Zadní Indie, Malajský pol. souostroví Velké a Malé Sundy, Filipíny . velké množství činných sopek

POLOHA EVROPY. Evropa je druhý nejmenší světadíl, leží na severní polokouli. Je obklopena Atlantským a Severním ledovým oceánem. Hranice mezi Asií a Evropou prochází po pevnině (Eurasie) Lety do Asie a Tichomoří Společnost Emirates létá do destinací po celé Asii a Tichomoří, oblasti rozpínající se od indického subkontinentu až po Austrálii a Nový Zéland. Od uspěchaného Dillí přes ekonomickou mocnost Hongkong až po uvolněný a bezstarostný styl Sydney - každá destinace slibuje něco nového

poloha v tropickém a v subtropickém podnebném pásu: question 7. Podle mapy doplňte čísla k jednotlivým regionům Asie: Východní Asie, jižní Asie , jihozápadní Asie , Rusko . question 8. Pomocí mapy řešte je-li odpověď správná nebo není (False - není, True - správná):. Poloha a rozloha Austrálie Austrálie a všechny k ní geograficky či politicky náleţející ostrovy leţí na jiţní polokouli, na odlehlé části východní polokoule. Geografický střed australské pevniny (vč. Tasmánie) se nachází u západního okraje Simpsonovy pouště, a to na 25°37´ jiţní šířky a 134°21´ východn 09_Jižní_Asie_poloha_a_orientace.docx .docx 159,71 kB 0× 10_Jižní_Asie_NEJ.notebook .notebook 2,22 MB 0× 11_Jižní_Asie_státy.docx .docx 143,44 kB 0× 12_Jižní_Asie_Indické_kontrasty.docx .docx 156,39 kB 0× 13_Jižní_a_jihovýchodní_Asie_opakování.notebook. Z7_Asie_poloha.notebook .notebook 1,42 MB 0× Z7_Asie_slepá_mapa_I_.notebook .notebook 3,16 MB 0× Z7_Asie_slepá_mapa_II_.notebook .notebook 3,16 MB 0× Z7_Asijská_města_orientace.notebook .notebook 3,16 MB 0 Asie 4 Podnebí Typ podnebného pásu Poloha Charakter podnebí Polární pás nejsevernější okraje pevniny s přilehlými ostrovy drsné, mrazivé polární podnebí,velmi nízké teploty, malé srážky Subpolární pás okolo severního polárního kruhu o trochu příznivější podnebí než v polárním Mírný pás od severního.

Oceánie – Wikipedie

Poloha . Součást kontinentu Eurasie. Oceánské podnebí - ovlivněno monzunya tajfuny. Členitost Asie. Členité pobřeží - ostrovy a poloostrovy. Rozlehlé - náhorní plošiny, roviny, vysokohorská pásma. Nejvyšší hora světa - Mt. Everest (8850 m) Nejhlubší místo - Mrtvé moře (-408 m POLOHA ČR V EVROPĚ Materiál rozvíjí nově získané vědomosti a dovednosti Je určen pro předmět zeměpis a ročník 8. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: MILAN HOLEČEK A KOL. Česká republika pro 8. a 9. ročník základní školy. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168--930 Poloha a hospodářství JV Asie. JV Asie zahrnuje země na poloostrově Zadní Indie, Malajském pol., souostroví Velké a Malé Sundy a Filipíny. oblast s množstvím činných sopek a častým zemětřesením. převládá . mongoloidní rasa, náb. nejvíce . buddhismus (Zadní Indie), islám (většina ostrovů), křesťanství (Filipíny. Animovaný cyklus hravou formou seznamuje s Prahou, hlavním městem České republiky. Krátký úvod seznámí s hranicemi naší vlasti a rozdělením ČR na Čechy, Moravu a Slezsko a na jednotlivé kraje. Následuje ucelený pohled na Prahu: její poloha, sídlo vlády a prezidenta, části Prahy, budovy a památky, městská zeleň, bydlení, doprava atd Zeměpis Asie - poloha, rozloha, vodstvo - viz. Teams Dějepis Vznik Československa + učebnice str. 11-14, více informací v Teams Občanská výchova Téma: Náš úředník, náš pán? v učebnici na straně 10 - 11. Kapitolu přečíst, napsat zápis a promyslet úkoly v textu

Jižní Asie: referát - iReferaty

Poloha. Poloha: jižní Asie. Sousedící země: Pákistán (2 430 km), Tádžikistán (1 206 km), Írán (936 km), Turkmenistán (744 km), Uzbekistán (137 km), Čína (76 km) Plocha: 652 230 km 2. Hlavní město: Kábul (2 850 000 obyvatel ASIE - POLOHA, ROZLOHA, POVRCH - přečíst v učebnici kapitoly na str. 86 - 89 - vytisknout a vlepit do sešitu nebo přepsat do seštitu informace z přiloženého souboru - další úkoly budou následovat 16. 4. 2020 . ZE 2A Asie - poloha, rozloha a povrch - zápis do sešitu.pdf (625,5 kB Cestovat až na konec světa si troufnul kdejaký pohádkový princ. První, kdo doopravdy na konec světa dorazil, byl portugalský mořeplavec Fernando Magallanes. Právě on objevil průliv, který vás z konce světa dovedl zase na jeho začátek. Dnes se mu říká Magallanesův průliv a pro cesty do Tichomoří ho už využívá málokdo

ASIE - PŘÍRODNÍ PODMÍNKY - YouTub

Poloha. Poloha: jihovýchodní Asie, souostroví mezi Jihočínským mořem na západě a Filipínským mořem na východě. Sousedící země: Plocha: 300 000 km 2 (z toho voda 1 830 km 2) Hlavní město: Manila (1 660 714 obyvatel Ciudad de México, 19 319 000 obyvatel. Nejvyšší bod: Volcan Pico de Orizaba, 5 700 m n. m

Geografický přehled východní Asie - Uč se online! - Vše co

Download . No category; Jižní Amerika, poloha, rozloha, členitost pobřeží, povrch, vodstv Poloha: jižní Francie, Cote d´Azur Souřadnice: 43°42´ SŠ, 07°15´ VD Plocha: 72 km 2 Obyvatelstvo. Populace: 349 00

Thajské ostrovy, ráj na ZemiKorejská republikaDélka letu Maledivy | ubytování Maledivy | maledivy-levne
 • Nejcennější značky světa 2018.
 • Screamer radio download.
 • Oční marková.
 • Vhodná strava při rakovině.
 • Barvení řas praha 1.
 • Vláčná olejová bábovka.
 • Slupka od brambor jedovatá.
 • Pinterest vánoční dekorace.
 • Agrárník.
 • Michal david písničky.
 • Rýnský zlatý.
 • Duomox 1000 diskuze.
 • Heureka dvd.
 • Royal never give up dota 2.
 • Zsbrve kontakty.
 • Kaufland corega.
 • Mezinárodní měnový fond staty.
 • Peugeot ceník.
 • Globus zličín akční leták.
 • Kuchyňská linka 260 cm.
 • Šimy lakovna.
 • Kanibalové začátek online.
 • Adidas puma wiki.
 • Machři freefilm sk.
 • Avi dvd burner.
 • Výslednici dvou a více sil které působí stejným směrem zjistíme.
 • Super hry dinosaurus.
 • Počet základních škol v čr.
 • Co na fleky po akné diskuze.
 • Smartwings seating.
 • Dobrá pomazánka na jednohubky recept.
 • Alice's adventures in wonderland wikipedia.
 • Škoda octavia 2 nefunkční přístrojová deska.
 • Lesní kolový traktor.
 • Mori restaurant brno.
 • Inbody olomouc.
 • Barvení řas praha 1.
 • Plants vs zombies garden warfare 2 cz.
 • Bronchitida chronická.
 • Hruška ovoce.
 • Rozšířené zorničky drogy.